גרסה מלאה להדפסה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

Comments

Transcription

גרסה מלאה להדפסה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
‫מדינת ישראל‬
‫‪STATE OF ISRAEL‬‬
‫ירחון‬
‫סקרי כוח אדם‬
‫יוני ‪2016‬‬
‫ירחון ‪2016/6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תמוז תשע"ו‪ ,‬יולי ‪2016‬‬
‫עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום‪:‬‬
‫הנהלת הלשכה‪:‬‬
‫יואל פינקל‬
‫תחום סטטיסטיקה של עבודה‪:‬‬
‫מרק פלדמן – ראש תחום‬
‫מירב פסטרנק – סגנית ראש תחום‬
‫דוד בן נעים‬
‫סרנה גולדנטל‬
‫קרן הלוי‬
‫מתן שמלצר‬
‫ילנה אוניגובסקי‬
‫נטליה שנקר‬
‫אלונה שמש‬
‫אנה רחמילביץ‬
‫אורטל גאלו‬
‫יוליה קלושקה‬
‫אינה אורלי ספוז'ניקוב‬
‫נביו באיוך‬
‫רבקה קריגר‬
‫אורה לוגובסקוי‬
‫זוהרה קלמן‪-‬לוי‬
‫אגף בכיר סקרים‪:‬‬
‫רחל גור – מנהלת אגף בכיר‬
‫ניצן הכהן‬
‫צפורה רדיאן‬
‫צופית ברטוב‪-‬רהט‬
‫אפרת בן עטר‬
‫רחל טל‬
‫אלי מויאל‬
‫אגף בכיר מתודולוגיה סטטיסטית‪:‬‬
‫צחי מקובקי – סגן מנהלת אגף בכיר‬
‫ד"ר אריה רייטר‬
‫ג'וליה וידר‬
‫אירית שרגא‬
‫אפרת פרידריך‬
‫אבינועם כהן‬
‫אגף בכיר מערכות מידע‪:‬‬
‫ליליה לוריא‬
‫נטליה דיקמן‬
‫חגית ברויאר‬
‫מרינה ברוליה‬
‫מנוס שנקר‬
‫רעות שאנן‬
‫הדסה בן עמוס‬
‫אנטולי לוין‬
‫מיכל כהן‬
‫מרדכי יודבורובסקי‬
‫אנה ורשבסקי‬
‫מלכי רוזנבלט‬
‫ברכה גולדשטיין‬
‫תחום ניתוח סטטיסטי‪:‬‬
‫אסתר סלמה – ראש תחום‬
‫יעל אלבז‬
‫שריף אבו גוש‬
‫רים ג'סאר‬
‫אגף דמוגרפיה ומפקד‪:‬‬
‫גוסטבו שיפריס‬
‫יוסף אנדראוס‬
‫שושי איינהורן‪-‬גרברצ'יק‬
‫מיכל אליאב‬
‫איילת ציונוב‬
‫תחום הוצאה לאור‪:‬‬
‫נוריאל מזרחי ‪ -‬אינטרנט‬
‫קבלת מידע נוסף בנושא פרסום זה‪ ,‬נא לפנות‬
‫אל מר מרק פלדמן‪ ,‬טל' ‪.02-6592815‬‬
‫מבוא‬
‫ממצאים עיקריים – הודעה לעיתונות‬
‫שיטות‬
‫מהימנות האומדנים‬
‫הגדרות‪ ,‬סיווגים והסברים‬
‫שינויים עיקריים במעבר ל סקר כוח אדם חודשי אחל מינואר ‪. 2012‬‬
‫מקדמי שרשור‬
‫שאלון‬
‫שינויים בסקר כוח אדם ‪2009‬‬
‫הסבר על ניכוי עונתיות‬
‫רשימת משתנים‬
‫הערות הסבר ללוחות‬
‫לוחות‬
‫‪ .1‬בני ‪ 15‬ומעלה‪ ,‬לפי תכונות כוח העבודה‬
‫‪ .2‬גברים בני ‪ 15‬ומעלה‪ ,‬לפי תכונות כוח העבודה‬
‫‪ .3‬נשים בנות ‪ 15‬ומעלה‪ ,‬לפי תכונות כוח העבודה‬
‫‪ .4‬מועסקים‪ ,‬לפי היקף עבודה‬
‫‪ .5‬גברים מועסקים‪ ,‬לפי היקף עבודה‬
‫‪ .6‬נשים מועסקות‪ ,‬לפי היקף עבודה‬
‫‪ .7‬בני ‪ ,64-25‬לפי תכונות כוח העבודה‬
‫‪ .8‬גברים בני ‪ ,64-25‬לפי תכונות כוח העבודה‬
‫‪ .9‬נשים בנות ‪ ,64-25‬לפי תכונות כוח העבודה‬
‫‪ .10‬שיעורי תעסוקה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ובני ‪64-25‬‬
‫‪ .11‬מועסקים )לא כולל מדגמים קבועים(‪ ,‬לפי היקף עבודה בדרך כלל‬
‫‪ .12‬גברים מועסקים )לא כולל מדגמים קבועים(‪ ,‬לפי היקף עבודה בדרך כלל‬
‫‪ .13‬נשים מועסקות )לא כולל מדגמים קבועים(‪ ,‬לפי היקף עבודה בדרך כלל‬
‫מדינת ישראל‬
‫הודעה לתקשורת‬
‫אתר‪ www.cbs.gov.il :‬דוא"ל‪ [email protected] :‬פקס‪02-6521340 :‬‬
‫_____________________________________________________________________________________________________________________‬
‫הודעה קודמת בנושא זה פורסמה ב‪ 23-‬ביוני ‪2016‬‬
‫ירושלים‪ ,‬כ"ב בתמוז תשע"ו‬
‫‪ 28‬ביולי ‪2016‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪2016‬‬
‫‪Labour Force Survey Data, June and 2nd Quarter of 2016‬‬
‫בהודעה זו כל הנתונים הם נתונים מנוכי עונתיות‬
‫)ללוחות הירחון סקרי כוח אדם ‪ ,6/2016‬ללוחות הרבעון סקרי כוח אדם ‪(2/2016‬‬
‫סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני‪ ,‬ולכן בעתיד ייתכנו שינויים‬
‫בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי‪.‬‬
‫יוני ‪:2016‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ‪) 4.8% -‬ללא שינוי לעומת מאי ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז בני ‪ 15‬ומעלה בכוח העבודה ‪) 64.1% -‬לעומת ‪ 64.2%‬במאי ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫שיעור התעסוקה )אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ‪) 61.1% -‬ללא שינוי לעומת מאי‬
‫‪.(2016‬‬
‫הרבעון השני של ‪ - 2016‬חודשים אפריל‪-‬יוני‪:‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ‪) 4.8% -‬לעומת ‪ 5.2%‬ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז בני ‪ 15‬ומעלה בכוח העבודה ‪) 64.2% -‬ללא שינוי לעומת הרבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫שיעור התעסוקה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ‪) 61.2% -‬לעומת ‪ 60.8%‬ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ‪) 4.0% - 25-64‬לעומת ‪ 4.5%‬ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז בני ‪ 25-64‬בכוח העבודה ‪) 80.1% -‬לעומת ‪ 79.7%‬ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫שיעור התעסוקה בקרב בני ‪) 76.9% - 25-64‬לעומת ‪ 76.1%‬ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫‪‬‬
‫אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ‪) 78.2% -‬לעומת ‪ 77.7%‬ברבעון הראשון‬
‫‪.(2016‬‬
‫סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫מתחילת שנת ‪ 2016‬רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ‪ 21,100-‬בני ‪ 15‬ומעלה‪ .‬אוכלוסיית הסקר כוללת את‬
‫התושבים הקבועים של מדינת ישראל‪ ,‬כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות‪ .‬הסקר‬
‫מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה‪ ,‬גודלו ותכונותיו‪ ,‬היקף האבטלה ועוד‪.‬‬
‫כתב‪ :‬מרק פלדמן‪ ,‬ראש תחום סטטיסטיקה של עבודה‬
‫לקבלת הסברים בנושא הודעה זו ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' ‪.02-6527845 :‬‬
‫יוני ‪) 2016‬נתונים מנוכי עונתיות(‬
‫ביוני ‪ 2016‬היה מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ‪ 3.921‬מיליון נפש‪ .‬מהם ‪ 3.734‬מיליון מועסקים ו‪-‬‬
‫‪ 187‬אלף בלתי מועסקים‪ .‬בקרב המועסקים‪ 1.975 ,‬מיליון היו גברים )לעומת ‪ 1.968‬מיליון במאי ‪ (2016‬ו‪ 1.759-‬מיליון היו‬
‫נשים )לעומת ‪ 1.765‬מיליון במאי ‪.(2016‬‬
‫אחוז בני ‪ 15‬ומעלה המשתתפים בכוח העבודה ביוני ‪ 2016‬ירד ל‪) 64.1%-‬לעומת ‪ 64.2%‬במאי ‪ .(2016‬אחוז זה בקרב‬
‫הגברים בני ‪ 15‬ומעלה )ראה תרשים ‪ (3‬ירד ל‪) 69.2%-‬לעומת ‪ 69.4%‬במאי ‪ ,(2016‬ואילו בקרב הנשים בנות ‪ 15‬ומעלה‬
‫אחוז זה הגיע ל‪) 59.3%-‬ללא שינוי לעומת מאי ‪.(2016‬‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה )ראה תרשים ‪ (1‬ביוני ‪ 2016‬הגיע ל‪) 4.8%-‬ללא שינוי לעומת מאי‬
‫‪ .(2016‬אחוז הגברים בני ‪ 15‬ומעלה הבלתי מועסקים )ראה תרשים ‪ (2‬ירד ל‪) 4.6%-‬לעומת ‪ 4.7%‬בחודש הקודם(‪ ,‬ואילו‬
‫אחוז הנשים בנות ‪ 15‬ומעלה הבלתי מועסקות הגיע ל‪) 4.9%-‬ללא שינוי לעומת החודש הקודם(‪.‬‬
‫שיעור התעסוקה )המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( בקרב בני ‪ 15‬ומעלה הגיע ל‪ 61.1%-‬ביוני ‪) 2016‬ללא שינוי‬
‫לעומת מאי ‪ .(2016‬שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני ‪ 15‬ומעלה )ראה תרשים ‪ (4‬ירד ל‪) 66.0%-‬לעומת ‪ 66.1%‬בחודש‬
‫הקודם(‪ ,‬ואילו בקרב הנשים בנות ‪ 15‬ומעלה שיעור זה הגיע ל‪) 56.4%-‬ללא שינוי לעומת החודש הקודם(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪28/07/2016 2016‬‬
‫‪3‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪28/07/2016 2016‬‬
‫ממוצע לרבעון השני )אפריל‪-‬יוני( של ‪) 2016‬נתונים מנוכי עונתיות(‬
‫ברבעון השני של ‪ 2016‬היה מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ‪ 3.921‬מיליון נפש‪ .‬מהם ‪ 3.733‬מיליון‬
‫מועסקים ו‪ 188-‬אלף בלתי מועסקים‪ .‬בקרב המועסקים‪ 1.968 ,‬מיליון היו גברים )לעומת ‪ 1.942‬מיליון ברבעון הראשון‬
‫‪ (2016‬ו‪ 1.765-‬מיליון היו נשים )לעומת ‪ 1.754‬מיליון ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫אחוז בני ‪ 15‬ומעלה המשתתפים בכוח העבודה ברבעון השני של ‪ 2016‬הגיע ל‪) 64.2%-‬ללא שינוי לעומת הרבעון הראשון‬
‫‪ .(2016‬אחוז זה בקרב הגברים בני ‪ 15‬ומעלה עלה ל‪) 69.2%-‬לעומת ‪ 68.9%‬ברבעון הקודם(‪ ,‬ואילו בקרב הנשים בנות ‪15‬‬
‫ומעלה אחוז זה ירד ל‪) 59.5%-‬לעומת ‪ 59.7%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ירד ברבעון השני של ‪ 2016‬ל‪) 4.8%-‬לעומת ‪ 5.2%‬ברבעון‬
‫הראשון ‪ .(2016‬אחוז הגברים בני ‪ 15‬ומעלה הבלתי מועסקים ירד ל‪) 4.6%-‬לעומת ‪ 5.1%‬ברבעון הקודם(‪ ,‬ואחוז הנשים‬
‫בנות ‪ 15‬ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל‪) 5.0%-‬לעומת ‪ 5.3%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫בקרב בני ‪ 25-64‬אחוז המשתתפים בכוח העבודה עלה ל‪ 80.1%-‬ברבעון השני של ‪) 2016‬לעומת ‪ 79.7%‬ברבעון הראשון‬
‫‪ .(2016‬אחוז ההשתתפות בקרב הגברים בני ‪ 25-64‬עלה ל‪) 84.7%-‬לעומת ‪ 84.5%‬ברבעון הקודם(‪ ,‬ובקרב הנשים בנות‬
‫‪ 25-64‬עלה אחוז זה ל‪) 75.7%-‬לעומת ‪ 75.1%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ‪ 25-64‬ירד ל‪ 4.0%-‬ברבעון השני של ‪) 2016‬לעומת ‪ 4.5%‬ברבעון‬
‫הראשון ‪ .(2016‬בקרב הגברים בני ‪ 25-64‬אחוז הבלתי מועסקים ירד ל‪) 4.0%-‬לעומת ‪ 4.3%‬ברבעון הקודם(‪ ,‬ובקרב‬
‫הנשים בנות ‪ 25-64‬אחוז הבלתי מועסקות ירד ל‪) 4.0%-‬לעומת ‪ 4.6%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪28/07/2016 2016‬‬
‫מספר המועסקים ברבעון השני של ‪ 2016‬הגיע ל‪ 3.733-‬מיליון נפש )לעומת ‪ 3.696‬מיליון ברבעון הראשון ‪.(2016‬‬
‫מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא )‪ 35‬שעות ויותר בשבוע( בדרך כלל עלה ב‪ 1.9%-‬לעומת הרבעון הראשון‬
‫‪) 2016‬תוספת של כ‪ 55-‬אלף מועסקים(‪ ,‬ואילו מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי )פחות מ‪ 35-‬שעות‬
‫בשבוע( בדרך כלל ירד ב‪ 1.5%-‬לעומת הרבעון הראשון ‪) 2016‬ירידה של ‪ 12‬אלף מועסקים(‪ .‬אחוז המועסקים שעובדים‬
‫בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עלה ל‪) 78.2%-‬לעומת ‪ 77.7%‬ברבעון הקודם(‪ .‬בקרב הגברים אחוז זה ירד ל‪-‬‬
‫‪) 87.0%‬לעומת ‪ 87.1%‬ברבעון הקודם(‪ ,‬ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל‪) 68.5%-‬לעומת ‪ 67.2%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫)נתונים מפורטים בלוחות ‪ 1.24-1.26‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא )‪ 35‬שעות ויותר( בשבוע הקובע עלה ב‪ 3.8%-‬לעומת הרבעון הראשון ‪2016‬‬
‫)תוספת של ‪ 94‬אלף מועסקים(‪ ,‬ומספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי )פחות מ‪ 35-‬שעות( בשבוע הקובע עלה‬
‫ב‪ 0.1%-‬לעומת הרבעון הראשון ‪) 2016‬תוספת של כאלף מועסקים(‪ .‬מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם‬
‫בשבוע הקובע עלה ברבעון השני של ‪ 2016‬ב‪ 1.3%-‬לעומת הרבעון הראשון ‪) 2016‬תוספת של כ‪ 4-‬אלף מועסקים(‪.‬‬
‫)נתונים מפורטים בלוחות ‪ 1.6-1.4‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫שיעור התעסוקה )המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( בקרב בני ‪ 15‬ומעלה עלה ל‪ 61.2%-‬ברבעון השני של‬
‫‪) 2016‬לעומת ‪ 60.8%‬ברבעון הראשון של ‪ .(2016‬שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני ‪ 15‬ומעלה עלה ל‪66.0%-‬‬
‫)לעומת ‪ 65.4%‬ברבעון הקודם( ואילו שיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות ‪ 15‬ומעלה הגיע ל‪) 56.5%-‬ללא שינוי לעומת‬
‫הרבעון הקודם(‪ .‬בקרב בני ‪ 25-64‬שיעור התעסוקה עלה ל‪) 76.9%-‬לעומת ‪ 76.1%‬ברבעון הקודם(‪ .‬שיעור התעסוקה‬
‫בקרב הגברים בני ‪ 25-64‬עלה ל‪) 81.3%-‬לעומת ‪ 80.8%‬ברבעון הקודם(‪ ,‬ובקרב הנשים בנות ‪ 25-64‬שיעור התעסוקה‬
‫עלה ל‪) 72.6%-‬לעומת ‪ 71.6%‬ברבעון הקודם(‪) .‬ראה נתונים מפורטים בלוח ‪ 1.23‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה‬
‫של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק עלה ל‪ 36.5-‬ברבעון השני של ‪) 2016‬לעומת ‪ 36.1‬ברבעון הקודם(‪ .‬ממוצע שעות‬
‫עבודה בשבוע לשכיר עלה ל‪ 36.4-‬ברבעון השני של ‪) 2016‬לעומת ‪ 36.0‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫מספר המועסקים חלקית שלא מרצון )חיפשו עבודה מלאה או נוספת ולא מצאו( הגיע לכ‪ 90-‬אלף ברבעון השני של ‪2016‬‬
‫)ירידה של ‪ 4.4%‬לעומת הרבעון הקודם(‪ ,‬וחלקם מכלל המועסקים ירד ל‪) 2.4%-‬לעומת ‪ 2.6%‬ברבעון הקודם(‪ .‬חלקם של‬
‫הגברים המועסקים חלקית שלא מרצון מכלל הגברים המועסקים עלה ל‪) 1.5%-‬לעומת ‪ 1.3%‬ברבעון הקודם( וחלקן של‬
‫הנשים המועסקות חלקית שלא מרצון מכלל הנשים המועסקות ירד ל‪) 3.5%-‬לעומת ‪ 4.0%‬ברבעון הקודם(‪) .‬ראה נתונים‬
‫מפורטים בלוח ‪ 2.9‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫‪5‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪28/07/2016 2016‬‬
‫תכונות כוח העבודה לפי מחוז מגורים‬
‫)נתונים מפורטים בלוחות ‪ 1.11-1.16‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני ‪ 15‬ומעלה ירד ברוב המחוזות ברבעון השני של ‪ 2016‬בהשוואה לרבעון הראשון ‪.2016‬‬
‫במחוז ירושלים הגיע אחוז הבלתי מועסקים ל‪) 6.5%-‬לעומת ‪ ,(6.9%‬במחוז הצפון ל‪) 5.7%-‬לעומת ‪ ,(6.0%‬במחוז‬
‫חיפה ל‪) 5.7%-‬לעומת ‪ ,(5.8%‬במחוז המרכז ל‪) 3.9%-‬ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם(‪ ,‬במחוז תל אביב ל‪3.4%-‬‬
‫)לעומת ‪ ,(4.5%‬ובמחוז הדרום ל‪) 5.4%-‬לעומת ‪.(6.4%‬‬
‫אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה עלה במחצית מהמחוזות ברבעון השני של ‪ 2016‬בהשוואה‬
‫לרבעון הראשון של ‪ .2016‬במחוז ירושלים הגיע אחוז ההשתתפות בכוח העבודה ל‪) 53.9%-‬לעומת ‪ ,(54.9%‬במחוז‬
‫הצפון ל‪) 57.7%-‬לעומת ‪ ,(57.6%‬במחוז חיפה ל‪) 63.6%-‬לעומת ‪ ,(63.0%‬במחוז המרכז ל‪) 70.1%-‬לעומת ‪,(70.3%‬‬
‫במחוז תל אביב ל‪) 69.4%-‬לעומת ‪ ,(69.7%‬ובמחוז הדרום ל‪) 62.1%-‬לעומת ‪.(61.3%‬‬
‫שיעור התעסוקה בקרב בני ‪ 15‬ומעלה עלה ברוב המחוזות ברבעון השני של ‪ 2016‬בהשוואה לרבעון הראשון של ‪.2016‬‬
‫במחוז ירושלים הגיע שיעור התעסוקה ל‪) 50.4%-‬לעומת ‪ ,(51.1%‬במחוז הצפון ל‪) 54.4%-‬לעומת ‪ ,(54.2%‬במחוז‬
‫חיפה ל‪) 59.9%-‬לעומת ‪ ,(59.4%‬במחוז המרכז ל‪) 67.4%-‬לעומת ‪ ,(67.5%‬במחוז תל אביב ל‪) 67.1%-‬לעומת‬
‫‪ ,(66.6%‬ובמחוז הדרום ל‪) 58.8%-‬לעומת ‪.(57.4%‬‬
‫מועסקים לפי ענף כלכלי )לפי הסיווג החדש של ענפי כלכלה )מהדורה מעודכנת(‪ ,‬פרסום טכני מס' ‪(80‬‬
‫)נתונים מפורטים בלוחות ‪ 2.1‬ו‪ 2.5-‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫ברבעון השני ‪ 2016‬גדל מספר המועסקים בכ‪ 36-‬אלף לעומת הרבעון הראשון של ‪ .2016‬מספר השכירים ברבעון השני‬
‫‪ 2016‬הגיע ל‪ 3.251-‬מיליון )לעומת ‪ 3.220‬מיליון ברבעון הראשון של ‪ .(2016‬בלוח ‪ 1‬להלן מוצגים מספר המועסקים‬
‫ומספר השכירים לפי ענף כלכלי ברבעון השני של ‪ 2016‬וברבעון הראשון של ‪.2016‬‬
‫בקרב המועסקים‪ ,‬התוספות הגדולות היו בענף מינהל מקומי‪ ,‬ציבורי וביטחון וביטוח לאומי )כ‪ 15-‬אלף מועסקים(‪ ,‬בענף‬
‫שירותים מקצועיים‪ ,‬מדעיים וטכניים ובענף שירותי אירוח ואוכל )כ‪ 7-‬אלף מועסקים בכל אחד מהענפים(‪ ,‬בענף שירותים‬
‫פיננסיים ושירותי ביטוח ובענף חינוך )כ‪ 6-‬אלף מועסקים בכל אחד מהענפים(‪.‬‬
‫הירידות הגדולות היו בענף מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים )כ‪ 9-‬אלף מועסקים(‪ ,‬בענף תעשייה; כרייה‬
‫וחציבה )כ‪ 5-‬אלף מועסקים(‪ ,‬בענף משקי בית כמעסיקים ובענף פעילויות בנדל"ן )כ‪ 3-‬אלף מועסקים בכל אחד‬
‫מהענפים(‪.‬‬
‫בקרב השכירים‪ ,‬התוספות הגדולות היו בענף מינהל מקומי‪ ,‬ציבורי וביטחון וביטוח לאומי )כ‪ 15-‬אלף שכירים(‪ ,‬בענף‬
‫שירותי אירוח ואוכל )כ‪ 9-‬אלף שכירים(‪ ,‬בענף שירותים מקצועיים‪ ,‬מדעיים וטכניים‪ ,‬בענף חינוך ובענף שירותים‬
‫פיננסיים ושירותי ביטוח )כ‪ 8-‬אלף שכירים בכל אחד מהענפים(‪.‬‬
‫הירידות הגדולות היו בענף מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים )כ‪ 13-‬אלף שכירים(‪ ,‬בענף תעשייה; כרייה‬
‫וחציבה )כ‪ 9-‬אלף שכירים(‪ ,‬בענף משקי בית כמעסיקים )כ‪ 5-‬אלף שכירים( ובענף שירותים אחרים )כ‪ 3-‬אלף שכירים(‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪28/07/2016 2016‬‬
‫ אלפים‬,‫ נתונים מנוכי עונתיות‬,2016 ‫ ורבעון שני‬2016 ‫ רבעון ראשון‬,(2011 ‫ מועסקים ושכירים לפי ענף כלכלי )סיווג‬-.1 ‫לוח‬
TABLE 1.- EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY INDUSTRY (2011 CLASSIFICATION) 1st QUARTER AND 2nd
QUARTER OF 2016, SEASONALLY ADJUSTED DATA, THOUSANDS
Section
Total (1)
A
B+C
D
Description
Agriculture, forestry and
fishing
Manufacturing; Mining and
quarrying
Electricity supply
‫שכירים‬
Employees
‫רבעון‬
‫רבעון‬
Quarter Quarter
2/2016
1/2016
3,250.5
3,220.4
21.6
22.9
‫מועסקים‬
Employed persons
‫רבעון‬
‫רבעון‬
Quarter
Quarter
1/2016
2/2016
3,732.6
3,696.3
37.5
38.6
412.0
416.9
‫תעשייה; כרייה וחציבה‬
16.8
13.2
16.8
13.2
‫אספקת חשמל‬
D
16.5
15.7
16.8
16.1
‫ שירותי ביוב‬,‫אספקת מים‬
‫וטיהור וטיהור וטיפול‬
‫בפסולת‬
‫בינוי‬
‫מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון‬
‫כלי רכב מנועיים‬
E
F
G
Construction
Wholesale and retail trade and
repair of motor vehicles
142.5
368.0
140.8
380.7
185.5
432.3
184.7
441.0
H
Transportation, storage, postal
and courier activities
Accommodation and food
service activities
Information and
communications
Financial and insurance
activities
Real estate activities
Professional, scientific and
technical activities
Administrative and support
service activities
Local, public and defence
administration and social
security
Education
Human health and social work
activities
Arts, entertainment and
recreation
Other service activities
Households as employers
130.9
126.7
154.4
151.3
151.1
142.3
167.7
166.3
164.1
122.0
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
(1) ‫סך הכל‬
‫ ייעור ודיג‬,‫חקלאות‬
A
387.6
Water supply, sewerage and
waste management
J
‫סדר‬
378.2
E
I
‫תיאור‬
B+C
F
G
H
160.7
,‫ אחסנה‬,‫שירותי תחבורה‬
‫דואר ובלדרות‬
‫שירותי אירוח ואוכל‬
183.9
180.7
‫מידע ותקשורת‬
J
114.4
131.1
125.3
K
19.0
185.9
20.0
178.1
30.6
275.5
33.3
268.3
142.2
141.3
156.4
157.7
‫שירותים פיננסיים ושירותי‬
‫ביטוח‬
‫פעילויות בנדל"ן‬
‫ מדעיים‬,‫שירותים מקצועיים‬
‫וטכניים‬
‫שירותי ניהול ותמיכה‬
374.4
359.5
377.7
363.1
‫ ציבורי וביטחון‬,‫מינהל מקומי‬
‫וביטוח לאומי‬
O
436.3
352.4
428.5
352.8
461.1
400.0
455.6
399.6
‫חינוך‬
‫ רווחה וסעד‬,‫שירותי בריאות‬
P
Q
45.4
41.8
72.0
70.1
‫ בידור ופנאי‬,‫אמנות‬
R
56.9
57.1
60.2
61.6
88.4
63.5
88.9
66.7
‫שירותים אחרים‬
‫משקי בית כמעסיקים‬
S
T
(1) Incl. employed persons or employees in the
industry "Activities of extraterritorial organizations
and bodies" (Category U), and persons whose
industry is not known.
