סך כולל (2) סך הכל ידוע היצע וביקוש בשוק העבודה: אוקטובר

Comments

Transcription

סך כולל (2) סך הכל ידוע היצע וביקוש בשוק העבודה: אוקטובר
TABLE 5. - EMPLOYED PERSONS, JOB VACANCIES AND SUPPLY-TO-DEMAND
RATIO, BY SELECTED OCCUPATIONS (1), ANNUAL DATA
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Code
Occupation
Total (2)
Total known
1
12
122
1221
13
132
1323
1324
133
134
14
141
142
2
21
214
215
22
23
235
2359
24
25
251
2512
2519
26
‫ לפי משלח יד‬,‫ משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש‬,‫ מועסקים‬- .5 ‫לוח‬
‫ נתונים שנתיים‬,(1) ‫( בקבוצות נבחרות‬2011 ‫)סיווג‬
2014
‫היחס‬
‫בין‬
‫סך הכל מועסקים‬
‫סך הכל מועסקים‬
‫היצע‬
Total
Total
‫לביקוש‬
employed
employed
‫מספר‬
persons
persons
Suppl ‫משרות‬
‫אלפים אחוזים פנויות‬
‫ אלפים אחוזים‬- y - to
Number
Thousan
Percen Thousa
dema of job Perce
ds
tages
nds
nd vacanci ntage
es
ratio
s
2,799.8
5.6 66,060
2,725.7
100.0 2,737.1
3.7 64,812 100.0 2,668.5
2015
‫מספר‬
‫משרות‬
‫פנויות‬
Number
dema of job
nd vacanci
es
ratio
4.5 82,297
2.7 80,977
Suppl
- y - to
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
2013
dema
nd
ratio
5.8
3.7
‫מספר‬
‫משרות‬
‫פנויות‬
Number
of job
vacanci
es
63,149
61,483
Suppl
- y - to
‫סך הכל מועסקים‬
Total
employed
persons
‫משלח יד‬
‫סמל‬
‫אחוזים‬
‫אלפים‬
Perce Thousan
ntages
ds
100.0
2,642.3
2,586.1
(2) ‫סך כולל‬
‫סך הכל ידוע‬
Managers
Administrative and commercial managers
Sales, marketing and development managers
Sales and marketing managers
Production and specialized services managers
Manufacturing, mining, construction, and
distribution managers
Construction managers
Supply, distribution and related managers
Information and communications technology
service managers
Professional services managers
Hospitality, shop and related services managers
Hotel and restaurant managers
Retail and wholesale trade managers
Professionals
Science and engineering professionals
Engineering professionals (excluding
electrotechnology)
Electrotechnology engineers
Health professionals
Teaching professionals
Other teaching professionals
5.4
4.3
3.6
4.0
4.3
4.2
1,663
675
599
458
585
370
10.4
2.9
1.8
1.4
3.9
2.3
284.1
80.3
48.3
37.2
106.8
63.5
7.6
9.1
6.8
5.6
6.1
5.1
1,252
395
347
305
472
310
9.9
3.0
1.9
1.5
3.5
2.1
263.4
80.1
50.7
39.6
94.5
54.9
5.1
4.7
3.8
4.6
4.6
3.5
1,644
575
486
366
591
363
10.2
3.0
1.9
1.5
3.7
2.0
264.6
78.3
49.1
39.3
95.2
51.4
‫מנהלים‬
‫ שיווק ופיתוח‬,‫מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות‬
‫ שיווק ופיתוח‬,‫מנהלי מכירות‬
‫מנהלי מכירות ושיווק‬
‫מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים‬
‫ הבנייה וההפצה‬,‫ הכרייה‬,‫מנהלים בתחומי התעשייה‬
1
12
122
1221
13
132
0.3
9.0
5.4
151
140
83
0.2
1.3
0.6
5.8
36.0
17.0
..
6.1
..
..
184
..
