Pasientinformasjon fra Skadelegevakten

Comments

Transcription

Pasientinformasjon fra Skadelegevakten
Pasientinformasjon fra Skadelegevakten
DROPFINGER – SKADE
En dropfinger skyldes at du har røket strekkesenen
på ytterste del av den skadede fingeren din.
Det fører til at fingeren «henger» og du klarer
ikke å strekke den ut.
Du får nå tilpasset en fingerskinne, enten en skinne
som kalles dropfingerskinne:
eller en oval 8 – skinne:
Skinnen du får tilpasset holder fingeren i en vannrett posisjon. Det er vanlig å bruke
skinnen i 8 uker. I denne perioden er det viktig at fingeren holdes i denne stillingen hele
hele tiden.
Hvis du må vaske fingeren, skal den ligge flatt på et bord hele tiden.
Skinnen trekkes forsiktig av, fingeren vaskes og tørkes med en klut, før skinnen
«føres» på igjen. Hvis fingeren ikke ligger flatt, kan fingeren bøye seg igjen og du
må starte behandlingen forfra igjen, fra dag 1. Hvis man bruker oval – 8 skinne, kan
man vaske fingrene med skinnen på.
Etter 8 ukers behandling, går man over til å bruke skinnen kun om natten i 4 uker.
Det er viktig å bevege de andre fingrene som ikke er skadet, i tillegg til å bøye og
strekke leddene som ikke er «låst» i skinnen.
Skulle skinnen enten bli for stram(fingeren blir hvit, kald, nummen og smertefull),
for løs, at du evt. får allergisk reaksjon av skinnen eller tapen (som vi fester dropfingerskinnen med), ber vi deg om å ta kontakt med oss (se tlf. nr. nedenfor).
Kontakt skadelegevakten ved AHUS
på tlf. nr. 67 96 61 00 ved spørsmål.
Åpningstid 08.00 – 23.00
www.ahus.no
Informasjonsskriv fra skadelegevakten,
Ortopedisk avdeling ved Akershus
universitetssykehus HF