I
L
M
N
‫( כולל מועסקים או שכירים בענף "ארגונים וגופים‬1)
‫ ומועסקים או שכירים‬,(U ‫מדינתיים" )סדר‬-‫חוץ‬
.‫שהענף הכלכלי שלהם אינו ידוע‬
7
28/07/2016 2016 ‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני‬
‫מועסקים לפי משלח יד )לפי הסיווג החדש של משלחי יד‪ ,‬פרסום טכני מס' ‪(81‬‬
‫)נתונים מפורטים בלוחות ‪ 2.10‬ו‪ 2.14-‬ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט(‬
‫בלוח ‪ 2‬להלן מוצגים מספר המועסקים והשכירים לפי משלחי יד ברבעון השני של ‪ 2016‬וברבעון הראשון של ‪.2016‬‬
‫בקרב המועסקים‪ ,‬התוספות הגדולות היו בקרב בעלי משלח יד אקדמי )כ‪ 14-‬אלף מועסקים(‪ ,‬בקרב מנהלים )כ‪ 11-‬אלף‬
‫מועסקים( ובקרב פקידים כללים ועובדי משרד )כ‪ 8-‬אלף מועסקים(‪.‬‬
‫הירידה הגדולה היתה בקרב הנדסאים‪ ,‬טכנאים‪ ,‬סוכנים ובעלי משלח יד נלווה )כ‪ 19-‬אלף מועסקים(‪.‬‬
‫בקרב השכירים‪ ,‬התוספות הגדולות היו בקרב בעלי משלח יד אקדמי )כ‪ 19-‬אלף שכירים( ובקרב פקידים כללים ועובדי‬
‫משרד )כ‪ 7-‬אלף שכירים(‪.‬‬
‫הירידות היו בקרב הנדסאים‪ ,‬טכנאים‪ ,‬סוכנים ובעלי משלח יד נלווה )כ‪ 13-‬אלף שכירים( ובקרב עובדים מקצועיים‬
‫בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים )‪ 3‬אלף שכירים(‪.‬‬
‫לוח ‪ .2‬מועסקים ושכירים לפי משלח יד )סיווג ‪ ,(2011‬רבעון ראשון ‪ 2016‬ורבעון שני ‪ ,2016‬נתונים מנוכי עונתיות‪ ,‬אלפים‬
‫‪TABLE 2.- EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY OCCUPATIONS (2011 CLASSIFICATION), 1st QUARTER AND 2nd‬‬
‫‪QUARTER OF 2016, SEASONALLY ADJUSTED DATA, THOUSANDS‬‬
‫סדר‬
‫תיאור‬
‫סך הכל )‪(1‬‬
‫מנהלים‬
‫‪1‬‬
‫מועסקים‬
‫‪Employed persons‬‬
‫רבעון‬
‫רבעון‬
‫‪Quarter‬‬
‫‪Quarter‬‬
‫‪2/2016‬‬
‫‪/20161‬‬
‫‪3,732.6‬‬
‫‪3,696.3‬‬
‫‪403.8‬‬
‫‪393.4‬‬
‫‪920.9‬‬
‫‪494.0‬‬
‫בעלי משלח יד אקדמי‬
‫‪2‬‬
‫הנדסאים‪ ,‬טכנאים‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫סוכנים ובעלי משלח יד‬
‫נלווה‬
‫‪245.3‬‬
‫פקידים כלליים ועובדי‬
‫‪4‬‬
‫משרד‬
‫‪680.5‬‬
‫עובדי מכירות ושירותים‬
‫‪5‬‬
‫‪32.6‬‬
‫עובדים מקצועיים‬
‫‪6‬‬
‫בחקלאות‪ ,‬בייעור ובדיג‬
‫‪491.5‬‬
‫עובדים מקצועיים‬
‫‪7-8‬‬
‫בתעשייה ובבינוי‬
‫ועובדים מקצועיים‬
‫אחרים‬
‫‪221.6‬‬
‫עובדים בלתי מקצועיים‬
‫‪9‬‬
‫)‪ (1‬כולל מועסקים או שכירים שמשלח ידם אינו‬
‫ידוע‪.‬‬
‫שכירים‬
‫‪Employees‬‬
‫רבעון‬
‫רבעון‬
‫‪Quarter Quarter‬‬
‫‪2/2016‬‬
‫‪1/2016‬‬
‫‪3,250.5‬‬
‫‪3,220.4‬‬
‫‪348.0‬‬
‫‪347.4‬‬
‫‪Description‬‬
‫‪Major‬‬
‫‪group‬‬
‫)‪Total (1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Managers‬‬
‫‪Professionals‬‬
‫‪Practical engineers,‬‬
‫‪technicians, agents and‬‬
‫‪associate professionals‬‬
‫‪Clerical support workers‬‬
‫‪934.7‬‬
‫‪474.7‬‬
‫‪765.9‬‬
‫‪420.8‬‬
‫‪784.5‬‬
‫‪408.0‬‬
‫‪253.5‬‬
‫‪238.2‬‬
‫‪245.0‬‬
‫‪685.0‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪603.6‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪492.6‬‬
‫‪399.5‬‬
‫‪221.3‬‬
‫‪213.4‬‬
‫‪Service and sales workers‬‬
‫‪604.7‬‬
‫‪Skilled agricultural, forestry‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪and fishery workers‬‬
‫‪Skilled workers in‬‬
‫‪396.5‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪manufacturing and‬‬
‫‪construction, and other‬‬
‫‪skilled workers‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Elementary occupations‬‬
‫‪213.6‬‬
‫‪(1) Incl. employed persons or employees whose‬‬
‫‪occupation is not known.‬‬
‫* נתונים נוספים בנושא זה מתפרסמים ב"רבעון סקר כוח אדם ‪ -‬סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט של‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪www.cbs.gov.il :‬‬
‫הסברים והגדרות‬
‫‪8‬‬
‫נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני ‪28/07/2016 2016‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫שיטות‪:‬‬
‫החל משנת ‪ 2012‬סקר כוח אדם עבר ממבנה רבעוני למבנה חודשי‪.‬‬
‫הפנלים ודגם חקירתם בסקר‬
‫המדגם המוצא מדי שנה‪ ,‬מחולק לקבוצות זרות הנקראות פנלים‪ .‬הפנלים נכנסים לחקירה בתקופות עוקבות‪ ,‬פנל יחיד מדי‬
‫תקופה‪ ,‬כשכל פנל נחקר במשך כמה תקופות‪ ,‬לעתים עם הפסקה בין החקירות‪ .‬מאחר שהסקר החדש הוא חודשי‪ ,‬למעשה‬
‫המדגם השנתי מחולק לשנים עשר פנלים‪ .‬השוני בין שיטות רוטציה שונות של הפנלים הוא באחוז החפיפה בין החודשים‬
‫הסמוכים‪ ,‬בין חודשים מקבילים מרבעונים סמוכים ובין חודשים מקבילים משנים סמוכות‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬מבנה החקירה של הפנלים משפיע על טעויות הדגימה של האומדים השונים‪ .‬באופן כללי ניתן לומר‪ ,‬כי ככל שהחפיפה של‬
‫פנלים בין שתי תקופות זמן גדולה יותר‪ ,‬כך טעות הדגימה של אומדי שינוי בין תקופות )למשל שינוי במספר בלתי מועסקים בין‬
‫חודש ‪ t‬לחודש ‪ (t-1‬קטנה יותר בהשוואה למדגמים זרים באותו הגודל‪ .‬וההיפך לגבי אומדי רמה רבעונית או שנתית – ככל‬
‫שהחפיפה בין החודשים גדולה יותר‪ ,‬כך טעות הדגימה של אומד רבעוני או שנתי היא גדולה יותר בהשוואה לאותו האומדן אילו‬
‫היה מבוסס על מדגמים זרים מאותו הגודל‪.‬‬
‫מבנה רוטציה חודשי של הפנלים‪ ,‬המוכר בסימון ‪ ,4-8-4‬המתאים לצורכי האמידה תחת קביעת סדר העדיפויות לאומדני שינוי‬
‫של תקופות שונות‪ .‬במבנה זה נעשה שימוש גם בסקר כוח אדם בארה"ב‪ .‬בהתאם למבנה רוטציה זה תתבצענה שמונה‬
‫החקירות לכל פנל באופן הזה‪ :‬חקירה בחודש הכניסה ובשלושת החודשים העוקבים לו )חקירות ‪ ,(1-4‬הפסקה של שמונה‬
‫חודשים וארבע חקירות רצופות נוספות בחודשים שלאחר מכן )חקירות ‪ ,(5-8‬בחודשים מקבילים לחודשי החקירות הראשונות‪.‬‬
‫התרשים להלן מתאר את המבנה הנדון‪ ,‬וברקע אפור מסומנים פנלים של תקופת המעבר מסקר רבעוני לסקר חודשי‪.‬‬
‫כפי שניתן לראות בלוח ג‪ ,‬כל חודש מורכב משמונה פנלים אשר שניים מהם לא נחקרו בחודש הקודם )מהם אחד ותיק החוזר‬
‫ממנוחה של ‪ 8‬חודשים ואחד חדש( והיתר נחקרו‪ .‬כל רבעון כולל שנים עשר פנלים זרים אשר ארבעה מהם נחקרו פעם אחת‬
‫בלבד‪ ,‬ארבעה נחקרו פעמיים והיתר נחקרו שלוש פעמים‪ .‬כל שנה כוללת עשרים ושבעה פנלים זרים בסך הכל‪ ,‬שמונה עשר‬
‫מתוכם נחקרו ארבע פעמים ברציפות והיתר נחקרו פחות‪ .‬שישה עשר חודשים מפרידים בין חודש הכניסה לסקר ובין חודש‬
‫היציאה ממנו לכל פנל ולכן אין אף פנל אשר נחקר שמונה חקירות במהלך שנה אחת‪ .‬לכל שני חודשים סמוכים יש שישה פנלים‬
‫משותפים ושניים זרים‪ ,‬אחד מהם ותיק והשני חדש‪ .‬לכל שני חודשים מקבילים בהפרש של רבעון יש שני פנלים חופפים ושישה‬
‫זרים‪.‬‬
‫בכל‬
‫שני‬
‫חודשים‬
‫מקבילים‬
‫משנים‬
‫סמוכות‬
‫יש‬
‫ארבעה‬
‫פנלים‬
‫משותפים‬
‫וארבעה‬
‫פנלים‬
‫זרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לוח ג‪ - .‬תרשים לדגם חקירת הפנלים במבנה של ‪4-8-4‬‬
‫חודש חקירה‬
‫חודש ראשון‬
‫לחקירה ושנה‬
‫‪10-2013‬‬
‫‪11-2013‬‬
‫‪12-2013‬‬
‫‪1-2014‬‬
‫‪2-2014‬‬
‫‪3-2014‬‬
‫‪4-2014‬‬
‫‪5-2014‬‬
‫‪6-2014‬‬
‫‪7-2014‬‬
‫‪8-2014‬‬
‫‪9-2014‬‬
‫‪10-2014‬‬
‫‪11-2014‬‬
‫‪12-2015‬‬
‫‪1-2015‬‬
‫‪2-2015‬‬
‫‪3-2015‬‬
‫‪4-2015‬‬
‫‪5-2015‬‬
‫‪6-2015‬‬
‫‪7-2015‬‬
‫‪8-2015‬‬
‫‪9-2015‬‬
‫‪10-2015‬‬
‫‪11-2015‬‬
‫‪12-2015‬‬
‫‪1-2016‬‬
‫‪2-2016‬‬
‫‪3-2016‬‬
‫‪4-2016‬‬
‫‪5-2016‬‬
‫‪6-2016‬‬
‫‪7-2016‬‬
‫‪8-2016‬‬
‫‪9-2016‬‬
‫‪10-2016‬‬
‫‪11-2016‬‬
‫‪12-2016‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪12 11 10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪8 7 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪8 7 6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הדגימה‬
‫רוב אוכלוסיית הסקר מכוסה על ידי מדגמים שוטפים‪ ,‬המוצאים בדרך כלל אחת לשנה‪ .‬חלק קטן של האוכלוסייה מכוסה‬
‫על ידי מדגמים קבועים שהוצאו ממפקד האוכלוסין ‪ ,2008‬בדרך כלל מדגמים שתכונותיהם אינן משתנות לאורך הזמן‪.‬‬
‫מדגמים שוטפים‬
‫שבר הדגימה‬
‫הסקר מתוכנן כך שבכל פנל יתקבל מדגם של כ‪ 1,500-‬דירות‪ .‬בשלב תכנון המדגם השנתי נקבע שבר הדגימה לאותה‬
‫שנה‪ ,‬המבטא את היחס שבין גודל המדגם המתוכנן לאותה שנה לבין גודל האוכלוסייה‪ .‬שבר דגימה זה הוא אחיד לכל‬
‫קבוצות האוכלוסייה‪ ,‬אך יכול להשתנות בין שנות דגימה‪ .‬גודל המדגם המתקבל הוא קצת יותר מ‪ 0.7%-‬מאוכלוסיית משקי‬
‫הבית‪.‬‬
‫שיטת הדגימה העיקרית‬
‫רוב יחידות הדגימה הסופיות הן דירות אשר נדגמות בשיטה דו‪-‬שלבית‪ :‬בשלב ראשון דוגמים יישובים יחסית לגודלם‪ .‬בשלב‬
‫שני דוגמים דירות ביישובי המדגם‪ ,‬כך שהסתברות הדגימה הסופית לדירה תהיה שווה לשבר הדגימה שנקבע לאותה‬
‫שנה‪ .‬הדירות שנדגמו משובצות למנות פקידה בגודל של כשמונה עד תשע דירות כל אחת‪ ,‬וכל מנה משויכת לפנל ונקבע‬
‫לה שבוע פקידה קובע‪.‬‬
‫שלב ראשון – דגימת היישובים‬
‫מדגם היישובים בסקר מוצא מרשימת יישובים הנקראת מסגרת לדגימת יישובים‪ ,‬והיישובים משובצים ל‪ 3-‬קבוצות עיקריות‪,‬‬
‫בהתאם לגודל היישוב‪.‬‬
‫א‪ .‬יישובים גדולים מאוד הנכללים בכל שנת דגימה )בוודאות( בכל ‪ 12‬הפנלים‪ .‬קבוצה זו אמנם כוללת פחות מ‪ 40-‬יישובים‬
‫אך בהם מתרכזים כ‪ 70%-‬מאוכלוסיית הסקר‪.‬‬
‫ב‪ .‬יישובים עירוניים בינוניים וגדולים הנכללים בכל שנת דגימה )בוודאות( אך לא בכל הפנלים‪ ,‬אלא בפנל אחד‪ ,‬שני פנלים‪,‬‬
‫שלושה‪ ,‬ארבעה‪ ,‬שישה או בתשעה פנלים‪ .‬ככל שהיישוב גדול יותר כך מספר הפנלים שבהם הוא משתתף רב יותר‪.‬‬
‫מדי שנה נדגמים קרוב ל‪ 100-‬יישובים מסוג זה ואוכלוסייתם היא כ‪ 20%-‬מאוכלוסיית הסקר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יישובים קטנים‪ ,‬עירוניים ולא עירוניים‪ ,‬הנקראים בתכנון המדגם יישובים הסתברותיים‪ .‬יישובים אלה משובצים לקבוצות‬
‫הומוגניות‪ ,‬הנקראות שכבות דגימה‪ .‬שכבות אלה בדומה לקבוצות הגאוגרפיות משמשות לקביעת מקדמי הניפוח של‬
‫הסקר )ראה פירוט הקבוצות הגאוגרפיות בלוח ה בסעיף "שיטת האמידה" בהמשך( ומאפיינים נוספים‪ .‬בכל שכבה‬
‫מסודרים היישובים לפי מאפיינים שונים ומוצא מדגם באופן מקרי‪-‬שיטתי‪ ,‬כך שהסתברות היישוב להידגם היא יחסית‬
‫לגודלו‪ ,‬מכאן נגזר שם הקבוצה ‪ -‬יישובים הסתברותיים‪ .‬המדגם בכל יישוב משובץ לפנל אחד בדרך כלל‪ .‬בכל שנה מוצא‬
‫מדגם יישובים באופן תלוי בדגימת היישובים של השנה הקודמת‪ ,‬כך שהמדגם של שתי שנים סמוכות‪ ,‬אשר נחקר‬
‫לעתים בחקירות שונות באותם חודשים‪ ,‬יכיל מספר רב של יישובים‪ .‬סך הכל נדגמים מדי שנת דגימה קרוב ל‪200-‬‬
‫יישובים "הסתברותיים" מתוך כ‪ 1,100-‬יישובים במסגרת דגימת היישובים‪.‬‬
‫שלב שני – דגימה בתוך יישובי המדגם‬
‫בכל יישוב שנדגם לסקר מוצא מדגם של דירות למגורים‪ ,‬אם כי לעתים )בעיקר ביישובים הלא‪-‬עירוניים(‪ ,‬דוגמים משקי בית‬
‫או יחידות אחרות‪ .‬הדגימה נעשית באופן הזה‪:‬‬
‫א‪ .‬דגימה מרשומות הארנונה – מדי שנה‪ ,‬עבור היישובים הגדולים יותר )כ‪ 180-‬יישובים(‪ ,‬מוצא מדגם הדירות ממסגרת‬
‫המתקבלת ממרשם הדירות והמבנים המוקם בלשכה‪ .‬מרשם זה בנוי על קובצי הארנונה של היישובים‪ .‬לכל רשומה‬
‫)נכס( בכל קובץ יש פרטי זיהוי )מספר מזהה ביישוב‪ ,‬כתובת ושם המחזיק( ונתוני אפיון )למשל‪ ,‬השימוש המיועד לנכס –‬
‫מגורים‪ ,‬או אחר(‪ .‬מהקובץ מנוכים כל הנכסים שאינם מיועדים למגורים‪ ,‬כך שהמסגרת לדגימת דירות כוללת נכסים‬
‫המיועדים למגורים בלבד‪ .‬הרשומות בקובץ עוברות תהליך של סימול הכתובות ועיגונן‪ ,‬כך שבסופו של תהליך ידוע גם‬
‫‪3‬‬
‫האזור הסטטיסטי )חלוקה גאוגרפית פנימית של היישוב( שהנדגם משתייך אליו‪ .‬חלוקה זו היא בדרך כלל עבור יישובים‬
‫עם כ‪ 15,000-‬תושבים ויותר‪ .‬הרשומות במסגרת לדגימה מסודרות לפי מאפיינים גאוגרפיים‪-‬פנימיים של היישוב‪ ,‬כאשר‬
‫האזור הסטטיסטי הוא בדרך כלל המאפיין הגאוגרפי העיקרי‪ .‬לאחר מיון הרשומות מוצא מדגם מקרי שיטתי של דירות‪,‬‬
‫כלומר נבחרת באופן מקרי התחלה מקרית הקובעת את הדירה הראשונה שנדגמה ובקפיצות קבועות נקבעות יתר‬
‫הדירות למדגם‪ .‬בשיטה זו מתקבל מדגם מקרי של דירות הפרוס על פני כל היישוב ועל כל האזורים הסטטיסטיים של‬
‫היישוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬דגימה מרשימות של משקי בית – עבור רוב הכפרים והמושבים וחלק קטן מהיישובים העירוניים‪ ,‬מוצא מדגם מרשימות‬
‫של משקי בית או של דירות‪ ,‬כיוון שהם אינם במרשם הדירות והמבנים בשלב זה‪ .‬המדגם מוצא באופן מקרי שיטתי‬
‫מתוך רשימות אלו המתקבלות ממזכירויות היישובים סמוך למועד החקירה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דגימה מרשימות של נפשות – עבור הקיבוצים מוצא מדגם מרשימות של בני ‪ 18‬ומעלה הגרים באופן קבוע בקיבוץ‪,‬‬
‫מאחר שיש קושי בדרך כלל לקבל רשימה של משקי בית שגרים בהם‪ .‬מרשימה זו מוצא מדגם מקרי‪-‬שיטתי של נפשות‬
‫סמוך למועד החקירה הראשונה‪ .‬נפש שנדגמה והיא ראש משפחה )על פי הגדרות שנקבעו מראש(‪ ,‬נחקרת יחד עם יתר‬
‫הנפשות במשפחה‪ .‬נפש שנדגמה ואינה ראש משפחה אינה חלק מהמדגם )אלא אם כן אחד הנדגמים האחרים הוא‬
‫ראש משפחתה(‪.‬‬
‫מדגמים מיוחדים‬
‫חלק קטן מהמדגם השוטף אינו מוצא בשיטה העיקרית שתוארה לעיל‪ ,‬אלא בשיטות אחרות בהתאם למסגרות הדגימה‬
‫ולאילוצים אחרים‪.‬‬
‫א‪ .‬מדגמי יחידות דיור במעונות סטודנטים ובמרכזי קליטה – הנפשות ומשקי הבית במעונות הסטודנטים ובמרכזי הקליטה‬
‫שאינם מכוסים על ידי מרשם הדירות והמבנים‪ ,‬מכוסים על ידי מסגרות דגימה משלימות‪ .‬מסגרות דגימה מיוחדות אלה‬
‫כוללות יחידות דיור במעונות הסטודנטים )בשבע האוניברסיטאות הגדולות( ובמרכזי הקליטה‪ .‬ממסגרות אלו מוצא‪ ,‬אחת‬
‫לשנה‪ ,‬מדגם חד‪-‬שלבי של יחידות דיור המוקצה‪ ,‬באופן מאוזן‪ ,‬לפנלים של שנת דגימה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוספות בנייה חדשה – חקירת המדגם העיקרי של סקרי כוח אדם ביישובים העירוניים יכולה להימשך עד שנתיים וחצי‬
‫מזמן הוצאת המדגם‪ .‬כיוון שמדגם הדירות המקורי אינו מייצג את האוכלוסייה שנכנסה לדירות שבנייתן הסתיימה לאחר‬
‫הדגימה‪ ,‬יש לייצג דירות אלו באמצעות מדגם משלים‪ .‬לשם כך‪ ,‬מוציאים מדי רבע שנה מדגם תוספות ממסגרת מיוחדת‬
‫של דירות חדשות ביישובים העירוניים עבור כל אחד מהפנלים שחקירתם טרם הסתיימה‪ .‬ביישובים כפריים לא מוצא‬
‫מדגם משלים‪ ,‬כי החקירה הראשונה נעשית סמוך להוצאת המדגם‪ ,‬והחקירה האחרונה מסתיימת כשנה ורבע לאחר‬
‫הוצאת המדגם‪.‬‬
‫החלפה או ריבוי משקי בית ביחידה הנדגמת‬
‫יש לציין שכיוון שהיחידה הנדגמת היא דירה‪ ,‬משק הבית הנמצא בדירה במועד החקירה הוא המיועד לחקירה‪ .‬לכן‪ ,‬אם‬
‫בדירה הנדגמת התחלף משק הבית שהשיב בחקירה קודמת‪ ,‬משק הבית החדש בדירה הוא המיועד לחקירה הנוכחית‪.‬‬
‫אותו עיקרון מיושם גם אם הדגימה היא מרשימה של משקי בית – הסוקר חוזר לאותה כתובת‪ .‬במקרה של ריבוי משקי בית‬
‫בדירה הנדגמת‪ ,‬כל משקי הבית על כל בני ‪15‬ומעלה מיועדים לחקירה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פיזור המדגם השוטף על פני הזמן‬
‫מאחר שאחת המטרות העיקריות של סקר כוח אדם היא מדידת שינויים בתכונות כוח העבודה לאורך זמן‪ ,‬ננקטות פעולות‬
‫שמטרתן לצמצם את השוני בין המדגמים לאורך זמן‪.‬‬
‫בכל שנה‪ ,‬שיוך היישובים לפנלים נעשה תוך קבלת איזון מרבי הן מבחינת גודל המדגם והן מבחינת תכונות היישובים בכל‬
‫פנל‪ .‬בכל יישוב גדול מאוד‪ ,‬הנחקר מדי פנל‪ ,‬מספר מנות הפקידה הוא אחיד לכל הפנלים‪ .‬כל פנל מפוזר על פני כרבע‬
‫מהיישוב‪ ,‬זאת כדי להקטין את המרחקים שעובר הסוקר בין הדירות הכלולות במנת הפקידה‪ ,‬אך ‪ 8‬הפנלים המרכיבים כל‬
‫חודש פרוסים בצורה מאוזנת על פני כל חלקי היישוב‪.‬‬
‫מנות הפקידה של המדגם השוטף מוקצות ל‪ 12-‬הפנלים‪ ,‬כך שיתקבלו מדגמים מאוזנים לפי המאפיינים האלה‪:‬‬
‫‪ ‬מספר המנות בפנל‪.‬‬
‫‪ ‬מספר המנות לפי קבוצות יישובים )קיבוצים‪ ,‬מושבים‪ ,‬יישובים ערביים וכו'(‪.‬‬
‫‪ ‬מספר המנות לפי יישוב עבור יישובים שהוקצו להם ‪ 12‬מנות פקידה או יותר לשנה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לכל מנת פקידה שהוקצתה לחודש‪ ,‬נקבע שבוע פקידה מתוכנן‪ ,‬כך שיתקבל מדגם מאוזן‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬לאורך‬
‫ארבעת השבועות בחודש‪.‬‬
‫גודל המדגם החודשי השוטף‬
‫כל חודש מורכב מ‪ 8-‬פנלים ובכל פנל יש כ‪ 1,500-‬דירות‪ ,‬כך שחודש כולל כ‪ 12,000-‬דירות‪ ,‬ומהן צפויים להשיב בין ‪9,000‬‬
‫ל‪ 9,500-‬משקי בית‪.‬‬
‫מדגמים "קבועים" ממפקד האוכלוסין ‪2008‬‬
‫בשל הקושי לפקוד באופן שוטף קבוצות מסוימות השייכות לאוכלוסיית הסקר‪ ,‬הוצאו מדגמים "קבועים" ממסגרת דגימה‬
‫שהורכבה מרשומות של המדגם החברתי‪-‬כלכלי ששימש את מפקד האוכלוסין ‪ .2008‬מדגמים אלה משתתפים בבניית‬
‫אומדני הסקר על פי הנתונים שנאספו בעת המפקד‪ ,‬והם אינם משתנים בין המפקדים‪.‬‬
‫המדגמים "הקבועים" הם‪:‬‬
‫מוסדות שאינם נחקרים באופן שוטף בסקר‬
‫פרט לסוגי המוסדות שהוזכרו לעיל בסעיף "מדגמים מיוחדים"‪ ,‬יתר המוסדות‪ ,‬כגון‪ ,‬פנימיות של מוסדות חינוך‪ ,‬בתי אבות‬
‫וכו'‪ ,‬אינם מכוסים על ידי המדגמים השוטפים של הסקר‪ .‬הכללתם באומדנים השוטפים היא באמצעות הנתונים החברתיים‪-‬‬
‫כלכליים שנאספו במפקד האוכלוסין ‪ .2008‬נתוני מפקד זה הם מדגמיים‪ .‬סך הכל התקבלו כ‪ 23,500-‬בני ‪ 15‬ומעלה‬
‫במדגם הקבוע של המוסדות‪ ,‬המייצגים כ‪ 175-‬אלף בני ‪ 15‬ומעלה באוכלוסייה‪.‬‬
‫הגרים מחוץ ליישובים במחוז הדרום‬
‫משקי בית השייכים לשבטי הבדווים בדרום מכוסים אף הם על ידי הנתונים החברתיים‪-‬כלכליים של מפקד האוכלוסין ‪.2008‬‬
‫גם נתונים אלה הם מדגמיים והם כוללים כ‪ 2,900-‬בני ‪ 15‬ומעלה המייצגים אוכלוסייה של כ‪ 11-‬אלף משקי בית וכ‪22.5-‬‬
‫אלף בני ‪ 15‬ומעלה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פקידה ושאלון‬
‫הפקידה נערכת על ידי כ‪ 90-‬סוקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המקבלים הכשרה שוטפת לתפקידם )כ‪ 45-‬סוקרי‬
‫שטח וכ‪ 45-‬סוקרים בטלפון(‪ .‬כל סוקר שטח מקבל מנת פקידה שבועית של ‪ 8-9‬דירות‪ .‬סוקרים בטלפון מראיינים מתוך רשימה‬
‫כללית של דירות הממוינת לפי שבוע המיועד לפקידה‪ ,‬ללא חלוקה למנות פקידה לסוקר‪ .‬ברבעון השני ‪ 2016‬נפקדו ‪77.6%‬‬
‫ממשקי הבית שהיו צריכים להיחקר )לעומת ‪ 79.5%‬ברבעון הראשון ‪ .(2016‬בחישוב אחוז הנפקדים‪ ,‬לא נכללו מקרים שאינם‬
‫צריכים להיחקר‪ ,‬כגון דירות לא מאוכלסות )דירות ריקות(‪ ,‬דירות שאינן למגורים‪ ,‬מי שאינם שייכים לאוכלוסיית הסקר וכד';‬
‫מקרים אלה נקראים מקרי "אפס" והם נאמדים ב‪ 6.9%-‬מגודל המדגם ברוטו ברבעון השני ‪) 2016‬לעומת ‪ 7.0%‬ברבעון‬
‫הקודם( )ראה לוח ד(‪.‬‬
‫בדירות המשמשות למגורים‪ ,‬מראיינים אחד מבני משק הבית הבוגרים‪ ,‬וממנו מקבלים פרטים על כל בני משק הבית )בדירה‬
‫שיש בה יותר ממשק בית אחד‪ ,‬כל משק בית נחקר(‪ .‬במשקי בית שאין בהם איש בבית בביקור הראשון‪ ,‬הסוקר עורך בדרך‬
‫כלל‪ ,‬שני ביקורים נוספים‪ .‬בכל אחד מן הביקורים‪ ,‬במקרה שבני משק הבית לא נפקדים‪ ,‬הסוקר מציין את הסיבה לכך בשאלון‬
‫אי‪-‬חקירה‪.‬‬
‫בנוסף למקרי "אפס"‪ ,‬אי‪-‬חקירה יכולה לנבוע מהיעדרות בני משק הבית‪ ,‬מסירוב או מסיבות אחרות‪ ,‬כגון קשיי תקשורת או אי‪-‬‬
‫איתור הדירה‪ .‬משקי בית שלא נחקרו מסיבות אלה נחשבים ל"נפל" – ‪ 22.4%‬מהמדגם נטו ברבעון השני ‪) 2016‬לעומת‬
‫‪ 20.5%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫קביעה של סיבה סופית לאי‪-‬חקירה )כולל סיבות למקרי "אפס"(‪ ,‬מתבצעת על בסיס נתונים שהסוקרים מספקים בתהליך איסוף‬
‫הנתונים ונקבעת סופית אחרי תהליך עריכה ועיבוד נתונים‪ .‬לגבי מקרי "אפס" הסוקרים נעזרים גם במידע שמתקבל מהשכנים‪.‬‬
‫לגבי מקרים של אי‪-‬חקירה של משקי בית בגלל "נפל"‪ ,‬רוב המידע מתקבל ממשקי הבית עצמם‪.‬‬
‫איסוף המידע מתבצע בעזרת מחשב בראיונות פנים‪-‬אל‪-‬פנים )‪(CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing‬‬
‫בשלב א‪ .‬בשאר השלבים איסוף הנתונים מתבצע דרך הטלפון בעזרת מחשב ) ‪CATI - Computer Assisted Telephone‬‬
‫‪ .(Interviewing‬ברבעון השני ‪ 87.5% 2016‬ממשקי הבית שנחקרו רואינו באמצעות הטלפון )לעומת ‪ 88.0%‬ברבעון הקודם(‪.‬‬
‫בכל דירה מתקבל שאלון אחד המכיל מידע שמתייחס לכל משקי הבית המתגוררים בדירה ולכל אחד מבני ‪ 15‬ומעלה‪.‬‬
‫השאלון לפרט כולל שאלות על עבודה בשבוע הקובע‪ ,‬מספר השעות שעבדו בדרך כלל ובשבוע הקובע‪ ,‬מספר השעות שעבדו‬
‫פחות מהרגיל בשבוע הקובע ומספר השעות הנוספות‪ ,‬סיבות לעבודה חלקית‪ ,‬היעדרות מהעבודה וסיבתה )במשך כל השבוע‬
‫הקובע או בחלק ממנו(‪ ,‬מקום עבודה וניידות גאוגרפית של כלל המועסקים‪ ,‬ענף כלכלי ומשלח יד‪ ,‬ומעמד במקום העבודה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬מתקבל מידע על פעילות הבלתי מועסקים כמו‪ :‬דרכי חיפוש עבודה‪ ,‬משך חיפוש עבודה‪ ,‬היקף עבודה שחיפשו )מלא או‬
‫חלקי(‪ ,‬סיבות לאבטלה‪ ,‬האם עבדו אי‪-‬פעם בארץ ומתי ועל פעילותם לפני שחיפשו עבודה‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬חוקרים את משך‬
‫העבודה השנתית של המועסקים ואת הסיבות לעבודה בחלק מהשנה בלבד‪ .‬אלה שאינם בכוח העבודה‪ ,‬ועבדו בשנה הקודמת‬
‫לחקירתם בארץ‪ ,‬נשאלים על עבודתם האחרונה‪ .‬אלה שאינם בכוח העבודה‪ ,‬ולא עבדו בשנה הקודמת לחקירתם‪ ,‬נשאלים‬
‫מדוע לא עבדו‪.‬‬
‫מלבד פרטים על עבודה נאסף גם מידע בנושאים דמוגרפיים‪ :‬גיל‪ ,‬מין‪ ,‬מצב משפחתי‪ ,‬ארץ לידה‪ ,‬ותק בארץ ורמת השכלה‬
‫)מספר שנות לימוד‪ ,‬סוג בית ספר אחרון שבו למד הנחקר והתעודה הגבוהה ביותר שקיבל(‪.‬‬
‫השאלון לכל משק בית כולל מידע על מספר הנפשות במשק הבית‪ ,‬על מספר החדרים בדירה‪ ,‬על מספר הילדים במשק הבית‬
‫ועל שעות העבודה של עוזר‪/‬ת בית או מטפל‪/‬ת בשכר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לוח ד‪ -.‬גודל המדגם )דירות‪/‬משקי בית( )לא כולל מדגמים קבועים(‬
‫מדגם ברוטו )דירות(‬
‫חודש ושנה‬
‫סך הכל‬
‫מקרי‬
‫"אפס"‬
‫מדגם משקי בית המיועד לפקידה‬
‫שייכות‬
‫לאוכלוסייה‬
‫סך הכל‬
‫נחקרו‬
‫לא נחקרו )מקרי "נפל"(‬
‫מזה‪ :‬סירבו‬
‫סך הכל‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,062‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪824‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪11,238‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪11,373‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,749‬‬
‫‪76.9‬‬
‫‪2,624‬‬
‫‪23.1‬‬
‫‪488‬‬
‫‪4.3‬‬
‫ממוצע‬
‫שנת ‪2015‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,155‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪832‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪11,323‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪11,457‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,789‬‬
‫‪76.7‬‬
‫‪2,668‬‬
‫‪23.3‬‬
‫‪537‬‬
‫‪4.7‬‬
‫יוני ‪2015‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,143‬‬
‫‪100.0‬‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,134‬‬
‫‪100.0‬‬
‫אוגוסט ‪2015‬‬
‫ממוצע‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫‪837‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪865‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪11,306‬‬
‫‪93.1‬‬
‫‪11,269‬‬
‫‪92.8‬‬
‫‪11,467‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪11,390‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,886‬‬
‫‪78.4‬‬
‫‪8,832‬‬
‫‪77.5‬‬
‫‪2,481‬‬
‫‪21.6‬‬
‫‪2,558‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪564‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪526‬‬
‫‪4.6‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,144‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪852‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪11,292‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪11,440‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,844‬‬
‫‪77.3‬‬
‫‪2,596‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪497‬‬
‫‪4.3‬‬
‫ספטמבר ‪2015‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,085‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪765‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪11,320‬‬
‫‪93.7‬‬
‫‪11,413‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪7,467‬‬
‫‪65.4‬‬
‫‪3,946‬‬
‫‪34.6‬‬
‫‪494‬‬
‫‪4.3‬‬
‫אוקטובר ‪2015‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,077‬‬
‫‪100.0‬‬
‫נובמבר ‪2015‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,103‬‬
‫‪100.0‬‬
‫דצמבר ‪2015‬‬
‫‪802‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪854‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪11,275‬‬
‫‪93.4‬‬
‫‪11,249‬‬
‫‪92.9‬‬
‫‪11,407‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪11,384‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,613‬‬
‫‪75.5‬‬
‫‪9,217‬‬
‫‪81.0‬‬
‫‪2,794‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪2,167‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪575‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪587‬‬
‫‪5.2‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,188‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪829‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪11,359‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪11,507‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪9,190‬‬
‫‪79.9‬‬
‫‪2,317‬‬
‫‪20.1‬‬
‫‪631‬‬
‫‪5.5‬‬
‫ינואר ‪2016‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,280‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪832‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪11,448‬‬
‫‪93.2‬‬
‫‪11,589‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪9,147‬‬
‫‪78.9‬‬
‫‪2,442‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪568‬‬
‫‪4.9‬‬
‫פברואר ‪2016‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,280‬‬
‫‪100.0‬‬
‫מרס ‪2016‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,281‬‬
‫‪100.0‬‬
‫אפריל ‪2016‬‬
‫‪863‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪897‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪11,417‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪11,384‬‬
‫‪92.7‬‬
‫‪11,589‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪11,552‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪9,290‬‬
‫‪80.2‬‬
‫‪9,156‬‬
‫‪79.3‬‬
‫‪2,299‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪2,396‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪607‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪590‬‬
‫‪5.1‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,274‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪845‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪11,429‬‬
‫‪93.1‬‬
‫‪11,563‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,713‬‬
‫‪75.4‬‬
‫‪2,850‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪622‬‬
‫‪5.4‬‬
‫מאי ‪2016‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,223‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪846‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪11,377‬‬
‫‪93.1‬‬
‫‪11,525‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪9,196‬‬
‫‪79.8‬‬
‫‪2,329‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪643‬‬
‫‪5.6‬‬
‫יוני ‪2016‬‬
‫מספרים‬
‫מוחלטים‬
‫אחוזים‬
‫‪12,221‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪846‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪11,362‬‬
‫‪93.0‬‬
‫‪11,479‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪8,916‬‬
‫‪77.7‬‬
‫‪2,563‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪657‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪7‬‬
‫שיטת האמידה‬
‫כללי‬
‫בסקר כוח אדם חודשי הוחלט לשלב גם מעבר לשיטת אמידה חדשנית‪ .‬שיטת אמידה זו הוצעה על ידי ‪Fuller and Rao‬‬
‫)‪ (2001‬ונקראת בשם ‪ .Regression Composite Estimation‬אומד המתקבל באמצעות שיטה זו נקרא בשם 'אומד משולב'‪.‬‬
‫היתרון בשיטה החדשה על פני השיטה ששימשה את סקר כוח אדם הרבעוני‪ ,‬נעוץ בניצול מידע מחודש קודם לצורך חישוב‬
‫אומדן החודש הנוכחי‪ .‬בדרך זו משיגים יעילות רבה יותר של האומד‪ ,‬כלומר‪ ,‬טעות הדגימה של האומד המשולב‪ ,‬עבור מדגם‬
‫באותו הגודל‪ ,‬היא בדרך כלל קטנה יותר מזו של האומד בסקר הרבעוני עבור פרמטרים מסוימים שהוגדרו כמשמעותיים‪.‬‬
‫כיול אומדני הסקר‬
‫האמידה המשולבת מכיילת את נתוני הפרטים ומשקי הבית הנחקרים בחודש מסוים‪ ,‬הן לסך האוכלוסייה הידוע לפי חתכים של‬
‫אזור גאוגרפי‪ ,‬מין וקבוצות גיל )כפי שנעשה עד כה הכיול בסקר כוח אדם הרבעוני‪ ,‬ראה לוח ה( והן כיול נוסף המבוסס על‬
‫אומדני נתונים של כוח העבודה בחודש הקודם‪ .‬מכאן כי האומד שהיה בשימוש עד כה מחושב על סמך נתוני ההווה )זמן ‪(t‬‬
‫בלבד ואינו מנצל בנקודת הזמן הנוכחית את המידע שהתקבל בעבר לגבי הפרטים הנחקרים בסקר‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬האומד‬
‫המשולב מנצל גם מידע רלוונטי זו מהעבר‪ .‬לדוגמה‪ :‬אם פרט היה מועסק בחודש קודם‪ ,‬ויש סיכוי גבוה מאוד שיישאר מועסק‬
‫גם בחודש הנוכחי‪ .‬שיטת אמידה זו נמצאת בשימוש בסקרי כוח אדם של קנדה ואוסטרליה‪.‬‬
‫בנוסף לצמצום טעות הדגימה באומדי הרמה החודשית‪ ,‬נשאף גם לצמצם את טעות הדגימה של אומדי השינוי בין תקופות‬
‫שונות‪ ,‬עבור פרמטרים של כוח העבודה‪ .‬ואכן‪ ,‬שיטת האמידה החדשה מאפשרת גם גמישות ביעילות שרוצים להעניק לאומדים‬
‫הבודקים שינוי בין תקופות )למשל חודש ‪ t‬לעומת חודש ‪ ,(t-1‬לעומת היעילות שתוענק לאומדי הרמה החודשית‪ .‬באופן כללי‪,‬‬
‫שיפור של אחד בא על חשבון השיפור אצל השני‪ .‬לצורך כך‪ ,‬מוגדר פרמטר חדש‪ ,‬השולט בחשיבות שנרצה לייחס למידע‬
‫המבוסס על שינוי בין החודשים‪ .‬ככל שהפרמטר גדול יותר כך הדגש על שיפור אומדני השינוי גדול יותר‪.‬‬
‫חקר השיטה החדשה בספרות המקצועית ובהדמיות שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬מראה כי אומדי הרמה והשינוי‬
‫המשולבים יעילים יותר במידה ניכרת‪ .‬עבור משתנים שהשתתפו בתהליך הכיול ‪ -‬השיפור ביעילות אומדי הרמה עבור בלתי‬
‫מועסקים נע בין ‪ 5%‬ל‪ ,10%-‬השיפור ביעילות אומדי הרמה עבור מועסקים הוא כ‪ 20%-‬ומעלה‪ .‬בנוסף‪ ,‬התקבל גם שיפור‬