0.2
1.2
0.5
4.8
32.5
14.3
0.2
8.4
2.6
148.7
105
123
0.2
1.2
0.6
4.8
30.4
16.4
‫מנהלים בתחום הבנייה‬
‫מנהלים בתחומי האספקה וההפצה ובתחומים דומים‬
(ICT) ‫מנהלי שירותים בענפי טכנולוגיות המידע‬
1323
1324
133
4.0
7.8
9.1
6.2
1.8
1.0
0.6
132
336
92
197
14,101
3,185
1,255
1.0
2.0
0.6
1.0
24.1
4.8
1.8
26.3
54.4
15.9
26.6
659.0
130.8
49.6
6.9
113
6.1
328
6.1
123
5.7
158
2.7 10,684
1.8 2,651
1.3 1,112
0.9
1.8
0.5
0.9
23.5
4.7
1.7
25.3
49.0
13.5
25.0
626.6
125.0
46.7
10.6
105
5.1
428
5.4
110
6.3
189
2.7 10,438
1.9 2,461
1.1
974
1.0
1.9
0.5
1.0
22.4
4.6
1.8
27.1
49.2
13.2
25.9
579.7
120.1
45.4
134
14
141
142
2
21
214
0.4
1.9
4.2
3.6
1,253
1,504
2,200
1,531
0.8
3.8
3.3
1.9
21.0
103.4
89.2
50.7
0.6
1.7
8.7
7.4
1,090
1,504
1,021
813
0.8
3.9
3.2
1.8
21.6
103.5
85.0
46.8
0.6
1.9
7.7
7.7
1,043
1,714
1,207
921
0.8
3.6
3.2
1.8
20.6
94.2
83.5
46.5
‫מנהלים בתחום השירותים המקצועיים‬
‫מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים‬
‫מנהלי בתי מלון ומסעדות‬
‫מנהלים בתחום המסחר הקמעוני והסיטוני‬
‫בעלי משלח יד אקדמי‬
‫בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה‬
‫בעלי משלח יד בתחום ההנדסה )פרט להנדסת חשמל‬
(‫ואלקטרוניקה‬
‫מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה‬
‫בעלי משלח יד בתחום הבריאות‬
‫בעלי משלח יד בתחום ההוראה‬
‫בעלי משלח יד אחר בתחום ההוראה‬
Teaching professionals not elsewhere classified
Business and administration professionals
Information and communications technology
professionals
Software and applications developers and analysts
3.3
1.6
0.6
1,188
1,063
5,135
1.2
2.8
4.1
31.9
75.7
112.3
5.6
3.0
1.0
654
849
3,711
1.1
2.6
3.9
28.2
69.7
105.0
5.9
3.9
0.9
826
734
3,146
1.1
2.5
3.7
29.2
63.5
94.7
‫בעלי משלח יד בתחום ההוראה לנמ"א‬
‫בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל‬
(ICT) ‫בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע‬
2359
24
25
0.6
4,950
3.8
104.6
1.1
3,557
3.7
98.2
0.8
3,052
3.4
87.8
‫מפתחי תכנה ומנתחי יישומים‬
251
Software developers
Software and applications developers and
analysts not elsewhere classified
Legal, social and cultural professionals
0.3
0.3
3,075
747
1.5
0.4
42.0
10.5
0.7
1.3
2,276
304.5
1.5
0.3
39.5
8.6
0.5
..
2,006
..
1.4
0.3
36.0
7.2
‫מפתחי תכנה‬
‫מפתחי תכנה ומנתחי יישומים לנמ"א‬
2512
2519
5.4
962
5.3
145.0
6.9
904
5.1
136.0
4.6
1,171
4.7
122.1
‫ החברה והתרבות‬,‫בעלי משלח יד בתחומי המשפט‬
26
215
22
23
235
‫אדם וסקר משרות פנויות‬-‫פי ניתוח נתוני סקר כוח‬-‫ על‬2015 ‫ וסיכום שנת‬2015 ‫דצמבר‬-‫ אוקטובר‬:‫היצע וביקוש בשוק העבודה‬
Table 5. - cont.
