ESF-projekt Förstudie nyanländas rehabiliteringsbehov

Comments

Transcription

ESF-projekt Förstudie nyanländas rehabiliteringsbehov
ESF-projekt Förstudie nyanländas rehabiliteringsbehov
STYRGRUPP
Kristoffer Wendel , Ordförande FK Avdelningen för nyanlända eller arbetssökande
Anna-Lena Rosendahl, FK Avdelningen för nyanlända eller arbetssökande
Jeanette Jansson, FK Avdelningen för sjukförsäkring
Maria Palme, Arbetsförmedlingen
Carl-Axel Sandén , Arbetsförmedlingen
Åsa Stenbäck Holmér, Länsstyrelsen
Caroline Henjered, Migrationsverket
Leif Klingensjö, Sveriges kommuner och landsting
ARBETSFÖRMEDLINGEN
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Totalt 90 %:
Isis Nyampame, Projektledare
Cornelia Gunnersen
Karin Gustafsson, Adm.ass
Kvalificerad handläggare
Margit Lihuvudh, Projektekonom
Mikael Karlsson
Referensgrupp
•
Jan Sundin, Professor emeritus
Linköpings universitet
•
Solveig, Ekblad, Professor
Karolinska Institutet
•
Sharareh Akhavan, Docent
Akademin för hälsa, vård och välfärd
Mälardalens högskola
•
Amina Jama, Med dr, Post .doc,
Uppsala universitet
•
Carl Höckerfelt, Försäkringsmedicinsk
koordinator Försäkringskassan
Verksamhetssamordnare
Sakkunniga FK totalt 75 % :
Markus Gunnarsson, ETA
Maria Björklund, Sjukförsäkring
Helena Rasin , Funktionshinder
Örnsköldsvik 60%
Örnsköldsvik 35%
Lennarth Edmark Arbetsförmedlare 30%
Roland Hagström, Samverkansans. 25%
Anette Agrell, Socialkonsulent 15%
Emma Gröndahl, Personlig handl. 10%
Martina Holmbom, Arbetspsykolog 15%
Halmstad 60%
Halmstad 35%
Samtliga 15 % var
Linda-Marie Hallgren , Arbetsförmedlare
Pia Ryberg, Samverkansansvarig 10%
Marit Bäckström. Arbetsförmedlare
Mats Boström, Specialist 25%
Anna-Karin Malmqvist, Sjukgymnast
Karin Norin, Arbetspsykolog
Kommer snart att uppdateras med
ytterligare personer