‫ביעילות אומדי השינוי החודשיים‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬עבור משתנים אשר לא השתתפו בתהליך הכיול ‪ -‬אם יש מתאם בינם לבין‬
‫המשתנים שהשתתפו בכיול‪ ,‬בדרך כלל יהיה שיפור ואילו‪ ,‬אם אין מתאם ביניהם השיפור צפוי להיות מזערי אם בכלל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫לוח ה‪ -.‬חלוקה לקבוצות ניפוח חדשות בסקר כוח אדם )גיל * מין * קבוצות יישוב(‬
‫מקדמי ניפוח מחושבים בנפרד לגברים ונשים‬
‫חלוקה גיאוגרפית‬
‫מספר‬
‫קבוצה‬
‫מחוז הדרום‬
‫)‪0-14(1‬‬
‫נפת חולון‬
‫‪15-17‬‬
‫נפת רמת גן‬
‫‪V‬‬
‫קיבוצים‬
‫יישובים ערביים‬
‫‪V‬‬
‫מזרח ירושלים‬
‫מחוז ירושלים‬
‫‪V‬‬
‫נצרת‬
‫מחוז הצפון‬
‫‪V‬‬
‫שאר מחוז הצפון‬
‫‪V‬‬
‫כל היישובים‬
‫מחוז חיפה‬
‫‪V‬‬
‫כל היישובים‬
‫מחוז המרכז )‪(2‬‬
‫‪V‬‬
‫כל יישובי הקבע‬
‫מחוז הדרום‬
‫‪V‬‬
‫שבטי בדוויים‬
‫)‪ (1‬קבוצת הגיל ‪ 0-14‬כוללת את שני המינים‪.‬‬
‫)‪ (2‬כולל יישובים ערביים עירוניים במחוז ירושלים‪.‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪18-21‬‬
‫מחוז‬
‫תל אביב‬
‫נפת תל אביב‬
‫‪22-24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫נפת רמלה‬
‫נפת רחובות‬
‫‪25-34‬‬
‫‪29‬‬
‫מחוז‬
‫המרכז‬
‫נפת השרון‬
‫נפת פתח תקווה‬
‫‪35-44‬‬
‫‪28‬‬
‫כל המחוזות‬
‫מחוז חיפה‬
‫‪45-59‬‬
‫יהודה ושומרון‬
‫מחוז הצפון‬
‫יישובים עירוניים יהודיים ומעורבים‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫ירושלים העיר‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר מחוז ירושלים‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫נפות צפת‪,‬כנרת‪ ,‬גולן‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫נפת יזרעאל‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫נפת עכו‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫חיפה העיר‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת חיפה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫נפת חדרה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫נפת השרון‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫פתח תקווה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫כפר סבא ורעננה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת פתח תקווה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫נפת רמלה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫ראשון לציון‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת רחובות‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫תל אביב‪-‬יפו‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת תל אביב‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫בני ברק‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת רמת גן‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫בת ים‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת חולון‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫אשדוד‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫אשקלון העיר‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת אשקלון‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫באר שבע‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫שאר נפת באר שבע‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫כל היישובים‬
‫מושבים וקיבוצים‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫מושבים‬
‫‪60-66‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫מחוז ירושלים‬
‫קבוצת יישובים‬
‫‪67+‬‬
‫אזור גאוגרפי‬
‫קבוצת גיל‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪9‬‬
‫פרק ג‪ :‬מהימנות האומדנים‬
‫הממצאים המובאים בפרסום זה הם אומדנים עבור כלל האוכלוסייה‪ .‬אומדנים אלה מבוססים על סקר‬
‫מדגמי ועלולים להיות חשופים לטעויות משני סוגים‪ :‬טעויות מדגמיות וטעויות לא‪-‬מדגמיות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫טעויות מדגמיות‬
‫טעויות מדגמיות נובעות מכך שנחקר רק מדגם ולא כלל האוכלוסייה‪ .‬המדגם שעליו הסקר הנוכחי מבוסס‬
‫הוא רק אחד מתוך מספר רב של מדגמים אפשריים‪ ,‬שהיו יכולים להתקבל באותה שיטת דגימה ובאותו‬
‫גודל‪ .‬ברור כי אומדנים המבוססים על מדגמים שונים יהיו שונים זה מזה‪ ,‬וכמעט כולם יהיו שונים מהערך‬
‫שהיה מתקבל אילו נערך מפקד – "הערך המפקדי"‪.‬‬
‫האומדן ‪ ‬הוא הערך הנאמד לפי המדגם המסוים של סקר זה עבור הערך המקביל לו ‪ ,‬שהיה מתקבל‬
‫אילו נערך מפקד מלא‪.‬‬
‫טעות דגימה של אומדן ‪ ‬היא מידה ממוצעת של השוני בין כל האומדנים השונים שהיו יכולים‬
‫להתקבל מכל המדגמים האפשריים באותו גודל ובאותה שיטה‪ ,‬לבין הערך שהיה מתקבל לו נערך מפקד‬
‫מלא‪ ,‬באותם תנאים של איסוף הנתונים‪.‬‬
‫כיוון שברור שאומדן מסוים סוטה )כמעט בוודאות( מהערך המפקדי‪ ,‬לא רצוי להתייחס בלעדית לערך‬
‫הנאמד ממדגם אלא גם לרווח שבו הערך המפקדי עשוי להימצא בהסתברות נתונה )ברמת ביטחון‬
‫מסוימת(‪ .‬ניתן לעשות זאת באמצעות טעות הדגימה‪.‬‬
‫רווח‪-‬סמך לאומדן הוא רווח שמכיל את הערך המפקדי ‪ ‬ברמת ביטחון מסוימת‪ ,‬נתונה מראש‪ .‬האומדן‬
‫‪ ‬על פי המדגם‪ ,‬והאומדן לטעות הדגימה שלו ‪ , -‬מאפשרים לבנות רווח‪-‬סמך שלו רמת ביטחון‬
‫מסוימת‪ ,‬נתונה מראש‪ ,‬כך שהרווח מכיל את הערך המפקדי ‪ ‬בביטחון שנקבע‪.‬‬
‫מקובל להציג רווחי‪-‬סמך ברמת ביטחון של ‪ ,95%‬לכן רווח‪-‬הסמך ברמת ביטחון זו מתקבל על ידי הרווח‬
‫שבין ‪ ‬לבין ‪ .‬ניתן לומר בביטחון של ‪ 95%‬שהערך המפקדי נמצא ברווח זה‪.‬‬
‫ניתן לקבוע רמת ביטחון גבוהה או נמוכה יותר‪ ,‬ולחשב את רווח‪-‬הסמך כך‪:‬‬
‫‪99.5%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪K  ‬‬
‫‪) ‬שהוא מספר טעויות הדגימה לכל כיוון( נקבע בהתאם לרמת הביטחון הדרושה‪. ,‬‬
‫רווחי‪-‬הסמך הם בדרך כלל סימטריים ביחס לאומדן‪ ,‬אך בעבור אומדנים המבוססים על מספר קטן של‬
‫מקרים במדגם )פחות מ‪ ,(40-‬רווחי‪-‬הסמך אינם סימטריים‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬הן האומדן עצמו והן האומדן‬
‫לטעות הדגימה שלו חשופים לטעות גבוהה‪.‬‬
‫בנספח המתודולוגי מובאים לוחות של טעויות דגימה מקורבות לאומדנים השונים המוצגים בפרסום בליווי‬
‫הסבר על אופן השימוש בלוחות‪ ,‬הדגמת בניית רווחי‪-‬סמך והשוואת אומדנים מקבוצות זרות‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫אומדני טעויות דגימה מקורבות נקבעו לפי השפעת אפקט התכנון על המדגם בקבוצות שונות של‬
‫האוכלוסייה‪ .‬אפקט התכנון על המדגם מוגדר על ידי היחס שבין שונות הדגימה )טעות הדגימה בריבוע( של‬
‫האומדן על פי המדגם המורכב‪ ,‬לבין שונות הדגימה אילו התקבל האומדן ממדגם מקרי פשוט באותו גודל‪.‬‬
‫יש להעיר‪ ,‬שלעתים נוח להעריך את דיוק האומדן לפי טעות הדגימה היחסית המוגדרת כטעות הדגימה של‬
‫האומדן‪ ,‬חלקי הערך הנאמד‪.‬‬
‫כדי להזהיר את הקורא משימוש באומדנים החשופים לטעויות גבוהות‪ ,‬הוצגו אומדנים שלהם טעויות‬
‫דגימה יחסיות של למעלה מ‪) 20%-‬מספרים קטנים מ‪ (2,000-‬בסוגריים עגולים ) (‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫טעויות לא‪-‬מדגמיות‬
‫טעויות לא‪-‬מדגמיות בסקר יכולות לנבוע ממקורות רבים בכל שלבי איסוף הנתונים ועיבודם‪ ,‬והן מצויות‬
‫גם במפקד מלא‪.‬‬
‫טעויות לא‪-‬מדגמיות עיקריות בסקר הן‪:‬‬
‫א‪ .‬טעויות הנובעות מאי‪-‬היענות‪ :‬טעויות הנובעות מכך שמשקי בית אינם נחקרים בגלל היעדרות או‬
‫סירוב‪ .‬דבר זה עלול לגרום להטיה מסוימת באומדנים‪ ,‬משום שתכונותיהם של האנשים הכלולים‬
‫במשקי בית אלה יכולות להיות שונות מאלה של אנשים שנחקרו‪.‬‬
‫ב‪ .‬טעויות תשובה‪ :‬טעויות הנובעות מאי‪-‬הבנת השאלות‪ ,‬מחוסר רצון או מחוסר יכולת להשיב נכון או‬
‫מהצגת שאלה בדרך לא נכונה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫טעויות בשלבי העיבוד‪ :‬טעויות בתהליך עיבוד החומר‪ ,‬כגון טעויות בסימול השאלונים ובהקלדתם‪.‬‬
‫חלק מהטעויות מתוקנות באמצעות ביקורות של החומר‪.‬‬
‫ד‪ .‬חלק ממשק הבית נחקר בשבוע השונה מ"השבוע הקובע" )כפי שהוגדר בפרק ד‪ ,‬סעיף ‪ .(2‬דבר זה גורם‬
‫גם הוא להטיה מסוימת באומדנים‪.‬‬
‫ה‪ .‬באומדן דירות ריקות ייתכן סוג נוסף של טעות‪ :‬ההבחנה בין "נעדר" ל"דירה ריקה" אינה תמיד ברורה‪,‬‬
‫וייתכן שהדבר נובע משוני בין סוקר לסוקר בצורת ההסתכלות והדיווח‪.‬‬
‫בעוד שאת טעויות הדגימה ניתן לאמוד מתוך נתוני הסקר עצמו‪ ,‬קשה )ואף בלתי אפשרי( להעריך טעויות‬
‫לא‪-‬מדגמיות‪ .‬בפרסום זה‪ ,‬אין מביאים הערכות כמותיות של טעויות אלו‪ .‬חשוב להדגיש‪ ,‬שבתכנון הסקר‬
‫ובביצועו נעשה מאמץ להקטין ככל האפשר את מספר הטעויות‪.‬‬
‫‪- 33 -‬‬
‫הגדרות‪ ,‬סיווגים והסברים‬
‫א‪ .‬אוכלוסייה וכוח עבודה‬
‫‪.1‬‬
‫אוכלוסייה‪ :‬אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה )דה‪-‬יורה( של מדינת ישראל בגיל ‪15‬‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫באוכלוסיית הסקר נכללים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תושבים קבועים השוהים בישראל;‬
‫תושבים קבועים השוהים מחוץ לישראל שנה או פחות ברציפות;‬
‫‪.3‬‬
‫עולים חדשים ועולים בכוח – מרגע בואם לישראל;‬
‫‪.4‬‬
‫תיירים‪ ,‬מתנדבים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות;‬
‫‪.5‬‬
‫משנת ‪ ,1968‬תושבי מזרח ירושלים;‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫משנת ‪ ,1972‬התושבים ביישובים הישראליים בנפת גולן; ומשנת ‪ ,1982‬כל התושבים בנפה זו;‬
‫משנת ‪ 1972‬עד שנת ‪ ,2005‬התושבים ביישובים הישראליים באזורי יהודה והשומרון וחבל עזה;‬
‫משנת ‪ ,2006‬לא כולל את חבל עזה‪.‬‬
‫באוכלוסיית הסקר לא נכללים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תושבים קבועים השוהים מחוץ לישראל יותר משנה ברציפות;‬
‫‪.2‬‬
‫תיירים‪ ,‬מתנדבים ותושבים ארעיים השוהים בישראל שנה או פחות ברציפות;‬
‫‪.3‬‬
‫דיפלומטים ואנשי או"ם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אוכלוסיית משקי הבית‪ :‬הלוחות מתייחסים לכלל משקי הבית‪ ,‬פרט למשקי בית בקיבוצים‪,‬‬
‫במוסדות ובמעונות סטודנטים ולאנשים הגרים מחוץ ליישובים )בדווים בדרום(‪ .‬הלוחות‬
‫המתייחסים למשקי בית לפי צפיפות דיור אינם כוללים את מרכזי הקליטה ואת בתי המלון‬
‫המאוכלסים בעולים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫משק בית‪ :‬אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע רוב ימות השבוע ומנהלים‬
‫תקציב הוצאות משותף למזון‪ .‬משק בית יכול לכלול גם אנשים שאינם קרובי משפחה‪.‬‬
‫במשק בית נכללים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כל האנשים השייכים לאוכלוסיית הסקר וילדים מתחת לגיל ‪ ,15‬אשר לנים בדירה בדרך כלל ‪4‬‬
‫לילות בשבוע לפחות‪.‬‬
‫מאלה הלנים בדרך כלל פחות מ‪ 4-‬לילות בשבוע נכללים במשק בית גם‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בן משק בית המשרת בצבא בשירות חובה )כולל נח"ל ושל"ת במסגרת שירות צבאי( או קבע‪,‬‬
‫שאין לו כתובת אזרחית קבועה אחרת בישראל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בן זוג נשוי הנעדר לרגל עבודה או לימודים‪ ,‬אך בן או בת זוגו מתגוררים בדירה וזו הכתובת‬
‫הקבועה של הזוג )לא כולל בני זוג שחיים בנפרד(‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אנשי צוות של מטוסים ושל אניות שזו כתובתם הקבועה בארץ‪ ,‬כלומר הכתובת שבה הם‬
‫נוהגים ללון בארץ‪.‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בן משפחה שמתגורר בזמן הביקור בדירה שנדגמה ואין לו כתובת קבועה אחרת בישראל‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בן משק בית שעבר להתגורר בבית אבות לפני חודש או פחות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בן משק בית השוהה בבית חולים חודש או פחות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בן משק בית השוהה בחו"ל שנה או פחות ברציפות‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫בן משק בית לא נשוי הנעדר מהבית לרגל חופשה‪ ,‬עבודה או לימודים בקורס קצר‪ ,‬ואין לו‬
‫כתובת קבועה אחרת בארץ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בן משק בית הלומד בפנימייה אזרחית או צבאית וכן מי שגר במעונות סטודנטים אך בזמן‬
‫החקירה נמצא בבית הוריו – אם זמן החקירה הוא בתקופת החופש הגדול‪.‬‬
‫יא‪ .‬בן משק בית השוהה בבית סוהר )כולל מוסד וכפר עבודה( או במוסד למוגבלים )עיוורים‪,‬‬
‫חירשים‪ ,‬אילמים‪ ,‬מפגרים( חודש או פחות‪.‬‬
‫במשק בית לא נכללים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בן זוג נשוי שעזב את הבית ואינו מתכוון לחזור )כלומר – בן זוג החי בנפרד‪ ,‬גם אם לא התגרש‬
‫עדיין(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בן זוג נשוי שמתגורר בכתובת שונה מזו של משפחתו )בן או בת זוגו וילדיו( בשל עבודה או‬
‫לימודים‪ ,‬אפילו אם לן בכתובת זו רוב ימות השבוע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בן משק בית הלומד בפנימייה וכן מי שגר במעונות סטודנטים – אם זמן החקירה הוא במשך‬
‫שנת הלימודים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בן משפחה השוהה בקיבוץ במסגרת נח"ל או של"ת טרום צבאיים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בן משפחה המתגורר זמנית בדירה שנדגמה אך רוב ימות השנה לן בדירה אחרת המהווה את‬
‫כתובתו הקבועה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בן משפחה שעבר לגור בבית אבות לפני יותר מחודש‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בן משפחה לא נשוי הנעדר מהבית‪ ,‬ויש לו בארץ כתובת )אזרחית( אחרת שבה הוא לן רוב ימות‬
‫השבוע‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בן משפחה השוהה בבית חולים יותר מחודש‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫בן משפחה השוהה בבית סוהר )כולל מוסד וכפר עבודה( או במוסד למוגבלים )עיוורים‪,‬‬
‫חירשים‪ ,‬אילמים‪ ,‬מפגרים( יותר מחודש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫גודל משק הבית‪ :‬נקבע לפי מספר הנפשות הכלולות במשק הבית לפי ההגדרה הנ"ל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השבוע הקובע‪ :‬השבוע המסתיים בשבת שלפני הפקידה בסקר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תכונות כוח העבודה השבועי‪:‬‬
‫‪6.1‬‬
‫כוח העבודה השבועי‪ :‬כל בני ‪ 15‬ומעלה שהיו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" בשבוע הקובע‪ ,‬לפי‬
‫ההגדרות המפורטות להלן‪.‬‬
‫‪ 6.1.1‬מועסקים‪ :‬אנשים שעבדו )בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים( בעבודה כלשהי שעה‬
‫אחת לפחות בשבוע הקובע‪ ,‬תמורת שכר‪ ,‬רווח או תמורה אחרת‪ :‬כל העובדים בקיבוצים )בין‬
‫בשירותים ובין בענפים אחרים(; בני משפחה שעבדו בעסק המשפחתי בשבוע הקובע ללא תשלום ‪15‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫שעות או יותר; אנשים השוהים במוסדות‪ ,‬שעבדו ‪ 15‬שעות או יותר בשבוע; משרתים בצבא )חובה‬
‫או קבע(; אנשים שנעדרו זמנית מעבודתם‪.‬‬
‫קבוצת המועסקים מורכבת משלוש קבוצות משנה‪:‬‬
‫א‪ .‬עבדו בהיקף מלא‪ :‬אנשים שעבדו ‪ 35‬שעות או יותר בשבוע הקובע‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבדו בהיקף חלקי‪ :‬אנשים שעבדו ‪ 34–1‬שעות בשבוע הקובע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‪ :‬אנשים שנעדרו זמנית מעבודתם הרגילה בכל השבוע הקובע עקב‬
‫מחלה‪ ,‬חופשה‪ ,‬שירות מילואים‪ ,‬צמצום בהיקף העבודה‪ ,‬סכסוך עבודה‪ ,‬הפסקה זמנית של‬
‫העבודה )עד ‪ 30‬יום( או סיבה אחרת‪ .‬אנשים שנעדרו רק בחלק מהשבוע הקובע אינם נכללים‬
‫בקבוצה זו‪.‬‬
‫בהגדרה נכללים אנשים שנעדרו זמנית מעבודתם רק אם יש להם זיקה פורמלית למקום‬
‫העבודה‪ ,‬כלומר חזרתם לעבודה אצל אותו מעביד בתום תקופת ההיעדרות מובטחת‪.‬‬
‫אנשים שנעדרו יותר משנה אינם נכללים בקבוצה זו‪.‬‬
‫יש לציין כי היקף ההעסקה בדרך כלל – מלא או חלקי – נקבע על פי מספר שעות העבודה שעובד‬
‫המועסק בדרך כלל )לא בשבוע הקובע(‪.‬‬
‫‪ 6.1.2‬בלתי מועסקים‪ :‬אנשים שלא עבדו כלל )אפילו שעה אחת בשבוע הקובע( אך חיפשו עבודה באופן‬
‫פעיל בארבעת השבועות שקדמו לפקידתם בסקר‪ ,‬על ידי רישום בלשכת עבודה של שירות התעסוקה‪,‬‬
‫על ידי פנייה אישית או בכתב למעביד או בדרכים אחרות‪ ,‬והיו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע‬
‫אילו הוצעה להם עבודה מתאימה )"זמינים לעבודה"(‪ .‬כולל אלו שהובטחה להם עבודה בתוך ‪30‬‬
‫יום‪.‬‬
‫יש לציין כי אדם שלא היה זמין לעבודה בשבוע הקובע בשל מחלה או מילואים – ייחשב בלתי‬
‫מועסק‪.‬‬
‫קבוצת הבלתי מועסקים מורכבת משתי תת‪-‬קבוצות‪:‬‬
‫א‪ .‬בלתי מועסקים שעבדו בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים ב‪ 12-‬החודשים‬
‫שקדמו לפקידתם בסקר‪.‬‬
‫ב‪ .‬בלתי מועסקים שלא עבדו בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים ב‪ 12-‬החודשים‬
‫שקדמו לפקידתם בסקר‪.‬‬
‫דרכים לחיפוש עבודה באופן פעיל‪:‬‬
‫ לשכת עבודה של שירות התעסוקה‬‫ חברה לשירותי כוח אדם וכן לשכות עבודה אחרות‬‫ מודעות בעיתונים‪ ,‬באינטרנט וכדומה‬‫ פנייה אישית או בכתב למעביד‬‫ חברים או קרובים‬‫ ניסיון להקים עסק‬‫ דרך אחרת‬‫היות שבלתי מועסקים עשויים לחפש עבודה ביותר מדרך אחת‪ ,‬הם נשאלים על כל אחת מהדרכים‬
‫המפורטות לעיל‪.‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫‪6.2‬‬
‫אינם בכוח העבודה השבועי‪ :‬כל בני ה‪ 15-‬ומעלה שלא היו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" בשבוע‬
‫הקובע‪ .‬בקבוצה זו נכללים תלמידים שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע‪ ,‬אנשים שעבדו‬
‫בהתנדבות ללא כל תמורה‪ ,‬אנשים שעבדו בחו"ל מטעם מוסד או חברה לא‪-‬ישראליים‪ ,‬אנשים‬
‫שטיפלו בילדים‪/‬בבן משפחה‪/‬במשק הבית ולא עבדו אפילו שעה אחת מחוץ למשק ביתם‪ ,‬אנשים‬
‫שאינם מסוגלים לעבוד ואנשים החיים מקצבה‪ ,‬מפנסיה‪ ,‬מרנטה וכו' שלא עבדו אפילו שעה אחת‬
‫בשבוע הקובע‪ .‬כמו כן נכללים בקבוצה זו בני משפחה שעבדו בעסק המשפחתי ללא תשלום פחות‬
‫מ‪ 15-‬שעות בשבוע הקובע ואנשים השוהים במוסדות שעבדו פחות מ‪ 15-‬שעות בשבוע הקובע‪.‬‬
‫‪ 6.2.1‬מתייאשים מחיפוש עבודה‪ :‬כל בני ה‪ 15-‬ומעלה אשר אינם בכוח העבודה השבועי‪ ,‬אך היו מעוניינים‬
‫לעבוד‪ ,‬היו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע אילו הוצעה להם עבודה מתאימה )"זמינים‬
‫לעבודה"( וחיפשו עבודה ב‪ 12-‬החודשים שקדמו לפקידתם בסקר‪ ,‬למעט בארבעת השבועות שקדמו‬
‫לפקידתם בסקר מהסיבות האלה‪ :‬סברו שאין עבודה המתאימה להם במקצוע או באזור המגורים‬
‫שלהם מבחינת שכר‪ ,‬שעות עבודה או עניין בעבודה; חוסר ניסיון או חוסר הכשרה מתאימה; קשיי‬
‫שפה; גיל לא מתאים )צעיר או מבוגר מדי(‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫תכונות כוח העבודה השנתי‪:‬‬
‫‪7.1‬‬
‫כוח העבודה השנתי‪ :‬כל בני ה‪ 15-‬ומעלה שהיו בכוח העבודה השבועי‪ ,‬וכן אלה שעבדו בישראל או‬
‫בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים במשך השנה אך לא היו בכוח העבודה השבועי‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫מועסקים במשך השנה‪ :‬כל בני ה‪ 15-‬ומעלה שעבדו בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה‬
‫ישראליים לפחות יום אחד ב‪ 12-‬החודשים שקדמו לפקידתם בסקר‪ .‬אנשים שעבדו פחות מחודש‬
‫נחשבים ככאלה שעבדו חודש אחד‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫אינם בכוח העבודה השנתי‪ :‬אינם בכוח העבודה השבועי‪ ,‬ולא עבדו כלל בארץ או עבדו בחו"ל עבור‬
‫מוסד או חברה לא ישראליים במשך ‪ 12‬החודשים שקדמו לפקידתם בסקר‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫גיל העבודה‪ :‬גברים בני ‪.66–15‬‬
‫נשים בנות ‪.61–15‬‬
‫עד שנת ‪ :2008‬גברים בני ‪ ,64–15‬נשים בנות ‪.59–15‬‬
‫משק בית עם נפשות בגיל העבודה‪ :‬משק בית שיש בו נפש אחת לפחות בגיל העבודה‪.‬‬
‫משק בית עם נפשות מעל גיל העבודה בלבד‪ :‬משק בית שיש בו רק נפשות מעל גיל העבודה‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪.9‬‬
‫ילדים במשק בית‪ :‬כל הילדים עד גיל ‪) 17‬ועד בכלל( במשק הבית‪ .‬אינו כולל בני ‪ 17–15‬שהם ראשי‬
‫משק בית או בני‪/‬בנות זוג של ראשי משק בית‪ ,‬או שיש להם ילדים משלהם במשק הבית‪.‬‬
‫יש לציין כי בסקרי כוח אדם לשנים ‪ ,2001–1998‬לפי שיטת הניפוח שהייתה נהוגה בסקר‪ ,‬ילדים‬
‫שהם ילידי ישראל ונולדו לעולי ‪ 1990‬ואילך נכללו בשכבות הניפוח של אלה ש"אינם עולים"‪ .‬אי לכך‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫התקבל אומדן חסר של מספר ילדי עולים‪ .‬מ‪ 2001-‬נעשו העיבודים לפי קבוצות ניפוח חדשות‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫מספר חדרים בדירה‪ :‬כל החדרים המשמשים למגורים של בני משק הבית‪ .‬במניין החדרים לא‬
‫נכללים מטבח‪ ,‬חדר אמבטיה‪ ,‬בית שימוש‪ ,‬מרפסות‪ ,‬חדרים המשמשים לצורכי עסקים או לעבודה‬
‫בלבד וחדרים המושכרים לדיירים‪ .‬עד ‪ 1979‬נמנה חצי חדר כחדר; החל ב‪ 1980-‬נעשה רישום מלא‬
‫של חדרים וחצאי חדרים‪ ,‬ולכן עובדו נתוני ‪ 1980‬פעמיים‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מספר נפשות לחדר )צפיפות דיור(‪ :‬מספר הנפשות הגרות במשק הבית מחולק בסך כל החדרים‬
‫המשמשים למגורים של בני משק הבית‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ממוצע נפשות למשק בית‪ :‬סך כל הנפשות בכל משקי הבית מחולק במספר משקי הבית‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫דת וקבוצת אוכלוסייה‪ :‬הראשון ברשימת בני משק הבית בשאלון הוא היחיד מבין בני משק הבית‬
‫שנשאל בנוגע לדתו‪ .‬דתו של הראשון ברשימת בני משק הבית בשאלון נרשמת כדתם של כל בני משק‬
‫הבית בעלי תעודות זהות ישראלית‪ .‬בני משק בית שאינם בעלי תעודת זהות ישראלית נשאלים בנוגע‬
‫לדתם‪ .‬הסיווג לפי דת כולל יהודים‪ ,‬מוסלמים‪ ,‬נוצרים‪ ,‬דרוזים ודת אחרת )הכוללת גם "ללא דת"‬
‫ו"דת לא ידועה"(‪ .‬הסיווג לפי קבוצת אוכלוסייה כולל יהודים‪ ,‬ערבים ואחרים‪.‬‬
‫עד שנת ‪ 2001‬הוגדרו שתי קבוצות אוכלוסייה‪ :‬יהודים ובני דתות אחרות‪ .‬הקבוצה של בני דתות‬
‫אחרות כללה את כל אלה שהשיבו כי אינם יהודים ועד תחילת שנות ה‪ 90-‬היו אלה בעיקר ערבים‪.‬‬
‫בעקבות גל העלייה של שנות ה‪ 90-‬חולקה הקבוצה של בני דתות אחרות בשנת ‪ 2002‬לשתי קבוצות‬
‫אוכלוסייה‪:‬‬
‫ ערבים‪ :‬א‪ .‬גרים ביישובים לא‪-‬יהודיים‪.‬‬‫ב‪ .‬גרים ביישובים יהודיים או מעורבים והם ילידי ישראל או שהגיעו לישראל‬
‫לפני ‪.1990‬‬
‫גרים ביישובים יהודיים או מעורבים והגיעו לישראל משנת ‪ 1990‬ואילך‪.‬‬
‫‪ -‬אחרים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ראו‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(2003‬סקרי כוח אדם ‪ .2002‬לקט ממצאים סטטיסטיים ‪.2003/9‬‬
‫ירושלים‪ :‬המחבר‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫‪.14‬‬
‫שנות לימוד‪ :‬מספר השנים שלמד הנדגם באופן סדיר בבתי ספר‪ ,‬לא כולל לימוד עצמי או השתתפות‬
‫בקורסים לא סדירים‪ .‬בספירת שנות הלימוד מביאים בחשבון את שנות הלימוד שהגיעו לסיומן ואת‬
‫שנת הלימוד הנוכחית )למי שלומד בעת הפקידה(‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫סוג בית ספר אחרון‪ :‬סוג בית הספר האחרון שבו למד או לומד הנדגם‪ ,‬גם אם לא סיים את לימודיו‬
‫בו‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫התעודה )תואר( הגבוהה ביותר‪ :‬התעודה הגבוהה ביותר שאדם קיבל במשך לימודיו בבתי ספר או‬
‫במסגרות לימודים המקנות תעודות רשמיות )לא כולל תעודת סיום קורס‪ ,‬תעודת סיום השתלמות‬
‫וכדומה(‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ראש משק בית‪ :‬בלוחות של סקרי כוח אדם‪ ,‬ראש משק הבית הוא מי שממלא תפקיד זה מבחינה‬
‫כלכלית‪ ,‬כלומר המפרנס העיקרי של משק הבית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1995‬שונתה הגדרת ראש משק הבית והוא נקבע לפי מידת ההשתתפות בכוח העבודה והיקף‬
‫המשרה‪ ,‬ללא התייחסות לגיל‪ ,‬למין או להכנסה‪.‬‬
‫ראש משק הבית הוא מועסק שעובד בדרך כלל ‪ 35‬שעות או יותר בשבוע )בעדיפות ראשונה(; מועסק‬
‫שעובד עד ‪ 34‬שעות בשבוע )בעדיפות שנייה(; או בלתי מועסק )בעדיפות אחרונה(‪.‬‬
‫אם יש יותר מאדם אחד במשק הבית שמתאים לפי ההגדרה להיות ראש משק בית או שאין אדם‬
‫כזה‪ ,‬יהיה ראש משק הבית מי שהמרואיין מחשיב ראש משק בית‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫ ראש משק הבית הוא אדם בגיל ‪ 18‬ומעלה )למעט משקי בית שהמועסק היחיד בהם הוא בגילי‬‫‪ 17–15‬ומשקי בית שבהם בני ‪ 17–15‬בלבד(‪.‬‬
‫‪ -‬מטפל סיעודי המתגורר בדירה לא ייקבע כראש משק בית‪ ,‬למעט במשק בית של יחיד‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫מספר הילדים לפי קבוצת גיל‪ :‬מתקבל מידע על מספר הילדים של כל אישה השייכת למשק הבית‬
‫ועל סך כל הילדים השייכים אליו‪ ,‬לפי גיל הילד‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫שעות עבודה בשבוע‪ :‬מספר שעות העבודה שעבד למעשה המועסק בשבוע הקובע‪ ,‬כולל שעות עבודה‬
‫נוספות באותו מקום עבודה או במקומות עבודה אחרים‪ ,‬שעות הכנה של מורים ואמנים‪ ,‬שעות‬
‫המתנה )של נהג‪ ,‬סבל וכו'( וכן שעות עבודה של אדם שעבד ללא תשלום בעסק או במשק החקלאי של‬
‫המשפחה )אם עבד ‪ 15‬שעות או יותר בשבוע(‪.‬‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע‪ :‬סך כל שעות העבודה בשבוע של כלל המועסקים מחולק במספר‬
‫המועסקים‪ .‬ממוצע שעות עבודה בשבוע מחושב הן עבור כלל המועסקים )כולל אלה הנעדרים זמנית‬
‫מעבודתם( והן עבור המועסקים ללא הנעדרים זמנית מעבודתם‪.‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫‪.20‬‬
‫צורת יישוב‪ :‬הנתונים לפי צורת יישוב לשנת ‪ 2012‬מוצגים על סמך עדכון אומדני אוכלוסיית‬
‫היישובים נכון לשנת ‪.2011‬‬
‫היישובים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות‪ ,‬שההבחנה ביניהן מבוססת על גודל היישוב )מספר‬
‫התושבים(‪:‬‬
‫א‪ .‬יישובים עירוניים‪ ,‬שבהם ‪ 2,000‬תושבים ויותר‪ ,‬המסווגים לתת‪-‬קבוצות על פי גודלם;‬
‫ב‪ .‬יישובים כפריים‪ ,‬שבהם פחות מ‪ 2,000-‬תושבים‪ ,‬המסווגים לשלוש צורות יישוב‪:‬‬
‫)‪ (1‬קיבוצים;‬
‫)‪ (2‬מושבים ומושבים שיתופיים;‬
‫)‪ (3‬יישובים כפריים אחרים‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪2‬‬
‫יישובי פיתוח‪ :‬היישובים המפורטים בתקנות שעודכנו במשך השנים מכוח "חוק פיצויי פיטורים‪,‬‬
‫התשכ"ג‪."1963-‬‬
‫להלן פירוט של ‪ 25‬יישובי הפיתוח הכלולים בעיבודים של סקרי כוח אדם‪:‬‬
‫יישובי פיתוח בצפון‪ :‬בית שאן‪ ,‬חצור הגלילית‪ ,‬טבריה‪ ,‬יקנעם עילית‪ ,‬כרמיאל‪ ,‬מגדל העמק‪ ,‬מעלות‪-‬‬
‫תרשיחא‪ ,‬נצרת עילית‪ ,‬עכו‪ ,‬עפולה‪ ,‬צפת‪ ,‬קריית שמונה‪ ,‬שלומי‪.‬‬
‫יישובי פיתוח בדרום‪ :‬אופקים‪ ,‬אילת‪ ,‬בית שמש‪ ,‬דימונה‪ ,‬יבנה‪ ,‬ירוחם‪ ,‬מצפה רמון‪ ,‬נתיבות‪ ,‬ערד‪,‬‬
‫קריית גת‪ ,‬קריית מלאכי‪ ,‬שדרות‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫מחוז ונפה‪ :‬המחוזות והנפות מוגדרים לפי החלוקה המינהלית הרשמית של מדינת ישראל‪ ,‬שבה‬
‫קיימים ‪ 6‬מחוזות ו‪ 15-‬נפות‪.‬‬
‫כולל יישובים ישראליים באזור יהודה והשומרון‪.‬‬
‫ב‪ 1972-‬נוספו אזורי יהודה והשומרון וחבל עזה כדי לאפיין את היישובים הישראליים ואוכלוסייתם‬
‫הנמצאים באזורים אלו‪ .‬הנתונים לשנת ‪ 2005‬מתייחסים לתושבי יהודה והשומרון וחבל עזה ואינם‬
‫משקפים שינויים שחלו באוכלוסייה עקב פינוי היישובים הישראליים מחבל עזה ומצפון השומרון‬
‫במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה‪.2005-‬‬
‫משנת ‪ ,2006‬כאמור בסעיף ‪ ,1‬נכלל רק אזור יהודה והשומרון‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪2‬‬
‫מחוז ונפת עבודה‪ :‬המועסקים סווגו לפי היישוב שבו עבדו‪ .‬אלה שעבדו באזור יהודה והשומרון‬
‫סווגו בקבוצה נפרדת‪.‬‬
‫לפירוט נוסף ראו‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(2013‬שנתון סטטיסטי לישראל ‪ .2014‬מס' ‪ .65‬ירושלים‪:‬‬
‫המחבר‪ ,‬מבוא לפרק ‪.2‬‬
‫‪- 24 -‬‬
‫‪.24‬‬
‫מטרופולין‪ :‬מספר רב של יישובים עירוניים )עיריות ומועצות מקומיות( ויישובים כפריים במועצות‬
‫אזוריות‪ ,‬הסמוכים זה לזה ויוצרים ישות תפקודית אחת המשלבת קשרים כלכליים‪ ,‬חברתיים‬
‫ותרבותיים‪.‬‬
‫המטרופולינים חולקו בהתאם למבנה הפנימי שלהן‪:‬‬
‫גלעין – שטח העיר הראשית‪ ,‬שהיא מוקד הפעילות של האוכלוסייה שבתחום המטרופולין‪.‬‬
‫טבעת פנימית – השטח שבו נמצאים היישובים מסביב לגלעין המטרופולין‪.‬‬
‫טבעת תיכונה )במטרופולין תל אביב ובמטרופולין באר שבע( – השטח שבו נמצאים היישובים‬
‫שמסביב לטבעת הפנימית‪.‬‬
‫טבעת חיצונית – השטח שבו נמצאים היישובים שמסביב לטבעת התיכונה‪.‬‬
‫גזרות )צפונית‪ ,‬מזרחית‪ ,‬דרומית‪ ,‬מערבית( – חלוקה פנימית של כל אחת מהטבעות במטרופולינים‪.‬‬
‫ב‪ 1999-‬הוכנסה לשימוש בסקר כוח אדם הגדרה חדשה של מטרופולין‪ ,‬שהחליפה את ההגדרה‬
‫הקודמת של אגד ערים‪ .‬הוגדרו שתי מטרופולינים‪ :‬תל אביב וחיפה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2001‬נעשתה בדיקה חוזרת לגבולות המטרופולינים ובעקבותיה שונו הגבולות של מטרופולין‬
‫חיפה‪ .‬השינויים במטרופולין חיפה נערכו ביישובים הנכללים בטבעת החיצונית של המטרופולין‪:‬‬
‫בדרום הוצא היישוב ג'סר א‪-‬זרקא ובצפון הוחלט לכלול את כל היישובים עד לקו נהרייה )כולל(‪.‬‬
‫בצפון‪-‬מזרחה של הטבעת החיצונית הוחלט לכלול את כל היישובים באזור טבעי כרמיאל וכן את‬
‫יישובי המועצה האזורית משגב‪ .‬גבולות מטרופולין תל אביב לא השתנו‪.‬‬
‫מטרופולין באר שבע‪ :‬בשנת ‪ 2001‬התקבלה תכנית המגדירה את גבולותיה של מטרופולין בדרום‪,‬‬
‫ההולכת ומתהווה סביב העיר באר שבע‪ .‬תכנית מטרופולין באר שבע דומה למתאר של‬
‫המטרופולינים האחרות; כמוהן‪ ,‬גם היא מחולקת לטבעות ולגזרות‪ .‬הטבעות מוגדרות על פי המרחק‬
‫שלהן ממרכז המטרופולין )"הגלעין"( שהוא העיר באר שבע‪ .‬תחומי מטרופולין באר שבע כוללים את‬
‫הנגב הצפוני‪ ,‬מגבול נפת באר שבע בצפון ועד למצפה רמון בדרום‪ ,‬ומגבול חבל עזה ומצרים במערב‬
‫ועד לים המלח וגבול ירדן במזרח‪.‬‬
‫החל משנת ‪ 2013‬בהתאם להמלצת הוועדה לסטטיסטיקה מוניציפאלית ולסיווגים גיאוגרפיים‬
‫ולהחלטת הלמ"ס הוחלט על עדכון גבולות המטרופולינים הקיימים )תל אביב‪ ,‬חיפה ובאר שבע( ועל‬
‫הגדרת מטרופולין רביעית ‪ -‬מטרופולין ירושלים‪ .‬נתונים עבור שנת ‪ 2012‬לפי מטרופולין )לוחות‬
‫‪ (2.42 ,2.41 ,1.31‬חושבו מחדש כדי לאפשר השוואת נתונים‪.‬‬
‫מטרופולין תל אביב ‪ -‬בטבעת החיצונית הוגדרה גזרה חדשה ליישובים הישראליים באזור יהודה‬
‫והשומרון‪ .‬תוספת זו התווספה בהתאם להמלצות הוועדה כנקודות ללא רצף טריטוריאלי בין יישוב‬