Code
‫ המשך‬- .5 ‫לוח‬
Occupation
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
3
31
311
33
331
3313
332
3322
334
34
341
342
35
351
3512
3513
4
41
411
412
42
422
4222
4223
43
432
4321
44
4419
Practical engineers, technicians, agents, and
associate professionals
Science and engineering associate professionals
Physical and engineering science - practical
engineers and technicians
Business and administration associate
professionals
dema
3.6
2015
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אלפים אחוזים פנויות‬
Number Percen Thousa
of job tages
nds
vacanci
es
7,041
15.6
428.3
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
dema
4.8
2014
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אלפים אחוזים פנויות‬
Number
Thousan
of job Perce
ds
vacanci ntage
es
s
5,932 15.9
424.1
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
dema
3.9
2013
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אחוזים פנויות‬
‫אלפים‬
Number Perce Thousan
of job ntages
ds
vacanci
es
6,630 15.4
398.2
‫משלח יד‬
‫סמל‬
‫ סוכנים ובעלי משלח יד נלווה‬,‫ טכנאים‬,‫הנדסאים‬
3
1.2
0.8
1,048
921
1.9
1.4
53.0
39.2
1.7
1.3
933
797
2.0
1.4
54.6
38.0
2.5
1.7
827
598
2.2
1.4
56.9
36.4
‫בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה‬
‫הנדסאי וטכנאי מדעי הפיזיקה וההנדסה‬
31
311
4.7
3,211
9.2
252.3
5.6
2,543
9.1
243.9
4.2
3,367
8.9
229.4
‫בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל‬
33
5.0
689
2.8
76.3
7.1
533
2.8
74.4
7.1
546
2.9
73.7
‫בעלי משלח יד נלווה בתחומי הפיננסים והמתמטיקה‬
331
5.1
1.9
1.6
13.9
4.7
588
1,706
1,393
482
1,273
2.2
2.6
1.0
2.6
2.2
60.2
70.3
28.7
70.4
61.2
6.7
2.0
1.5
15.5
6.8
471
1,341
1,090
371
1,246
2.2
2.5
1.1
2.6
2.4
58.0
65.5
28.8
69.8
64.3
6.2
1.7
1.1
25.2
5.9
526
2,257
2,011
203
966
2.2
2.5
1.1
2.3
2.1
57.6
63.8
29.6
60.7
54.6
‫מנהלי חשבונות ובעלי משלח יד דומה‬
‫סוכנים ומתווכים בתחום המכירות והרכש‬
‫סוכני מכירות בתחום המסחר הכללי‬
‫מזכירות מינהליות ומזכירות בתחומים ייעודיים‬
‫ החברה והתרבות‬,‫בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט‬
3313
332
3322
334
34
Legal, social and religious associate
professionals
6.1
731
1.0
28.2
8.7
671
1.0
26.6
16.5
216
0.8
21.7
‫ החברה והדת‬,‫בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט‬
341
Sports and fitness workers
Information and communications practical
engineers and technicians
Information and communications technology
operations and user support practical engineers
and technicians
1.7
1.1
447
1,184
0.5
1.1
14.6
29.1
3.4
2.0
417
909
0.6
1.1
17.2
29.3
1.5
1.4
687
1,112
0.6
1.0
15.3
26.0
‫עובדי ספורט וכושר‬
‫הנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע‬
342
35
0.9
1,175
0.9
23.9
1.7
891
0.9
23.8
1.2
1,096
0.8
21.3
‫הנדסאי וטכנאי תפעול והנדסאי וטכנאי תמיכה‬
‫במשתמשים בענפי טכנולוגיות המידע‬
351
Information and communications technology
user support practical engineers and
technicians
0.9
516
0.4
11.9
2.1
366
0.4
11.4
4.1
158
0.4
9.8
‫הנדסאי וטכנאי תמיכה במשתמשים בענפי טכנולוגיות‬
(ICT) ‫המידע‬
3512
Computer network and systems practical
engineers and technicians
Clerical support workers
General and keyboard clerks
General office clerks
Secretaries (general)
Customer services clerks
Client information workers
0.7
427
0.2
5.2
0.4
414.4
0.2
4.2
0.2
842.3
0.1
3.3
‫הנדסאי וטכנאי רשתות ומערכות מחשבים‬
3513
3.7
5.7
3.5
7.7
3.3
2.8
5,721
1,085
526
545
2,324
2,097
8.0
2.5
0.7
1.7
2.6
1.6
220.1
68.7
19.3
46.2
71.0
44.3
5.1
6.9
3.7
9.3
4.3
3.4
4,452
1,040
525
487
1,647
1,470
8.3
2.5
0.8
1.6
2.7
1.7
221.6
66.9
20.1
43.7
72.4
46.1
6.6
10.3
6.0
14.0
4.0
3.4
3,835
946
486
438
1,709
1,523
8.7
3.0
0.9
1.9
2.5
1.7
224.8
77.1
23.7
48.8
65.6
44.2
‫פקידים כלליים ועובדי משרד‬
‫פקידים כלליים וקלדנים‬
‫פקידי משרד כלליים‬
(‫עובדי מזכירות )כללי‬
‫פקידי שירות לקוחות‬
‫עובדים בתחומי מתן מידע ללקוחות או איסוף מידע‬
4
41
411
412
42
422
1.4
3.7
2.7
2.4
3.1
3.9
2.5
962
446
1,406
1,193
811
868
754
0.4
0.2
2.1
1.4
1.2
0.8
0.4
11.9
6.3
56.2
38.1
32.7
21.1
11.1
1.8
3.6
3.8
3.9
4.4
6.0
4.0
651
267
1,103
922
740
632
558
0.4
0.2
2.3
1.5
1.3
0.7
0.3
11.3
6.2
60.4
40.8
35.8
19.2
9.1
2.8
5.2
4.2
3.5
4.4
29.3
..
