Läs mer - Kommunförbundet Västernorrland

Transcription

Läs mer - Kommunförbundet Västernorrland
Nu söker Kommunförbundet Västernorrland
Projektledare
Inom KIVO-metoden,
tjänsten är på 100%, tidsbegränsad anställning
Vi söker dig som vill arbeta i ett projekt där regionens framtida
kompetensförsörjning står i centrum, i projektet Kvalitetssäkrad Inkludering i
Vård och Omsorg (KIVO). Projektet har beviljats ESF-medel från och med
2016-09-01. Projektet planeras pågå 2016-09-01 – 2018-12-31. Du som
projektledare ska arbeta operativt i länet med samordning och utveckling av
kvalitetssäkrad personalförsörjning för att kunna anställa fler utlandsfödda
inom ramen för Vård- och omsorgscollege Gävleborg. Arbetet innebär att
stödja de lokala grupperna i implementering av KIVO-metoden, en
arbetsmetod som tagits fram i samverkan mellan arbetsgivare,
Arbetsförmedlingen och Kommunal. Arbetet ska ske i nära samarbete med
huvudprojektledaren som ska hålla ihop arbetet med ett motsvarande projekt
i flera län. Detta innebär många resor, då en stor del av arbetstiden ska
verkställas på olika orter inom länet.
En stor del av uppdragets arbetsuppgifter är följande:
 tillsammans med huvudprojektledare utveckla länets delprojekt i
överenskommen riktning
 ha ett nära samarbeta med alla länets lokala VO-College
 löpande informera och stötta de olika lokala samarbetsparterna
 upparbeta ett nära samarbete med nyckelfunktionerna hos de olika
lokala samarbetsparterna
 samordna och kalla till regionala nätverksmöten
 upprätta, dokumentera och arkivera alla nödvändiga handlingar
 ansvara för att webb och övriga informationskanaler blir uppdaterade
Projektledaren ska självständigt kunna utföra ovanstående arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ledarskap eller annan relevant högskoleutbildning.
Goda kunskaper om offentlig verksamhet. Förtrolig med konceptet Vård- och
omsorgscollege.
Övriga egenskaper
Vi ser gärna att projektledaren har följande egenskaper:
• är en strukturerad person med god samarbetsförmåga
• förmår att fokusera på rätt saker för att nå uppsatta mål
• har god strategisk förmåga i kombination med initiativkraft
• kan agera självständigt och samtidigt vara serviceinriktad med en god
empatisk förmåga
• är tydlig i sin roll och även i sin kommunikation, både i skrift och i tal,
kombinerat med förmågan att på ett begripligt sätt kommunicera
detaljkunskap inåt i organisationen
• har en god problemlösande analysförmåga
B-körkort krävs. Den sökande ska ha god erfarenhet av projektledning och
organisationsutveckling inom en komplex organisation. Meriterande är
erfarenhet av utvecklingsarbete, gärna med utbildningsfrågor på gymnasial
nivå. Meriterande är även kunskap om vård och omsorg och/eller
arbetsförmedling. Uppge referenser.
Om KIVO-metoden
KIVO-metoden är att projekt där länets kommuner, Arbetsförmedlingen och
Kommunal ingår. För arbetsgivarna har detta samarbete ett tydligt fokus på
kvalitetssäkrad kompetensförsörjning, vilket visat sig underlätta för
Arbetsförmedlingen i att lyckas med sitt uppdrag. En stark framgångsfaktor är att alla
tre samarbetsparter uppnått samsyn om kraven på anställningsbarhet inom vård och
omsorg. Detta har varit särskilt viktigt då avsaknaden av branschorganisation gör att
det saknas nationell samsyn om hur man ska hantera kompetenskraven i tider av
växande personalförsörjningsbrist. Den framtagna metoden sprids under namnet
KIVO (Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg). Metodens olika roller
bemannas av personer inom den befintliga organisationen, och efter att
implementeringsarbetet är genomfört, är vår erfarenhet att arbetet inom metoden blir
både kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv för de samarbetande aktörerna.
Varaktighet, arbetstid
Heltid. Dagtid. Årsarbetstid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2016-09-01
upphör: 2018-12-31 .
Lön
Månadslön. Ange löneanspråk.
Kontaktpersoner
Annika Bergman, Huvudprojektledare 070-1914663
[email protected]
Ingeborg Melin 070-212 32 52
[email protected]
Fackliga kontaktpersoner
Fackliga representanter:
Peer-Erik Carlsson, Vision, 070-666 39 13
Camilla Carpholt, Ledarna, 073-038 77 63
Åsa Claeson Nordin, SACO, 070-216 29 89
Din ansökan
Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du
senast den 7 augusti 2016 till:
Ingeborg Melin 070-212 32 52
[email protected]
Kommunförbundet Västernorrland arbetar målmedvetet tillsammans med
länets kommuner och regionala aktörer med att utveckla välfärden. Vi arbetar
långsiktigt för att utveckla kunskap och metoder som gör nytta både för våra
kommuner och för medborgaren. Det vill vi förmedla.