` מערכות הספק א

Comments

Transcription

` מערכות הספק א
‫מערכות הספק א'‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר יובל בק‬
‫תרגיל מסי ‪ :1‬חזרה מערכות חד פאזיות‪ ,‬תלת פאזיות ושנאים‬
‫שאלה ‪:1‬‬
‫נתון מעגל תלת פאזי הבא בעל שני עומסים‪ .‬הגנראטור מחובר החיבור משולש‬
‫ומייצר מתח של ‪ 480V‬קווי כנראה בציור‪:‬‬
‫א)‬
‫ב)‬
‫ג)‬
‫ד)‬
‫ה)‬
‫מהו המתח השלוב (קווי) של כל אחד מהעומסים?‬
‫מהו מפל המתח על קו התמסורת המחבר בין הגנראטור לעומס?‬
‫מהו ההספק הממשי והריאקטיבי המסופק לכל אחד מהעומסים?‬
‫מהו ההספק הממשי והריאקטיבי המתבזבז על קווי התמסורת?‬
‫מהו ההספק הממשי‪ ,‬הריאקטיבי וגורם ההספק המסופקים על ידי‬
‫הגנראטור‪.‬‬
‫שאלה ‪:2‬‬
‫לרשת חד פאזית של ‪ ,50Hz , 220VRMS‬מחובר עומס שערכו‪:‬‬
‫‪.Z=6+j8Ω‬‬
‫א)‬
‫ב)‬
‫ג)‬
‫ד)‬
‫ה)‬
‫ו)‬
‫שרטט את המעגל‪.‬‬
‫חשב את הזרם הכללי הזורם במעגל‪.‬‬
‫חשב את ההספק האקטיבי המתבזבז בנגד‪.‬‬
‫חשב את ההספק הריאקטיבי המתבזבז בסליל‪.‬‬
‫חשב את ההספק הכולל של העומס?‬
‫מהו מקדם ההספק שרואה המקור?‬
‫שאלה ‪:3‬‬
‫נתון דיאגראמה חד קווית של מעגל תלת פאזי המעגל הבא‪:‬‬
‫א)‬
‫ב)‬
‫ג)‬
‫ד)‬
‫ה)‬
‫ו)‬
‫אם עומס ‪ 1‬מחובר בצורת כוכב‪ .‬מהם זרמי ומתחי הפאזות בעומס?‬
‫אם עומס ‪ 2‬מחובר בחיבור משולש‪ .‬מהם מתחי וזרמי הפאזות של העומס?‬
‫מהו ההספק הממשי‪ ,‬הריאקטיבי והכולל שהגנראטור מספק כאשר המפסק‬
‫פתוח?‬
‫מהו זרם הקו ‪ IL‬הכללי שזורם מהגנראטור?‬
‫מהו ההספק הממשי‪ ,‬הריאקטיבי והכולל שהגנראטור מספק כאשר המפסק‬
‫סגור?‬
‫מהו זרם הקו ‪ IL‬הכללי שזורם מהגנראטור כשהמפסק סגור?‬
‫שאלה ‪:4‬‬
‫נתון שנאי ‪.60Hz ,50kVA , 2400V/240V‬‬
‫נתוני בדיקת קצר (בזרם נומינלי ב – ‪:)60Hz‬‬
‫‪PK  620W , U k  500V‬‬
‫נתוני בדיקת ריקם (במתח נומינלי ב – ‪:)60Hz‬‬
‫‪POC  186W VOC  2400V I OC  2.1A‬‬
‫‪,‬‬
‫ניתן להניח כי‪ x1  x2 :‬ו‪r1  r2 -‬‬
‫א) מצא את פרמטרי סכמת התמורה בקנה מידה של הראשוני‪.‬‬
‫ב) מהי זווית הקצר ‪.  K‬‬
‫ג) השנאי מועמס כך שיש על העומס מתח נומינאלי ובעומס זורם הזרם‪:‬‬
‫]‪Iload  295cos(2 60t  300 ) [ A‬‬
‫מצא את נצילות השנאי בתנאים אלו‪.‬‬
‫שאלה ‪:5‬‬
‫נתון שנאי חד פאזי בעל הנתונים הבאים‪.f=50Hz ,400/220V , Sn=25[kVA]:‬‬
‫ידוע כי בהעמסה של ‪ 15KV‬בגורם הספק של ‪ 0.75‬נצילות השנאי היא ‪.0.98‬‬
‫‪PCU‬‬
‫בעומס מלא מודדים לשנאי זה יחס ליפופי הספק של‪ 3.8 :‬‬
‫‪PFE‬‬
‫‪ .‬מתוך ניסוי‬
‫הקצר ידוע כי גורם ההספק בקצר הוא‪.0.32 :‬‬
‫א) מהו המתח במשני של השנאי כאשר מחובר אליו עומס של ‪ 22kVA‬בגורם‬
‫הספק של ‪ 0.8‬והשנאי מוזן מצד ה‪.220V -‬‬
‫ב) מהי נצילות השנאי במצב זה‪.‬‬