Skulderlux 2 - Akershus universitetssykehus HF

Transcription

Skulderlux 2 - Akershus universitetssykehus HF
Pasientinformasjon fra Skadelegevakten
Skulder ut av ledd
Du har nå fått en fatle som heter Sling & Swathe. Denne skal du bruke maks en uke, og det er
veldig viktig å begynne med bevegelse og øvelser så snart smertene tillater det.
En del kan ha noe smerter de første dagene etter en skulderluksasjon, vanlig smertestillende som
paracetamol vil som oftest ha tilstrekkelig effekt. Eventuelt sterkere smertestillende avtales med
lege.
Restriksjoner:
•
Unngå å ta armen over skulderhøyde de 6 første ukene
•
Unngå å rotere armen utover de 6 første ukene
•
Unngå styrkeøvelser de 6 første ukene
Øvelser:
•
Ved bruk av Sling & Swathe er det viktig å bevege fingre og håndledd. Klem gjerne på en
myk ball.
•
Når du tar av fatlet begynn med pendeløvelser: Len deg fremover og støtt deg med den
friske hånden mot et bord. La den skadede hånden henge avslappet ned, beveg armen
rolig og lag små sirkelbevegelser i luften. Gjør det samme hvor du beveger armen rolig frem
og tilbake langs kroppen. Øk leddutslaget etter hvert som skulderen blir mindre vond.
•
Albuebøy: La armen henge avslappet langs siden. Bøy i albuen og senk langsomt tilbake.
Gjenta øvelsen.
•
Tren så mye du orker, i hvert fall noen minutter 10 ganger daglig.
Komplikasjoner:
•
•
En del, særlig unge og aktive, kan oppleve gjentatte skulderluksasjoner. Ved gjentatte
luksasjoner vurderes operasjon. Tidlig tilbakegang til idrett har vist økt risiko for å få
skulderen ut av ledd igjen, og derfor anbefales en rehabiliteringstid på minst 3 måneder.
Viktig å trene bevegelighet i skulderen for at den ikke skal stivne.
Kontakt skadelegevakten ved AHUS på
tlf. nr. 67 96 61 00 ved spørsmål.
Åpningstid 08.00 – 23.00
www.ahus.no
Informasjonsskriv fra skadelegevakten, Ortopedisk avdeling ved
Akershus universitetssykehus HF