Information till dig som ska opereras med bukplastik

Comments

Transcription

Information till dig som ska opereras med bukplastik
Information till dig som ska
opereras med bukplastik
Information till dig som ska opereras med
bukplastik
Allmänt
Bukplastik syftar till att avlägsna lös hud och fett på buken, som
vanligen uppstått efter graviditeter och övervikt.
Om den lösa huden och överskottsfettet sitter enbart nedom naveln
görs vanligen liten bukplastik, då flyttas vanligen inte naveln.
Är hud/fett överskottet även ovan naveln krävs som regel en stor
bukplastik. Man löser då hud och fett från blygdbenet upp till
revbenen, varefter all hud sträcks nedåt och överskottet avlägsnas.
Naveln måste då skäras ut och sys in på sin nya plats. Ofta sys
dessutom bukmusklerna mot varandra för att ge en stadigare bukvägg.
Känseln i operationsområdet kan första månaderna vara nedsatt men
brukar vara normaliserad efter 6 månader. Ev kan du få en permanent
känselnedsättning i ett litet område ovanför ärret. Ärren kan första
tiden vara rodnade och förtjockade men mjuknar och bleknar
successivt för att vara slutgiltigt läkta ett år efter operationen. Tejpar
man ärren med Mikropor eller Scanpor (finns att köpa på apoteket)
under 6 månader - 1 år blir ärren vanligtvis tunna och fina. Man skall
dock vara medveten om att det blir permanenta ärr.
Operation
Före operationen träffar du kirurgen som planerar placeringen av snitt
och ritar ut dessa. Snitten placeras alltid så diskret som möjligt just
ovanför hårbärande området vid blygdbenet samt fortsätter vanligen i
form av en högt skuren bikini upp mot höftkamrarna.
Operationen utförs under narkos i kombination med lokalbedövning
och tar vanligen mellan 1-2 timmar, beroende på vilken typ av kirurgi
som krävs.
Via snittet löses och lyfts huden från bukväggen och vid behov spänns
bukmusklerna genom att de dras ihop. Huden dras sedan nedåt och
den överflödiga huden tas bort. Ett nytt hål görs för naveln som sedan
sys på plats.
Snitten sys ihop, tryckförband och en elastisk gördel läggs på.
Vanligen har man även 2 dränageslangar ifrån såret i ett till två dygn
för att suga ut sårvätska som bildas. Operationen görs dagkirurgiskt.
Då åker du hem samma dag som du opereras. Du får åka hem med
dränageslangarna och komma tillbaka till kirurgmottagningen dagen
efter för avlägsnande av dessa. Alternativt tas de bort på
hälsocentralen.
Du bör vara uppe och gå dagen efter operationen, men räkna med att
din rörelseförmåga är begränsad och det kan vara svårt att räta på sig.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Marcus Sundén
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3763
2016-03-03
2.0
Spänningar och dragningar i både bukmuskulatur och hud kan
innebära att det gör ont att hosta och gå på toaletten.
Risker/komplikationer
 All form av kirurgi kan medföra risker. Varje patient har olika
biologiska förutsättningar varför läkningsförloppet och
slutresultatet aldrig är helt förutsägbart.
 Rökning och hög vikt (BMI>27) ökar markant riskerna för
komplikationer. Man bör därför avhålla sig från all form av
nikotin 4 veckor före och 4 veckor efter operationen (detta gäller
även nikotintuggummi och nikotinplåster)
 Hudnekros (huden överlever inte pga dålig cirkulation) ses i 1-5%
av fallen. Det bildas då sår som kan ta månader för att läka och
kräva dagliga omläggningar hos distriktssköterskan. Det leder
vanligen till fula ärr, om så skulle ske utförs vid behov en
ärrkorrigering tidigast ett år efter läkning.
 Sårinfektion ses i ca 5 % av fallen, kan vanligtvis lätt åtgärdas
med antibiotikabehandling. Om större och djupare infektion kan
det också krävas långvarig rengöring och omläggning.
 Hematom (efterblödning med blåmärke) och serom (sårvätska).
Påverkar vanligtvis inte resultatet i negativ bemärkelse och
kroppen tar vanligtvis hand om missfärgningen och vätska inom 3
veckor. Stora hematom evakueras/avlägsnas.
 Blodpropp är ovanligt, vanligtvis drabbas vaderna som blir ömma
och svullnar kraftigt. Även andnöd kan uppträda. Man bör
omedelbart uppsöka läkare om detta uppträder.
Estetiska/skönhets komplikationer
- naveldeformation (missformad navel)
- hypertrofa (breda fula) ärr.
- De bästa förutsättningarna för ett gott resultat har en patient med
normalvikt, lokal fettansamling, god hudelasticitet och realistiska
förväntningar.
Efter hemgång från sjukhuset
 Man sjukskrivs som regel 2-4 veckor.
 Smärtstillande tabletter som innehåller acetylsalicylsyra (ASA)
bör undvikas 1-2 veckor före och efter operationen då dessa ökar
blödningsbenägenheten.
 Operationsområdet kommer att svullna upp och når maximal
svullnad efter 2-4 dygn. Om rodnad, vätska eller irritation uppstår
under tejpen, avlägsna tejpen, lufta tills irritationen försvunnit
 Om du efter ett par dagar däremot skulle känna dig försämrad med
tilltagande värk, rodnad och feber är detta första tecknet på
infektion i operationsområdet och du bör kontrollera detta hos
läkare.
 Innan hemgång får du träffa en sköterska från kirurgmottagningen
alternativt operationspersonal som ordnar med en gördel som du
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Marcus Sundén
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3763
2016-03-03
2.0




ska använda 1 månad dag och natt efter operation. Denna gördel
får du köpa till en kostnad av c:a 200 kr. Även remiss till
distriktssköterska ges vid detta tillfälle.
I de flesta fall syr läkaren med stygn som försvinner av sig själv.
Om rodnad eller irritation uppstår under tejpen, skall den
avlägsnas och sårområdet luftas och tvättas med tvål och vatten
tills irritationen försvunnit.
Fysisk ansträngning bör undvikas under 4-6 veckor, lättare motion
såsom promenader är bra och det kan du börja med efter ett par
dagar.
Vi rekommenderar att man tejpar små ärr i upp till 1 år för bättre
resultat. Tejpen heter Scanpor eller Micropor. Köps på rulle på
Apoteket. Viktigt att inte byta tejpen för ofta, endast vid behov.
Rådgivning
Kontakta Sunderby sjukhus, Kirurgmottagningen telefon 0920-28 24 45.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Marcus Sundén
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3763
2016-03-03
2.0

Similar documents