תעריף אגרת ביוב 2016

Transcription

תעריף אגרת ביוב 2016
‫הצמדה שנתית למדד ‪ - 6102‬אגרת ביוב למגורים על פי חישוב כמות – קיץ‪-‬חורף‬
‫‪92/30/93/6‬‬
‫לתושבי המועצה שלום רב‪,‬‬
‫בהמשך לפרסום מהשנה שעברה לגבי שיטת חישוב אגרת הביוב למגורים‪ ,‬מצורף שוב ההסבר‪.‬‬
‫תעריף האגרה מוצמד כל שנה למדד ולכן יש ירידה קלה החל מהחיוב הראשון של ‪.93/6‬‬
‫להלן תזכורת לשינוי בכללים של רשות המים על פיו נהגנו החל משנת ‪:93/2‬‬
‫השימוש הביתי במים בתקופת החורף יהווה בסיס לחיוב במשך כל השנה‪.‬‬
‫החל מחודש נובמבר ‪ ,4102‬עברנו‪ ,‬בהתאם לכללי רשות המים‪ ,‬לחישוב כמויות המים לחיוב בקיץ‬
‫על פי ממוצע השימוש בחורף ובעקבות זאת היה עלינו לשנות גם את התעריף שעל פיו יחושב‬
‫החיוב‪.‬‬
‫שיטת החיוב בחורף‪( :‬מ ‪ 0‬בנובמבר עד ‪ 42‬בפברואר)‬
‫הכמות לחיוב תחושב על ‪ 23%‬של הצריכה בפועל במד מי השתייה הראשי בכניסה לכל נכס‪.‬‬
‫שיטת החיוב בקיץ‪( :‬מ‪ / -‬במרץ עד ‪ 0/ -‬באוקטובר)‬
‫הכמות לחיוב תחושב לפי צריכה ממוצעת (‪ )/33%‬בחורף או לפי צריכת המים שנקראה במד המים‬
‫בפועל‪ ,‬על פי הנמוך מביניהם‪.‬‬
‫עדכון התעריף‬
‫על פי כללי רשות המים שיטת החישוב חורף‪/‬קיץ מאפשרת להעריך את כמות השפכים (המים‬
‫שיוצאים לביוב) ולכן יש לחייב על פי תעריף שפכים ולא כפי שעשינו עד היום תעריף מים נכנסים‪.‬‬
‫משמעות החיוב על פי תעריף שפכים הינו עליית התעריף‪ ,‬אך מנגד קטנה כמות המ"ק על פיה‬
‫מבוצע החיוב – כך שהסכום לתשלום לא אמור להשתנות משמעותית ביחס לתקופה שלפני‬
‫היישום של החישוב במנגנון "קיץ חורף" הנ"ל‪.‬‬
‫תעריף אגרת הביוב למגורים מעודכן החל מ ‪ 1011014106‬ויהיה ‪ ₪ 2175‬למ"ק מים מוזרמים לביוב‬
‫דוגמא לחישוב (נניח צריכת חורף של ‪ 93‬מ"ק לחודש כשהתעריף הוא ‪ ₪ 8.2.‬למ"ק)‬
‫‪ ‬חיוב חורף (דו חודשי) ‪( ₪ 038.29 = 8.2. X 3.23 X 9 X 93‬בהנחה ש ‪ 23%‬מוזרמים לביוב)‬
‫‪ ‬חיוב קיץ (דו חודשי) ‪₪ 0.9.8 = 8.2. X 9 X 93‬‬
‫אם הצריכה הנמדדת במד המים הראשי בקיץ תהיה נמוכה מהכמות הנ"ל התשלום יהיה על פי‬
‫הכמות שנמדדה בפועל‪.‬‬
‫אגרת ביוב למגורים במוא"ז עמק המעיינות ‪93/6 -‬‬
‫תעריף ‪/₪‬למ"ק‬
‫סעיפי אגרת הביוב‬
‫תפעול מערכות ביוב ציבורי בישובים‬
‫‪0.98‬‬
‫קווי ביוב מאסף אזוריים‬
‫‪0.00‬‬
‫תשלום טיהור למט"ש‬
‫‪4.14‬‬
‫טיפול שלישוני (עדין לא קיים)‬
‫‪0.04‬‬
‫קרן שיקום למערכות וקווי ביוב ישנים‬
‫‪4.10‬‬
‫החזר הון קווי ביוב מאסף אזורי‬
‫‪1.34‬‬
‫החזר הון הקמת מט"ש‬
‫‪0.00‬‬
‫‪₪ 75.8‬‬
‫סה"כ‬
‫בימים אלה מבוצע חישוב מחודש לתעריף ולקראת אמצע השנה יבוצע שימוע במועצה וברשות‬
‫המים שיאפשר התייחסות של המועצה ותושביה‪.‬‬
‫צביקה ורד – מנכ"ל‬
‫קולחי עמק המעיינות ‪171-7577574 -‬‬
‫‪1‬‬