Overarmsbrudd opptrening 2 - Akershus universitetssykehus HF

Comments

Transcription

Overarmsbrudd opptrening 2 - Akershus universitetssykehus HF
Pasientinformasjon fra Skadelegevakten
Brudd i overarm
De fleste bruddene øverst i overarmen kan behandles uten operasjon. Du har en slik bruddtype,
og behandlingen består i en kort periode med bandasjering, og deretter en lengre periode med
opptrening.
Noen vil ha behov for fysioterapi både for å få veiledning og for å kunne trene med apparater.
Du har fått en fatle/ bandasje som heter Sling & Swathe og har følgende funksjon:
- støtte og holde armen i ro (smertelindring)
- hindre rotasjon av overarmen og hindre bevegelse ut fra kroppen (bruddstabilisering)
Denne bandasjen skal du ha på dag og natt hele den første uken. Den skal kun taes av ved evt.
dusj/bad. Den første uke skal du holde armen i ro, men du kan bevege fingrene og i håndleddet.
Klem gjerne på en myk ball.
Etter noen dager vil det ofte komme hevelse og en synlig blåfarge av huden over/under albuen.
Dette skyldes blod fra bruddstedet som følger tyngdekraften. Det vil gradvis bli borte av seg selv.
Restriksjoner:
•
Unngå å ta armen over skulderhøyde de 6 første ukene
•
Unngå å rotere armen utover de 6 første ukene
•
Unngå styrkeøvelser de 6 første ukene
Øvelser:
• Ved bruk av Sling & Swathe er det viktig å bevege fingre og håndledd. Klem gjerne på en
myk ball.
www.ahus.no
Første treninguke (etter første kontroll)
• Ta armen ut av fatlen.
La armen ligge i fanget.
Knytt hånden rundt en myk ball e.l
så hardt du kan samtidig som du løfter hånden
fra fanget.
Hold noen sekunder og slipp.
•
Strekk ut og bøy i albuen
•
La hånden ligge i fanget.
Før derfra fingrene opp til munn og nese.
•
Stå oppreist. Bøy overkroppen fremover,
samtidig som du lar armen henge foran deg.
Støtt deg gjerne til et bord. Stå noen sekunder,
og reis deg opp igjen.
Annen treningsuke (bandasjen er fjernet, fatle ved
behov)
•
Fortsett med øvelser fra forrige uke.
•
Fold hendene i fanget.
Løft hendene opp foran brystet.
•
Legg hendene på knærne.
La hendene følge skinnleggen nedover til
føttene.
•
Stå oppreist. Bøy overkroppen fremover,
samtidig som du lar armene henge foran deg.
La armen dingle frem og tilbake langs kroppen.
Stopp så bevegelsen.
Deretter lar du armen dingle på tvers av kroppen.
Har du behov for det,
så støtt deg med den friske armen på et bord.
Tren noen minutter 10 ganger daglig.
Bruddtilhelingen skjer vanligvis i løpet av 6-12 uker, dersom skaden har skjedd i et ellers normalt skjelett.
Kontakt skadelegevakten ved AHUS på
tlf. nr. 67 96 61 00 ved spørsmål.
Åpningstid 08.00 – 23.00
www.ahus.no
Informasjonsskriv fra skadelegevakten, Ortopedisk avdeling ved
Akershus universitetssykehus HF
Kontakt skadelegevakten ved AHUS på
tlf. nr. 67 96 61 00 ved spørsmål.
Åpningstid 08.00 – 23.00
www.ahus.no
Informasjonsskriv fra skadelegevakten, Ortopedisk avdeling ved
Akershus universitetssykehus HF