‫ליישוב‪.‬‬
‫מטרופולין חיפה ‪ -‬תוספת של מספר מצומצם של יישובים וגריעה של יישובים רבים משטח‬
‫המטרופולין‪.‬‬
‫מטרופולין באר שבע ‪ -‬הגדרת טבעת חיצונית אחת בלבד )בהשוואה לחלוקה הקודמת אז הוגדרו‬
‫טבעת פנימית‪ ,‬תיכונה וחיצונית(‪ .‬החלוקה החדשה צמצמה באופן ניכר את מספר היישובים‬
‫הכלולים במטרופולין‪.‬‬
‫מטרופולין ירושלים ‪ -‬המטרופולין הרביעית‪ ,‬התווספה בשנת ‪ 2013‬ומורכבת מגלעין ‪ -‬העיר ירושלים‬
‫וטבעת חיצונית‪ .‬בטבעת החיצונית שתי גזרות‪ :‬מערבית ומזרחית‪ .‬הגזרה המזרחית כוללת את‬
‫‪- 25 -‬‬
‫היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון שבשטח המטרופולין כנקודות ללא רצף טריטוריאלי‬
‫בין יישוב ליישוב‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫ניידות לעבודה‪:‬‬
‫א‪ .‬נייד‪ :‬מי שמועסק מחוץ ליישוב מגוריו‪.‬‬
‫קיימות ארבע דרגות של ניידות לעבודה‪:‬‬
‫ בתוך נפת המגורים;‬‫ מחוץ לנפת המגורים אך בתוך מחוז המגורים;‬‫ מחוץ למחוז המגורים ביישוב אחד;‬‫ מחוץ למחוז המגורים בשני יישובים או יותר‪.‬‬‫ב‪ .‬לא נייד‪ :‬מי שמועסק ביישוב מגוריו‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫דירה ריקה‪ :‬דירה שאינה מאוכלסת באופן קבוע‪ ,‬כגון דירה בבנייה או בשיפוצים‪ ,‬דירה חדשה או‬
‫משופצת שטרם אוכלסה‪ ,‬דירה הרוסה‪ ,‬אטומה או נטושה‪ ,‬דירה ריקה בעקבות פטירת דייריה או‬
‫מעברם למוסד‪ ,‬דירת נופש‪ ,‬דירה שמשתמשים בה מדי פעם‪.‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫ב‪ .‬סיווג לפי מעמד בעבודה‪ ,‬ענף כלכלי ומשלח יד‬
‫המועסקים )כולל הנעדרים זמנית מעבודתם( מסווגים לפי מעמד בעבודה‪ ,‬ענף כלכלי ומשלח יד‪ ,‬בהתאם‬
‫לעבודתם בשבוע הקובע‪ .‬הבלתי מועסקים ואלה שאינם בכוח העבודה שעבדו בישראל או בחו"ל מטעם‬
‫מוסד או חברה ישראליים ב‪ 12-‬החודשים שקדמו לפקידתם בסקר מסווגים על פי עבודתם האחרונה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מעמד בעבודה‪ :‬משנת ‪ 1995‬מבוסס על הסיווג של ארגון העבודה הבין‪-‬לאומי ‪.1993‬‬
‫‪3‬‬
‫שכיר‪ :‬אדם שעבד אצל מישהו אחר בשכר יומי‪ ,‬חודשי או קבלני או בתמורה אחרת‪ .‬יש לציין כי‬
‫עצמאים הרשומים כחברה בע"מ ומקבלים שכרם מהחברה נחשבים שכירים‪.‬‬
‫מקבלי שכר באמצעות חברת כוח אדם או קבלן כוח אדם הם שכירים שהושמו למקום עבודה‬
‫ומקבלים את שכרם מחברת כוח אדם או מקבלן כוח אדם‪ ,‬כאשר מקום העבודה אליו הושמו‬
‫אחראי על ביצוע עבודתם‪.‬‬
‫בהגדרה זו לא נכללו‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫שכירים שהם עובדי הסגל בחברת כוח אדם;‬
‫‪-‬‬
‫שכירים העובדים באמצעות קבלן משנה‪ ,‬מכיוון שעליו מוטלת האחריות על ביצוע עבודתם ועל‬
‫טיב עבודתם‪ .‬אלו הם שכירים המועסקים בעיקר בענפי הכלכלה הבאים )לפי סיווג ‪:(2011‬‬
‫"שירותי שמירה ואבטחה" )סמל ענף ‪" ,(8010‬שירותי תמיכה משולבים למתקנים" )סמל ענף‬
‫‪" ,(811‬שירותי ניקיון" )סמל ענף ‪ (812‬ו"שירותי מטפלי בית" )סמל ענף ‪.(882‬‬
‫מעביד‪ :‬אדם שהעסיק עובדים בשכר‪ ,‬ברווח או בתמורה אחרת‪ ,‬או היה שותף בעסק המעסיק‬
‫עובדים‪ .‬כולל בעל משק חקלאי שהעסיק עובדים בשכר‪.‬‬
‫עצמאי‪ :‬אדם שעבד בעסק או במשק משלו‪ ,‬ולא העסיק אחרים בשכר‪ ,‬ברווח או בתמורה אחרת‪.‬‬
‫חבר קואופרטיב‪ :‬אדם אשר נוסף על משכורתו היה שותף לרווחי הקואופרטיב או האגודה‬
‫השיתופית שהוא חבר בהם‪ .‬כולל חברים במושב שיתופי‪.‬‬
‫חבר קיבוץ‪ :‬אדם שגר בקיבוץ ועבד בו ללא קבלת שכר‪ ,‬מועמדים לחברות‪ ,‬קרובים הגרים בקיבוץ‬
‫בקביעות וקבוצות הכשרה‪.‬‬
‫אינו כולל מתנדבים‪ ,‬כלומר אנשים שאינם חברי קיבוץ‪ ,‬אך גרים ועובדים בו תמורת שכר‪ ,‬רווח או‬
‫תמורה אחרת‪ .‬חברי קיבוץ העובדים בקיבוץ או מחוצה לו תמורת שכר נחשבים שכירים‪.‬‬
‫בן משפחה ללא תשלום‪ :‬בן משפחה או קרוב אחר שעבד בעסק המשפחתי ‪ 15‬שעות או יותר בשבוע‬
‫הקובע ללא שכר‪ ,‬רווח או תמורה אחרת‪ .‬בן משפחה המקבל שכר נחשב שכיר‪.‬‬
‫‪International Labour Organization (1993, January). Resolution concerning the International‬‬
‫‪Classification of Status in Employment: ICSE-93. Adopted by the Fifteenth International‬‬
‫‪Conference of Labour Statisticians, Geneva. Retrieved from‬‬
‫‪http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by‬‬‫‪international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/lang--en/index.htm‬‬
‫‪- 27 -‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫ענף כלכלי‪ :‬הענף הכלכלי שאליו משתייך המפעל או המוסד )"יחידת הסיווג"( שהמועסק עובד בו‪.‬‬
‫הענף הכלכלי נקבע לפי הפעילות הכלכלית שיחידת הסיווג מבצעת‪.‬‬
‫אם המפעל עוסק ביותר מפעילות כלכלית אחת והפעילויות השונות ניתנות להפרדה ל"יחידות‬
‫סיווג" )כגון מפעל טקסטיל העוסק בטווייה‪ ,‬באריגה ובתפירה‪ ,‬או מוסד כמו עירייה(‪ ,‬הענף הכלכלי‬
‫נקבע על פי פעילויות היחידה שבה המועסק עובד‪.‬‬
‫יחידת עזר המספקת את צורכי המפעל עצמו ואין לה הנהלת חשבונות משלה אינה נחשבת ליחידת‬
‫סיווג נפרדת‪.‬‬
‫אם המפעל עוסק בכמה פעילויות כלכליות שאי‪-‬אפשר להפרידן לפי מחלקות‪ ,‬ייקבע הענף הכלכלי‬
‫לפי הפעילות הכלכלית העיקרית‪.‬‬
‫המועסקים בקיבוצים מסווגים בהתאם לענף פעילותם‪.‬‬
‫משנת ‪ 1995‬עד ‪ 2012‬סווגו המועסקים על פי סיווג ענפי הכלכלה ‪ 4,1993‬המבוסס על סיווג האו"ם‬
‫‪5‬‬
‫‪.1990‬‬
‫במעבר למהדורה השנייה של סיווג ‪ 61993‬התגלו שיבושים ביישום כללי הסימול‪ ,‬בעיקר במפעלים‬
‫‪7‬‬
‫העוסקים ביותר מפעילות אחת‪ .‬לפיכך נעשה סימול חוזר‪.‬‬
‫משנת ‪ 2013‬המועסקים מסווגים על פי סיווג ענפי הכלכלה ‪ 8,2011‬המבוסס על סיווג האו"ם ‪.2008‬‬
‫‪9‬‬
‫בפרסום זה הנתונים לשנת ‪ 2012‬מוצגים לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ‪.2011‬‬
‫תחום ההיי‪-‬טק‪ :‬הגדרת תחום ההיי‪-‬טק מבוססת על סיווג ענפי הכלכלה ‪ 10,1993‬ועל הגדרות של‬
‫‪11‬‬
‫ה‪ OECD-‬ושל ארגון ה‪.EUROSTAT-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(1993‬הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ‪ .1993‬פרסום טכני מס' ‪.63‬‬
‫ירושלים‪ :‬המחבר‪.‬‬
‫‪United Nations (1990). International Standard Industrial Classification of All Economic‬‬
‫‪Activities. Statistical Papers Series M No.4, Rev. 3. New York: Author.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(2003‬הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ‪) 1993‬מהדורה שנייה(‪ .‬פרסום טכני‬
‫מס' ‪ .63‬ירושלים‪ :‬המחבר‪.‬‬
‫להסבר מפורט ראו‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(2010‬סקרי כוח אדם ‪ .2009‬פרסום מס' ‪.1417‬‬
‫ירושלים‪ :‬המחבר‪ ,‬מבוא‪ ,‬פרק ה‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(2012‬הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ‪ .2011‬פרסום טכני מס' ‪.80‬‬
‫ירושלים‪ :‬המחבר‪.‬‬
‫‪United Nations (2008). International Standard Industrial Classification of All Economic‬‬
‫‪Activities. Statistical Papers Series M No.4, Rev. 4. New York: Author.‬‬
‫ראו שם‪ ,‬הערה ‪.8‬‬
‫ראו המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי היי‪-‬טק – הגדרת תחום ההיי‪-‬טק בישראל‬
‫‪http://www.cbs.gov.il/publications/hitech/hi_class_heb.pdf‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫ענפי הכלכלה הנכללים בתחום ההיי‪-‬טק על פי סיווג ‪:1993‬‬
‫סמל ענף‬
‫‪245‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪355‬‬
‫‪66‬‬
‫‪72‬‬
‫‪730‬‬
‫שם ענף‬
‫ענפי תעשייה בתחום ההיי‪-‬טק )תעשיות טכנולוגיה עילית(‬
‫תעשיית תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי‬
‫תעשיית מכונות למשרד‪ ,‬לחשבונאות ומחשבים‬
‫תעשיית רכיבים אלקטרוניים‬
‫תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני‬
‫תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח‪ ,‬ציוד רפואי ומדעי‬
‫תעשיית כלי טיס‬
‫ענפי שירותים בתחום ההיי‪-‬טק )שירותים עתירי ידע בהיי‪-‬טק(‬
‫תקשורת‬
‫שירותי מחשוב‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫ענפי הכלכלה הנכללים בתחום ההיי‪-‬טק על פי סיווג ‪:2011‬‬
‫שם ענף‬
‫סמל ענף‬
‫ענפי תעשייה בתחום ההיי‪-‬טק )תעשיות טכנולוגיה עילית(‬
‫ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות‬
‫‪21‬‬
‫ייצור מחשבים‪ ,‬מכשור אלקטרוני ואופטי‬
‫‪26‬‬
‫ייצור כלי טיס‪ ,‬חלליות וציוד נלווה‬
‫‪303‬‬
‫ענפי שירותים בתחום ההיי‪-‬טק )שירותים עתירי ידע בהיי‪-‬טק(‬
‫שירותי תקשורת‬
‫‪61‬‬
‫תכנות מחשבים‪ ,‬ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים‬
‫‪62‬‬
‫עיבוד נתונים‪ ,‬אחסון ושירותים נלווים; אתרי שער לאינטרנט‬
‫‪631‬‬
‫מרכזי מחקר ופיתוח‬
‫‪720‬‬
‫מחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע‬
‫‪721‬‬
‫‪.3‬‬
‫משלח יד‪ :‬משלח היד של המועסק הוא אוסף הפעילויות והעיסוקים שהוא מבצע במקום עבודתו‪,‬‬
‫בלי להתחשב במקצוע שלמד‪ ,‬אם אינו עוסק בו‪.‬‬
‫משנת ‪ 1995‬סווגו המועסקים על פי סיווג משלחי היד ‪ 12,1994‬המבוסס על הסיווג של ארגון העבודה‬
‫‪13‬‬
‫הבין‪-‬לאומי ‪.1988‬‬
‫‪14‬‬
‫משנת ‪ 2013‬המועסקים מסווגים על פי סיווג משלחי היד ‪ ,2011‬המבוסס על הסיווג של ארגון‬
‫‪15‬‬
‫העבודה הבין‪-‬לאומי ‪.2008‬‬
‫בפרסום זה הנתונים לשנת ‪ 2012‬מוצגים לפי הסיווג האחיד של משלחי היד ‪.2011‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(1994‬הסיווג האחיד של משלחי היד ‪ .1994‬פרסום טכני מס' ‪ .64‬ירושלים‪:‬‬
‫המחבר‪.‬‬
‫‪International Labour Office (1990). International Standard Classification of Occupations:‬‬
‫‪ISCO-88. Geneva: Author.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )בהכנה(‪ .‬הסיווג האחיד של משלחי היד ‪ .2011‬פרסום טכני מס' ‪.81‬‬
‫ירושלים‪ :‬המחבר‪.‬‬
‫‪International Labour Office (2012). International Standard Classification of Occupations:‬‬
‫‪ISCO-08. Geneva: Author.‬‬
‫‪- 29 -‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫ג‪ .‬השוואות בין‪-‬לאומיות‬
‫הלוחות בפרק ‪ 11‬מפרטים נתונים השוואתיים על המשתתפים בכוח העבודה‪ ,‬על הבלתי מועסקים‪ ,‬על‬
‫שיעור התעסוקה )אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה( ועל מועסקים בתחום ההיי‪-‬טק‪.‬‬
‫הנתונים ללוחות ‪ 11.2 ,11.1‬ו‪ 11.3-‬נלקחו מבסיס הנתונים של ארגון העבודה הבין‪-‬לאומי )‪.(ILO‬‬
‫קיימים הבדלים קטנים בין אוכלוסיות הסקר של המדינות ולכן ההשוואה אינה מדויקת‪ .‬ההבדלים נובעים‬
‫בעיקר מהכללתם או אי‪-‬הכללתם של המשרתים בצבא )חובה או קבע( בכוח העבודה ומהגבלת גיל‬
‫)לדוגמה‪ ,‬בישראל הייתה אוכלוסיית הסקר בני ‪ 15‬ומעלה‪ ,‬ובארה"ב – בני ‪ 16‬ומעלה(‪ .‬בלוחות רשומות‬
‫הערות מדויקות הנוגעות לאוכלוסיית הסקר של כל מדינה כפי שמפרסם ה‪.ILO-‬‬
‫הגדרת הבלתי מועסקים במדינות השונות תואמת להגדרות ה‪ .ILO-‬האומדנים מותאמים בשיטה‬
‫המתבססת על הגדרה משותפת ומדויקת של הבלתי מועסקים‪ .‬פעם בשנה המדינות החברות בארגון‬
‫מספקות נתונים המבוססים על כמה שאלות זהות הנכללות בשאלוני סקר כוח אדם‪ .‬מ‪ 1995-‬ההגדרות‬
‫בישראל מותאמות גם הן לאלה של ה‪.ILO-‬‬
‫הנתונים ללוח ‪ 11.4‬נלקחו מבסיס הנתונים של ה‪.EUROSTAT-‬‬
‫ד‪ .‬משרות פנויות והיצע וביקוש בשוק העבודה )על פי סקר משרות פנויות‪ 16‬וסקרי כוח אדם(‬
‫‪.1‬‬
‫משרות פנויות‪:‬‬
‫משרה פנויה‪ :‬משרה שאינה מאוישת לרבות משרה חדשה שנוצרה‪ ,‬או משרה מאוישת העתידה להתפנות‬
‫בקרוב בשל פרישה‪ ,‬התפטרות או קידום של העובד המועסק בה‪ ,‬המיועדת לאנשים מחוץ לארגון‪ ,‬ובגינה‬
‫החל המעביד לחפש עובד באופן פעיל )בעזרת מודעות "דרושים"‪ ,‬חברות כוח אדם או דרך גיוס עובדים‬
‫באופן ישיר(‪.‬‬
‫כולל‪:‬‬
‫‪‬‬
‫משרה מלאה או חלקית;‬
‫‪‬‬
‫משרה ארעית שהמאייש אותה נועד להחליף עובד שנעדר באופן זמני )עקב חופשת לידה‪ ,‬מחלה‬
‫ממושכת וכדומה(;‬
‫‪‬‬
‫משרה לעובדי חברת כוח אדם‪.‬‬
‫אינו כולל‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫‪‬‬
‫משרה שנותרה פנויה עקב היעדרות זמנית של עובד‪ ,‬עד שובו;‬
‫‪‬‬
‫משרה פנויה המיועדת לאנשים מתוך הארגון בלבד;‬
‫‪‬‬
‫משרה ללא תשלום‪ ,‬רווח או תמורה אחרת )בהתנדבות(;‬
‫‪‬‬
‫משרה פנויה עבור קבלני משנה או יועצים;‬
‫‪‬‬
‫משרה פנויה מחוץ למדינה‪.‬‬
‫להסבר על שיטות הסקר ראו‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )‪ .(2013‬שנתון סטטיסטי לישראל ‪ .2014‬מס' ‪.65‬‬
‫ירושלים‪ :‬המחבר‪ ,‬מבוא לפרק ‪.12‬‬
‫‪- 30 -‬‬
‫עובדי חברת כוח אדם ידווחו במקום העבודה שבו הם עובדים ולא בחברות כוח אדם‪ ,‬למעט עובדי הסגל‬
‫של העסק שידווחו במסגרת חברת כוח אדם‪.‬‬
‫עובדי קבלן משנה ידווחו על ידי חברות ההשמה ולא על ידי מקום העבודה בפועל‪.‬‬
‫משרה קבועה‪ :‬משרה שאינה עונתית או זמנית ושלא צפוי שתבוטל בששת החודשים הקרובים‪.‬‬
‫משרה מלאה‪ :‬כפי שמוגדרת בעסק או בארגון‪.‬‬
‫שיעור משרות פנויות‪ :‬היחס בין מספר המשרות הפנויות במשק לבין נפח התעסוקה הכולל במשק‪ ,‬כלומר‬
‫מספר המשרות הפנויות מחולק בסכום של מספר משרות השכיר המאוישות והמשרות הפנויות‪.‬‬
‫אוכלוסייה‪ :‬אוכלוסיית הסקר כוללת מדגם של עסקים המייצגים את מרבית ענפי המשק‪ ,‬בסדרי גודל‬
‫משתנים – החל בעסקים קטנים )המעסיקים חמש משרות שכיר ויותר( וכלה בחברות המובילות במשק‪.‬‬
‫החלוקה לענפים היא בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ‪ .2011‬הענף הכלכלי הוא הענף שאליו העסק‬
‫משתייך‪ .‬אם העסק עוסק בכמה פעילויות כלכליות‪ ,‬הענף נקבע לפי הפעילות העיקרית כפי שהגדיר‬
‫המעסיק‪.‬‬
‫באוכלוסיית הסקר לא נכללים‪:‬‬
‫ עסקים שבהם פחות מחמש משרות שכיר;‬‫ ענף החקלאות )סדר ‪;(A‬‬‫ ענף מינהל ציבורי )סדר ‪;(J‬‬‫ תעשיית היהלומים וארגונים וגופים חוץ מדינתיים )ענפים ראשיים ‪ 37‬ו‪ 99-‬בהתאמה(;‬‫ מוסדות חינוך יסודי ומוסדות חינוך על‪-‬יסודי )כולל חטיבות הביניים( )ענפי משנה ‪ 801‬ו‪ 802-‬בהתאמה(;‬‫ מוסדות חינוך קדם יסודי )גני ילדים( ומשפחתונים ופעוטונים )תתי‪-‬ענפים ‪ 8000‬ו‪ 8611-‬בהתאמה(;‬‫ רשות השידור‪ ,‬שירות התעסוקה והמכון למחקר ביולוגי;‬‫ מגזר ממשלתי )חברות כלכליות לפיתוח של רשויות מקומיות‪ ,‬חברות דיור ציבורי וכדומה(‪.‬‬‫באוכלוסיית הסקר נכללים בתי חולים ממשלתיים‪.‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫‪.2‬‬
‫היצע וביקוש בשוק העבודה‪:‬‬
‫ביקוש עבודה‪ :‬מספר המשרות הפנויות‪.‬‬
‫היצע עבודה )לפי סקרי כוח אדם(‪ :‬שכירים )כולל חברי קואופרטיב( שעבדו ב‪ 12-‬החודשים שקדמו‬
‫לפקידתם בסקר וחיפשו עבודה‪ .‬כולל‪ :‬מועסקים חלקית שלא מרצון )חיפשו עבודה מלאה או נוספת ולא‬
‫מצאו( בלתי מועסקים ואינם משתתפים בכוח העבודה‪.‬‬
‫היחס בין היצע לביקוש‪ :‬היחס בין מספר השכירים )כולל חברי קואופרטיבים( שעבדו ב‪ 12-‬החודשים‬
‫שקדמו לפקידתם בסקר וחיפשו עבודה‪ ,‬לבין מספר המשרות הפנויות‪.‬‬
‫חשוב לציין‪:‬‬
‫ מדובר באומדן חסר של היצע עבודה לפי משלחי יד‪ .‬יש לציין כי בקרב השכירים שמחפשים עבודה‬‫)כלומר בקרב היצע העבודה(‪ ,‬אלה שמשלח ידם ידוע מהווים כ‪ 59%-‬בשנת ‪ .2013‬אומדן זה אינו כולל‬
‫אנשים שעבדו בעבר )לפני ‪ 12‬חודשים( או לא עבדו כלל בישראל )עולים‪ ,‬עקרות בית‪ ,‬תלמידים שאך‬
‫סיימו את לימודיהם וכדומה( וחיפשו עבודה‪ ,‬ומועסקים שעבדו בדרך כלל משרה מלאה וחיפשו עבודה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫ הנתונים השנתיים מוצגים עבור משלחי יד שבהם היו ‪ 5,000‬מועסקים ויותר )בשנה האחרונה( על פי‬‫אומדני סקר כוח אדם‪ ,‬אשר המשרות הפנויות בהם מהוות לפחות ‪ 5%‬מסך כל המשרות הפנויות ברמת‬
‫"סדר" )ספרה אחת לפי סיווג משלחי היד( בשנה האחרונה המוצגת בלוח על פי סקר משרות פנויות‪.‬‬
‫ במשלחי יד שאינם נפוצים )פחות מ‪ 500-‬משרות פנויות( תיתכן תנודתיות על פני זמן שתשפיע על היחס‬‫שבין היצע לביקוש‪.‬‬
‫‪ -‬הנתונים המתפרסמים בלוחות ‪ 5.10–5.8‬מכסים מעל ‪ 95%‬מכלל המשרות הפנויות ברוב הסדרים‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫הסבר על שינויים עיקריים בסקר כוח אדם במבנה החודשי לעומת‬
‫הסקר במבנה הרבעוני ‪ -‬החל מינואר ‪2012‬‬
‫השינויים העיקריים בסקר מרוכזים בלוח להלן‪,‬‬
‫לוח א‪ – .‬שינויים עיקריים בסקר כוח אדם )סקר רבעוני בהשוואה לסקר חודשי (‬
‫נושא‬
‫סקר רבעוני‬
‫הגדרות תכונות כוח‬
‫העבודה‬
‫דגם החקירה‬
‫גודל מדגם שוטף‬
‫מדגמים קבועים‬
‫מסגרת דגימה‬
‫עיקרית‬
‫שימוש במידע מרחבי‬
‫להוצאת מדגם הדירות‬
‫העיקרי‬
‫מספר יישובים במדגם‬
‫תקופת החקירה‬
‫ליחידת הדגימה‬
‫שיטת האמידה‬
‫סקר חודשי‬
‫תכונות כוח העבודה האזרחי‬
‫כל דירה נחקרה ‪ 4‬פעמים ‪ 2 :‬רבעים‬
‫סמוכים‪ ,‬הפסקה של ‪ 2‬רבעים‪ ,‬ועוד ‪2‬‬
‫רבעים סמוכים‪.‬‬
‫כ‪ 22,500 -‬נפשות ברבע באופן שוטף‬
‫תת‪ -‬מדגם של כ‪ 3,900 -‬נפשות מתוך‬
‫הקובץ המפקדי המדגמי )נתונים‬
‫חברתיים‪ -‬כלכליים( של מפקד‬
‫האוכלוסין והדיור ‪1995‬‬
‫קובצי הארנונה של העיריות והרשויות‬
‫המקומיות‬
‫מיון הקבצים לפי הידע הגאוגרפי‬
‫המצוי בקובצי ארנונה‬
‫כ‪ 370 -‬יישובים ברבע‬
‫השבוע הקובע ועוד ‪ 3‬שבועות‬
‫אין שימוש במידע על תכונות כוח‬
‫עבודה משלבים קודמים בסקר‬
‫תכונות כלל כוח העבודה )כולל אלה שבשירות‬
‫צבאי חובה או קבע(‬
‫כל דירה נחקרת ‪ 8‬פעמים‪ 4 :‬חודשים סמוכים‪,‬‬
‫הפסקה של ‪ 8‬חודשים‪ ,‬ועוד ‪ 4‬חודשים סמוכים ‪.‬‬
‫כ‪ 21,500 -‬נפשות בחודש באופן שוטף‬
‫כ‪ 26,000 -‬נפשות מתוך הקובץ המפקדי המדגמי‬
‫)נתונים חברתיים‪ -‬כלכליים( של מפקד האוכלוסין‬
‫‪2008‬‬
‫מרשם מבנים ודירות לאחר עיגון הדירות לאזורים‬
‫סטטיסטיים‬
‫שילוב של האזור הסטטיסטי המתקבל מתהליך‬
‫עיגון הדירות בנוסף למידע הגאוגרפי בקובצי‬
‫הארנונה ‪.‬‬
‫כ‪ 470 -‬יישובים בחודש‬
‫השבוע הקובע ושבוע נוסף‬
‫שימוש באומד משולב‪ ,‬המבוסס בין היתר על מידע‬
‫לגבי תכונות כוח עבודה משלב קודם בסקר;‬
‫שינוי בשכבות ניפוח )כמו ביטול שכבת ניפוח נפרדת‬
‫לעולים(‬
‫מעבר לסקר כוח אדם חודשי – שאלות ותשובות‬
‫כללי‬
‫החל בחודש ינואר ‪ ,2012‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עברה ממערכת של מדידת תכונות‬
‫כוח העבודה באופן רבעוני‪ ,‬למערכת חדשה ומשופרת יותר‪ ,‬התואמת בצורה טובה יותר את‬
‫ההמלצות הבינלאומיות המעודכנות בנושא של תעסוקה ואבטלה‪ .‬השינויים העיקריים היו‪:‬‬
‫התאמת הגדרת האוכלוסייה‪ ,‬הגדלת המדגמים החודשיים באופן ניכר‪ ,‬הרחבת הפריסה‬
‫הגיאוגרפית ושימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות יותר בדגימה‪ ,‬במודל התשאול ובאמידת‬
‫הנתונים‪ .‬שינויים אלה‪ ,‬הלקוחים מעולם הסטטיסטיקה‪ ,‬גוררים אחריהם גם שינויים רבים‬
‫מהעולם הלוגיסטי‪-‬תפעולי כגון שיפור מערכות טכנולוגיות‪ ,‬הרחבת צוותי עבודה‪ ,‬שיטות ראיון‪,‬‬
‫נוהלי עבודה וכד'‪ .‬עם המעבר למערכת החדשה ‪ -‬וכפי שקורה לרוב בעדכון ובמיוחד במקרה דנן‬
‫מהפכה של סדרה סטטיסטית ‪ -‬נוצר דבר הנקרא "שבר בסדרה" והיכולת להשוות את העבר עם‬
‫ההווה הופכת למורכבת יותר ומחייבת זהירות רבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עם המעבר לסקר החודשי‪ ,‬חלו שינויים ברמות של מדדי התעסוקה‪ .‬כלומר‪ ,‬המשתתפים בכוח‬
‫העבודה‪ ,‬המועסקים והבלתי מועסקים – כל אלה השתנו בהשוואה למה שהיה בעבר‪ .‬השבר‬
‫בסדרה נובע ברובו מן הסיבות שצוינו לעיל‪ ,‬כלומר השינויים הם פועל יוצא של מהפכת המדידה‬
‫ואינם נובעים מהתופעות הכלכליות במשק באותה התקופה‪ .‬עם זאת המגמה שנמצאה בסקר‬
‫החודשי זהה למגמה שהייתה בעבר‪.‬‬
‫עוד יודגש כי מבחינת הנתונים הרשמיים של מדינת ישראל‪ ,‬הנתונים שהיו בעבר הם הנתונים‬
‫הרשמיים עבור הסדרה הקודמת ואילו מעתה והלאה הנתונים הרשמיים הם אלה שיתפרסמו על‬
‫בסיס הסדרה החדשה‪ .‬על מנת לאפשר השוואה זהירה לצורכי ניתוח המגמה באופן המשכי‪,‬‬
‫חושבו מקדמים מיוחדים המאפשרים את פעולת ההשוואה‪ .‬הנתונים החדשים אינם באים לשלול‬
‫את תקפותם‪ ,‬מהימנותם או איכותם של נתוני העבר שהתבססו כאמור על השיטות הטובות‬
‫ביותר שהיו אז‪.‬‬
‫יש לציין כי מבחינה סטטיסטית ייתכן ואין הבדל בין מספרי העבר למספרים בהווה‪ ,‬עד כמה שזה‬
‫נשמע מוזר‪ .‬כידוע‪ ,‬בסטטיסטיקה קיימות טעויות דגימה ואלה בלבד יכולות להביא לכך‬
‫שהמספרים הרשמיים המוצגים יכולים לנוע למעלה ולמטה במחצית האחוז לערך‪ ,‬תוך שימוש‬
‫במדגמים שונים במדידת אותה התופעה‪ ,‬באותו זמן קלנדרי‪ .‬בנוסף‪ ,‬ישנן גם השפעות‬
‫פסיכולוגיות שונות הקשורות לשיטות העבודה של הסקר‪ ,‬הן מצד השואלים והן מצד המשיבים‪.‬‬
‫בסטטיסטיקה הרשמית חשוב לבחון מגמות על פני זמן כי נתונים מוחלטים והשיעורים הנגזרים‬
‫מהם מחייבים הרבה יותר זהירות בשימוש‪.‬‬
‫להלן שאלות שעלו לגבי המעבר מסקר כוח אדם הרבעוני לסקר החודשי‪:‬‬
‫שאלה‪ :‬מדוע הוחלט בלמ"ס לעבור מסקר כוח אדם רבעוני לסקר כוח אדם חודשי?‬
‫סקר רבעוני הוא סקר שבו משלימים את כיסוי המדגם ברחבי המדינה כל רבעון ואילו בסקר חודשי‬
‫כיסוי המדגם נעשה כל חודש‪ .‬עד לחודש דצמבר ‪ ,2011‬הלמ"ס פרסמה‪ ,‬נתונים חודשיים מסקר‬
‫רבעוני‪ .‬בשיטה זו‪ ,‬לא היה ניתן להבחין אם השינויים שחלים בנתונים החודשיים בתוך רבעון נובעים‬
‫מכך שכיסוי המדגם הוא חלקי או שחל שינוי אמיתי בשיעור התעסוקה והאבטלה‪ .‬ההחלטה על‬
‫השינוי התקבלה מתוך רצון לשפר את הנתונים המתפרסמים ולספק מסד נתונים טוב יותר עבור‬
‫מקבלי ההחלטות וציבור המשתמשים‪ .‬סקר חודשי מחייב מדגם גדול יותר )בערך פי שלוש(‪ ,‬מכסה‬
‫ישובים רבים יותר ועל כן אנו מאמינים כי תוצאותיו משקפות את מצב השוק בצורה טובה יותר מסקר‬
‫רבעוני‪.‬‬
‫גורמים נוספים שהביאו להחלטה לבצע עדכונים בסקר כוח אדם קשורים להמלצה של ארגון העבודה‬
‫הבין‪-‬לאומי )‪ (ILO‬לשנות את שיטת המדידה )על פי גישה של "כלל כוח העבודה"(‪ .‬ההמלצה הוצגה‬
‫‪2‬‬
‫לראשונה על ידי ‪ ILO‬באמצע שנות השמונים‪ .‬לפני כשנתיים ישראל אישררה אמנה ‪ 160‬של ‪ILO‬‬
‫לגבי תהליכי דיווח נתונים על סטטיסטיקה של שוק העבודה בהשוואה בין‪-‬לאומית ) ‪Labour Statistic‬‬
‫‪ .(Convention, 1985‬במקביל ישראל נכנסה לתהליך ההצטרפות ל‪ OECD -‬שהביא לבדיקה של‬
‫תהליכים ע"י מומחים בין‪-‬לאומיים‪ .‬מומחים אלה ביחד עם מומחים מגופים שונים בארץ‪ ,‬המלווים את‬
‫הסטטיסטיקה הרשמית‪ ,‬המליצו ללמ"ס לאמץ את הגישה של מדידת כלל כוח העבודה ומעבר‬
‫לסקר כוח אדם חודשי במקום הרבעוני שהיה נהוג עד כה‪.‬‬
‫תהליך התכנון‪ ,‬הפיתוח המתודולוגי והתאמת מערכות המחשוב ארך כ‪ 6-‬שנים‪ .‬תהליך המעבר‬
‫נעשה בליווי של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה תוך הצגת השיטה בפני מומחים ונציגי ציבור‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2011‬התחלנו את תהליך המעבר שארך כחצי שנה וברבע האחרון של ‪ 2011‬שני הסקרים‬
‫הורצו במקביל‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬ממה נובעים ההבדלים בין הסקר החודשי לבין הסקר הרבעוני והאם קיים גורם‬
‫מסביר עיקרי להבדלים באומדנים לפי הסקר החודשי בהשוואה לנתונים שפורסמו מתוך‬
‫הסקר הרבעוני?‬
‫ההבדלים בין הממצאים בשני הסקרים נובעים ממספר רב של גורמים ועל כן קשה להשוות ביניהם‪.‬‬
‫בין הגורמים ניתן למנות‪:‬‬
‫‪ .1‬מעבר מכוח עבודה אזרחי לכוח עבודה כולל )כלומר הכולל את הצבא( וזאת לצורך‬
‫השוואה טובה יותר עם הנתונים המתפרסמים במדינות אחרות‪ .‬על מנת לא לפרסם את‬
‫גודלו של הצבא נוצר קושי בהסבר לציבור ונפגעת‪ ,‬בצורה מסוימת‪ ,‬השקיפות מבחינת‬
‫הגדלים של תתי אוכלוסיות והנתונים לפי ענפי כלכלה‪.‬‬
‫‪ .2‬בסקר החודשי עודכנה האוכלוסייה על פי מפקד האוכלוסין האחרון מכאן שגודל‬
‫האוכלוסייה ותכונותיה שונים בשני הסקרים‪ .‬כך למשל‪ ,‬התוצאה מבדיקת נתוני כוח‬
‫העבודה האזרחי בשני הסקרים היא שהן מספר המועסקים והן מספר מבקשי העבודה עלה‬
‫אם כי מספר מבקשי העבודה עלה בשיעור גבוה יותר‪.‬‬
‫‪ .3‬בסקר החודשי ‪ -‬מספר רב יותר של ישובים מהפריפריה מאשר בסקר הרבעוני‪ .‬אם‬
‫שיעורי תעסוקה ואבטלה שונים בין סוגי הישובים אזי הדבר יכול לגרום להבדל בתוצאות בין‬
‫שני הסקרים‪.‬‬
‫‪ .4‬היחס בין המשיבים בטלפון לבין המשיבים בראיון פנים‪-‬אל‪-‬פנים השתנה בין הסקרים‪.‬‬
‫הבדל בתשובות המתקבלות בסקר טלפוני לבין התשובות המתקבלות בסקר פנים‪-‬אל‪-‬פנים‬
‫עשוי להשפיע על תוצאות הסקר‪ .‬אנשים נוטים להשיב בצורה שונה כאשר הראיון מתנהל‬
‫פנים‪-‬אל‪-‬פנים לעומת השבה טלפונית המאפשרת אנונימיות מסוימת‪.‬‬
‫קיימות גם השערות נוספות שהסבירות שהן משפיעות על ההבדלים בתוצאות שני הסקרים היא‬
‫נמוכה יותר‪ .‬ניתוח טוב יותר וניסיון לכמת באופן מדויק יותר את המניעים להבדלים והיקפם יעשה‬
‫באופן שילווה את הסקר החדש‪ ,‬לא רק בתחילתו‪ ,‬אלא גם בפרספקטיבה של זמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יצוין כי המגמה של התעסוקה והאבטלה בין שני הסקרים זהה וההבדל העיקרי הוא בנקודת הבסיס‬
‫)כלומר הנתונים המוחלטים או הרמות הנגזרות במונחי אחוזים( שממנה מחשבים את המגמה‪ .‬על כן‪,‬‬
‫מהממצאים עד כה ניתן להניח שההבדל בין הסקרים הוא בנקודת הבסיס ולא בהבדלים על פני זמן‪.‬‬
‫הלמ"ס הציגה כבר בהודעה לעיתונות את ההבדלים בין הסקרים השונים – הבדלים שמסבירים את‬
‫הפערים בין הסדרות‪ .‬עיקרם היו‪:‬‬
‫‪ .1‬גורמים הקשורים במדגם‪ .‬תכנון מדגם הסקר )כולל שיטת הרוטציה(‪ ,‬גודל המדגם‪ ,‬פריסה‬
‫גיאוגרפית של המדגם‪ ,‬פיזור המדגם בתוך היישובים‪ ,‬שימוש במשתנים נוספים בתהליך‬
‫הדגימה‪ ,‬החלפת מדגמים קבועים בסקר )מוסדות וגרים מחוץ ליישובים( ועוד‪.‬‬
‫‪ .2‬גורמים הקשורים בתהליך איסוף הנתונים‪ .‬היחס בין שיטת איסוף הנתונים בראיון פנים‪-‬‬
‫אל‪-‬פנים לעומת ראיון בטלפון‪ ,‬גידול במספר הסוקרים‪ ,‬שינוי הפרופיל של הסוקרים‪,‬‬
‫היערכות לוגיסטית כולל שינוי במבנה של היחידה העוסקת באיסוף הנתונים‪ ,‬הוספת מודולים‬
‫חדשים של ניהול ממוחשב של הסקר‪ ,‬קיצור תקופת החקירה של השאלון‪ ,‬שינוי בגודל מנת‬
‫פקידה לסוקר‪ ,‬שינוי בשיטת התשאול בשלבים חוזרים על מקום העבדה ומקצוע‪ ,‬זקיפות‬
‫משלבי פקידה קודמים בנתונים דמוגרפיים ובנתוני השכלה ועוד‪.‬‬
‫‪ .3‬גורמים הקשורים בתהליך טיוב הנתונים )ביקורות ועריכה(‪ .‬בניית מערכות ממוחשבות‬
‫חדשות‪ ,‬הוספת בדיקות של משתנים דמוגרפיים לעומת נתוני מרשם התושבים‪ ,‬הוספת‬
‫ביקורות לוגיות הבודקות את ההתאמה בדיווח בין שלבי פקידה שונים‪ ,‬שימוש במערכת‬
‫סימול אוטומטית של ענף כלכלי ומשלח יד ועוד‪.‬‬
‫‪ .4‬גורמים הקשורים במערכת חישוב מקדמי ניפוח‪ .‬שינויים בשיטת הניפוח‪ ,‬בחישוב אומדני‬
‫אוכלוסייה לצורך חישוב מקדמי ניפוח ובשינוי תאי הניפוח‪.‬‬
‫‪ .5‬גורמים הקשורים בשינוי הגדרות תכונות כוח העבודה – מעבר למדידה של תכונות כוח‬
‫עבודה כלליות במקום כוח העבודה האזרחי‪ .‬הוספת המשרתים בצבא )חובה או קבע( לכוח‬
‫העבודה כמועסקים במשרה מלאה‪.‬‬
‫‪ .6‬גורמים הקשורים במערכת ניכוי עונתיות וחישוב מגמה‪ .‬מעבר לניכוי עונתיות של סדרות‬
‫חודשיות‪ ,‬שימוש בנתונים חודשיים מתוך סקר רבעוני ועוד‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬האם במדינות ה‪ OECD-‬מודדים תכונות כוח העבודה באופן אחר מאשר‬
‫בישראל?‬
‫מדידה של תכונות כוח העבודה מתבצעת בכל העולם לפי ההמלצות של ארגון העבודה הבין‪-‬לאומי‪-‬‬
‫‪) ILO‬כולל גם במדינות ה‪ .(OECD-‬לפיכך‪ ,‬אין שיטה נפרדת למדידה הנהוגה במדינות ה‪.OECD-‬‬
‫מאז תחילת סקר כוח אדם בשנות ה‪ 50-‬וה‪ 60-‬הוא התנהל לפי ההמלצות של ה‪ .ILO-‬ב‪ ILO-‬קיימות‬
‫שתי גישות למדידת תכונות כוח העבודה‪ ,‬האחת מצדדת במדידת כוח העבודה האזרחי והשנייה ‪-‬‬
‫במדידת כלל כוח העבודה )כולל המשרתים בשירות צבאי חובה או קבע(‪ .‬בישראל הוחלט‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫מאז ראשיתו של הסקר‪ ,‬להשתמש במדידת כוח העבודה האזרחי‪ .‬שיטה זו הייתה נהוגה עד סוף‬
‫‪.2011‬‬
‫שאלה‪ :‬האם קיימות מדינות אחרות בעולם שעברו תהליך דומה‪ :‬מעבר מסקר כוח אדם‬
‫רבעוני לסקר כוח אדם חודשי ומה היו תוצאות המעבר?‬
‫מבדיקת מאגרי המידע של ארגון העבודה הבין‪-‬לאומי עולה כי אוסטרליה עברה תהליך דומה בשנים‬
‫‪ .1977-1978‬הסקר הרבעוני הורץ במקביל לסקר החודשי במשך חודש אחד‪ .‬התוצאות היו‪ :‬אחוז‬
‫הבלתי מועסקים ברבע האחרון של ‪ ,5.5% – 1977‬אחוז הבלתי מועסקים בחודש פברואר ‪– 1978‬‬
‫‪.7.5%‬‬
‫שאלה‪ :‬מהי השיטה המומלצת לניתוח נתונים היסטוריים של שוק העבודה? האם אפשר‬
‫להפעיל מקדמי שרשור על נתונים בסדרות מנוכי עונתיות ונתוני המגמה?‬
‫הרצת שני הסקרים במקביל ברבע הרביעי של שנת ‪ 2011‬מאפשרת לחשב מקדמי שרשור בין‬
‫נתונים המתקבלים מהסקר החודשי לבין נתונים שהתקבלו בעבר מהסקר הרבעוני‪ .‬הסבר מפורט‬
‫כולל דוגמה לחישוב נתונים משורשרים הובא לידיעת הציבור בהודעה לעיתונות ‪" 081/2012‬נתונים‬
‫מסקר כוח אדם לחודש פברואר ‪ ."2012‬בנוסף יש לציין כי אפשר להפעיל את מקדמי השרשור גם על‬
‫הסדרות מנוכי העונתיות ונתוני המגמה‪ .‬לצורך חישוב מדדים יחסיים על בסיס נתונים משורשרים‪ ,‬יש‬
‫לחשב תחילה נתונים משורשרים בכל אחת מהסדרות )ביניהם רוצים לחשב את המדד היחסי( ורק‬
‫אחרי זה לחשב את המדד היחסי‪ .‬לדוגמה‪ ,‬על מנת לחשב אחוז בלתי מועסקים משורשר‪ ,‬יש לחשב‬
‫נתון משורשר עבור סדרה של משתתפים בכוח העבודה לפי מקדם השרשור של הסדרה‪ ,‬לחשב נתון‬
‫משורשר עבור סדרה של בלתי מועסקים לפי מקדם השרשור של הסדרה‪ ,‬ורק אחרי זה לחשב את‬
‫אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה לפי הנתונים המשורשרים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מקדמי שרשור בין נתוני סקר כוח אדם במבנה רבעוני לבין נתוני הסקר במבנה חודשי‬
‫עם המעבר לסקר כוח אדם חודשי‪ ,‬נוצר "שבר" בסדרות הנתונים שמקורו בשינויים במתודולוגיה של הסקר ובהגדרות של‬
‫תכונות כוח העבודה‪.‬‬
‫כדי לאפשר השוואת נתונים‪ ,‬מפורטים להלן )ראה לוח ב( מקדמי שרשור לסדרות המופיעות בלוחות המצורפים להודעה זו‪ .‬את‬
‫מקדמי השרשור יש להפעיל כדלקמן‪ :‬על מנת לקבל אומדן המותאם להגדרות הסקר החודשי‪ ,‬יש להכפיל את האומדן המקביל‬
‫שהתקבל ברבע הרביעי )במתכונת הסקר הרבעוני( במקדם השרשור המתאים לו על פי לוח ב‪.‬‬
‫אחוז השינוי בין האומדן שהתקבל בחודש ינואר ‪) 2012‬על בסיס סקר כוח אדם חודשי( והאומדן המותאם של רבע רביעי של‬
‫שנת ‪ 2011‬שהתקבל אחרי ההכפלה במקדם השרשור‪ ,‬יחושב כהפרש ביניהם חלקי הנתון שהוכפל במקדם השרשור‪.‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫אומדן מספר המשתתפים בכוח העבודה האזרחי ברבע הרביעי של ‪ 2011‬עמד על ‪ 3,216.2‬אלף‪ .‬לקבלת אומדן המשתתפים‬
‫בכוח העבודה )ברבע הרביעי של ‪ (2011‬המותאם להגדרות הסקר החודשי‪ ,‬יש להכפיל אומדן זה במקדם השרשור המתאים‬
‫לאומדן זה בטבלה‪ .1.091 :‬התוצאה המתקבלת‪ 3,508.8 :‬אלף‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2012‬היה מספר המשתתפים בכוח העבודה ‪ 3,523.4‬אלף‪.‬‬
