לבקשת המידע שהעברנו למשרד ראש הממשלה

Transcription

לבקשת המידע שהעברנו למשרד ראש הממשלה
‫‪ 7‬אוקטובר ‪4102‬‬
‫לכבוד‬
‫גב' איילת משה‬
‫הממונה על חוק חופש המידע משרד ראש הממשלה‬
‫נשלח באמצעות מייל‪[email protected] :‬‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה לפי חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח‪8991-‬‬
‫בהתאם להוראות חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח‪( 8991-‬להלן‪ :‬החוק)‪ ,‬אבקש לקבל את פירוט‬
‫פגישותיו של ראש הממשלה‪ ,‬מר בנימין נתניהו‪ ,‬עם איש העסקים‪ ,‬מר שלדון אדלסון במהלך‬
‫השנים ‪ ,4102–4100‬וכן פירוט של כל אירוע בתקופה האמורה שבו נטלו חלק ראש הממשלה‪ ,‬מר‬
‫בנימין נתניהו ומר שלדון אדלסון‪.‬‬
‫אדגיש כי איני מעוניין במידע על אודות‪ :‬תוכן הפגישה‪ ,‬משכה‪ ,‬מיקומה וכיוצא בזה‪ ,‬אלא אך ורק‬
‫רשימה של המפגשים הרלוונטיים‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪(6‬ב) לתקנות חופש המידע (אגרות)‪ ,‬התשנ"ט‪ ,0111-‬עמותה העונה על האמור‬
‫בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה‪ .‬על כן‪ ,‬כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה‬
‫כמשמעותה בחוק העמותות‪ ,‬התש"ם‪ ,0191-‬שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה‬
‫ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה‪ .‬ככל שאדרש‪ ,‬אני מתחייב לשלם אגרת טיפול‬
‫והפקה עד לסכום של ‪ 051‬ש"ח‪ ,‬ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר‪ ,‬נדרשת מראש‬
‫הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה‪.‬‬
‫להזכירכם‪ ,‬על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר‬
‫משלושים יום מעת קבלת בקשה זו‪ .‬כמו כן‪ ,‬לפי סעיף ‪6‬א לתקנות חופש המידע (אגרות)‪ ,‬חריגה‬
‫מהמועדים הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אור סדן‬
‫‪154-9697571‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רוטשילד ‪ ,45‬ראשון לציון ‪75266‬‬
‫טל‪ 03-9560146 .‬פקס‪03-9560359 .‬‬
‫‪Rothschild st., Rishon le Zion 75266 45‬‬
‫‪[email protected]‬‬

Similar documents