Valtakirja - Dalmatiankoirat

Comments

Transcription

Valtakirja - Dalmatiankoirat
VALTAKIRJA
Valtuutan _________________________ (valtakirjan saajan nimi tekstaten) käyttämään puhe- ja
äänioikeuttani Dalmatiankoirat –Dalmatinerna ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa, joka
pidetään 28.3.2016 Riihimäellä.
___/___2016 ___________________
Aika
Paikka
____________________________
Valtakirjan antajan omakätinen nimikirjoitus
_____________________________
Valtakirjan antajan nimenselvennys
Valtakirjan oikeaksi todistavat:
____________________________
Todistajan nimikirjoitus
_______________________________
Todistajan nimikirjoitus
_____________________________
Todistajan nimenselvennys
_______________________________
Todistajan nimenselvennys
Kokouksessa jokaisella yksityisellä äänioikeutetulla on yksi ääni, jonka lisäksi kukin äänioikeutettu
voi äänestää enintään yhdellä valtakirjalla. Valtakirja on esitettävä ennen kokousta äänioikeuden
tarkastamisen yhteydessä.

Similar documents