350
162
1,023
846
606
143
..
0.3
0.3
2.4
1.7
1.5
0.7
0.3
8.6
7.2
61.6
42.9
37.6
17.7
8.1
‫פקידים במרכזי מידע ללקוחות‬
‫מפעילי מרכזיות טלפון‬
‫פקידי רישום של נתונים מספריים וחומרים‬
‫פקידים לענייני רישום והובלה של חומרים‬
‫פקידי מלאי‬
‫פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים‬
‫פקידים כלליים ועובדי משרד לנמ"א‬
4222
4223
43
432
4321
44
4419
Financial and mathematical associate
professionals
Accounting associate professionals
Sales and purchasing agents and brokers
Commercial sales representatives
Administrative and specialized secretaries
Legal, social, cultural and related associate
professionals
Contact centre information clerks
Telephone switchboard operators
Numerical and material recording clerks
Material-recording and transport clerks
Stock clerks
Other clerical support workers
Clerical support workers not elsewhere
classified
‫אדם וסקר משרות פנויות‬-‫פי ניתוח נתוני סקר כוח‬-‫ על‬2015 ‫ וסיכום שנת‬2015 ‫דצמבר‬-‫ אוקטובר‬:‫היצע וביקוש בשוק העבודה‬
Table 5. - cont.
‫ המשך‬- .5 ‫לוח‬
Occupation
Code
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
5
51
512
513
5131
52
522
5223
524
5244
53
532
5322 (3)
54
5414
7_8
Service and sales workers
Personal service workers
Cooks
Waiters and bartenders
Waiters
Sales workers
Shop salespersons
Shop sales assistants
Other sales workers
Contact centre salespersons
Personal care workers
Personal care workers in health services
Home-based personal care workers
Protective services workers
Security guards
Skilled workers in manufacturing and
construction, and other skilled workers
71
Building and related trades workers, excluding
electricians
711_712 (4) Builders, floor layers, plasterers and related trades
711
Building frame and related trades workers
7111
House builders
712
Building finishers and related trades workers
72
Metal, machinery and related trades workers
721
Sheet and structural metal workers, moulders and
welders, and related workers
7214
Structural metal preparers and erectors.
