תוצאות סופיות מבחן בתורת החשמל קיץ 2014

Transcription

תוצאות סופיות מבחן בתורת החשמל קיץ 2014
‫תוצאות סופיות למבחן בתורת החשמל להנדסאים וטכנאים‬
‫מועד קיץ ‪0214‬‬
‫פותר המבחן‪ :‬מתי דוד‬
‫למרות מאמצי לפתור נכון‪ ,‬יתכן ונפלו טעויות בפתרון‪ ,‬אשמח לקבל הערותיכם‬
‫בדוא"ל ‪[email protected] :‬‬
‫ניתן לקבל אצלי בחיפה‪ ,‬עזרה אישית או בקבוצות להבנת החומר והכנתך‬
‫למבחן הפנימי והחיצוני של מה"ט ‪ -‬ליצירת קשר ‪250-5050005‬‬
‫ההצלחה שלי היא ההצלחה שלך !‬
‫שאלה מספר ‪: 1‬‬
‫א‪ .‬עכבת המשרן‪ ,‬היגבו והתנגדותו‪R  6 , X L  8 j  , Zcoil  6  8 j :‬‬
‫ב‪ .‬הפרש המופע בין מתחי המקורות‪  90 :‬‬
‫ג‪ .‬מדידת הספק של העומס‪ :‬שרטוט החיבור‬
‫‪a‬‬
‫‪C‬‬
‫‪W‬‬
‫‪ht‬‬
‫‪ig d‬‬
‫‪yr vi om‬‬
‫‪op da .c‬‬
‫‪C ti id‬‬
‫‪v‬‬
‫‪a‬‬
‫‪m da‬‬
‫‪i‬‬
‫‪at‬‬
‫‪Zcoil‬‬
‫‪A‬‬
‫‪E2‬‬
‫‪m‬‬
‫‪b‬‬
‫‪E1‬‬
‫ד‪ .‬הוריית מד ההספק‪ :‬מדידת ההספק תהיה ‪. P  150 Watt‬‬
‫שאלה מספר ‪: 0‬‬
‫א‪ .‬הספק הממוצע בנגד‪PR  16.6Watt :‬‬
‫ב‪ .‬מתח הקבל‪ :‬זרם מוכפל בהיגב הקבל‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪Uc  9.802  93.496 , Uc(t )  9.802  2  Cos  3000t  93.496 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪180 ‬‬
‫‪‬‬
‫ג‪ .‬תדר התהודה‪ :‬זהו מעגל תהודה טורית‪f 0  397.887 Hz ,‬‬
‫ד‪ .‬הפרש המופע בין מתח המקור למתח הקבל בתדר התהודה‪ :‬ההפרש הוא ‪ 0/‬מעלות היות‬
‫והמעגל בתהודה זרם ומתח המקור באותה פאזה‪ ,‬מתח קבל מפגר ב ‪ 0//‬לאחר הזורם דרכו‬
‫מכאן שמתח הקבל מפגר ב ‪ 0//‬לאחר מתח המקור‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪: 3‬‬
‫א‪ .‬השראות הסליל‪L  3.0422 mHy :‬‬
‫ב‪ .‬התנגדות הסליל‪R  10 :‬‬
‫ג‪ .‬קבוע הזמן של האלקטרו מגנט‪  0.3042 mSec :‬‬
‫תוצאות סופיות למבחן בתורת החשמל פתרון מבחן מה"ט ‪702/14‬‬
‫פותר‪ :‬מתי דוד‪© ,‬כל הזכ ויות שמורות ‪ ,‬אין להעתיק או לשכפל בכל צורה‪ ,‬ללא אישור בכתב מהמחבר‬
‫ד‪ .‬הזרם בסליל בז"ח בתדר ‪I  4.635 A :1KHz‬‬
‫שאלה מספר ‪:4‬‬
‫א‪ .‬הזרם בנגד ‪ Ry‬כאשר ‪ Rx‬מקוצר‪I Ry  0.5 A :‬‬