‫אחוז השינוי בין האומדן הרבעוני המותאם על ידי מקדם השרשור לאומדן שהתקבל בחודש ינואר‪:‬‬
‫‪3523.4  3508.8‬‬
‫‪* 100  0.42%‬‬
‫‪3508.8‬‬
‫כלומר‪ ,‬בינואר ‪ 2012‬חלה עלייה של ‪ 0.4%‬בכוח העבודה‪ ,‬לעומת הרבע הרביעי של שנת ‪) 2011‬תוספת של כ‪ 15-‬אלף איש(‪.‬‬
‫‪1‬‬
Table B. - Chaining Coefficient by Series, number of part
and number of table
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
1.091
0.874
1.075
1.377
1.101
0.833
1.082
1.439
1.081
0.906
1.067
1.315
Worked full time in the determinant week (total)
Worked part time in the determinant week (total)
Temporarily absent from their work (total)
Name of the series
‫ מספר לוח ושם‬,‫ מקדמי שרשור לסדרות רבעוניות לפי מספר פרק‬- .‫לוח ב‬
‫סדרה‬
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
Part
(‫משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬
(‫אינם בכוח העבודה )סך הכל‬
(‫מועסקים )סך הכל‬
(‫בלתי מועסקים )סך הכל‬
(‫משתתפים בכוח העבודה )גברים‬
(‫אינם בכוח העבודה )גברים‬
(‫מועסקים )גברים‬
(‫בלתי מועסקים )גברים‬
(‫משתתפות בכוח העבודה )נשים‬
(‫אינן משתתפים בכוח העבודה )נשים‬
(‫מועסקות )נשים‬
(‫בלתי מועסקות )נשים‬
1.046
1.111
1.189
(‫עבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע )סך הכל‬
(‫עבדו בהיקף חלקי בשבוע הקובע )סך הכל‬
(‫נעדרו זמנית מעבודתם )סך הכל‬
4
4
4
1
1
1
Worked full time in the determinant week (males)
1.046
(‫עבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע )גברים‬
5
1
Worked part time in the determinant week (males)
Temporarily absent from their work (males)
Worked full time in the determinant week
(females)
Worked part time in the determinant week
(females)
Temporarily absent from their work (females)
Jews participants in the labour force (total)
Jews employed persons (total)
Jews unemployed persons (total)
Jews worked full time in the determinant week
(total)
Jews worked part time in the determinant week
(total)
Jews temporarily absent from work (total)
Persons aged 15-17, participants in the labour
force (total)
Persons aged 18-24, participants in the labour
force (total)
Persons aged 25-34, participants in the labour
force (total)
Persons aged 35-44, participants in the labour
force (total)
Persons aged 45-54, participants in the labour
force (total)
Persons aged 55-59, participants in the labour
force (total)
Persons aged 60-64, participants in the labour
force (total)
1.170
1.229
(‫עבדו בהיקף חלקי שבוע הקובע )גברים‬
(‫נעדרו זמנית מעבודתם )גברים‬
5
5
1
1
1.045
(‫עבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע )נשים‬
6
1
1.075
1.162
1.069
1.060
1.222
(‫עבדו בהיקף חלקי בשבוע הקובע )נשים‬
(‫נעדרו זמנית מעבודתן )נשים‬
(‫יהודים משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬
(‫יהודים מועסקים )סך הכל‬
(‫יהודים בלתי מועסקים )סך הכל‬
6
6
7
7
7
1
1
1
1
1
1.067
(‫יהודים שעבדו בהיקף מלא )סך הכל‬
8
1
1.040
1.094
(‫יהודים שעבדו בהיקף חלקי )סך הכל‬
(‫יהודים שנעדרו מעבודתם )סך הכל‬
8
8
1
1
1.499
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬15-17 ‫בני‬
9
1
1.676
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬18-24 ‫בני‬
9
1
1.056
(‫ משתתפים כוח העבודה )סך הכל‬25-34 ‫בני‬
9
1
1.018
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬35-44 ‫בני‬
9
1
0.990
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬45-54 ‫בני‬
9
1
1.004
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬55-59 ‫בני‬
9
1
1.011
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬60-64 ‫בני‬
9
1
Participants in the the labour force (total)
Not in the labour force (total)
employed persons (total)
Unemployed persons (total)
Participants in the labour force (males)
Not in the labour force (males)
Employed persons (males)
Unemployed persons (males)
Participants in the labour force (females)
Not in the labour force (females)
Employed persons (females)
Unemployed persons (females)
‫שם הסדרה‬
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Persons aged 65-69, participants in the labour
force (total)
Persons aged 70+, participants in the labour force
(total)
Jews aged 15-17, participants in the labour force
(total)
Jews aged 18-24, participants in the labour force
(total)
Jews aged 25-34, participants in the labour force
(total)
Jews aged 35-44, participants in the labour force
(total)
Jews aged 45-54, participants in the labour force
(total)
Jews aged 55-59, participants in the labour force
(total)
Jews aged 60-64, participants in the labour force
(total)
Jews aged 65-69, participants in the labour force
(total)
Jews aged 70+, participants in the labour force
(total)
Persons aged 15-17, participants in the labour
force (males)
Persons aged 18-24, participants in the labour
force (males)
Persons aged 25-34, participants in the labour
force (males)
Persons aged 35-44, participants in the labour
force (males)
Persons aged 45-54, participants in the labour
force (males)
Persons aged 55-59, participants in the labour
force (males)
Persons aged 60-64, participants in the labour
force (males)
Persons aged 65-69, participants in the labour
force (males)
Persons aged 70+, participants in the labour force
(males)
Persons aged 15-17, participants in the labour
force (females)
Persons aged 18-24, participants in the labour
force (females)
Persons aged 25-34, participants in the labour
force (females)
Persons aged 35-44, participants in the labour
force (females)
Persons aged 45-54, participants in the labour
force (females)
Persons aged 55-59, participants in the labour
force (females)
Persons aged 60-64, participants in the labour
force (females)
Persons aged 65-69, participants in the labour
force (females)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
1.077
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬65-69 ‫בני‬
9
1
1.146
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬+70 ‫בני‬
9
1
1.553
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬15-17 ‫יהודים בני‬
9
1
1.765
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬18-24 ‫יהודים בני‬
9
1
1.048
(‫ משתתפים כוח העבודה )סך הכל‬25-34 ‫יהודים בני‬
9
1
1.013
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬35-44 ‫יהודים בני‬
9
1
1.002
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬45-54 ‫יהודים בני‬
9
1
0.988
(‫ משתתפים כוח העבודה )סך הכל‬55-59 ‫יהודים בני‬
9
1
1.030
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬60-64 ‫יהודים בני‬
9
1
1.056
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬65-69 ‫יהודים בני‬
9
1
1.160
(‫ משתתפים כוח העבודה )סך הכל‬+70 ‫יהודים בני‬
9
1
1.594
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬15-17 ‫בני‬
10
1
1.866
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬18-24 ‫בני‬
10
1
1.063
(‫ משתתפים כוח העבודה )גברים‬25-34 ‫בני‬
10
1
1.021
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬35-44 ‫בני‬
10
1
1.007
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬45-54 ‫בני‬
10
1
0.976
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬55-59 ‫בני‬
10
1
0.973
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬60-64 ‫בני‬
10
1
1.066
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬65-69 ‫בני‬
10
1
1.144
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬+70 ‫בני‬
10
1
1.406
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬15-17 ‫בנות‬
10
1
1.512
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬18-24 ‫בנות‬
10
1
1.049
(‫ משתתפים כוח העבודה )נשים‬25-34 ‫בנות‬
10
1
1.014
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬35-44 ‫בנות‬
10
1
0.976
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬45-54 ‫בנות‬
10
1
1.026
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬55-59 ‫בנות‬
10
1
1.071
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬60-64 ‫בנות‬
10
1
1.079
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬65-69 ‫בנות‬
10
1
3
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Persons aged 70+, participants in the labour force
(females)
Jerusalem district - participants in the labour force
(total)
Jerusalem district - employed persons (total)
Jerusalem district - unemployed persons (total)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
1.150
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬+70 ‫בנות‬
10
1
1.112
1.093
1.429
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז ירושלים‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז ירושלים‬
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז ירושלים‬
11
11
11
1
1
1
0.921
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז ירושלים‬
11
1
1.174
1.128
1.824
0.873
(‫ משתתפים כוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז הצפון‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז הצפון‬
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז הצפון‬
(‫מחוז הצפון אינם בכוח העבודה )סך הכל‬
12
12
12
12
1
1
1
1
1.034
1.004
1.626
0.900
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז חיפה‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז חיפה‬
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז חיפה‬
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז חיפה‬
13
13
13
13
1
1
1
1
1.078
1.086
0.947
0.843
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז המרכז‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז המרכז‬
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז המרכז‬
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז המרכז‬
14
14
14
14
1
1
1
1
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
Jerusalem district - not in the labour force (total)
Northen district - participants in the labour force
(total)
Northen district - employed persons (total)
Northen district - unemployed persons (total)
Northen district - not in the labour force (total)
Haifa district - participants in the labour force
(total)
Haifa district - employed persons (total)
Haifa district - unemployed persons (total)
Haifa district - not in the labour force (total)
Central district - participants in the labour force
(total)
Central district - employed persons (total)
Central district - unemployed persons (total)
Central district - not in the labour force (total)
Tel Aviv district - participants in the labour force
(total)
Tel Aviv district - employed persons (total)
Tel Aviv district - unemployed persons (total)
Tel Aviv district - not in the labour force (total)
Southren district - participants in the labour force
(total)
Southren district - employed persons (total)
Southren district - unemployed persons (total)
Southren district - not in the labour force (total)
Young persons 15-17 in the labour force (total)
1.069
1.056
1.340
0.874
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫אביב‬-‫מחוז תל‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬- ‫אביב‬-‫מחוז תל‬
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬- ‫אביב‬-‫מחוז תל‬
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫אביב‬-‫מחוז תל‬
15
15
15
15
1
1
1
1
1.095
1.073
1.441
0.870
1.497
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז הדרום‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז הדרום‬
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬- ‫מחוז הדרום‬
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬- ‫מחוז הדרום‬
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬15-17 ‫נוער בגיל‬
16
16
16
16
17
1
1
1
1
1
Young persons 15-17 not in the labour force (total)
Young persons 15-17 employed persons (total)
0.969
1.435
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬15-17 ‫נוער בגיל‬
(‫ מועסקים )סך הכל‬15-17 ‫נוער בגיל‬
17
17
1
1
Young persons 15-17 unemployed persons (total)
Young males 15-17 in the labour force
1.733
1.593
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬15-17 ‫נוער בגיל‬
‫ משתתפים בכוח העבודה‬15-17 ‫נערים בני‬
17
18
1
1
Young males 15-17 not in the labour force
0.966
‫ אינם בכוח העבודה‬15-17 ‫נערים בני‬
18
1
4
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
1.560
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
18
Part
‫ מועסקים‬15-17 ‫נערים בני‬
1.740
1.401
0.972
1.310
1.740
‫ בלתי מועסקים‬15-17 ‫נערים בני‬
‫ משתתפות בכוח העבודה‬15-17 ‫נערות בנות‬
‫ אינן בכוח העבודה‬15-17 ‫נערות בנות‬
‫ מועסקות‬15-17 ‫נערות בנות‬
‫ בלתי מועסקות‬15-17 ‫נערות בנות‬
18
19
19
19
19
1
1
1
1
1
1.021
(‫ משתתפים בכוח העבודה )סך הכל‬25-64 ‫בני‬
20
1
Persons aged 25-64, not in the labour force (total)
0.931
(‫ אינם בכוח העבודה )סך הכל‬25-64 ‫בני‬
20
1
Persons aged 25-64, employed persons (total)
1.009
(‫ מועסקים )סך הכל‬25-64 ‫בני‬
20
1
Persons aged 25-64, unemployed persons (total)
Persons aged 25-64, participants in the labour
force (males)
Persons aged 25-64, not in the labour force
(males)
1.263
(‫ בלתי מועסקים )סך הכל‬25-64 ‫בני‬
20
1
1.020
(‫ משתתפים בכוח העבודה )גברים‬25-64 ‫בני‬
21
1
0.900
(‫ אינם בכוח העבודה )גברים‬25-64 ‫בני‬
21
1
Persons aged 25-64, employed persons (males)
Persons aged 25-64, unemployed persons
(males)
Persons aged 25-64, participants in the labour
force (females)
Persons aged 25-64, not in the labour force
(females)
1.007
(‫ מועסקים )גברים‬25-64 ‫בני‬
21
1
1.295
(‫ בלתי מועסקים )גברים‬25-64 ‫בני‬
21
1
1.022
(‫ משתתפות בכוח העבודה )נשים‬25-64 ‫בנות‬
22
1
0.950
(‫ אינן בכוח העבודה )נשים‬25-64 ‫בנות‬
22
1
Persons aged 25-64, employed persons (females)
Persons aged 25-64, unemployed persons
(females)
Employed persons (not including permanent
saples) (1) (total)
Employed persons usually worked full time (not
including permanent saples) (1) (total)
Employed persons usually worked part time (not
including permanent saples) (1) (total)
Employed persons (not including permanent
saples) (1) (males)
Employed persons usually worked full time (not
including permanent saples) (1) (males)
Employed persons usually worked part time (not
including permanent saples) (1) (males)
Employed persons (not including permanent
saples) (1) (females)
Employed persons usually worked full time (not
including permanent saples) (1) (females)
Employed persons usually worked part time (not
including permanent saples) (1) (females)
Employed persons in agriculture (code A) (code
A) (total)
1.011
(‫ מועסקות )נשים‬25-64 ‫בנות‬
22
1
1.230
(‫ בלתי מועסקות )נשים‬25-64 ‫בנות‬
22
1
(‫( )סך הכל‬1) (‫מועסקים )ללא מדגמים קבועים‬
(1) (‫עובדים בהיקף מלא בדרך כלל )ללא מדגמים קבועים‬
1.078
(‫)סך הכל‬
(1) (‫עובדים בהיקף חלקי בדרך כלל )ללא מדגמים קבועים‬
1.091
(‫)סך הכל‬
24
1
24
1
24
1
1.089
Young males 15-17 employed persons
Young males 15-17 unemployed persons
Young females 15-17 in the labour force
Young females 15-17 not in the labour force
Young females 15-17 employed persons
Young females 15-17 unemployed persons
Persons aged 25-64, participants in the the labour
force (total)
‫שם הסדרה‬
1.079
1
(‫( )גברים‬1) (‫מועסקים )ללא מדגמים קבועים‬
(1) (‫עובדים בהיקף מלא בדרך כלל )ללא מדגמים קבועים‬
1.077
(‫)גברים‬
(1) (‫עובדים בהיקף חלקי בדרך כלל )ללא מדגמים קבועים‬
(‫)גברים‬
1.182
25
1
25
1
25
1
1.067
26
1
26
1
26
1
1
2
(‫( )נשים‬1) (‫נשים מועסקות )ללא מדגמים קבועים‬
(1) (‫עובדות בהיקף מלא בדרך כלל )ללא מדגמים קבועים‬
1.079
(‫)נשים‬
(1) (‫עובדות בהיקף חלקי בדרך כלל )ללא מדגמים קבועים‬
1.055
(‫)נשים‬
1.163
(‫( )סך הכל‬A ‫מועסקים בענף החקלאות )סדר‬
5
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Employed persons in manufacturing (code B)
(total)
Employed persons in electricity and water supply
(code C) (total)
Employed persons in construction (building and
civil engineering projects) (code D) (total)
Employed persons in wholesale and retail trade
and repairs (code E) (total)
Employed persons in accommodation services
and restaurants (code F) (total)
Employed persons in transport, starage and
communication (code G) (total)
Employed persons in banking, insurance and
other financial institutions (code H) (total)
Employed persons in business activities (code I)
(total)
Employed persons in public administration (code
J) (total)
Employed persons in education (code K) (total)
Employed persons in health, welfare and social
work services (code L) (total)
Employed persons in community, social and
personal and other services (code M) (total)
Employed persons in services for households by
domestic personnel (code N) (total)
Employed persons in industry agriculture (code A)
(males)
Employed persons in industry manufacturing
(code B) (males)
Employed persons in industry electricity and water
supply (code C) (males)
Employed persons in industry construction
(building and civil engineering projects) (code D)
(males)
Employed persons in industry wholesale and
retail trade and repairs (code E) (males)
Employed persons in industry accommodation
services and restaurants (code F) (males)
Employed persons in industry transport, starage
and communication (code G) (males)
Employed persons in industry banking, insurance
and other financial institutions (code H) (males)
Employed persons in industry business activities
(code I) (males)
Employed persons in industry public
administration (code J) (males)
Employed persons in industry education (code K)
(males)
Employed persons in industry health, welfare and
social work services (code L) (males)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
1.002
(‫( )סך הכל‬B ‫מועסקים בענף התעשייה )סדר‬
1
2
0.710
(‫( )סך הכל‬C ‫מועסקים בענף חשמל ומים )סדר‬
1
2
0.913
(‫( )סך הכל‬D ‫מועסקים בענף הבינוי )סדר‬
(E ‫ קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫מועסקים בענף מסחר סיטוני‬
(‫)סך הכל‬
1
2
1
2
(‫( )סך הכל‬F ‫מועסקים בענף שירותי אירוח ואוכל )סדר‬
‫( )סך‬G ‫ אחסנה ותקשורת )סדר‬,‫מועסקים בענף תחבורה‬
1.136
(‫הכל‬
‫ ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים‬,‫מועסקים בענף הבנקאות‬
0.917
(‫( )סך הכל‬H ‫)סדר‬
1
2
1
2
1
2
0.990
(‫( )סך הכל‬I ‫מועסקים בענף שירותיים עסקיים )סדר‬
1
2
2.218
(‫( )סך הכל‬J ‫מועסקים בענף מינהל ציבורי )סדר‬
1
2
1.081
1
2
1
2
1
2
1.357
(‫( )סך הכל‬K ‫מועסקים בענף החינוך )סדר‬
‫( )סך‬L ‫מועסקים בענף שירותי בריאות רווחה וסעד )סדר‬
(‫הכל‬
‫ אישיים‬,‫חברתיים‬,‫מועסקים בענף שירותים קהילתיים‬
(‫( )סך הכל‬M ‫ואחרים )סדר‬
‫מועסקים בענף שירותים למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
(‫( )סך הכל‬N
1
2
1.105
(‫( )גברים‬A ‫מועסקים בענף החקלאות )סדר‬
2
2
0.998
(‫( )גברים‬B ‫מועסקים בענף התעשייה )סדר‬
2
2
0.674
(‫( )גברים‬C ‫מועסקים בענף חשמל ומים )סדר‬
2
2
0.914
(‫( )גברים‬D ‫מועסקים בענף הבינוי )סדר‬
(E ‫ קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫מועסקים בענף מסחר סיטוני‬
(‫)גברים‬
2
2
2
2
2
2
1.157
(‫( )גברים‬F ‫מועסקים בענף שירותי אירוח ואוכל )סדר‬
(G ‫ אחסנה ותקשורת )סדר‬,‫מועסקים בענף תחבורה‬
(‫)גברים‬
2
2
0.842
‫ ומוסדות פיננסיים אחרים‬,‫ ביטוח‬,‫מועסקים בענף הבנקאות‬
(‫( )גברים‬H ‫)סדר‬
2
2
0.963
(‫( )גברים‬I ‫מועסקים בענף שירותיים עסקיים )סדר‬
2
2
2.284
(‫( )גברים‬J ‫מועסקים בענף מינהל ציבורי )סדר‬
2
2
1.175
(‫( )גברים‬K ‫מועסקים בענף החינוך )סדר‬
(L ‫מועסקים בענף שירותי בריאות רווחה וסעד )סדר‬
(‫)גברים‬
2
2
2
2
0.927
0.931
1.001
1.037
0.920
0.958
1.103
6
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Employed persons in industry community, social
and personal and other services (code M) (males)
Employed persons in industry services for
households by domestic personnel (code N)
(males)
Employed persons in industry agriculture (code A)
(females)
Employed persons in industry manufacturing
(code B) (females)
Employed persons in industry electricity and water
supply (code C) (females)
Employed persons in industry construction
(building and civil engineering projects) (code D)
(females)
Employed persons in industry wholesale and
retail trade and repairs (code E) (females)
Employed persons in industry accommodation
services and restaurants (code F) (females)
Employed persons in industry transport, starage
and communication (code G) (females)
Employed persons in industry banking, insurance
and other financial institutions (code H) (females)
Employed persons in industry business activities
(code I) (females)
Employed persons in industry public
administration (code J) (females)
Employed persons in industry education (code K)
(females)
Employed persons in industry health, welfare and
social work services (code L) (females)
Employed persons in industry community, social
and personal and other services (code M)
(females)
Employed persons in industry services for
households by domestic personnel (code N)
(females)
Average weekly work-hours per employed person
(total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry agriculture (code A) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry manufacturing (code B) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry electricity and water supply (code C)
(total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry construction (building and civil
engineering projects) (code D) (total)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
1.090
‫ אישיים‬,‫ חברתיים‬,‫מועסקים בענף שירותים קהילתיים‬
(‫( )גברים‬M ‫ )סדר‬,‫ואחרים‬
2
2
1.117
‫מועסקים בענף שירותים למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
(‫( )גברים‬N
2
2
1.445
(‫( )נשים‬A ‫מועסקות בענף החקלאות )סדר‬
2
2
1.014
(‫( )נשים‬B ‫מועסקות בענף התעשייה )סדר‬
2
2
0.902
(‫( )נשים‬C ‫מועסקות בענף חשמל ומים )סדר‬
2
2
0.885
(‫( )נשים‬D ‫מועסקות בענף הבינוי )סדר‬
(E ‫קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫מועסקות בענף מסחר סיטוני‬
(‫)נשים‬
2
2
2
2
2
2
1.087
(‫( )נשים‬F ‫מועסקות בענף שירותי אירוח ואוכל )סדר‬
(G ‫ אחסנה ותקשורת )סדר‬,‫מועסקות בענף תחבורה‬
(‫)נשים‬
2
2
0.969
‫ ומוסדות פיננסיים אחרים‬,‫ ביטוח‬,‫מועסקות בענף בנקאות‬
(‫( )נשים‬H ‫)סדר‬
2
2
1.025
(‫( )נשים‬I ‫מועסקות בענף שירותיים עסקיים )סדר‬
2
2
2.118
(‫( )נשים‬J ‫מועסקות בענף מינהל ציבורי )סדר‬
2
2
1.053
2
2
0.973
(‫( )נשים‬K ‫מועסקות בענף החינוך )סדר‬
(L ‫מועסקות בענף שירותי בריאות רווחה וסעד )סדר‬
(‫)נשים‬
2
2
0.989
‫ אישיים‬,‫חברתיים‬,‫מועסקות בענף שירותים קהילתיים‬
(‫( )נשים‬M ‫ואחרים )סדר‬
2
2
1.387
‫מועסקות בענף שירותים למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
(‫( )נשים‬N
2
2
0.937
0.893
0.994
(‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק )סך הכל‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף החקלאות )סדר‬
1.005
(‫( )סך הכל‬A
3
2
3
2
0.958
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף התעשייה )סדר‬
(‫( )סך הכל‬B
3
2
0.946
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף חשמל ומים‬
(‫( )סך הכל‬C ‫)סדר‬
3
2
0.888
(D ‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף הבינוי )סדר‬
(‫)סך הכל‬
3
2
7
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Average weekly work-hours per employed person
in industry wholesale and retail trade and repairs
(code E) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry accommodation services and
restaurants (code F) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry transport, starage and communication
(code G) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry banking, insurance and other financial
institutions (code H) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry business activities (code I) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry public administration (code J) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry education (code K) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry health, welfare and social work
services (code L) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry community, social and personal and
other services (code M) (total)
Average weekly work-hours per employed person
in industry services for households by domestic
personnel (code N) (total)
Average weekly work-hours per employed person
(total) (males)
Average weekly work-hours per employed person
industry agriculture (code A) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry manufacturing (code B) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry electricity and water supply (code C)
(males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry construction (building and civil
engineering projects) (code D) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry wholesale and retail trade and repairs
(code E) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry accommodation services and
restaurants (code F) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry transport, starage and communication
(code G) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry banking, insurance and other financial
institutions (code H) (males)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
0.983
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף מסחר סיטוני‬
(‫( )סך הכל‬E ‫קמעוני ותיקונים )סדר‬
3
2
0.971
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותי אירוח‬
(‫( )סך הכל‬F ‫ואוכל )סדר‬
3
2
0.977
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף תחבורה‬
(‫( )סך הכל‬G ‫אחסנה ותקשורת )סדר‬
3
2
0.977
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף הבנקאות‬
(‫( )סך הכל‬H ‫ ומוסדות פיננסיים אחרים )סדר‬,‫ביטוח‬
3
2
0.987
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותיים‬
(‫( )סך הכל‬I ‫עסקיים )סדר‬
3
2
3
2
3
2
0.976
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף מינהל ציבורי‬
(‫( )סך הכל‬J ‫)סדר‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף החינוך )סדר‬
(‫( )סך הכל‬K
1.013
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותי בריאות‬
(‫( )סך הכל‬L ‫רווחה וסעד )סדר‬
3
2
0.943
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותים‬
(‫( )סך הכל‬M ‫ אישיים ואחרים )סדר‬,‫ חברתיים‬,‫קהילתיים‬
3
2
1.002
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותים למשק‬
(‫( )סך הכל‬N ‫בית על ידי פרטיים )סדר‬
3
2
1.147
0.991
(‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק )סך הכל( )גברים‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף החקלאות )סדר‬
0.999
(‫( )גברים‬A
4
2
4
2
0.966
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף התעשייה )סדר‬
(‫( )גברים‬B
4
2
0.953
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף חשמל ומים‬
(‫( )גברים‬C ‫)סדר‬
4
2
0.888
(D ‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף הבינוי )סדר‬
(‫)גברים‬
4
2
0.989
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף מסחר סיטוני‬
(‫( )גברים‬E ‫קמעוני ותיקונים )סדר‬
4
2
0.957
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותי אירוח‬
(‫( )גברים‬F ‫ואוכל )סדר‬
4
2
0.973
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף תחבורה‬
(‫( )גברים‬G ‫אחסנה ותקשורת )סדר‬
4
2
0.951
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף הבנקאות‬
(‫( )גברים‬H ‫ ומוסדות פיננסיים אחרים )סדר‬,‫ביטוח‬
4
2
8
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Average weekly work-hours per employed person
in industry business activities (code I) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry public administration (code J) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry education (code K) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry health, welfare and social work