74
Electrical and electronic trades workers
741
Electrical equipment installers and repairers
75
Food processing, woodworking, garment and other
craft and related trades worker
81
Stationary plant and machine operators
83
Drivers and mobile plant operators
832
Car, van and motorcycle drivers
833
Heavy truck and bus drivers
8331
Bus and tram drivers
8332
Heavy truck and lorry drivers
dema
2.5
1.9
0.9
1.8
1.9
2.8
5.3
5.2
0.9
0.7
3.2
2.9
3.1
2.2
2.0
1.7
2015
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אלפים אחוזים פנויות‬
Number Percen Thousa
of job tages
nds
vacanci
es
26,643
18.4
502.9
9,653
5.4
146.7
2,255
0.7
19.0
6,867
1.9
52.7
5,758
1.7
45.8
9,683
7.5
206.4
3,060
4.9
134.8
2,994
3.6
98.7
5,675
1.4
37.9
4,097
0.7
19.4
4,605
3.5
95.7
3,941
3.0
81.4
2,895
2.1
56.3
2,703
2.0
54.0
2,600
1.8
50.1
17,422
17.3
474.4
2014
‫היחס‬
‫סך הכל מועסקים‬
‫בין‬
Total
‫מספר‬
‫היצע‬
employed
‫משרות לביקוש‬
persons
‫אלפים אחוזים פנויות‬
Suppl Number
Thousan
- y - to of job Perce
ds
vacanci ntage
es
dema
s
3.3 22,310 18.5
492.7
2.7 7,657
5.7
151.5
1.1 1,669
0.7
19.0
2.6 5,329
2.1
55.6
2.7 4,553
1.8
47.2
3.7 8,693
7.4
198.4
5.6 3,299
4.7
126.0
5.1 3,240
3.5
92.2
1.7 4,369
1.5
40.9
1.0 3,205
0.7
19.6
3.9 3,870
3.5
92.2
3.3 3,564
2.9
78.3
3.7 2,641
2.1
55.8
2.5 2,090
1.9
50.7
2.5 1,929
1.8
47.4
2.1 13,831 17.8
473.8
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
dema
3.6
2.9
1.8
2.5
2.4
4.3
5.0
4.8
2.8
2.2
4.3
3.7
6.7
2.5
2.4
2.2
2013
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אחוזים פנויות‬
‫אלפים‬
Number Perce Thousan
of job ntages
ds
vacanci
es
19,412 19.1
493.8
6,962
6.0
155.4
1,229
0.8
21.0
5,287
2.1
55.2
4,760
1.8
45.7
6,697
7.7
198.1
3,443
4.9
126.4
3,342
3.7
95.5
2,185
1.5
38.2
1,701
0.9
24.4
3,340
3.4
87.1
3,172
2.9
75.1
1,366
2.1
53.8
2,412
2.1
53.0
2,262
1.9
48.8
13,912 18.3
473.4
1.3
5,722
3.4
92.0
2.0
3,949
3.4
90.8
1.5
4,704
3.5
90.7
1.0
1.2
1.9
1.2
1.6
1.5
3,984
3,266
1,124
2,016
2,673
1,590
1.4
1.8
0.7
1.3
2.8
1.2
39.6
48.3
17.9
36.0
77.8
34.0
1.6
1.6
3.0
1.9
1.6
1.3
2,801
2,477
590.8
1,303
2,542
1,710
1.5
1.8
0.6
1.3
3.0
1.4
40.1
49.2
15.7
34.2
79.2
36.4
1.3
1.2
3.2
1.8
2.1
1.7
3,550
3,130
377.6
1,311
2,186
1,572
1.5
1.9
0.4
1.2
3.0
1.4
40.0
49.2
10.4
31.4
77.6
36.9
1.7
1.7
1.0
3.3
969
1,314
1,148
1,098
0.8
1.9
1.3
1.7
20.7
51.1
34.4
45.4
1.4
2.6
1.7
4.4
1,077
1,129
989
630.3
0.8
1.9
1.2
1.6
20.4
51.2
33.1
41.4
1.8
1.9
1.2
5.5
969
1,080
925
681.2
0.7
2.1
1.4
1.5
19.4
53.6
36.1
38.6
2.4
1.8
2.2
0.9
0.7
1.0
1,164
3,502
1,221
2,469
1,033
1,436
1.6
4.7
1.5
2.2
0.7
1.5
43.2
128.2
40.8
59.5
18.6
40.9
2.5
1.7
2.2
0.9
0.6
1.1
1,174
3,547
1,021
2,127
838
1,289
1.7
4.8
1.6
2.2
0.7
1.5
45.9
129.4
43.4
59.1
18.5
40.7
2.5
2.1
3.8
1.2
0.4
1.9
1,218
3,506
942
2,066
1,018
1,047
2.0
4.9
1.7
2.2
0.7
1.4
50.8
127.8
42.7
56.8
19.3
37.5
‫משלח יד‬
‫עובדי מכירות ושירותים‬
‫עובדים בתחום השירותים האישיים‬
‫טבחים‬
(‫מלצרים ומוזגי משקאות )ברמנים‬
‫מלצרים‬
‫עובדי מכירות‬
‫מוכרים בחנויות‬
‫עוזרי מכירה בחנויות‬
‫עובדי מכירות אחרים‬