‫ב‪ .‬הספק ‪ Ry‬כאשר ‪ Rx‬מנותק ‪PRy  1.0204W :‬‬
‫ג‪ .‬גודל הנגד ‪ Rx‬כך שהזרם בנגד ‪ Ry‬יהיה אפס‪ :‬ע"מ שהזרם יהיה אפס יש לדאוג שהמתח עליו‬
‫יהיה אפס‪Rx  100 ,‬‬
‫שאלה מספר ‪:5‬‬
‫א‪ .‬מציאת זרמי הקו ‪:‬‬
‫‪I1  28.9  50.01 A , I 2  42.014  121.8 A , I 3  57.95786.46 A‬‬
‫ב‪ .‬הספקי מקורות‪S E12  7429  8856.77 j VA , S E12  20754.3  10329.62 j VA :‬‬
‫שאלה מספר ‪:6‬‬
‫‪L‬‬
‫‪2Hy‬‬
‫א‪ .‬ציור המעגל‪:‬‬
‫‪R‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪I(t‬‬
‫‪dI  t ‬‬
‫‪dI  t ‬‬
‫ב‪ .‬מתח של מקור הזרם ‪:‬‬
‫‪ 10  I  t   2 ‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪m‬‬
‫‪ht‬‬
‫‪ig d‬‬
‫‪yr vi om‬‬
‫‪op da .c‬‬
‫‪C ti id‬‬
‫‪v‬‬
‫‪a‬‬
‫‪m da‬‬
‫‪i‬‬
‫‪at‬‬
‫ג‪ .‬מקדם ההספק השקול של ההספק‪PF .  Cos  3  0.9986 :‬‬
‫‪U Is  t   I  t   R  L‬‬
‫‪UIs‬‬
‫‪60V‬‬
‫‪10V‬‬
‫‪t‬‬
‫‪10V‬‬
‫‪20V‬‬
‫‪40V‬‬
‫‪0V‬‬
‫ג‪ .‬אנרגיה בסליל ברגע ‪WL  t  0.2   4 Joul , WL  t  0.6   1Joul :0.2Sec, 0.6Sec‬‬
‫תוצאות סופיות למבחן בתורת החשמל פתרון מבחן מה"ט ‪702/14‬‬
‫פותר‪ :‬מתי דוד‪© ,‬כל הזכ ויות שמורות ‪ ,‬אין להעתיק או לשכפל בכל צורה‪ ,‬ללא אישור בכתב מהמחבר‬
‫שאלה מספר ‪:7‬‬
‫א‪ .‬מתח המקור לזרם ‪ 0.15A‬במד הזרם ‪E  5.25V :‬‬
‫ב‪ .‬הספק המקור ‪PE  4.725Watt :‬‬
‫ג‪ .‬ערך ל ‪ R1‬לאיפוס הזרם במד הזרם‪ :‬זה למעשה איזון ל גשר ויטסטון ‪R1  5 ,‬‬
‫שאלה מספר ‪:8‬‬
‫א‪ .‬מתח הקבל ‪ C1‬במצב המתמיד‪:‬‬
‫ב‪ .‬מתח הקבל ‪ C2‬במצב המתמיד‪:‬‬
‫‪VC1  80V‬‬
‫‪VC 2  20V‬‬
‫ג‪ .‬אנרגיה א גורה בסליל‪ :‬היות ואין זרם במעגל ‪ ,‬האנרגיה במצב מתמיד יהיה ‪WL  0 :/‬‬
‫‪m‬‬
‫‪ht‬‬
‫‪ig d‬‬
‫‪yr vi om‬‬
‫‪op da .c‬‬
‫‪C ti id‬‬
‫‪v‬‬
‫‪a‬‬
‫‪m da‬‬
‫‪i‬‬
‫‪at‬‬
‫ד‪ .‬האם תהיה תופעת מעבר בפתיחת המפסק‪ :‬לא‪ ,‬כי כבר המעגל במצב יציב של אפס זרם ‪.‬‬
‫תוצאות סופיות למבחן בתורת החשמל פתרון מבחן מה"ט ‪702/14‬‬
‫פותר‪ :‬מתי דוד‪© ,‬כל הזכ ויות שמורות ‪ ,‬אין להעתיק או לשכפל בכל צורה‪ ,‬ללא אישור בכתב מהמחבר‬

Similar documents