services (code L) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry community, social and personal and
other services (code M) (males)
Average weekly work-hours per employed person
in industry services for households by domestic
personnel (code N) (males)
Average weekly work-hours per employed person
(total) (females)
Average weekly work-hours per employed person
industry agriculture (code A) (females)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותיים‬
(‫( )גברים‬I ‫עסקיים )סדר‬
0.997
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
4
2
4
2
1.001
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף מינהל ציבורי‬
(‫( )גברים‬J ‫)סדר‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף החינוך )סדר‬
(‫( )גברים‬K
4
2
1.021
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותי בריאות‬
(‫( )גברים‬L ‫רווחה וסעד )סדר‬
4
2
0.969
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותים‬
(‫( )גברים‬M ‫ אישיים ואחרים )סדר‬,‫חברתיים‬,‫קהילתיים‬
4
2
1.007
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק בענף שירותים למשק‬
(‫( )גברים‬N ‫בית על ידי פרטיים )סדר‬
4
2
4
2
4
2
1.110
1.075
(‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת )סך הכל( )נשים‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף החקלאות‬
(‫( )נשים‬A ‫)סדר‬
0.932
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף התעשייה‬
(‫( )נשים‬B ‫)סדר‬
4
2
1.005
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף חשמל ומים‬
(‫( )נשים‬C ‫)סדר‬
4
2
0.879
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף הבינוי )סדר‬
(‫( )נשים‬D
4
2
0.977
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף מסחר סיטוני‬
(‫( )נשים‬E ‫קמעוני ותיקונים )סדר‬
4
2
0.982
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף שירותי אירוח‬
(‫( )נשים‬F ‫ואוכל )סדר‬
4
2
0.981
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף תחבורה‬
(‫( )נשים‬G ‫אחסנה ותקשורת )סדר‬
4
2
1.005
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף הבנקאות‬
(‫( )נשים‬H ‫ ומוסדות פיננסיים אחרים )סדר‬,‫ביטוח‬
4
2
Average weekly work-hours per employed person
in industry business activities (code I) (females)
0.977
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף שירותיים‬
(‫( )נשים‬I ‫עסקיים )סדר‬
4
2
Average weekly work-hours per employed person
in industry public administration (code J) (females)
1.205
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף מינהל ציבורי‬
(‫( )נשים‬J ‫)סדר‬
4
2
0.963
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף החינוך )סדר‬
(‫( )נשים‬K
4
2
1.002
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף שירותי‬
(‫( )נשים‬L ‫בריאות רווחה וסעד )סדר‬
4
2
Average weekly work-hours per employed person
in industry manufacturing (code B) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry electricity and water supply (code C)
(females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry construction (building and civil
engineering projects) (code D) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry wholesale and retail trade and repairs
(code E) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry accommodation services and
restaurants (code F) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry transport, starage and communication
(code G) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry banking, insurance and other financial
institutions (code H) (females)
Aaverage weekly work-hours per employed
person in industry education (code K) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry health, welfare and social work
services (code L) (females)
0.995
9
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Average weekly work-hours per employed person
in industry community, social and personal and
other services (code M) (females)
Average weekly work-hours per employed person
in industry services for households by domestic
personnel (code N) (females)
Employees persons (total)
Employees in industry agriculture (code A) (total)
Employees in industry manufacturing (code B)
(total)
Employees in industry electricity and water
supply (code C) (total)
Employees in industry construction (building and
civil engineering projects) (code D) (total)
Employees in industry wholesale and retail trade
and repairs (code E) (total)
Employees in industry accommodation services
and restaurants (code F) (total)
Employees in industry transport, starage and
communication (code G) (total)
Employees in industry banking, insurance and
other financial institutions (code H) (total)
Employees in industry business activities (code I)
(total)
Employees in industry public administration
(code J) (total)
Employees in industry education (code K) (total)
Employees in industry health, welfare and social
work services (code L) (total)
Employees in industry community, social and
personal and other services (code M) (total)
Employees in industry services for households by
domestic personnel (code N) (total)
Employees (total) (males)
Employees in industry agriculture (code A) (males)
Employees in industry manufacturing (code B)
(males)
Employees in industry electricity and water supply
(code C) (males)
Employees in industry construction (building and
civil engineering projects) (code D) (males)
Employees in industry wholesale and retail trade
and repairs (code E) (males)
Employees in industry accommodation services
and restaurants (code F) (males)
Employees in industry transport, starage and
communication (code G) (males)
Employees in industry banking, insurance and
other financial institutions (code H) (males)
Employees in industry business activities (code I)
(males)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
0.900
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף שירותים‬
(‫( )נשים‬M ‫ אישיים ואחרים )סדר‬,‫ חברתיים‬,‫קהילתיים‬
4
2
1.005
1.082
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסקת בענף שירותים‬
(‫( )נשים‬N ‫למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
(‫שכירים )סך הכל‬
4
5
2
2
1.254
(‫( )סך הכל‬A ‫שכירים בענף החקלאות )סדר‬
5
2
0.989
(‫( )סך הכל‬B ‫שכירים בענף התעשייה )סדר‬
5
2
0.691
(‫( )סך הכל‬C ‫שכירים בענף חשמל ומים )סדר‬
5
2
(‫( )סך הכל‬D ‫שכירים בענף הבינוי )סדר‬
‫( )סך‬E ‫ קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫שכירים בענף מסחר סיטוני‬
0.909
(‫הכל‬
5
2
5
2
0.943
5
2
5
2
0.930
(‫( )סך הכל‬F ‫שכירים בענף שירותי אירוח ואוכל )סדר‬
‫( )סך‬G ‫ אחסנה ותקשורת )סדר‬,‫שכירים בענף תחבורה‬
(‫הכל‬
‫ ומוסדות פיננסיים אחרים‬,‫ ביטוח‬,‫שכירים בענף הבנקאות‬
(‫( )סך הכל‬H ‫)סדר‬
5
2
1.015
(‫( )סך הכל‬I ‫שכירים בענף שירותיים עסקיים )סדר‬
5
2
2.223
(‫( )סך הכל‬J ‫שכירים בענף מינהל ציבורי )סדר‬
5
2
1.076
5
2
5
2
5
2
1.275
1.101
(‫( )סך הכל‬K ‫שכירים בענף החינוך )סדר‬
‫( )סך‬L ‫שכירים בענף שירותי בריאות רווחה וסעד )סדר‬
(‫הכל‬
‫ אישיים‬,‫ חברתיים‬,‫שכירים בענף שירותים קהילתיים‬
(‫( )סך הכל‬M ‫ואחרים )סדר‬
(N ‫שכירים בענף שירותים למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
(‫)סך הכל‬
(‫שכירים )סך הכל( )גברים‬
5
6
2
2
1.250
(‫( )גברים‬A ‫שכירים בענף החקלאות )סדר‬
6
2
0.979
(‫( )גברים‬B ‫שכירים בענף התעשייה )סדר‬
6
2
0.653
(‫( )גברים‬C ‫שכירים ענף חשמל ומים )סדר‬
6
2
0.926
(‫( )גברים‬D ‫שכירים בענף הבינוי )סדר‬
(E ‫ קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫שכירים בענף מסחר סיטוני‬
(‫)גברים‬
6
2
6
2
(‫( )גברים‬F ‫ )סדר‬,‫שכירים בענף שירותי אוכל‬
(G ‫ אחסנה ותקשורת )סדר‬,‫שכירים בענף תחבורה‬
1.155
(‫)גברים‬
‫ ומוסדות פיננסיים אחרים‬,‫ ביטוח‬,‫שכירים בענף הבנקאות‬
0.841
(‫( )גברים‬H ‫)סדר‬
6
2
6
2
6
2
0.985
6
2
0.919
1.130
1.009
1.026
0.912
0.984
(‫( )גברים‬I ‫שכירים בענף שירותיים עסקיים )סדר‬
10
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Employees in industry public administration (code
J) (males)
Employees in industry education (code K) (males)
Employees in industry health, welfare and social
work services (code L) (males)
Employees in industry community, social and
personal and other services (code M) (males)
Employees in industry services for households by
domestic personnel (code N) (males)
Employees (total) (females)
Employees in industry agriculture (code A)
(females)
Eemployees in industry manufacturing (code B)
(females)
Employees in industry electricity and water supply
(code C) (females)
Employees in industry construction (building and
civil engineering projects) (code D) (females)
Employees in industry wholesale and retail trade
and repairs (code E) (females)
Employees in industry accommodation services
and restaurants (code F) (females)
Employees in industry transport, starage and
communication (code G) (females)
Employees in industry banking, insurance and
other financial institutions (code H) (females)
Employees in industry business activities (code I)
(females)
Employees in industry public administration (code
J) (females)
Employees in industry education (code K)
(females)
Employees in industry health, welfare and social
work services (code L) (females)
Employees in industry community, social and
personal and other services (code M) (females)
Eemployees in industry services for households
by domestic personnel (code N) (females)
Employed persons by employment status employees (total)
Employed persons by employment status - selfemployed persons, employers and co-operative
members (total)
Employed persons by employment status kibutzim members (total)
Employed persons by employment status - unpaid
family members (total)
Jews employed persons by employment status employees (total)
Jews employed persons by employment status self-employed persons, employers and cooperative members (total)
Jews employed persons by employment status kibutzim members (total)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
2.303
(‫( )גברים‬J ‫שכירים בענף מינהל ציבורי )סדר‬
6
2
1.149
(‫( )גברים‬K ‫שכירים בענף החינוך )סדר‬
6
2
1.180 (‫( )גברים‬L ‫שכירים בענף שירותי בריאות רווחה וסעד )סדר‬
‫ אישיים‬,‫חברתיים‬,‫שכירים בענף שירותים קהילתיים‬
1.087
(‫( )גברים‬M ‫ואחרים )סדר‬
(N ‫שכירים ענף שירותים למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
1.148
(‫)גברים‬
1.064
(‫שכירות )סך הכל( )נשים‬
6
2
6
2
6
6
2
2
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
1.257
(‫( )נשים‬A ‫שכירות בענף החקלאות )סדר‬
6
2
1.015
(‫( )נשים‬B ‫שכירות בענף התעשייה)סדר‬
6
2
0.902
(‫( )נשים‬C ‫שכירות בענף חשמל ומים )סדר‬
6
2
0.850
6
2
0.905
(‫( )נשים‬D ‫שכירות בענף הבינוי )סדר‬
(E ‫ קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫שכירות בענף מסחר סיטוני‬
(‫)נשים‬
6
2
0.892
(‫( )נשים‬F ‫שכירות בענף שירותי אוכל )סדר‬
6
2
1.081 (‫( )נשים‬G ‫ אחסנה ותקשורת )סדר‬,‫שכירות בענף תחבורה‬
6
2
0.986
‫ ומוסדות פיננסיים אחרים‬,‫ ביטוח‬,‫שכירות בענף הבנקאות‬
(‫( )נשים‬H ‫)סדר‬
6
2
1.051
(‫( )נשים‬I ‫שכירות בענף שירותיים עסקיים )סדר‬
6
2
2.102
(‫( )נשים‬J ‫שכירות בענף מינהל ציבורי )סדר‬
6
2
1.054
(‫( )נשים‬K ‫שכירות בענף החינוך )סדר‬
6
2
0.966 (‫( )נשים‬L ‫שכירות בענף שירותי בריאות רווחה וסעד )סדר‬
6
2
0.972
‫ אישיים‬,‫ חברתיים‬,‫שכירות בענף שירותים קהילתיים‬
(‫( )נשים‬M ‫ואחרים )סדר‬
6
2
1.292
(N ‫שכירות בענף שירותים למשק בית על ידי פרטיים )סדר‬
(‫)נשים‬
6
2
1.082
(‫ שכירים )סך הכל‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
‫ מעבידים וחברי‬,‫ עצמאיים‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
(‫קואופרטיב )סך הכל‬
‫ עצמאיים חברי קיבוצים )סך‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
1.475
(‫הכל‬
‫ בני משפחה ללא תשלום‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
1.576
(‫)סך הכל‬
1.003
1.067
0.991
1.470
(‫ שכירים )סך הכל‬- ‫יהודים מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
‫ מעבידים‬,‫ עצמאיים‬- ‫יהודים מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
(‫וחברי קואופרטיב )סך הכל‬
‫ חברי קיבוצים )סך‬- ‫יהודים מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
(‫הכל‬
11
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Jews employed persons by employment status unpaid family members (total)
Employed persons by employment status employees (males)
Employed persons by employment status - selfemployed persons, employers and co-operative
members (males)
Employed persons by employment status kibutzim members (males)
Employed persons by employment status - unpaid
family members (males)
Employed persons by employment status employees (females)
Employed persons by employment status - selfemployed persons, employers and co-operative
members (females)
Employed persons by employment status kibutzim members (females)
Employed persons by employment status - unpaid
family members (females)
Employees and co-operative members usually
working part time involuntarily (total)
Employees and co-operative members usually
working part time involuntarily (males)
Employees and co-operative members usually
working part time involuntarily (females)
Employed persons in academic professionals
(code 0) (total)
Employed persons in associate professionals and
technicians (code 1) (total)
Employed persons in managers (code 2) (total)
Employed persons in clerical workers (code 3)
(total)
Employed persons in agents, sales workers and
service workers (code 4) (total)
Employed persons in skilled agricultural workers
(code 5) (total)
Employed persons in manufacturing, construction
and other skilled workers (codes 6-8) (total)
Employed persons in unskilled workers (code 9)
(total)
Employed persons in academic professionals
(code 0) (males)
Employed persons in associate professionals and
technicians (code 1) (males)
Employed persons in managers (code 2) (males)
Employed persons in clerical workers (code 3)
(males)
Employed persons in agents, sales workers and
service workers (code 4) (males)
Employed persons in skilled agricultural workers
(code 5) (males)
Employed persons in manufacturing, construction
and other skilled workers (codes 6-8) (males)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
1.436
‫ בני משפחה‬- ‫יהודים מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
(‫המועסקים ללא תשלום )סך הכל‬
7
2
1.101
(‫ שכירים )גברים‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
8
2
0.977
‫ מעבידים וחברי‬,‫ עצמאיים‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
(‫קואופרטיב )גברים‬
8
2
(‫ חברי קיבוצים )גברים‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
‫ בני משפחה המועסקים ללא‬- ‫מועסקים לפי מעמד בעבודה‬
(‫תשלום )גברים‬
3.932
8
2
8
2
1.064
(‫ שכירות )נשים‬- ‫מועסקות לפי מעמד בעבודה‬
8
2
1.060
‫ מעבידות וחברות‬,‫ עצמאיות‬- ‫מועסקות לפי מעמד בעבודה‬
(‫קואופרטיב )נשים‬
8
2
8
2
8
2
9
2
9
2
9
2
(‫( )סך הכל‬0 ‫מועסקים בעלי משלח יד אקדמי )סדר‬
‫( )סך‬1 ‫מועסקים בעלי מקצועות חופשיים וטכנים )סדר‬
(‫הכל‬
(‫( )סך הכל‬2 ‫מועסקים מנהלים )סדר‬
10
2
10
10
2
2
10
2
1.010
(‫( )סך הכל‬3 ‫מועסקים עובדי פקידות )סדר‬
(4 ‫ עובדי מכירות ועובדי שירותים )סדר‬,‫מועסקים סוכנים‬
(‫)סך הכל‬
10
2
1.052
(‫( )סך הכל‬5 ‫מועסקים עובדים מקצועיים בחקלאות )סדר‬
10
2
0.922
‫ בבינוי ועובדים‬,‫מועסקים עובדים מקצועיים בתעשייה‬
(‫( )סך הכל‬6-8 ‫מקצועיים אחרים )סדרים‬
10
2
1.085
(‫( )סך הכל‬9 ‫מועסקים עובדים בלתי מקצועיים )סדר‬
10
2
1.030
(‫( )גברים‬0 ‫מועסקים בעלי משלח יד אקדמי )סדר‬
11
2
1.093 (‫( )גברים‬1 ‫מועסקים בעלי מקצועות חופשיים וטכנים )סדר‬
11
2
1.336
(‫( )גברים‬2 ‫מועסקים מנהלים )סדר‬
11
2
1.026
11
2
0.946
(‫( )גברים‬3 ‫מועסקים עובדי פקידות )סדר‬
(4 ‫ עובדי מכירות ועובדי שירותים )סדר‬,‫מועסקים סוכנים‬
(‫)גברים‬
11
2
1.016
(‫( )גברים‬5 ‫מועסקים עובדים מקצועיים בחקלאות )סדר‬
11
2
0.907
‫ בבינוי ועובדים‬,‫מועסקים עובדים מקצועיים בתעשייה‬
(‫( )גברים‬6-8 ‫מקצועיים אחרים )סדרים‬
11
2
1.290
1.769
1.153
0.823
0.891
0.798
(‫ חברות קיבוצים )נשים‬- ‫מועסקות לפי מעמד בעבודה‬
‫ בנות משפחה המועסקות‬- ‫מועסקות לפי מעמד בעבודה‬
(‫ללא תשלום )נשים‬
‫שכירים וחברי קואופרטיב העובדים בדרך כלל בהיקף חלקי‬
(‫שלא מרצון )סך הכל‬
‫שכירים וחברי קואופרטיב העובדים בדרך כלל בהיקף חלקי‬
(‫שלא מרצון )גברים‬
‫שכירות וחברות קואופרטיב העובדות בדרך כלל בהיקף‬
(‫חלקי שלא מרצון )נשים‬
1.028
1.074
1.274
0.947
12
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Employed persons in unskilled workers (code 9)
(males)
Employed persons in academic professionals
(code 0) (females)
Employed persons in associate professionals and
technicians (code 1) (females)
Employed persons in managers (code 2)
(females)
Employed persons in clerical workers (code 3)
(females)
Employed persons in agents, sales workers and
service workers (code 4) (females)
Employed persons in skilled agricultural workers
(code 5) (females)
Employed persons in manufacturing, construction
and other skilled workers (codes 6-8) (females)
Employed persons in unskilled workers (code 9)
(females)
Average weekly work-hours per employed person
- academic professionals (code 0) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- associate professionals and technicians (code
1) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- managers (code 2) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- clerical workers (code 3) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- agents, sales workers and service workers
(code 4) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- skilled agricultural workers (code 5) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- manufacturing, construction and other skilled
workers (codes 6-8) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- unskilled workers (code 9) (total)
Average weekly work-hours per employed person
- academic professionals (code 0) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- associate professionals and technicians (code
1) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- managers (code 2) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- clerical workers (code 3) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- agents, sales workers and service workers
(code 4) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- skilled agricultural workers (code 5) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- manufacturing, construction and other skilled
workers (codes 6-8) (males)
Average weekly work-hours per employed person
- unskilled workers (code 9) (males)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
1.033
(‫( )גברים‬9 ‫מועסקים עובדים בלתי מקצועיים )סדר‬
11
2
1.027
(‫( )נשים‬0 ‫מועסקות בעלות משלח יד אקדמי )סדר‬
11
2
1.061 (‫( )נשים‬1 ‫מועסקות בעלות מקצועות חופשיים וטכנים )סדר‬
11
2
1.151
(‫( )נשים‬2 ‫מועסקות מנהלות )סדר‬
11
2
0.922
11
2
1.060
(‫( )נשים‬3 ‫מועסקות עובדות פקידות )סדר‬
‫ עובדות מכירות ועובדות שירותים )סדר‬,‫מועסקות סוכנות‬
(‫( )נשים‬4
11
2
1.568
(‫( )נשים‬5 ‫מועסקות עובדות מקצועיות בחקלאות )סדר‬
11
2
1.094
‫ בבינוי ועובדות‬,‫מועסקות עובדות מקצועיות בתעשייה‬
(‫( )נשים‬6-8 ‫מקצועיות אחרות )סדרים‬
11
2
1.152
(‫( )נשים‬9 ‫מועסקות עובדות בלתי מקצועיות )סדר‬
11
2
0.991
‫ בעלי משלח יד‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )סך הכל‬0 ‫אקדמי )סדר‬
12
2
12
2
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
‫ בעלי מקצועות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )סך הכל‬1 ‫חופשיים וטכנים )סדר‬
(2 ‫ מנהלים )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
1.028
(‫)סך הכל‬
‫ עובדי פקידות )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
0.981
(‫( )סך הכל‬3
12
2
12
2
‫ עובדי‬,‫ סוכנים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )סך הכל‬4 ‫מכירות ועובדי שירותים )סדר‬
12
2
12
2
0.990
0.968
12
2
0.965
‫ עובדים מקצועיים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )סך הכל‬5 ‫בחקלאות )סדר‬
‫ עובדים מקצועיים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(6-8 ‫ בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים )סדרים‬,‫בתעשייה‬
(‫)סך הכל‬
‫ עובדים בלתי‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )סך הכל‬9 ‫מקצועיים )סדר‬
12
2
1.001
‫ בעלי משלח יד‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )גברים‬0 ‫אקדמי )סדר‬
13
2
13
2
0.986
0.942
‫ בעלי מקצועות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )גברים‬1 ‫חופשיים וטכנים )סדר‬
(2 ‫ מנהלים )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
1.039
(‫)גברים‬
‫ עובדי פקידות )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
0.995
(‫( )גברים‬3
13
2
13
2
‫ עובדי‬,‫ סוכנים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )גברים‬4 ‫מכירות ועובדי שירותים)סדר‬
13
2
13
2
13
2
13
2
1.004
0.964
0.973
0.950
0.906
‫ עובדים מקצועיים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )גברים‬5 ‫בחקלאות )סדר‬
‫ עובדים מקצועיים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(6-8 ‫ בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים )סדרים‬,‫בתעשייה‬
(‫)גברים‬
‫ עובדים בלתי‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק‬
(‫( )גברים‬9 ‫מקצועיים )סדר‬
13
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Average weekly work-hours per employed person
- academic professionals (code 0) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- associate professionals and technicians (code
1) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- managers (code 2) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- clerical workers (code 3) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- agents, sales workers and service workers
(code 4) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- skilled agricultural workers (code 5) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- manufacturing, construction and other skilled
workers (codes 6-8) (females)
Average weekly work-hours per employed person
- unskilled workers (code 9) (females)
Employees - academic professionals (code 0)
(total)
Employees - associate professionals and
technicians (code 1) (total)
Employees - managers (code 2) (total)
Employees - clerical workers (code 3) (total)
Employees - agents, sales workers and service
workers (code 4) (total)
Employees - skilled agricultural workers (code 5)
(total)
Employees - manufacturing, construction and
other skilled workers (codes 6-8) (total)
Employees - unskilled workers (code 9) (total)
Employees - academic professionals (code 0)
(males)
Employees - associate professionals and
technicians (code 1) (males)
Employees - managers (code 2) (males)
Employees - clerical workers (code 3) (males)
Employees - agents, sales workers and service
workers (code 4) (males)
Employees - skilled agricultural workers (code 5)
(males)
Employees - manufacturing, construction and
other skilled workers (codes 6-8) (males)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
0.975
‫שם הסדרה‬
‫ בעלות משלח יד‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫( )נשים‬0 ‫אקדמי )סדר‬
0.972
‫ בעלות מקצועות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫( )נשים‬1 ‫חופשיים וטכנים )סדר‬
(2 ‫ מנהלות )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫)נשים‬
‫ עובדות פקידות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫( )נשים‬3 ‫)סדר‬
0.988
‫ עובדות‬,‫ סוכנות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫( )נשים‬4 ‫מכירות ועובדות שירותים )סדר‬
0.973
0.982
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
13
2
1.087
‫ עובדות מקצועיות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫( )נשים‬5 ‫בחקלאות )סדר‬
‫ עובדות מקצועיות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(6-8 ‫ בבינוי ועובדות מקצועיות אחרות )סדרים‬,‫בתעשייה‬
(‫)נשים‬
‫ עובדות בלתי‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקת‬
(‫( )נשים‬9 ‫מקצועיות )סדר‬
1.034
(‫( )סך הכל‬0 ‫שכירים בעלי משלח יד אקדמי )סדר‬
14
2
1.075 (‫( )סך הכל‬1 ‫שכירים בעלי מקצועות חופשיים וטכנים )סדר‬
1.224
(‫( )סך הכל‬2 ‫שכירים מנהלים )סדר‬
0.931
(‫( )סך הכל‬3 ‫שכירים עובדי פקידות )סדר‬
(4 ‫ עובדי מכירות ועובדי שירותים )סדר‬,‫שכירים סוכנים‬
1.056
(‫)סך הכל‬
14
14
14
2
2
2
14
2
1.201
0.878
14
2
0.922
1.048
(‫( )סך הכל‬5 ‫שכירים עובדים מקצועיים בחקלאות )סדר‬
‫ בבינוי ועובדים‬,‫שכירים עובדים מקצועיים בתעשייה‬
(‫( )סך הכל‬6-8 ‫מקצועיים אחרות )סדרים‬
(‫( )סך הכל‬9 ‫שכירים עובדים בלתי מקצועיים )סדר‬
14
14
2
2
1.038
(‫( )גברים‬0 ‫שכירים בעלי משלח יד אקדמי )סדר‬
15
2
1.102
1.279
0.991
(‫( )גברים‬1 ‫שכירים בעלי מקצועות חופשיים וטכנים )סדר‬
(‫( )גברים‬2 ‫שכירים מנהלים )סדר‬
(‫( )גברים‬3 ‫שכירים עובדי פקידות )סדר‬
(4 ‫ עובדי מכירות ועובדי שירותים )סדר‬,‫שכירים סוכנים‬
(‫)גברים‬
15
15
15
2
2
2
15
2
15
2
0.908
(‫( )גברים‬5 ‫שכירים עובדים מקצועיים בחקלאות )סדר‬
‫ בבינוי ועובדים‬,‫שכירים עובדים מקצועיים בתעשייה‬
(‫( )גברים‬6-8 ‫מקצועיים אחרים )סדרים‬
15
2
Employees - unskilled workers (code 9) (males)
Employees - academic professionals (code 0)
(females)
Employees - associate professionals and
technicians (code 1) (females)
Employees - managers (code 2) (females)
1.006
(‫( )גברים‬9 ‫שכירים עובדים בלתי מקצועיים )סדר‬
15
2
1.030
(‫( )נשים‬0 ‫שכירות בעלות משלח יד אקדמי )סדר‬
15
2
1.059
1.128
(‫( )נשים‬1 ‫שכירות בעלות מקצועות חופשיים וטכנים )סדר‬
(‫( )נשים‬2 ‫שכירות מנהלות )סדר‬
15
15
2
2
Employees - clerical workers (code 3) (females)
Employees - agents, sales workers and service
workers (code 4) (females)
Employees - skilled agricultural workers (code 5)
(females)
0.912
(‫( )נשים‬3 ‫שכירות עובדות פקידות )סדר‬
(4 ‫ עובדות מכירות ועובדות שירותים )סדר‬,‫שכירות סוכנות‬
1.083
(‫)נשים‬
15
2
15
2
1.169
15
2
1.156
1.016
1.157
(‫( )נשים‬5 ‫שכירות עובדות מקצועיות בחקלאות )סדר‬
14
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Employees - manufacturing, construction and
other skilled workers (codes 6-8) (females)
Employees - unskilled workers (code 9) (females)
Average weekly work-hours per employee (total)
Average weekly work-hours per employee in
industry agriculture (code A) R
Average weekly work-hours per employee in
industry manufacturing (code B) R
Average weekly work-hours per employee in
industry electricity and water supply (code C) R
Average weekly work-hours per employee in
industry construction (building and civil
engineering projects) (code D) R
Average weekly work-hours per employee in
industry wholesale and retail trade and repairs
(code E) R
Average weekly work-hours per employee in
industry accommodation services and restaurants
(code F) R
Average weekly work-hours per employee in
industry transport, starage and communication
(code G) R
Average weekly work-hours per employee in
industry banking, insurance and other financial
institutions (code H) R
Average weekly work-hours per employee in
industry business activities (code I) R
Average weekly work-hours per employee in
industry public administration (code J) R
Average weekly work-hours per employee in
industry education (code K) R
Average weekly work-hours per employee in
industry health, welfare and social work services
(code L) R
Average weekly work-hours per employee in
industry community, social and personal and
other services (code M) R
Average weekly work-hours per employee in
industry services for households by domestic
personnel (code N) R
Average weekly work-hours per employee academic professionals (code 0) R