‫נציגי מכירות בטלפון‬
‫מטפלים אישיים‬
‫מטפלים סיעודיים וסייעים בתחום שירותי הבריאות‬
‫מטפלים סיעודיים בבתים פרטיים‬
‫עובדים בשירותי אבטחה‬
‫מאבטחים‬
‫עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים‬
‫אחרים‬
‫ פרט לחשמלאים‬,‫עובדים בבנייה ובעלי מלאכה דומים‬
‫סמל‬
5
51
512
513
5131
52
522
5223
524
5244
53
532
(3) 5322
54
5414
7_8
71
‫ טייחים ובעלי מלאכה דומים‬,‫ רצפים‬,‫( בנאים‬4) 712_711
‫עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי מלאכה דומים‬
711
‫בוני בתים למגורים‬
7111
‫עובדי גימור בתחום הבנייה ובעלי מלאכה דומים‬
712
‫עובדי מתכות ומכונות ובעלי מלאכה דומים‬
72
‫ יוצרי תבניות ליציקת‬,(‫מעבדי לוחות מתכת )פחחים‬
721
‫ רתכים ובעלי משלח יד דומה‬,‫מתכות‬
‫מסגרים‬
7214
‫בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה‬
74
‫מתקינים ומתקנים של ציוד חשמלי‬
741
‫ יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד‬,‫מעבדי מזון‬
75
‫דומה‬
‫מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים‬
81
‫נהגים ומפעילים של מתקנים ניידים‬
83
‫ טנדרים ואופנועים‬,‫נהגי מכוניות‬
832
‫נהגי משאיות כבדות ואוטובוסים‬
833
‫נהגי אוטובוסים וחשמליות‬
8331
‫נהגי משאיות ומשאיות כבדות‬
8332
‫אדם וסקר משרות פנויות‬-‫פי ניתוח נתוני סקר כוח‬-‫ על‬2015 ‫ וסיכום שנת‬2015 ‫דצמבר‬-‫ אוקטובר‬:‫היצע וביקוש בשוק העבודה‬
Table 5. - cont.
Code
Occupation
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
2015
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אלפים אחוזים פנויות‬
Number Percen Thousa
of job tages
nds
vacanci
es
8,372
6.1
168.3
2,971
1.9
53.3
2,305
1.7
47.6
2,111
1.7
45.4
dema
Elementary occupations
3.6
Cleaners and helpers
2.6
Domestic, hotel and office cleaners and helpers
3.1
Cleaners and helpers in offices, hotels and other
3.2
establishments
912
Vehicle, window, laundry and other hand cleaning
0.4
1,562
workers
93
Labourers in mining, construction, manufacturing
6.7
1,875
and transport
931
Mining and construction labourers
7.3
710
9313
Building construction labourers
7.1
677
932
Manufacturing labourers
5.3
512
933
Transport and storage labourers
3.9
1,174
9334
Shelf Fillers
3.6
770
94
Food preparation assistants
4.8
859
9412
Kitchen helpers
4.2
813
96
Refuse workers and other elementary workers
4.3
906
962
Other elementary workers
4.3
801
Sourse: Labour Forse Survey, Job Vacancy Servey
(1) The table presents occupations with at least 5,000
employed persons in one of the quarters and at least 5%
out of all vacancies at the level of major occupation group (one digit) in 2015.
(2) Including unknown occupation.
(3) Including care workers through employment agencies
specializing in home-care services only. Not including direct
employment of households.
(4) Including occupations: House builders (7111),
Bricklayers and related workers (7112),
Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers (7113),
Concrete placers, concrete finishers and related workers (7114), Building frame
and related trades workers not elsewhere classified (7119),
Floor layers and tile setters (7122) and Plasterers (7123).
