TrVE 6/2016 vp

Comments

Transcription

TrVE 6/2016 vp
Esityslista TrVE 6/2016 vp
Esityslista
TrVE 6/2016 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 25.2.2016 klo 12.30
1. Nimenhuuto
2. Päätösvaltaisuus
3. Asuntopolitiikan vaikuttavuus
Valiokunnan oma asia O 22/2016 vp
Asiantuntijalausunto Ympäristöministeriö, Pokka, Koponen, Laanti
Asiantuntijalausunto Helsingin kaupunki, Sinnemäki
Asiantuntijalausunto Helsingin kaupunki, Sinnemäki, esitys
Asiantuntijalausunto Helsingin kaupunki, Leijo
Asiantuntijalausunto Rakennusliitto, Harjuniemi
Asiantuntijalausunto VVO-YHtymä, Suominen
Valiokunnassa ovat kuultavina:
- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, liite, (viim. klo 13.40 asti)
- hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö
- pääsuunnittelija Tommi Laanti, ympäristöministeriö
- apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunki, liite
- osastopäällikkö Markku Leijo, Helsingin kaupunki, liite
- puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Rakennusliitto ry, liite
- investointijohtaja Mikko Suominen, VVO-yhtymä Oyj, liite
4. Muut asiat
Keskustellaan seuraavalle tiistaille kutsuttavista asiantuntijoista asioissa K 19/2015 vp
(VTV:n vaalirahoituskertomus) ja K 1/2016 vp (VTV:n puoluerahoituskertomus, tulossa).
5. Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 1.3.2016 klo 12.30.
Hyväksytty
3.28

Similar documents