Average weekly work-hours per employee associate professionals and technicians (code 1)
R
Average weekly work-hours per employee managers (code 2) R
Average weekly work-hours per employee clerical workers (code 3) R
Average weekly work-hours per employee agents, sales workers and service workers (code
4) R
Average weekly work-hours per employee skilled agricultural workers (code 5) R
Average weekly work-hours per employee manufacturing, construction and other skilled
workers (codes 6-8) R
Average weekly work-hours per employee unskilled workers (code 9) R
Unemployed persons did not worked during the
past 12 months (total)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
‫בבינוי ועובדות‬,‫שכירות עובדות מקצועיות בתעשייה‬
(‫( )נשים‬6-8 ‫מקצועית אחרות )סדרים‬
1.067
1.103
0.990
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
15
2
15
16
2
2
16
2
16
2
0.959
(‫( )נשים‬9 ‫שכירות עובדות בלתי מקצועיות )סדר‬
(‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר )סך הכל‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף החקלאות )סדר‬
(A
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף התעשייה )סדר‬
(B
0.940
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף חשמל ומים‬
(C ‫)סדר‬
16
2
0.883
(D ‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף הבינוי )סדר‬
16
2
0.985
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף מסחר‬
(E ‫קמעוני ותיקונים )סדר‬,‫סיטוני‬
16
2
0.962
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף שירותי אוכל‬
(F ‫)סדר‬
16
2
0.960
‫ אחסנה‬,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף תחבורה‬
(G ‫ותקשורת )סדר‬
16
2
16
2
0.941
,‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף הבנקאות‬
(H ‫ ומוסדות פיננסיים אחרים )סדר‬,‫ביטוח‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף שירותיים‬
(I ‫עסקיים )סדר‬
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף מינהל ציבורי‬
(J ‫)סדר‬
16
2
16
2
0.974 (K ‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף החינוך )סדר‬
16
2
1.013
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף שירותי בריאות‬
(L ‫רווחה וסעד )סדר‬
16
2
0.938
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף שירותים‬
(M ‫ אישיים ואחרים )סדר‬,‫ חברתיים‬,‫קהילתיים‬
16
2
16
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
17
2
1
3
0.967
0.980
1.149
‫ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר בענף שירותים למשק‬
(N ‫בית על ידי פרטיים )סדר‬
‫ בעלי משלח יד אקדמי‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
0.990
R (0 ‫)סדר‬
1.081
‫ בעלי מקצועות‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
R (1 ‫חופשיים וטכנים )סדר‬
0.991
1.027 R (2 ‫ מנהלים )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
‫ עובדי פקידות )סדר‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
0.976
R (3
‫ עובדי מכירות‬,‫ סוכנים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
R (4 ‫ועובדי שירותים )סדר‬
‫ עובדים מקצועיים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
0.867
R (5 ‫בחקלאות )סדר‬
‫ עובדים מקצועיים‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
(6-8 ‫ בבינוי ועובדים מקצועיים אחרים )סדרים‬,‫בתעשייה‬
R
0.939
‫ עובדים בלתי‬- ‫ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר‬
0.966
R (9 ‫מקצועיים )סדר‬
0.980
1.404 (‫ חודשים אחרונים )סך הכל‬12-‫בלתי מועסקים שלא עבדו ב‬
15
Table B. - (Cont'd)
Name of the series
Unemployed persons worked during the past 12
months (total)
Unemployed persons sought work through the
Employment Service (total)
Unemployed persons aged 15-24 (total)
Unemployed persons not singles (total)
Unemployed persons sought work during 1-8
weeks (total)
Unemployed persons sought work during 27+
weeks (total)
Unemployed persons sought work through the
Employment Service (males)
Unemployed persons aged 15-24 (males)
Unemployed persons not singles (males)
Unemployed persons sought work during 1-8
weeks (males)
Unemployed persons sought work during 27+
weeks (males)
Unemployed persons sought work through the
Employment Service (females)
Unemployed persons aged 15-24 (females)
Unemployed persons not singles (females)
Unemployed persons sought work during 1-8
weeks (females)
Unemployed persons sought work during 27+
weeks (females)
(‫ )המשך‬- .‫לוח ב‬
‫מקדם שרשור‬
Chaining
Coefficient
‫שם הסדרה‬
1.351
(‫ חודשים אחרונים )סך הכל‬12-‫בלתי מועסקים שעבדו ב‬
‫בלתי מועסקים שחיפשו עבודה דרך שירות התעסוקה )סך‬
(‫הכל‬
(‫ )סך הכל‬15-24 ‫בלתי מועסקים בני‬
(‫בלתי מועסקים שאינם רווקים )סך הכל‬
‫ שבועות )סך‬1-8 ‫בלתי מועסקים שחיפשו עבודה במשך‬
(‫הכל‬
‫ שבועות ויותר‬27 ‫בלתי מועסקים שחיפשו עבודה במשך‬
(‫)סך הכל‬
‫בלתי מועסקים שחיפשו עבודה דרך שירות התעסוקה‬
(‫)גברים‬
(‫ )גברים‬15-24 ‫בלתי מועסקים בני‬
(‫בלתי מועסקים שאינם רווקים )גברים‬
1.103
1.668
1.403
3.185
0.926
1.045
1.856
1.392
4.089 (‫ שבועות )גברים‬1-8 ‫בלתי מועסקים שחיפשו עבודה במשך‬
‫ שבועות ויותר‬27 ‫בלתי מועסקים שחיפשו עבודה במשך‬
0.889
(‫)גברים‬
‫בלתי מועסקות שחיפשו עבודה דרך שירות התעסוקה‬
(‫)נשים‬
1.173
1.511
(‫ )נשים‬15-24 ‫בלתי מועסקות בנות‬
1.413
(‫בלתי מועסקות שאינן רווקות )נשים‬
2.568 (‫ שבועות )נשים‬1-8 ‫בלתי מועסקות שחיפשו עבודה במשך‬
‫ שבועות ויותר‬27 ‫בלתי מועסקות שחיפשו עבודה במשך‬
0.974
(‫)נשים‬
‫לוח‬
‫פרק‬
Table
Part
1
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
(‫( אינו כולל את הגרים מחוץ ליישובים ובמוסדות )מדגמים קבועים‬1)
(1) Excluding those living outside localities or in institutions
(permanenet samples)
16
‫סודי‬
‫מדינת ישראל‬
‫שאלון סקר כוח אדם חודשי‬
‫שלב‬
‫שנה‬
‫ראה הערה‬
‫בעמוד ‪4‬‬
‫מספר משקי בית בדירה‬
‫חודש‬
‫תאריך פקידה ________‬
‫שבוע‬
‫מספר שאלון‬
‫מספר‬
‫החלפה‬
‫חודש‬
‫מספר דירה‬
‫שנת מדגם‬
‫סמל יישוב‬
‫שם פרטי ומשפחה _____________________________‬
‫כתובת ______________________________________‬
‫שם היישוב ___________________________________‬
‫עדכון שם וכתובת‬
‫האם הכתובת רשומה באופן מלא ונכון?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא – רשום את הכתובת הנכונה‪ ,‬שם רחוב ומספר בית ______________________‬
‫האם יש פרטים נוספים לעדכון כתובת‪ ,‬כגון‪ :‬כניסה‪ ,‬קומה‪ ,‬שם רחוב חדש‪/‬נוסף‪ ,‬מספר בית נוסף?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא‬
‫כניסה______________‬
‫שם רחוב שונה _________________________‬
‫קומה______________‬
‫מספר בית חדש ________________________‬
‫מספר דירה _________‬
‫הבית פונה לרחוב נוסף____________________‬
‫מספר נוסף לבית _____‬
‫מספר הבית לרחוב שפונה __________________‬
‫עדכון שם מתיבת דואר ________________________________________‬
‫הערות ____________________________________________________‬
‫הדירה שבה אתם מתגוררים נכללת במדגם סקר כוח‪-‬אדם שנערך במספר שלבים‪.‬‬
‫מטרתו העיקרית של הסקר היא ללמוד על מצב התעסוקה במדינה‪.‬‬
‫השלבים הבאים בסקר נערכים בטלפון‪ ,‬מהו מספר הטלפון להתקשרות עם המשפחה?‬
‫מספרי טלפון להתקשרות‪ .1 :‬שם‪ ................. :‬טל‪ .2 ................. :‬שם‪ ................. :‬טל‪................ :‬‬
‫‪ .3‬שם‪ ................. :‬טל‪ .4 ................. :‬שם‪ ................. :‬טל‪................ :‬‬
‫‪ .5‬שם‪ ................. :‬טל‪ .6 ................. :‬שם‪ ................. :‬טל‪................ :‬‬
‫האם בכתובת מתגוררת משפחת __________________‬
‫‪ .1‬כן‬
‫המשך במילוי השאלון‬
‫‪ .2‬לא ‪ ,‬גרה משפחה אחרת‬
‫‪1‬‬
‫השאלון מנוסח בזכר אך מיועד לשני המינים‬
‫התחלת בלוק ‪1‬‬
‫טבלה ‪1‬‬
‫א‪ .‬מי הם האנשים הגרים בדירה שזו כתובתם‬
‫הקבועה בארץ כולל חיילים‪ ,‬אנשים הנמצאים בחו"ל‪,‬‬
‫בפנימייה או במוסדות?‬
‫ב‪ .‬האם כל‬
‫האנשים שציינת‬
‫גרו בדירה זו‬
‫בתאריך ‪31‬‬
‫בדצמבר "שנה‬
‫קודמת"?‬
‫‪..‬‬
‫ג‪ .‬האם לכל הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון?‬
‫‪ .1‬כן ‪ -‬עבור ל ‪ -‬ה'‬
‫‪ .2‬לא ‪ -‬עבור ל – ד'‬
‫‪ .1‬כן עבור ל –‬
‫ג'‬
‫‪ .2‬לא – עבור‬
‫לטור ‪04.1‬‬
‫מהו יחס‬
‫הקרבה‬
‫ל‪?........‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם‬
‫משפחה‬
‫מס'‬
‫פרט‬
‫קרא בשם‬
‫הראשון‬
‫ברשימה‬
‫במשק בית‬
‫שבו יש יותר‬
‫ממשפחה‬
‫גרעינית‬
‫אחת רשום את‬
‫מספר הפרט‬
‫של‬
‫בן‪ /‬בת הזוג‬
‫ושל ההורה ליד‬
‫יחס הקירבה‬
‫אקרא לך את‬
‫שמות האנשים‬
‫הגרים בדירה‪,‬‬
‫ציין מי מבין‬
‫האנשים לא גר‬
‫בדירה ב‪31-‬‬
‫בדצמבר "שנה‬
‫קודמת"?‬
‫מין‬
‫באיזה‬
‫יום‬
‫‪ .1‬זכר‬
‫‪ .2‬נקבה‬
‫באיזה‬
‫חודש‬
‫נולד?‬
‫באיזה‬
‫שנה‬
‫נולד?‬
‫בחודש‬
‫נולד?‬
‫האם תוכל‬
‫להעריך‬
‫את גילו‬
‫של‪......‬‬
‫ביום‬
‫הולדתו‬
‫האחרון?‬
‫המשך בסעיף ג'‬
‫מהו מספר הזהות‬
‫של‪?......‬‬
‫כולל סיפרת ביקורת‬
‫עבור לטור ‪13‬‬
‫אם אין תעודת זהות‬
‫ישראלית – רשום ‪9999‬‬
‫‬‫עבור לטור ‪12‬‬
‫אם לא ידוע –‬
‫המשך בטור ‪11‬‬
‫אם לא ידועה שנת הלידה ‪-‬‬
‫עבור לטור‪09‬‬
‫אם השנה ידועה ‪ -‬עבור לטור‬
‫‪10‬‬
‫עבור ל‪ -‬ב'‬
‫‪01‬‬
‫‪1‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫ראשון ברשימה‬
‫‪04.1‬‬
‫‪05‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫טבלה ‪1‬‬
‫ה‪ .‬האם כל האנשים לנים בדירה בדרך כלל ‪ 4‬לילות או יותר בשבוע?‬
‫‪ .1‬כן ‪ -‬המשך במילוי הטבלה‬
‫‪ .2‬לא ‪ -‬עבור לטבלה ‪.2‬‬
‫ד‪ .‬מלא נספח למשקי בית נוספים בדירה )ראה הערה בעמוד ‪(4‬‬
‫כמה חודשים‬
‫שוהה ‪.........‬‬
‫ברציפות‬
‫מתאריך כניסה‬
‫אחרונה לארץ?‬
‫האם‪:‬‬
‫‪ .1‬יש‬
‫תעודת‬
‫זהות‬
‫ישראלית ‪-‬‬
‫עבור‬
‫לטור ‪13‬‬
‫האם ‪?...........‬‬
‫א‪ .‬שוהה בארץ‬
‫מעל ‪12‬‬
‫חודשים ‪-‬‬
‫המשך‬
‫בטור ‪13‬‬
‫ב‪ .‬שוהה בארץ‬
‫‪12‬‬
‫חודשים או פחות ‪-‬‬
‫המשך בטורים ‪,13‬‬
‫‪ 20 ,14‬בלבד‬
‫‪ .2‬אין‬
‫תעודת‬
‫זהות‬
‫ישראלית ‪-‬‬
‫המשך‬
‫בטור ‪12‬‬
‫השאלות‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫המשך‬
‫בטור‬
‫‪14‬‬
‫‪.1‬נשוי‬
‫‪.2‬חי‬
‫בנפרד‬
‫‪.3‬גרוש‬
‫עבור‬
‫‪.4‬אלמן‬
‫‪.5‬רווק‬
‫לטור‬
‫‪15‬‬
‫בטורים‬
‫‪13‬‬
‫עד‬
‫באיזו‬
‫שנה‬
‫התחתן?‬
‫שנת‬
‫נישואין‬
‫נוכחיים‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫באיזו ארץ‬
‫נולד ‪.......‬‬
‫לפי‬
‫הגבולות‬
‫הנוכחיים?‬
‫באיזו‬
‫שנה‬
‫עלה‬
‫‪.......‬‬
‫לארץ?‬
‫‪.1‬ישראל ‪-‬‬
‫עבור‬
‫לטור ‪18‬‬
‫‪.2‬חו"ל‬
‫ציין‪:‬‬
‫‪..........‬‬
‫המשך‬
‫בטור ‪16‬‬
‫אם עלה‬
‫בשנתיים‬
‫האחרונות‪-‬‬
‫המשך‬
‫בטור ‪17‬‬
‫מיועדות‬
‫‪14‬‬
‫אך‬
‫‪15‬‬
‫באיזה‬
‫חודש‬
‫עלה‬
‫‪.......‬‬
‫לישראל?‬
‫באיזו‬
‫ארץ‬
‫נולד‬
‫אביו?‬
‫באיזו‬
‫ארץ‬
‫נולדה‬
‫אמו?‬
‫‪.1‬ישראל‬
‫‪.1‬ישרא‬
‫‪.3‬מוסלמי‬
‫‪.2‬חו"ל‬
‫ל‬
‫‪.4‬דרוזי‬
‫ציין‪:‬‬
‫‪.2‬חו"ל‬
‫‪.5‬אחר‬
‫‪............‬‬
‫ציין‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.1‬יהודי‬
‫‪.2‬נוצרי‬
‫אם לא ‪-‬‬
‫סיים‬
‫)אם ראשון‬
‫ברשימה‪-‬‬
‫עבור ל‪(20-‬‬
‫ורק‬
‫האם‬
‫‪?.........‬‬
‫‪...........‬‬
‫לבני‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫ומעלה‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫טבלה ‪2‬‬
‫מי הם האנשים שאינם לנים בדירה ‪ 4‬לילות או יותר בשבוע?‬
‫שם פרטי‬
‫שם‬
‫משפחה‬
‫מס'‬
‫פרט‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫מדוע אינו לן בדירה ‪ 4‬לילות בשבוע?‬
‫‪ .1‬חייל בבסיס צבאי ‪ -‬המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫‪ .2‬תלמיד בפנימייה‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫‪ .3‬בשירות לאומי‬
‫טורים ‪ 14 - 5‬וסיים את השאלון‬
‫‪ .4‬סטודנט במעונות‬
‫‪ .5‬נמצא בבית חולים‬
‫המשך בטור ‪ 5‬בטבלה ‪2‬‬
‫‪ .6‬נמצא במוסד שיקומי‪/‬סיעודי‬
‫‪ .7‬בחו"ל לצרכי עבודה‬
‫עבור לטור ‪ 6‬בטבלה ‪2‬‬
‫‪ .8‬בחו"ל לא לצרכי עבודה‬
‫‪ .9‬בבית מעצר‪ /‬בבית סוהר ‪ -‬המשך בטור ‪ 5‬בטבלה ‪2‬‬
‫‪ .10‬לן בדירה אחרת בארץ ‪ -‬המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫טורים ‪ 14 – 5‬וסיים את השאלון‬
‫‪ .11‬בן זוג המתגורר בכתובת אחרת לצורך עבודה או לימודים‬
‫עבור לטור ‪6‬‬
‫‪ .12‬אחר‪ ,‬ציין‪..................................... :‬‬
‫בטבלה ‪2‬‬
‫‪] .13‬לא ידוע[ ‪-‬‬
‫‪04‬‬
‫לשוהים בבית חולים‪,‬‬
‫במוסד או בבית סוהר‬
‫כמה חודשים ברציפות‬
‫אינו לן בדירה?‬
‫אם חודש או פחות –‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫אם למעלה מחודש –‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫טורים ‪14 – 5‬‬
‫וסיים את השאלון‬
‫אם לא ידוע –‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫‪05‬‬
‫‪3‬‬
‫לשוהים בחו"ל‬
‫כמה חודשים‬
‫ברציפות‬
‫אינו לן בדירה?‬
‫אם ‪ 12‬חודשים או פחות ‪-‬‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫אם למעלה מ‪ 12 -‬חודשים ‪-‬‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫טורים ‪14 – 5‬‬
‫וסיים את השאלון‬
‫אם לא ידוע –‬
‫המשך במילוי טבלה ‪1‬‬
‫‪06‬‬
‫‪ 2.000‬מספר הפרט של מוסר הפרטים‬
‫אם אינו שייך למשק הבית סמן ‪ ,98‬ציין את שמו ואת הקשר לגרים בדירה‬
‫‪) 2.130‬אם גיל קטן או שווה ל‪ 24-‬ומצב משפחתי = רווק(‪.‬‬
‫לסוקר‪ :‬הקלד את מספר הסידורי של אימו של הפרט‪ .‬הקלד ‪ 98‬במקרה שהאם‬
‫לא מופיעה בטבלת משק הבית‪.‬‬
‫‪ ,2.131 <-- 98‬אחרת – עבור ל‪ 2.150-‬אם ראשון ברשימה מצב = אלמן לא שואלים ‪2.131‬‬
‫‪ 2.131‬לסוקר‪ :‬הקלד מדוע האם אינה מופיעה בטבלת משק הבית‬
‫שוהה בחוץ לארץ‬
‫‪1‬‬
‫גרה בכתובת אחרת בארץ‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫שוהה במוסד )כמו בית אבות‪ ,‬מוסד סיעודי(‬
‫נפטרה‬
‫‪4‬‬
‫אחר‪ ,‬ציין‪______________________________ :‬‬
‫‪5‬‬
‫‪) 2.140‬אם מספר אם = ‪ ,98‬לא יודע‪ ,‬מסרב(‪.‬‬
‫לסוקר‪ :‬הקלד את מספר הסידורי של אביו של הפרט‪ .‬הקלד ‪ 98‬במקרה שהאב‬
‫לא מופיע בטבלת משק הבית‬
‫‪ ,2.141 <-- 98‬אחרת – עבור ל‪2.150-‬‬
‫‪ 2.141‬לסוקר‪ :‬הקלד מדוע האב אינו מופיע בטבלת משק הבית‬
‫שוהה בחוץ לארץ‬
‫‪1‬‬
‫גר בכתובת אחרת בארץ‬
‫‪2‬‬
‫שוהה במוסד כמו בית אבות‪ ,‬מוסד סיעודי‬
‫‪3‬‬
‫נפטר‬
‫‪4‬‬
‫אחר‪ ,‬ציין‪_______________________________ :‬‬
‫‪5‬‬
‫‪) 2.150‬אם נשוי(‬
‫לסוקר‪ :‬הקלד את מספר הסידורי של בן‪/‬בת זוג של הפרט‪ .‬הקלד ‪ 98‬במקרה‬
‫שבן‪/‬בת זוג לא מופיע בטבלת משק הבית‬
‫‪ ,2.160 <-- 98‬אחרת – עבור ל‪2.120.1-‬‬
‫‪ 2.160‬לסוקר‪ :‬הקלד מדוע הבן‪/‬בת זוג אינו מופיע משק הבית‬
‫שוהה בחוץ לארץ‬
‫‪1‬‬
‫גר בכתובת אחרת בארץ‬
‫‪2‬‬
‫שוהה במוסד )כמו בית אבות‪ ,‬מוסד סיעודי(‬
‫‪3‬‬
‫נפטר‬
‫‪4‬‬
‫אחר‪ ,‬ציין‪_______________________________ :‬‬
‫‪5‬‬
‫הערה‪ :‬אם בדירה יש יותר ממשק בית אחד‪ ,‬מבררים הפרטים הבאים עבור כל אחד מהם בנספח למשקי‬
‫בית נוספים בדירה‪ :‬יחסי קרבה בתוך משק הבית‪ ,‬מספר חדרים בשימוש משק הבית )‪ ,(2.180.1‬האם‬
‫מועסק‪/‬ת עוזר‪/‬ת או מטפל‪/‬ת בשכר‪ ,‬האם הוא‪/‬היא עבד‪/‬ה בשבוע שעבר ובמידה וכן ‪ -‬כמה שעות‬
‫)‪( 2.210 - 2.190‬‬
‫‪4‬‬
‫חדרים‪ ,‬עוזרת בית‪/‬מטפלת ורמת דתיות‬
‫‪ 2.120.1‬מהו אורח החיים העיקרי מבחינה דתית של הגרים בדירה?‬
‫‪ .1‬חילוני‬
‫‪ .2‬מסורתי‬
‫‪ .3‬דתי‬
‫‪ .4‬דתי מאד‬
‫‪ .5‬חרדי‬
‫‪ .6‬אורח חיים מעורב‬
‫‪ .7‬אחר פרט‪_____________________________________________________ :‬‬
‫‪ 2.180.1‬כמה חדרים יש בדירה כולל סלון‪ ,‬לא כולל מחסן וחדר המשמש לעסק בלבד? לסוקר‪ :‬ניתן לציין חצאי‬
‫חדרים‪ ,‬לדוגמה‪__________ 0.5 ,3.0 ,3.5 :‬‬
‫בעלות על דירה‬
‫‪ 2.181‬האם הדירה בה >את‪/‬ה גר‪/‬ה אתם גרים< היא‪:‬‬
‫‪ .1‬דירה >בבעלותך‪/‬בבעלותכם< –< עבור לשאלה ‪2.190‬‬
‫‪ .2‬דירה בשכירות –< ‪2.183‬‬
‫‪ .3‬דיור מוגן–< עבור לשאלה ‪2.190‬‬
‫‪ .4‬דירה בבעלות אחרים ולא משלמים שכר דירה )כולל קיבוצים( –< עבור לשאלה ‪2.190‬‬
‫‪ .5‬דירה בדמי מפתח –< עבור לשאלה ‪2.190‬‬
‫‪ .6‬אחר‪ ,‬ציין‪ <– ____________________ :‬עבור לשאלה ‪2.190‬‬
‫‪ 2.183‬ממי שכרתם את הדירה?‬
‫‪ .1‬מאדם פרטי‬
‫‪ .2‬מחברה לדיור ציבורי‪ ,‬כגון "עמידר"‪" ,‬חלמיש"‪" ,‬פרזות"‪" ,‬שקמונה"‬
‫‪ .3‬ממוסד לימודים‪ ,‬כגון‪ :‬מעונות סטודנטים או ישיבות‬
‫‪ .4‬ממשלה‪ ,‬רשות מקומית‪ ,‬קיבוץ או מושב שיתופי וכד'‬
‫‪ .5‬אחר‪ ,‬ציין‪____________________ :‬‬
‫העסקת עוזרת או מטפלת‬
‫‪ 2.190‬האם מועסק‪/‬ת בביתכם עוזר‪/‬ת או מטפל‪/‬ת בשכר?‬
‫–< המשך בשאלה ‪2.200‬‬
‫‪ .1‬כן‬
‫–< ‪2.250‬‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ 2.200‬האם העוזר‪/‬ת או‪/‬ו המטפל‪/‬ת עבד‪/‬ה‪/‬ו בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬כן –< ‪2.210‬‬
‫‪ .2‬לא –< עבור לפרק הבא ‪2.250‬‬
‫‪ 2.210‬כמה שעות עבד‪/‬ה בשבוע שעבר?‬
‫)טווח ‪(1-98‬‬
‫פרק ‪ .3‬מוגבלויות‬
‫‪ 2.250‬האם למישהו מהגרים בדירה יש בעיה בריאותית‪ ,‬גופנית או נפשית לא כולל ליקויי למידה המפריעה‬
‫לו בתפקוד יומיומי והנמשכת ששה חודשים או יותר?‬
‫‪ .1‬כן –< ‪2.260‬‬
‫‪ .2‬לא –< ‪3.20‬‬
‫‪ 2.260‬למי מבין הגרים בדירה יש בעיית בריאות‪> :‬שמות פרטיים משדה ‪<1.30‬‬
‫פרט מוגבל ניתן לבחור יותר משם אחד‬
‫שאלות ‪ 2.261-2.267‬יישאלו בלולאה על כל פרט שנבחר בשאלה ‪2.260‬‬
‫‪ 2.261‬האם יש לך קושי בראייה גם כאשר מרכיב משקפיים או עדשות מגע?‬
‫‪ .1‬אין קושי‬
‫‪ .2‬יש קושי מועט‬
‫‪ .3‬יש קושי רב‬
‫‪ .4‬לא רואה בכלל‬
‫‪5‬‬
‫‪ 2.262‬האם יש לך קושי בשמיעה גם כאשר מרכיב מכשיר שמיעה ?‬
‫‪ .1‬אין קושי‬
‫‪ .2‬יש קושי מועט‬
‫‪ .3‬יש קושי רב‬
‫‪ .4‬לא >שומע‪/‬ת< בכלל‬
‫‪ 2.263‬האם יש לך קושי בהליכה או בעלייה במדרגות?‬
‫‪ .1‬אין קושי‬
‫‪ .2‬יש קושי מועט‬
‫‪ .3‬יש קושי רב‬
‫‪ .4‬לא >יכול‪/‬ה< בכלל‬
‫‪ 2.264‬האם יש לך קושי להתלבש ולהתרחץ?‬
‫‪ .1‬אין קושי‬
‫‪ .2‬יש קושי מועט‬
‫‪ .3‬יש קושי רב‬
‫‪ .4‬לא >יכול‪/‬ה< בכלל‬
‫‪ 2.265‬האם יש לך קושי לזכור או להתרכז?‬
‫‪ .1‬אין קושי‬
‫‪ .2‬יש קושי מועט‬
‫‪ .3‬יש קושי רב‬
‫‪ .4‬לא >יכול‪/‬ה< בכלל‬
‫‪ 2.266‬האם בנוסף לקשיים שצוינו יש לך קושי אחר‪ ,‬המפריע בתפקוד היומיומי?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ 2.267‬האם המוגבלות מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי?‬
‫לסוקר‪ :‬אם יש הכרה לפחות במגבלה אחת ולא בכולן סמן "כן"‬
‫כן‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לא‬
‫בתהליכי הכרה‬
‫‪.3‬‬
‫‪6‬‬
‫השאלות הבאות יישאלו עבור בני ‪ 15‬ומעלה‬
‫השכלה‬
‫אשאל כעת שאלות על השכלה ועבודה‬
‫‪ 3.20‬האם למדת או אתה לומד במוסד לימודים כלשהו?‬
‫–< המשך ‪3.30‬‬
‫‪ .1‬למד רק בעבר‬
‫‪ .2‬לומד כיום‪ ,‬כולל בחופשה –< המשך ‪3.30‬‬
‫‪ .3‬לא למד כלל –< עבור ל‪4.00 -‬‬
‫‪ 3.30‬כמה שנים למדת בכל מוסדות הלימוד )ללומדים היום‪ :‬כולל השנה הנוכחית(? כולל לימודים‬
‫באוניברסיטה‪ ,‬בישיבה‪ ,‬בקורס שנמשך לפחות שנה וכדומה‪.‬‬
‫)טווח ‪(1- 98‬‬
‫‪ 3.40‬מהו סוג מוסד הלימודים האחרון בו למדת?‬
‫‪ .1‬בית ספר יסודי‪ ,‬חטיבת ביניים )כולל חדר‪/‬כותאב(‬
‫‪ .2‬בית ספר תיכון במסלול מקצועי או חקלאי כולל ישיבה מקצועית‬
‫‪ .3‬בית ספר תיכון במסלול עיוני כולל ישיבה תיכונית‪-‬עיונית‬
‫‪ .4‬ישיבה "גדולה" – לא כולל ישיבה תיכונית‬
‫‪ .5‬בית‪-‬ספר על תיכוני להכשרת מורים וגננות ‪ -‬לא במסלול לתואר אקדמי‬
‫‪ .6‬בית‪-‬ספר על תיכוני להנדסאים ולטכנאים ‪ -‬לא במסלול לתואר אקדמי‬
‫‪ .7‬בית‪-‬ספר על תיכוני אחר כגון‪ :‬בית‪-‬ספר לאחיות מוסמכות ‪ -‬לא במסלול לתואר אקדמי‬
‫‪ .8‬מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי‬
‫‪ .9‬מוסד לימודים אחר‪ ,‬ציין‪_______________________ :‬‬
‫‪ 3.50‬מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת?‬
‫‪ .1‬תעודת סיום של בי"ס יסודי או חטיבת ביניים כולל את מי שלמד בתיכון ולא סיים‬
‫‪ .2‬תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות(‬
‫‪ .3‬תעודת בגרות‬
‫‪ .4‬תעודת סיום של בי"ס על‪-‬תיכוני שאינה תעודה אקדמית‬
‫‪ .5‬תואר אקדמי ראשון ‪ ,B.A‬או תואר מקביל‬
‫‪ .6‬תואר אקדמי שני ‪ ,M.A‬או תואר מקביל כולל דוקטור לרפואה‬
‫‪ .7‬תואר אקדמי שלישי ‪ ,Ph.D‬או תואר מקביל‬
‫‪ .8‬תעודה אחרת‪ ,‬ציין‪_________________________ :‬‬
‫‪ .9‬לא קיבלת אף תעודה‬
‫‪) 3.60‬לגברים יהודים( האם למדת אי פעם בישיבה?‬
‫–< המשך ‪3.70‬‬
‫‪ .1‬כן‬
‫–< עבור ל‪4.00 -‬‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ 3.70‬באיזה סוג ישיבה למד או לומד? ניתן לבחור יותר מתשובה אחת‬
‫‪ .1‬ישיבה תיכונית‬
‫‪ .2‬ישיבה "קטנה"‬
‫‪ .3‬ישיבה גבוהה‬
‫‪ .4‬ישיבה "גדולה"‬
‫‪ .5‬ישיבת הסדר‬
‫‪" .6‬כולל"‬
‫‪ .7‬אחר‪ ,‬ציין‪_______________________ :‬‬
‫‪ 3.80‬כמה שנים למדת בכל הישיבות? ____ )‪) (1-99‬עבור סוגי ישיבות ‪ 3-7‬משאלה ‪(3.70‬‬
‫‪7‬‬
‫תעסוקה‬
‫אשאל כעת שאלות שמתייחסות לשבוע שעבר‬
‫‪ 4.00‬האם עבדת בשבוע שעבר? )השבוע שהסתיים בשבת האחרונה‪ ,‬לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה‬
‫בהתנדבות(‬
‫‪ .1‬כן ‪ <--‬שאלה ‪4.50‬‬
‫‪ .2‬היית בשירות חובה בצה"ל ‪ <--‬שאלה ‪4.290.1‬‬
‫‪ .3‬היית בשירות קבע בצה"ל‪ <--‬שאלה ‪4.290.1‬‬
‫‪ .4‬לא עבדת בשבוע שעבר ‪ <--‬שאלה ‪4.20‬‬
‫‪ 4.20‬האם עבדת אפילו שעה אחת בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬כן ‪ <--‬שאלה ‪4.50‬‬
‫‪ .2‬לא‪ <--‬שאלה ‪4.30‬‬
‫‪ 4.30‬האם יש לך עבודה ממנה נעדרת בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬כן ‪ <--‬שאלה ‪4.100‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.40 <--‬‬
‫‪ .3‬הובטחה עבודה תוך ‪ 30‬יום ‪4.220 <--‬‬
‫‪ 4.40‬האם חיפשת עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שעברו? ארבעת השבועות שהסתיימו בשבת‬
‫האחרונה‬
‫‪ .1‬כן ‪4.170 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.260 <--‬‬
‫‪8‬‬
‫עבדו בשבוע שעבר‬
‫‪ 4.50‬כמה שעות בשבוע אתה עובד בדרך כלל‪ ,‬כולל שעות נוספות בכל מקומות העבודה? למורים‬
‫ואומנים – כולל גם שעות הכנה‬
‫)טווח ‪(1- 97‬‬
‫‪ 98‬מספר שעות לא קבוע ‪ <--‬שאלה ‪4.90.1‬‬
‫‪ 4.60‬בשבוע שעבר‪ ,‬האם עבדת פחות מהרגיל בגלל‪ :‬חופשה‪ ,‬מחלה‪ ,‬חגים‪ ,‬מילואים‪ ,‬סכסוך עבודה או‬
‫סיבה אחרת?‬
‫‪ .1‬כן ‪ <--‬שאלה ‪4.61‬‬
‫‪ .2‬לא ‪ <--‬שאלה ‪4.80‬‬
‫‪ 4.61‬כמה שעות עבדת פחות מהרגיל?‬
‫)טווח ‪(1- 96‬‬
‫‪ 4.70‬מה הסיבה העיקרית שעבדת בשבוע שעבר פחות שעות מהרגיל?‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫חופשה כולל לימודים‪ ,‬אבל‪ ,‬חתונה‪ ,‬חופשה שנתית וכדומה‬
‫מחלה‪ ,‬תאונה שלך‬
‫מחלה של ילד או של בן משפחה אחר‬
‫חגים‬
‫מילואים‬
‫צמצום בהיקף העבודה‬
‫סכסוך עבודה שביתה או השבתה‬
‫אחר‪ ,‬ציין‪______________ :‬‬
‫‪ 4.80‬בשבוע שעבר‪ ,‬נוסף על השעות שציינת קודם‪ ,‬האם עבדת שעות נוספות‪ ,‬תורנויות‪ ,‬עבודות‬
‫מיוחדות‪ ,‬עבודה במקום נוסף וכו'?‬
‫‪ .1‬כן ‪ <--‬שאלה ‪4.81‬‬
‫‪ .2‬לא ‪ <--‬שאלה ‪4.90‬‬
‫‪ 4.81‬כמה שעות עבדת נוסף?‬
‫)טווח ‪(1- 45‬‬
‫‪ 4.90‬אם כך‪ ,‬בשבוע שעבר עבדת >שדה מחושב‪ :‬שעות בדרך כלל)‪ – (4.50‬שעות פחות )‪ + (4.61‬שעות‬
‫נוספות )‪ <(4.81‬שעות למעשה בכל מקומות העבודה?‬
‫‪ .1‬כן ‪ <--‬הוראת תזרים אחרי שאלה ‪4.90.1‬‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ 4.90.1‬כמה שעות בשבוע שעבר עבדת למעשה בכל מקומות העבודה?‬
‫)טווח ‪(1- 97‬‬
‫הוראת תזרים‪:‬‬
‫אם ‪) 4.50‬שעות בדרך כלל( גדול או שווה ל‪ 35-‬שעות ‪ <--‬עבור ל‪4.310-‬‬
‫אם ‪) 4.50‬שעות בדרך כלל( שווה או קטן מ‪ 34 -‬שעות ‪ <--‬עבור ל‪4.150 -‬‬
‫אם ‪) 4.50‬שעות בדרך כלל( שווה ‪ <-- 98‬עבור ל‪4.140 -‬‬
‫‪9‬‬
‫נעדרו מעבודתם בשבוע שעבר‬
‫‪ 4.100‬מדוע נעדרת מהעבודה בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬מחלה תאונה שלך‬
‫‪ .2‬מחלה של ילד או של בן משפחה אחר‬
‫‪ .3‬חופשת לידה עד ‪ 26‬שבועות‬
‫‪ .4‬חופשה אחרת‬
‫‪ .5‬מילואים‬
‫‪ .6‬צמצום בהיקף העבודה‬
‫‪ .7‬סכסוך עבודה שביתה או השבתה‬
‫‪ .8‬הפסקה זמנית של העבודה עד ‪ 30‬יום‬
‫‪ .9‬הובטחה עבודה תוך ‪ 30‬יום ‪ <--‬עבור ל‪4.220 -‬‬
‫‪ .10‬אחר‪ ,‬ציין‪______________ :‬‬
‫‪ 4.110‬כמה זמן נעדרת מהעבודה?‬
‫‪ .1‬חודש או פחות‬
‫‪ .2‬שניים עד שלושה חודשים‬
‫‪ .3‬ארבעה עד שניים ‪-‬עשר חודשים‬
‫‪ .4‬יותר משנה‬
‫‪ <-‬עבור ל‪4.140 -‬‬‫‪ <-‬המשך ל‪4.120 -‬‬‫‪ <-‬המשך ל‪4.120 -‬‬‫‪ <--‬עבור ל‪4.130 -‬‬
‫‪ 4.120‬האם ההיעדרות בתשלום? כולל תשלום חלקי‪ ,‬תשלום מביטוח לאומי או מקרנות ביטוח אחרות‬
‫וחופשת לידה עד ‪ 26‬שבועות‪.‬‬
‫‪ .1‬כן ‪4.140 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.121 <--‬‬
‫‪ .3‬אחר‪ :‬עצמאי‪ ,‬מעביד‪ ,‬בן משפחה ללא תשלום ‪4.140 <--‬‬
‫‪ 4.121‬האם בתום תקופת ההיעדרות תחזור לעבוד אצל אותו מעסיק?‬
‫‪ .1‬כן ‪4.140 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.130 <--‬‬
‫‪ 4.130‬האם חיפשת עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שעברו?‬
‫לסוקר‪ :‬ארבעת השבועות שהסתיימו בשבת האחרונה‬
‫‪ .1‬כן ‪4.170 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.260 <--‬‬
‫‪ 4.140‬האם אתה עובד בדרך כלל שלושים וחמש שעות או יותר בשבוע?‬
‫למורים ואומנים – כולל גם שעות הכנה‬
‫‪ .1‬כן ‪4.310 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.150 <--‬‬
‫‪ 4.150‬האם עבודה זו נחשבת למשרה מלאה?‬
‫‪ .1‬כן ‪4.310 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.160 <--‬‬
‫‪ .3‬אחר‪ :‬עצמאי‪ ,‬מעביד‪ ,‬בן משפחה ללא תשלום ‪4.310 <--‬‬
‫‪ 4.160‬מהי הסיבה העיקרית לכך שאתה עובד עבודה חלקית?‬
‫‪ 1‬חיפשת עבודה במשרה מלאה ולא מצאת‬
‫‪ 2‬חיפשת עבודה נוספת אך לא מצאת‬
‫‪ 3‬אינך יכול לעבוד יותר מסיבות‪ :‬מחלה‪ ,‬מום‪ ,‬נכות וכו'‬
‫‪ 4‬בפנסיה‪ ,‬גיל גבוה‬
‫‪ 5‬טיפול בילדים‪ ,‬בבן משפחה‪ ,‬במשק הבית‬
‫‪ 6‬לומד‬
‫‪ 7‬לא מעונין לעבוד בעבודה מלאה‬
‫‪ 8‬סיבה אחרת‪ ,‬ציין___________________________‬
‫‪10‬‬
‫‪4.310 <--‬‬
‫חיפוש עבודה‬
‫‪ 4.170‬באילו דרכים חיפשת עבודה בארבעת השבועות האחרונים?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫באמצעות‪:‬‬
‫‪4.171‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫באמצעות לשכת העבודה של שירות התעסוקה‬
‫‪4.172‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫באמצעות חברה לשירותי כוח אדם כולל לשכות עבודה אחרות‬
‫‪4.173‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫באמצעות מודעות בעיתונים‪ ,‬באינטרנט וכדומה‬
‫‪4.174‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫באמצעות פנייה למעסיק‪ -‬אישית או בכתב‬
‫‪4.175‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫באמצעות חברים או קרובים‬
‫‪4.176‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ניסיון להקים עסק פרטי‬
‫‪4.177‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫בדרך אחרת‪ ,‬ציין‪_____________ :‬‬
‫‪ 4.180‬כמה שבועות ברציפות חיפשת עבודה באופן פעיל?‬
‫)טווח ‪(1-98‬‬
‫‪ 4.190‬האם חיפשת עבודה מלאה או חלקית?‬
‫‪ 1‬חיפשת עבודה מלאה‬
‫‪ 2‬חיפשת עבודה חלקית‬
‫‪ 4.200‬אם היו מציעים לך עבודה מתאימה‪ ,‬האם היית יכול להתחיל לעבוד בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬כן ‪4.220 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.210 <--‬‬
‫‪ 4.210‬מהי הסיבה העיקרית שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬למדת‬
‫‪ .2‬היה חולה‬
‫‪ .3‬היה במילואים‬
‫‪ .4‬לא היה לך סידור לילדים או טיפלת בבן משפחה‬
‫‪ .5‬סיבה אחרת‪ ,‬ציין‪____________________:‬‬
‫‪ 4.220‬האם עבדת אי פעם בארץ ומתי? )לא כולל שירות בצה"ל‪ ,‬חובה או קבע(‬
‫‪ .1‬עבדת בארץ בשנים עשר החודשים האחרונים‬
‫‪ .2‬עבדת בארץ בתקופה שלפני שנים עשר החודשים האחרונים‬
‫‪ .3‬לא עבדת אף פעם בארץ ‪4.250 <--‬‬
‫‪ 4.230‬האם הפסקת לעבוד במקום העבודה האחרון כי‪:‬‬
‫‪ 1‬פוטרת בגלל צמצומים‬
‫‪ 2‬העבודה או החוזה הסתיימו‪ ,‬כולל עבודה עונתית‬
‫‪ 3‬פוטרת מסיבות אחרות‬
‫‪ 4‬התפטרת‬
‫‪ 5‬יצאת לפנסיה‬
‫‪ 6‬לימודים‬
‫‪ 7‬שרתת בצה"ל‬
‫‪ 8‬סיבה אחרת‪ ,‬ציין‪_________________ :‬‬
‫‪4.230 <-‬‬‫‪4.240 <--‬‬
‫‪<--‬עבור ל‪4.310-‬‬
‫‪ 4.240‬לפני כמה שנים הפסקת את עבודתך האחרונה בארץ?‬
‫‪ 1‬לפני שנה עד פחות משנתיים‬
‫‪ 2‬לפני שנתיים ועד פחות משלוש שנים‬
‫‪ 3‬לפני שלוש שנים ועד פחות מארבע שנים‬
‫‪ 4‬לפני ארבע שנים ועד פחות מחמש שנים‬
‫‪ 5‬לפני חמש שנים ויותר‬
‫‪ 4.250‬מה עשית לפני שהתחלת לחפש עבודה?‬
‫‪ 1‬שרתת בצה"ל‬
‫‪ 2‬למדת‬
‫‪ 3‬היית בחוץ לארץ או עולה חדש‬
‫‪ 4‬טיפלת בילדים‪ ,‬בבן משפחה‪ ,‬במשק בית‬
‫‪ 5‬עבד‬
‫‪ 6‬אחר‪ ,‬ציין‪:‬‬
‫עבור לפרט הבא או‬
‫סיים את השאלון‬
‫‪11‬‬
‫מתייאשים מחיפוש עבודה‬
‫‪ 4.260‬האם חיפשת עבודה באופן פעיל‪ ,‬בשנים‪-‬עשר החודשים האחרונים‪ ,‬כלומר מתחילת חודש >שם‬
‫החודש<>שנת הסקר פחות שנה< ועד סוף החודש שעבר?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ 4.270‬האם אתה מעוניין לעבוד עכשיו בעבודה המתאימה לך?‬
‫‪ .1‬כן ‪4.280 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.300 <--‬‬
‫‪ 4.280‬מהי הסיבה העיקרית לכך שלא חיפשת עבודה בארבעת השבועות האחרונים?‬
‫‪ .1‬אין עבודה מתאימה במקצוע שלך‬
‫‪ .2‬אין עבודה מתאימה באזור מגורך‬
‫‪ .3‬בגלל חוסר ניסיון‪ ,‬בגלל חוסר הכשרה מתאימה או בגלל קשיי שפה‬
‫‪ .4‬בגלל גיל‪ :‬צעיר מידי‪ ,‬מבוגר מידי‬
‫‪ .5‬אתה לומד במסגרת של הכשרה מקצועית מטעם משרד ממשלתי‬
‫‪ .6‬אתה לומד במסגרת לימודים מסודרת אחרת‬
‫‪ .7‬אין עבודה מתאימה לך מבחינת‪ :‬שכר‪ ,‬שעות עבודה‪ ,‬עניין בעבודה‬
‫‪ .8‬יש לך מגבלה גופנית‪ ,‬נכות או מחלה ממושכת‬
‫‪ .9‬יש לך התחייבויות משפחתיות‪ :‬טיפול בילדים‪ ,‬טיפול בבן משפחה חולה וכדומה‬
‫‪4.290<--‬‬
‫‪4.300<--‬‬
‫‪ .10‬סיבה אחרת‪ ,‬ציין‪4.290 <-- ______________ :‬‬
‫‪ 4.290‬אם היו מציעים לך עבודה מתאימה‪ ,‬האם היית יכול להתחיל לעבוד בשבוע שעבר?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪4.300 <-‬‬‫‪ .2‬לא‬