9
91
911
9112
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
dema
5.0
2.7
3.9
3.9
2014
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫אלפים אחוזים פנויות‬
Number
Thousan
of job Perce
ds
vacanci ntage
es
s
6,319
6.2
166.2
3,075
2.0
54.1
1,914
1.8
48.3
1,814
1.7
46.4
‫היחס‬
‫בין‬
‫היצע‬
‫לביקוש‬
Suppl
- y - to
dema
4.8
2.5
3.3
3.1
0.2
5.6
0.9
1,161
0.2
5.7
0.8
2.6
72.0
8.9
1,461
2.5
67.7
7.3
0.7
0.6
0.9
0.9
0.6
0.8
0.6
0.7
0.5
20.4
15.7
26.0
25.6
16.8
20.8
17.1
18.1
12.9
11.9
11.1
19.2
6.0
5.3
6.2
5.6
6.1
5.7
290.9
269.0
226.0
880
712
656
645
747
699
0.6
0.5
1.1
0.8
0.6
0.7
0.6
0.8
0.6
17.0
13.8
28.2
22.6
16.3
18.8
15.1
20.3
14.7
20.9
..
8.5
4.0
3.3
11.1
9.6
7.1
7.8
‫ המשך‬- .5 ‫לוח‬
2013
‫סך הכל מועסקים‬
Total
‫מספר‬
employed
‫משרות‬
persons
‫משלח יד‬
‫סמל‬
‫אחוזים פנויות‬
‫אלפים‬
Number Perce Thousan
of job ntages
ds
vacanci
es
5,612
5.9
151.6
‫עובדים בלתי מקצועיים‬
9
‫עובדי ניקיון ועוזרים‬
91
3,107
1.9
50.4
2,065
1.7
45.1 ‫ בבתי מלון ובמשרדים‬,‫עובדי ניקיון ועוזרים בבתים פרטיים‬
911
2,041
1.6
42.6
‫ בבתי מלון ובמקומות‬,‫עובדי ניקיון ועוזרים במשרדים‬
9112
‫אחרים‬
1,041
0.2
5.2 ‫ כובסים ועובדי ניקיון אחרים‬,‫ מנקי חלונות‬,‫שוטפי כלי רכב‬
912
‫בעבודה ידנית‬
1,409
2.2
57.8
‫ בתעשייה‬,‫ בבנייה‬,‫פועלים בלתי מקצועיים בכרייה‬
93
‫ובתובלה‬
171.6
0.5
13.4
‫פועלים בלתי מקצועיים בכרייה ובבנייה‬
931
..
0.4
10.6
‫פועלי בניין בלתי מקצועיים‬
9313
382.8
1.0
26.1
‫פועלים בלתי מקצועיים בתעשייה‬
932
854
0.7
18.1
‫פועלים בלתי מקצועיים בתובלה ובאחסון‬
933
753
0.5
13.6
‫סדרני סחורות וממלאי מדפים‬
9334
307
0.7
17.5
‫עוזרים בהכנת מזון‬
94
279
0.6
14.7
‫עוזרי מטבח‬
9412
561
0.7
19.3
‫עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים‬
96
443
0.5
12.8
‫עובדים בלתי מקצועיים אחרים‬
962
‫ סקר משרות פנויות‬,‫ סקר כוח אדם‬:‫מקורות‬
5,000 ‫( בלוח מובאים משלחי יד שיש בהם לפחות‬1)
‫ מהמשרות הפנויות‬5% ‫מועסקים ומהווים לפחות‬
.2015-‫מסך משרות פנויות ברמת "סדר" )ספרה אחת( ב‬
.‫( כולל משלח יד לא ידוע‬2)
‫( כולל מטפלים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם ייעודיות‬3)
.‫)שירותי מטפלי בית( בלבד ולא בהעסקה ישירה של משקי הבית‬
,(7111 ‫ בוני בתים למגורים )סמל‬:‫( כולל משלחי יד הבאים‬4)
,(7112 ‫מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה )סמל‬
,(7113 ‫ מנסרים ומגלפים באבן )סמל‬,‫ חותכים‬,‫סתתים‬
,(7114 ‫ עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה )סמל‬,‫יוצקי בטון‬
,(7119 ‫עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי מלאכה דומים לנמ"א )סמל‬
.(7123 ‫( וטייחים )סמל‬7122 ‫רצפים ומניחי אריחים )סמל‬
‫אדם וסקר משרות פנויות‬-‫פי ניתוח נתוני סקר כוח‬-‫ על‬2015 ‫ וסיכום שנת‬2015 ‫דצמבר‬-‫ אוקטובר‬:‫היצע וביקוש בשוק העבודה‬