‫‪) 4.290.1‬רק למשרתים בצבא חובה או קבע‪ ,‬כלומר אלה שענו ‪ 2‬או ‪ 3‬בשאלה ‪ (4.00‬האם אתה משרת בישוב‬
‫בו אתה גר?‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא‬
‫‪ 4.300‬האם עבדת בארץ‪ ,‬בשנים‪-‬עשר החודשים האחרונים‪ ,‬כלומר מתחילת חודש >שם החודש<>שנת הסקר‬
‫פחות שנה< ועד סוף החודש שעבר? לא כולל שירות בצה"ל‪ ,‬חובה או קבע‬
‫‪ .1‬כן ‪4.310 <--‬‬
‫‪ .2‬לא ‪4.440 <--‬‬
‫‪12‬‬
‫פרטים על עבודה‬
‫‪ 4.310‬כעת אשאל פרטים על מקום העבודה העיקרי‪.‬‬
‫לאלה שלא עבדו בשבוע הקובע – מקום העבודה האחרון‪.‬‬
‫‪ 4.320‬באיזה ישוב אתה עובד?‬
‫‪ .1‬עובד בישוב המגורים‬
‫‪ .2‬עובד בישוב או במקום אחר‪ ,‬ציין‪_________________________________ :‬‬
‫‪ .3‬עובד בישובים שונים‪ ,‬ציין‪ ,‬באיזה אזור‪__________________________________ :‬‬
‫‪ .4‬עובד בחו"ל בשליחות מטעם מוסד או חברה הפועלים בארץ‬
‫לפקידות חוזרות‪:‬‬
‫‪ 4.330.1‬האם אתה עדיין עובד ב >הענף הכלכלי של הנדגם מפקידה קודמת שדות ‪,4.340 ,4.330‬‬
‫‪? <.4.360 ,4.350‬‬
‫‪ <-‬עבור ל‪4.370.1 -‬‬‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא ‪ <--‬המשך ב ‪4.330 -‬‬
‫‪ .3‬לסוקר‪ :‬הפרטים על מקום העבודה אינם ברורים ‪ <--‬המשך ב – ‪4.330‬‬
‫‪ 4.330‬מהו שם מקום העבודה שלך? _________________________________________‬
‫‪ 4.340‬מהי הפעילות העיקרית של מקום העבודה שלך? כגון‪ :‬ייצור‪ ,‬תיקון‪ ,‬מכירה סיטונית‪ ,‬מכירה קמעונית‬
‫_____________________________________________________________‬
‫‪ 4.350‬באיזה אגף או מחלקה >אתה עובד ‪ /‬עבדת<? __________________________‬
‫‪ 4.360‬מהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה בה >אתה עובד ‪/‬עבדת<?‬
‫___________________________________________________________________‬
‫לפקידות חוזרות‪:‬‬
‫‪ 4.370.1‬האם במקום עבודה זה אתה עדיין משמש כ >פרטי משלח היד של הנדגם אימות משלח‬
‫מפקידה קודמת שדות‪?<.4.390 ,4.380 ,4.370 :‬‬
‫עבור ל ‪4.400 -‬‬
‫‪ .1‬כן ‪<--‬‬
‫המשך ל ‪ 4.370 -‬פרטים על משלח יד‬
‫‪ .2‬לא ‪<--‬‬
‫‪ .3‬לסוקר‪ :‬הפרטים על משלח היד אינם ברורים ‪ <--‬המשך ב – ‪4.370‬‬
‫‪ 4.370‬איזו עבודה אתה עושה בעיקר במקום עבודה זה? כגון‪ :‬פקיד רישוי‪ ,‬טכנאי טלפון _________________‬
‫‪ 4.380‬תאר את הפעולות העיקריות שאתה עושה במקום עבודה זה‪ ,‬כגון‪ :‬טיפול ברישיונות יבוא‪ ,‬תיקון מכשירי‬
‫טלפון______________________________________‬
‫‪ 4.390‬מהו תואר המשרה שלך במקום עבודה זה? אם יש __________________________‬
‫‪ 4.400‬במקום עבודה זה‪ ,‬האם אתה‪:‬‬
‫‪ .1‬שכיר ‪4.410 <--‬‬
‫‪ .2‬עצמאי המעסיק אחד עד שניים שכירים‬
‫‪ .3‬עצמאי המעסיק שלושה שכירים ויותר‬
‫‪ .4‬עצמאי שאינו מעסיק שכירים‬
‫‪ .5‬חבר קואופרטיב‬
‫‪ .6‬חבר קיבוץ‬
‫‪ .7‬בן משפחה העובד ללא תשלום‬
‫‪4.430 <--‬‬
‫‪ 4.410‬האם אתה מקבל את שכרך מ‪:‬‬
‫‪ .1‬מקום העבודה‬
‫‪ .2‬מחברת כוח אדם‬
‫‪ .3‬אחר‪ ,‬ציין‪____________________ :‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 4.430‬בשנים‪-‬עשר החודשים האחרונים‪ ,‬כלומר‪ ,‬מתחילת חודש >שם החודש< >שנת סקר פחות שנה< ועד‬
‫סוף החודש שעבר‪ ,‬כמה חודשים עבדת בארץ‪ ,‬בכל מקומות העבודה כולל היעדרות בתשלום?‬
‫לסוקר‪ :‬אם עונה כל השנה רשום ‪12‬‬
‫)‪ 2‬פוזיציות טווח ‪(0-12‬‬
‫אם ‪ 9 < 4.430‬חודשים עבור לנפש הבאה או סיים את השאלון‬
‫אם ‪ 9 = > 4.430‬חודשים או לא יודע‪/‬מסרב המשך ל‪4.440-‬‬
‫‪ 4.440‬מה הסיבה העיקרית לכך שלא עבדת בכל חודשי השנה?‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫לימודים‬
‫מחלה‪ ,‬מום‪ ,‬נכות או מגבלה גופנית אחרת‬
‫גיל גבוה‪ ,‬נמצא בפנסיה‬
‫עבודה עונתית העונה הסתיימה‬
‫חיפשת עבודה באופן פעיל ולא מצאת‬
‫טיפלת בילדים‪ ,‬בבן משפחה או במשק הבית‬
‫שירות סדיר בצה"ל )חובה או קבע(‬
‫אחר‪ ,‬ציין‪................................................... :‬‬
‫‪14‬‬
‫עבור לפרט הבא או‬
‫סיים את השאלון‬
‫בזה סיימנו את השאלות‪ .‬תודה רבה על השקעת הזמן ושיתוף הפעולה‪.‬‬
‫שיטת הביצוע‬
‫‪ .5‬פקידה בנייר בשטח‬
‫‪ .4‬פקידה בנייר בטלפון‬
‫תוצאה‬
‫‪ .2‬נפקד חלקי‬
‫‪ .1‬נפקד מלא‬
‫‪ .3‬לא נפקד‬
‫שעת התחלה __________ שעת סיום __________‬
‫שם הסוקר ___________________ סמל הסוקר __________‬
‫סיבות אי‪-‬פקידה או סיבה להפסקת פקידה‬
‫א‪ .‬בחר מבין הסיבות המפורטות להלן )‪ (1-13‬סיבת אי‪-‬פקידה או סיבה להפסקת מילוי שאלון‬
‫‪ .7‬סירוב‪ ,‬פרט את סיבת סירוב_____________________‬
‫‪ .1‬הבניין לא אותר‬
‫‪ 1.1‬אין רחוב כזה‬
‫‪ 1.2‬אין בית כזה ברחוב‬
‫‪ 1.3‬אין מידע נוסף‬
‫‪ 1.4‬אחר__________________________________‬
‫‪ 7.1‬ציין את מין המסרב‪ .1 :‬זכר ‪ .2‬נקבה‬
‫‪ 7.2‬ציין את התרשמותך לגבי גיל המסרב‪/‬ת‪:‬‬
‫‪ .1‬עד ‪39‬‬
‫‪40-64 .2‬‬
‫‪+ 65 .3‬‬
‫‪ .2 6.1.22‬דירה לא אותרה‬
‫‪ 2.1‬בניין טרם אוכלס ולא ניתן לזהות את הדירה‬
‫‪ 2.2‬אין שם כזה‬
‫‪ 2.3‬הפרטים על הכרטיס אינם מספיקים לאיתור‬
‫‪ 2.4‬אין מידע נוסף‬
‫‪ 2.5‬אחר________________________________‬
‫‪ .3‬הדירה לא מאוכלסת באופן קבוע‬
‫‪ 3.1‬דירה חדשה טרם אוכלסה‬
‫‪ 3.2‬דירה בבנייה‬
‫‪ 3.3‬דירה בשיפוצים‬
‫‪ 3.4‬דירה הרוסה אטומה או נטושה‬
‫‪ 3.5‬טרם נכנס דייר חדש‬
‫‪ 3.6‬משתמשים בדירה רק מדי פעם‪.‬‬
‫‪ 3.7‬נפטרו‪ ,‬עברו למוסד‬
‫‪ 3.8‬אין מידע נוסף‬
‫‪ 3.9‬אחר _________________________________‬
‫‪ .8‬לא שייכים לאוכלוסיית הסקר‬
‫‪ 8.1‬דיפלומטים‪ /‬אנשי או"ם‬
‫‪ 8.2‬אחר _____________________‬
‫‪ .9‬קושי זמני‬
‫‪ 9.1‬אין מי שישיב‬
‫‪ 9.2‬עסוק במועד הביקור‬
‫‪ 9.3‬מחלה‬
‫‪ 9.4‬אבל‬
‫‪ 9.5‬אחר__________________________________‬
‫‪ .10‬קושי קבוע‬
‫‪ 10.1‬מוגבל‬
‫‪ 10.2‬מחלה ממושכת‬
‫‪ 10.3‬אחר__________________________________‬
‫‪ .11‬דירה כפולה או משפחות שעזבו ביישובים לא עירוניים‬
‫‪ 11.1‬דירה כפולה‬
‫‪ 11.2‬משפחות שעזבו ביישובים לא עירוניים‬
‫‪ .4‬הדירה לא משמשת למגורים‬
‫‪ 4.1‬הדירה משמשת לעסק כגון‪ :‬משרד‪ ,‬חנות‬
‫שם העסק ומספר טלפון‪___________________ :‬‬
‫‪ 4.2‬מחסן‬
‫‪ 4.3‬אחר _________________________________‬
‫‪ .12‬לא נוצר קשר טלפוני‬
‫‪ 12.1‬מנותק‬
‫‪ 12.2‬שגוי‬
‫‪ 12.3‬טלפקס‬
‫‪ 12.4‬מספר הטלפון אינו שייך לגרים בדירה שנדגמה‬
‫‪ 12.5‬אין תשובה‬
‫‪ 12.6‬משיבון‬
‫‪ 12.7‬תפוס‬
‫‪ 12.8‬אין טלפון‬
‫‪ .5‬קשיי שפה‬
‫‪ 5.1‬רוסית‬
‫‪ 5.2‬ערבית‬
‫‪ 5.3‬אנגלית‬
‫‪ 5.4‬אמהרית‬
‫‪ 5.5‬אחר_________________________________‬
‫‪ .6‬משפחה נעדרת‬
‫‪ 6.1‬נמצאים אחרי שעות הביקור‬
‫‪ 6.2‬נמצאים בשעות לא קבועות‬
‫‪ 6.3‬נמצאים בחופשה‬
‫‪ 6.4‬משפחה נעדרת ללא פרטים נוספים‬
‫‪ 6.5‬אחר__________________________________‬
‫האם הושאר מכתב‬
‫נעדרים? כן ‪ /‬לא‬
‫ב‪ .‬מי מסר את המידע )ניתן לציין מספר תשובות(‬
‫‪ .1‬שכן‬
‫‪ .2‬איש ועד בית‬
‫‪ .3‬בן משפחה‪/‬חבר שאינו שייך למשק הבית‬
‫‪ .4‬בן משק הבית‬
‫‪ .5‬לא נמסר מידע חדש‬
‫‪ .6‬אחר _____________________________‬
‫‪ .13.1‬סיבה אחרת‪,‬‬
‫פרט________________________________________‬
‫_________________________________________‬
‫ג‪ .‬האם ממשיך לטפל בשאלון‬
‫‪ .1‬כן‬
‫‪ .2‬לא‬
‫ד‪ .‬הערות‪__________ __________________________________________:‬‬
‫ב‪ 1.‬שם מוסר המידע_________________‬
‫תאריך קלידה _________________ שם קלדן ___________________________ סמל קלדן _____________‬
‫‪15‬‬
‫פרק ה‪ :‬שינויים בסקר כוח אדם ‪2009‬‬
‫ב‪ 2009-‬בוצעו מספר שינויים בסקר כוח אדם‪.‬‬
‫‪ .1‬עודכנה ההגדרה של תכונות כוח העבודה האזרחי )הגדרה של נעדרים זמנית מעבודתם(‪.‬‬
‫‪ .2‬נעשה מעבר לאומדני מפקד האוכלוסין ‪.2008‬‬
‫‪ .1‬עדכון ההגדרה של תכונות כוח העבודה האזרחי )ההגדרה של נעדרים זמנית מעבודתם(‬
‫ב‪ 2009-‬עודכנה ההגדרה של תכונות כוח העבודה תוך התאמה להגדרות הבין‪-‬לאומיות‪ .‬כתוצאה‬
‫מהעדכון התרחבה קבוצת ה"נעדרים זמנית מעבודתם" ובמקביל קטנה קבוצת ה"לא משתתפים בכוח‬
‫העבודה" שעבדו ב‪ 12-‬החודשים האחרונים‪.‬‬
‫עד ‪ ,2009‬הוגדר כנעדר זמנית מעבודתו אדם שהייתה לו עבודה ואשר נעדר ממנה כל השבוע הקובע‪.‬‬
‫בהגדרה זו נכללו נעדרים עד חודש ללא תשלום ועד שנה – בתשלום‪.‬‬
‫מ‪ ,2009-‬מוגדר כנעדר זמנית מעבודתו‪ ,‬אדם שהייתה לו עבודה שממנה נעדר כל השבוע הקובע ואשר‬
‫אליה יש לו זיקה פורמלית‪ ,‬כלומר‪ ,‬בתום תקופת ההיעדרות מובטחת חזרתו לעבודה אצל אותו‬
‫מעסיק‪ .‬בהגדרה זו נכללת גם היעדרות עד שנה ללא תשלום‪ ,‬כל עוד קיימת זיקה פורמלית למקום‬
‫העבודה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיוון ששאלה בדבר קיומה של זיקה פורמלית תוכנס לשאלון סקר כוח אדם רק עם המעבר‬
‫לסקר חודשי הותאמה ההגדרה בשלב זה למגבלות הקיימות‪ .‬כך נוספו לנעדרים זמנית מעבודתם‬
‫בהגדרה הקיימת אלו שנעדרו ‪ 12–2‬חודשים ללא תשלום‪ ,‬שלא חיפשו עבודה אחרת ושלא הוגדרו‬
‫כ"מתייאשים מחיפוש עבודה"‪ .‬עד כה נכללו אנשים אלה בלא משתתפים בכוח העבודה האזרחי‪.‬‬
‫כדי לאפשר השוואה בין השנים‪ ,‬עובדו נתוני הסקר לשנת ‪ 2009‬פעם נוספת על פי ההגדרה המעודכנת‪.‬‬
‫‪ .2‬מעבר לאומדני מפקד האוכלוסין ‪2008‬‬
‫מ‪ ,2009-‬מחושבים אומדני האוכלוסייה בסקר על בסיס תוצאות מפקד האוכלוסין ‪ .2008‬כדי לאפשר‬
‫השוואה ולבחון את השפעת האומדנים‪ ,‬עובדו נתוני הסקר לשנת ‪ 2009‬פעם נוספת אחרי התאמה‬
‫לאומדני האוכלוסייה החדשים )על בסיס מפקד האוכלוסין ‪.(2008‬‬
‫הלוחות המובאים להלן מציגים את השפעת השינויים שהוזכרו‪:‬‬
‫‪ ‬בעקבות ההתאמה לאומדני מפקד האוכלוסין ‪ ,2008‬גדלה האוכלוסייה של בני ‪ 15‬ומעלה ב‪73.6-‬‬
‫אלף נפש )גידול של ‪.(1.4%‬‬
‫‪ ‬מספר הגברים גדל ב‪ 35.6-‬אלף ומספר הנשים – ב‪ 38.0-‬אלף )לוח ‪.(1‬‬
‫‪ ‬האוכלוסייה היהודית גדלה בכ‪ 53-‬אלף‪ ,‬והאוכלוסייה הערבית – בכ‪ 18-‬אלף נפש‪.‬‬
‫‪ ‬הגידול באוכלוסייה מתרחש כמעט בכל קבוצות הגיל ובעיקר בגילים ‪ ,54–25‬המהווים את עיקר‬
‫כוח העבודה )גידול של כ‪ 52-‬אלף נפש(‪.‬‬
‫‪ ‬האוכלוסייה העירונית גדלה בכ‪ 56-‬אלף ואילו האוכלוסייה הכפרית – בכ‪ 17-‬אלף נפש‪.‬‬
‫‪ ‬בבחינה לפי מחוז מגורים‪ ,‬במחוז תל אביב נרשם גידול האוכלוסייה הגבוה ביותר‪ :‬כ‪ 41-‬אלף נפש‬
‫)גידול של ‪.(4.3%‬‬
‫‪- 43 -‬‬
‫בלוח ‪ 2‬בחלק זה מוצגים אחוזי השינוי באומדנים של תכונות כוח העבודה האזרחי כתוצאה מעדכון‬
‫ההגדרה וכתוצאה מההתאמה לאומדני מפקד האוכלוסין ‪.2008‬‬
‫באופן כללי‪ ,‬לעדכון ההגדרה השפעה רבה מזו של ההתאמה לאומדני המפקד בקבוצת הנעדרים זמנית‬
‫מעבודתם ובקבוצת הלא משתתפים בכוח העבודה האזרחי אשר עבדו ב‪ 12-‬החודשים האחרונים‪ .‬בקרב‬
‫המשתתפים בכוח העבודה האזרחי ובקרב המועסקים בכלל‪ ,‬וכן בקרב אלו שאינם משתתפים בכוח‬
‫העבודה האזרחי – לעדכון ההגדרה השפעה מועטה מזו של ההתאמה למפקד‪ .‬בקרב המועסקים המסווגים‬
‫לפי היקף משרה‪ ,‬הבלתי מועסקים והלא משתתפים בכוח העבודה האזרחי אשר לא עבדו כלל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים לא הייתה השפעה לעדכון ההגדרה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אוכלוסיית המשתתפים בכוח העבודה האזרחי גדלה בכ‪ 58-‬אלף נפש‪ ,‬גידול של ‪ 1.9%‬בעקבות שני‬
‫השינויים יחד ו‪ 1.6%-‬בעקבות ההתאמה לאומדני המפקד בלבד‪ .‬אוכלוסיית הלא משתתפים בכוח‬
‫העבודה האזרחי גדלה בכ‪ 16-‬אלף נפש )גידול של ‪ 0.7%‬בעקבות שני השינויים יחד ושל ‪ 1.1%‬בעקבות‬
‫ההתאמה לאומדני המפקד(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בהשפעת העדכון של הגדרת תכונות כוח העבודה‪ ,‬גדלה אוכלוסיית הנעדרים זמנית מעבודתם ב‪,5.1%-‬‬
‫ובהשפעת ההתאמה לאומדני המפקד‪ ,‬גדלה עוד ב‪ ;1.4%-‬בסך הכל בעקבות שני השינויים יחד גדלה‬
‫אוכלוסייה זו בכ‪ 12-‬אלף נפש‪ .‬במקביל‪ ,‬קטנה קבוצת הלא משתתפים בכוח העבודה האזרחי שעבדו‬
‫ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים ב‪ 6.3%-‬כתוצאה מעדכון ההגדרה‪ .‬ההתאמה לאומדני המפקד קיזזה מעט‬
‫את צמצום הקבוצה )ב‪ ,(0.9%-‬כך שבסך הכל בעקבות שני השינויים ביחד קטנה הקבוצה בכ‪ 8-‬אלף‬
‫נפש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגידול בקבוצת הנעדרים זמנית מעבודתם מתרחש בעיקר בקרב נשים‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬בשל מקרים‬
‫רבים יחסית של חופשה ללא תשלום הנלקחת לאחר ‪ 14‬שבועות של חופשת לידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השינויים לא השפיעו באופן משמעותי על אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי ועל שיעור‬
‫התעסוקה )גידול של ‪ 0.3‬נקודות האחוז(‪ ,‬ואף לא על אחוז הבלתי מועסקים )ירידה של ‪ 0.07‬נקודות‬
‫האחוז( )לוח ‪.(3‬‬
‫השפעת שני השינויים על אומדני משקי הבית )לוח ‪:(4‬‬
‫‪‬‬
‫מספר משקי הבית בישראל גדל בכ‪ 31-‬אלף )גידול של ‪.(1.5%‬‬
‫‪‬‬
‫מספר משקי הבית שבהם מועסקים גדל בכ‪ 24-‬אלף )גידול של ‪ .(1.5%‬מזה‪ ,‬היה גידול של כ‪ 19-‬אלף‬
‫במשקי בית שבהם כולם מועסקים )גידול של ‪.(2.8%‬‬
‫‪‬‬
‫מספר משקי הבית ללא מועסקים גדל בכ‪ 6-‬אלף )גידול של ‪ .(1.2%‬רובו המוחלט של הגידול התרחש‬
‫במשקי בית שבהם אין כלל משתתפים בכוח העבודה‪.‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫ לפי‬,‫ ומעלה‬15 ‫ בני‬-.1 ‫לוח‬
,‫ גיל‬,‫ מין‬,‫קבוצת אוכלוסייה‬
‫צורת יישוב מגורים ומחוז מגורים‬
TABLE 1 . - PERSONS AGED 15 AND OVER,
BY POPULATION GROUP, SEX, AGE, TYPE OF
LOCALITY OF RESIDENCE, AND DISTRICT OF RESIDENCE
‫אחוז שינוי‬
Percentage
of change
‫הפרש‬
Difference
2009
(1)‫נתונים חדשים‬
New data (1)
Thousands
Grand total
1.4
73.6
2009
‫נתונים ישנים‬
Old data
‫אלפים‬
5,398.7
5,325.2
Population group
Thereof:
‫סך כולל‬
‫קבוצת אוכלוסייה‬
:‫מזה‬
‫יהודים‬
‫ערבים‬
‫מין‬
‫גברים‬
‫נשים‬
Jews
Arabs
1.2
1.9
53.1
17.9
4,336.8
947.1
4,283.7
929.2
Males
Females
1.4
1.4
35.6
38.0
2,631.9
2,766.8
2,596.3
2,728.9
-0.8
0.3
0.8
2.5
2.7
1.3
1.2
1.9
1.7
2.0
-2.9
2.8
9.1
22.3
20.3
4.8
3.7
3.6
3.2
6.8
360.6
810.4
1,110.2
927.5
776.9
369.4
305.9
193.7
194.0
350.3
363.5
807.6
1,101.1
905.2
756.6
364.6
302.2
190.2
190.8
343.5
1.1
4.3
0.7
0.5
-2.5
56.2
13.7
1.5
0.9
-3.8
4,952.6
506.6
335.1
218.6
179.5
148.3
4,896.4
506.6
321.4
217.1
178.6
152.1
2.6
-0.4
1.3
0.9
0.2
4.0
4.3
9.5
0.1
26.7
-2.1
14.7
4.0
0.6
17.3
8.0
9.3
0.1
1,067.1
482.8
1,164.3
434.5
415.9
446.1
193.8
106.3
146.1
1,040.3
484.8
1,149.7
430.5
415.3
428.8
185.8
97.0
146.0
‫ סך הכל‬- ‫יישובים כפריים‬
‫מושבים‬
‫קיבוצים‬
‫יישובים כפריים אחרים‬
..
0.5
1.6
0.6
4.3
2.0
-3.2
0.1
4.5
10.8
8.4
41.0
14.4
-5.6
603.0
882.4
682.4
1,307.3
1,004.5
747.2
172.0
602.9
877.9
671.6
1,298.9
963.4
732.8
177.6
‫מחוז מגורים‬
‫מחוז ירושלים‬
‫מחוז הצפון‬
‫מחוז חיפה‬
‫מחוז המרכז‬
‫מחוז תל אביב‬
‫מחוז הדרום‬
(2)‫אזור יהודה והשומרון‬
Sex
Age
‫גיל‬
15-17
18 -24
25-34
35-44
45-54
55 -59
60 -64
65 -69
70 -74
75+
Type of
locality of residence
Urban localities - total
Jerusalem
Tel Aviv-Yafo
Haifa
Rishon LeZiyyon
Ashdod
Size of locality
100,000-199,999
50,000-99,999
20,000-49,999
10,000-19,999
2,000-9,999
Rural localities - total
Moshavim
Kibbutzim
Other rural localities
‫צורת יישוב מגורים‬
‫ סך הכל‬- ‫יישובים עירוניים‬
‫ירושלים‬
‫יפו‬-‫תל אביב‬
‫חיפה‬
‫ראשון לציון‬
‫אשדוד‬
‫גודל יישוב‬
District of residence
Jerusalem District
Northern District
Haifa District
Central District
Tel Aviv District
Southern District
Judea and Samaria Area(2)
17-15
24-18
34-25
44-35
54-45
59-55
64-60
69-65
74-70
+75
(1) Based on the 2008 Population Census estimates.
(2) Israeli localities.
199,999-100,000
99,999-50,000
49,999-20,000
19,999-10,000
9,999-2,000
.2008 ‫( על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין‬1)
.‫( יישובים ישראליים‬2)
‫לוח ‪ -.2‬בני ‪ 15‬ומעלה‪ ,‬לפי תכונות כוח העבודה האזרחי‪,‬‬
‫מין וקבוצת אוכלוסייה‬
‫‪2009‬‬
‫על בסיס אומדני מפקד ‪1995‬‬
‫על בסיס אומדני מפקד ‪2008‬‬
‫‪Based on the 1995 census estimates‬‬
‫‪Based on the 2008 census estimates‬‬
‫הגדרה ישנה‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Old definition of‬‬
‫‪the labour force‬‬
‫הגדרה מעודכנת‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Updated definition‬‬
‫‪of the labour force‬‬
‫הגדרה ישנה‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Old definition of‬‬
‫‪the labour force‬‬
‫הגדרה מעודכנת‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Updated definition‬‬
‫‪of the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[1‬‬
‫]‪[2‬‬
‫]‪[3‬‬
‫]‪[4‬‬
‫אלפים‬
‫סך כולל‬
‫‪5,325.2‬‬
‫‪5,325.2‬‬
‫‪5,398.7‬‬
‫‪5,398.7‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקים‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪3,015.4‬‬
‫‪2,785.9‬‬
‫‪1,819.1‬‬
‫‪792.7‬‬
‫‪174.1‬‬
‫‪229.5‬‬
‫‪3,024.3‬‬
‫‪2,794.8‬‬
‫‪1,819.1‬‬
‫‪792.7‬‬
‫‪183.0‬‬
‫‪229.5‬‬
‫‪3,066.1‬‬
‫‪2,834.3‬‬
‫‪1,852.3‬‬
‫‪803.1‬‬
‫‪178.9‬‬
‫‪231.8‬‬
‫‪3,072.8‬‬
‫‪2,841.0‬‬
‫‪1,852.3‬‬
‫‪803.1‬‬
‫‪185.6‬‬
‫‪231.8‬‬
‫אינם בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪2,309.8‬‬
‫‪2,300.9‬‬
‫‪2,332.6‬‬
‫‪2,325.9‬‬
‫‪142.5‬‬
‫‪133.6‬‬
‫‪141.6‬‬
‫‪134.8‬‬
‫‪2,167.3‬‬
‫‪2,167.3‬‬
‫‪2,191.0‬‬
‫‪2,191.0‬‬
‫‪2,596.3‬‬
‫‪2,596.3‬‬
‫‪2,631.9‬‬
‫‪2,631.9‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקים‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪1,598.1‬‬
‫‪1,477.1‬‬
‫‪1,141.5‬‬
‫‪268.7‬‬
‫‪67.0‬‬
‫‪121.0‬‬
‫‪1,600.4‬‬
‫‪1,479.3‬‬
‫‪1,141.5‬‬
‫‪268.7‬‬
‫‪69.2‬‬
‫‪121.0‬‬
‫‪1,623.3‬‬
‫‪1,500.6‬‬
‫‪1,158.7‬‬
‫‪272.9‬‬
‫‪69.0‬‬
‫‪122.7‬‬
‫‪1,625.0‬‬
‫‪1,502.3‬‬
‫‪1,158.7‬‬
‫‪272.9‬‬
‫‪70.7‬‬
‫‪122.7‬‬
‫אינם בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪998.2‬‬
‫‪995.9‬‬
‫‪1,008.6‬‬
‫‪1,006.9‬‬
‫‪65.8‬‬
‫‪63.5‬‬
‫‪65.8‬‬
‫‪64.2‬‬
‫‪932.4‬‬
‫‪932.4‬‬
‫‪942.7‬‬
‫‪942.7‬‬
‫‪2,728.9‬‬
‫‪2,728.9‬‬
‫‪2,766.8‬‬
‫‪2,766.8‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקות‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתן‬
‫בלתי מועסקות‬
‫‪1,417.3‬‬
‫‪1,308.8‬‬
‫‪677.6‬‬
‫‪524.1‬‬
‫‪107.1‬‬
‫‪108.4‬‬
‫‪1,423.9‬‬
‫‪1,315.5‬‬
‫‪677.6‬‬
‫‪524.1‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪108.4‬‬
‫‪1,442.8‬‬
‫‪1,333.7‬‬
‫‪693.6‬‬
‫‪530.2‬‬
‫‪109.9‬‬
‫‪109.1‬‬
‫‪1,447.9‬‬
‫‪1,338.7‬‬
‫‪693.6‬‬
‫‪530.2‬‬
‫‪114.9‬‬
‫‪109.1‬‬
‫אינן בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪1,311.6‬‬
‫‪1,305.0‬‬
‫‪1,324.1‬‬
‫‪1,319.0‬‬
‫‪76.7‬‬
‫‪70.1‬‬
‫‪75.7‬‬
‫‪70.7‬‬
‫‪1,234.9‬‬
‫‪1,234.9‬‬
‫‪1,248.3‬‬
‫‪1,248.3‬‬
‫גברים ‪ -‬סך הכל‬
‫נשים ‪ -‬סך הכל‬
TABLE 2. - PERSONS AGED 15 AND OVER, BY CIVILIAN LABOUR FORCE CHARACTERISTICS,
SEX AND POPULATION GROUP
2009
‫אחוז שינוי‬
‫הפרש‬
Percentage of change
‫השפעת ההתאמה‬
2008 ‫לאומדני מפקד‬
Effect of
adjustment
to the 2008 census
‫השפעת עדכון‬
‫ההגדרה‬
‫סך הכל‬
Effect of updated
definition
Total
[2] / [1]
[4] / [1]
Difference
estimates
[4] / [2]
[4] - [1]
Thousands
Grand total
1.4
0.0
1.4
73.6
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.6
1.7
1.8
1.3
1.4
1.0
0.3
0.3
0.0
0.0
5.1
0.0
1.9
2.0
1.8
1.3
6.6
1.0
57.5
55.1
33.2
10.4
11.5
2.4
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
1.1
-0.4
0.7
16.1
0.9
-6.3
-5.4
-7.7
1.1
0.0
1.1
23.8
1.4
0.0
1.4
35.6
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.5
1.5
1.5
1.6
2.1
1.4
0.1
0.2
0.0
0.0
3.4
0.0
1.7
1.7
1.5
1.6
5.6
1.4
26.8
25.2
17.2
4.2
3.7
1.7
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
1.1
-0.2
0.9
8.7
1.0
-3.4
-2.5
-1.6
1.1
0.0
1.1
10.4
1.4
0.0
1.4
38.0
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.7
1.8
2.4
1.2
1.0
0.7
0.5
0.5
0.0
0.0
6.2
0.0
2.2
2.3
2.4
1.2
7.3
0.7
30.6
29.9
15.9
6.2
7.8
0.7
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
1.1
-0.5
0.6
7.4
0.9
-8.7
-7.9
-6.1
1.1
0.0
1.1
13.4
Males - total
Females - total
‫לוח ‪) -.2‬המשך(‬
‫‪2009‬‬
‫על בסיס אומדני מפקד ‪1995‬‬
‫על בסיס אומדני מפקד ‪2008‬‬
‫‪Based on the 1995 census estimates‬‬
‫‪Based on the 2008 census estimates‬‬
‫הגדרה מעודכנת‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Updated definition‬‬
‫‪of the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[2‬‬
‫הגדרה מעודכנת‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Updated definition‬‬
‫‪of the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[4‬‬
‫הגדרה ישנה‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Old definition of‬‬
‫‪the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[1‬‬
‫אלפים‬
‫הגדרה ישנה‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Old definition of‬‬
‫‪the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[3‬‬
‫מזה‪:‬‬
‫יהודים ‪ -‬סך כולל‬
‫‪4,283.7‬‬
‫‪4,283.7‬‬
‫‪4,336.8‬‬
‫‪4,336.8‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקים‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪2,555.0‬‬
‫‪2,364.3‬‬
‫‪1,512.6‬‬
‫‪693.8‬‬
‫‪157.9‬‬
‫‪190.7‬‬
‫‪2,563.3‬‬
‫‪2,372.5‬‬
‫‪1,512.6‬‬
‫‪693.8‬‬
‫‪166.2‬‬
‫‪190.7‬‬
‫‪2,599.5‬‬
‫‪2,406.7‬‬
‫‪1,541.7‬‬
‫‪702.8‬‬
‫‪162.1‬‬
‫‪192.8‬‬
‫‪2,605.7‬‬
‫‪2,412.9‬‬
‫‪1,541.7‬‬
‫‪702.8‬‬
‫‪168.3‬‬
‫‪192.8‬‬
‫אינם בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪1,728.7‬‬
‫‪1,720.4‬‬
‫‪1,737.4‬‬
‫‪1,731.2‬‬
‫‪126.2‬‬
‫‪118.0‬‬
‫‪125.2‬‬
‫‪119.0‬‬
‫‪1,602.5‬‬
‫‪1,602.5‬‬
‫‪1,612.2‬‬
‫‪1,612.2‬‬
‫‪2,074.0‬‬
‫‪2,074.0‬‬
‫‪2,103.8‬‬
‫‪2,103.8‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקים‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪1,275.4‬‬
‫‪1,180.2‬‬
‫‪894.5‬‬
‫‪228.1‬‬
‫‪57.6‬‬
‫‪95.3‬‬
‫‪1,277.4‬‬
‫‪1,182.1‬‬
‫‪894.5‬‬
‫‪228.1‬‬
‫‪59.5‬‬
‫‪95.3‬‬
‫‪1,299.0‬‬
‫‪1,202.2‬‬
‫‪910.4‬‬
‫‪232.3‬‬
‫‪59.5‬‬
‫‪96.8‬‬
‫‪1,300.3‬‬
‫‪1,203.5‬‬
‫‪910.4‬‬
‫‪232.3‬‬
‫‪60.8‬‬
‫‪96.8‬‬
‫אינם בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪798.6‬‬
‫‪796.7‬‬
‫‪804.8‬‬
‫‪803.5‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪53.5‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪54.1‬‬
‫‪743.2‬‬
‫‪743.2‬‬
‫‪749.4‬‬
‫‪749.4‬‬
‫‪2,209.7‬‬
‫‪2,209.7‬‬
‫‪2,233.1‬‬
‫‪2,233.1‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקות‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתן‬
‫בלתי מועסקות‬
‫‪1,279.6‬‬
‫‪1,184.1‬‬
‫‪618.1‬‬
‫‪465.7‬‬
‫‪100.4‬‬
‫‪95.5‬‬
‫‪1,285.9‬‬
‫‪1,190.5‬‬
‫‪618.1‬‬
‫‪465.7‬‬
‫‪106.7‬‬
‫‪95.5‬‬
‫‪1,300.5‬‬
‫‪1,204.5‬‬
‫‪631.4‬‬
‫‪470.6‬‬
‫‪102.5‬‬
‫‪96.1‬‬
‫‪1,305.4‬‬
‫‪1,209.4‬‬
‫‪631.4‬‬
‫‪470.6‬‬
‫‪107.4‬‬
‫‪96.1‬‬
‫אינן בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪930.1‬‬
‫‪923.8‬‬
‫‪932.6‬‬
‫‪927.6‬‬
‫‪70.7‬‬
‫‪64.4‬‬
‫‪69.8‬‬
‫‪64.9‬‬
‫‪859.3‬‬
‫‪859.3‬‬
‫‪862.8‬‬
‫‪862.8‬‬
‫גברים ‪ -‬סך הכל‬
‫נשים ‪ -‬סך הכל‬
TABLE 2.- (Cont'd)
2009
‫אחוז שינוי‬
‫הפרש‬
Percentage of change
‫השפעת ההתאמה‬
2008 ‫לאומדני מפקד‬
Effect of
adjustment
to the 2008 census
estimates
[4] / [2]
‫השפעת עדכון‬
‫ההגדרה‬
‫סך הכל‬
Effect of updated
definition
Total
[2] / [1]
[4] / [1]
Difference
[4] - [1]
Thousands
Thereof:
Jews - grand total
1.2
0.0
1.2
53.1
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.7
1.7
1.9
1.3
1.3
1.1
0.3
0.3
0.0
0.0
5.2
0.0
2.0
2.1
1.9
1.3
6.6
1.1
50.6
48.6
29.1
9.1
10.4
2.1
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
0.6
-0.5
0.1
2.5
0.9
-6.5
-5.7
-7.2
0.6
0.0
0.6
9.7
1.4
0.0
1.4
29.7
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.8
1.8
1.8
1.8
2.3
1.5
0.1
0.2
0.0
0.0
3.3
0.0
1.9
2.0
1.8
1.8
5.7
1.5
24.8
23.3
15.9
4.2
3.3
1.5
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
0.9
-0.2
0.6
4.9
1.1
-3.4
-2.4
-1.3
0.8
0.0
0.8
6.3
1.1
0.0
1.1
23.4
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.5
1.6
2.1
1.1
0.7
0.6
0.5
0.5
0.0
0.0
6.3
0.0
2.0
2.1
2.1
1.1
7.1
0.6
25.8
25.2
13.3
4.9
7.1
0.6
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
0.4
-0.7
-0.3
-2.4
0.7
-8.9
-8.3
-5.8
0.4
0.0
0.4
3.4
Males - total
Females - total
‫לוח ‪) -.2‬המשך(‬
‫‪2009‬‬
‫על בסיס אומדני מפקד ‪1995‬‬
‫על בסיס אומדני מפקד ‪2008‬‬
‫‪Based on the 1995 census estimates‬‬
‫‪Based on the 2008 census estimates‬‬
‫הגדרה מעודכנת‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Updated definition‬‬
‫‪of the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[2‬‬
‫הגדרה מעודכנת‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Updated definition‬‬
‫‪of the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[4‬‬
‫הגדרה ישנה‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Old definition of‬‬
‫‪the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[1‬‬
‫אלפים‬
‫ערבים ‪ -‬סך כולל‬
‫הגדרה ישנה‬
‫של תכונות‬
‫כוח העבודה‬
‫‪Old definition of‬‬
‫‪the labour force‬‬
‫‪characteristics‬‬
‫]‪[3‬‬
‫‪929.2‬‬
‫‪929.2‬‬
‫‪947.1‬‬
‫‪947.1‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקים‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪380.6‬‬
‫‪348.4‬‬
‫‪253.8‬‬
‫‪81.5‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪381.2‬‬
‫‪348.9‬‬
‫‪253.8‬‬
‫‪81.5‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪384.9‬‬
‫‪352.4‬‬
‫‪256.3‬‬
‫‪82.5‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪32.5‬‬
‫‪385.4‬‬
‫‪352.9‬‬
‫‪256.3‬‬
‫‪82.5‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪32.5‬‬
‫אינם בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪548.6‬‬
‫‪548.0‬‬
‫‪562.1‬‬
‫‪561.7‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪535.7‬‬
‫‪535.7‬‬
‫‪549.3‬‬
‫‪549.3‬‬
‫‪472.0‬‬
‫‪472.0‬‬
‫‪476.5‬‬
‫‪476.5‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקים‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪284.8‬‬
‫‪262.2‬‬
‫‪217.3‬‬
‫‪36.9‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪285.1‬‬
‫‪262.5‬‬
‫‪217.3‬‬
‫‪36.9‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪285.5‬‬
‫‪262.8‬‬
‫‪217.8‬‬
‫‪36.8‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪285.8‬‬
‫‪263.1‬‬
‫‪217.8‬‬
‫‪36.8‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪22.7‬‬
‫אינם בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪187.2‬‬
‫‪186.9‬‬
‫‪191.0‬‬
‫‪190.7‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪178.3‬‬
‫‪178.3‬‬
‫‪182.2‬‬
‫‪182.2‬‬
‫‪457.2‬‬
‫‪457.2‬‬
‫‪470.6‬‬
‫‪470.6‬‬
‫בכוח העבודה האזרחי‬
‫מועסקות‬
‫עבדו בהיקף מלא‬
‫עבדו בהיקף חלקי‬
‫נעדרו זמנית מעבודתן‬
‫בלתי מועסקות‬
‫‪95.8‬‬
‫‪86.1‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪96.1‬‬
‫‪86.4‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪44.6‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪99.5‬‬
‫‪89.7‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪99.6‬‬
‫‪89.8‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪9.8‬‬
‫אינן בכוח העבודה האזרחי‬
‫עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫לא עבדו בישראל ב‪12-‬‬
‫החודשים האחרונים‬
‫‪361.4‬‬
‫‪361.2‬‬
‫‪371.1‬‬
‫‪371.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪357.4‬‬
‫‪357.4‬‬
‫‪367.2‬‬
‫‪367.2‬‬
‫גברים ‪ -‬סך הכל‬
‫נשים ‪ -‬סך הכל‬
TABLE 2.- (Cont'd)
2009
‫אחוז שינוי‬
‫הפרש‬
Percentage of change
‫השפעת ההתאמה‬
2008 ‫לאומדני מפקד‬
Effect of
adjustment
to the 2008 census
estimates
[4] / [2]
Arabs - grand total
‫השפעת עדכון‬
‫ההגדרה‬
‫סך הכל‬
Effect of updated
definition
Total
[2] / [1]
[4] / [1]
Difference
[4] - [1]
Thousands
1.9
0.0
1.9
17.9
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
1.1
1.1
1.0
1.2
3.1
0.7
0.1
0.2
0.0
0.0
4.2
0.0
1.2
1.3
1.0
1.2
7.4
0.7
4.7
4.5
2.5
1.0
1.0
0.2
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
2.5
-0.1
2.4
13.1
0.5
-4.3
-3.8
-0.5
2.5
0.0
2.5
13.6
1.0
0.0
1.0
4.5
0.2
0.2
0.3
-0.2
1.1
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
3.6
0.0
0.3
0.3
0.3
-0.2
4.7
0.4
0.9
0.8
0.5
-0.1
0.4
0.1
2.1
-0.2
1.9
3.6
0.0
-3.3
-3.3
-0.3
2.2
0.0
2.2
3.9
2.9
0.0
2.9
13.4
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
3.7
3.9
5.4
2.4
6.5
1.4
0.3
0.3
0.0
0.0
5.2
0.0
4.0
4.2
5.4
2.4
12.0
1.4
3.8
3.7
2.0
1.1
0.6
0.1
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
2.7
-0.1
2.6
9.6
1.6
-6.3
-4.8
-0.2
2.7
0.0
2.7
9.8
Males - total
In civilian labour force
Employed
Worked full-time
Worked part-time
Temporarily absent from work
Unemployed
Not in civilian labour force
Worked in Israel during the
last 12 months
Did not work in Israel
during the last 12 months
Females - total
,‫ אחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי‬-. 3 ‫לוח‬
‫שיעור התעסוקה ואחוז הבלתי מועסקים‬
TABLE 3. - PERCENTAGE OF PARTICIPANTS IN CIVILIAN LABOUR FORCE,
EMPLOYMENT RATE AND PERCENTAGE OF
UNEMPLOYED PERSONS
‫הפרש‬
(1)
(‫)נקודות האחוז‬
Difference
(percentage
points) (1)
[4] - [1]
2009
2008 ‫על בסיס אומדני מפקד‬
Based on the 2008
census estimates
1995 ‫על בסיס אומדני מפקד‬
Based on the 1995
census estimates
‫הגדרה מעודכנת של‬
‫תכונות כוח העבודה‬
‫הגדרה ישנה של‬
‫תכונות כוח העבודה‬
‫הגדרה מעודכנת של‬
‫תכונות כוח העבודה‬
‫הגדרה ישנה של‬
‫תכונות כוח העבודה‬
Updated definition
of the labour force
characteristics
[4]
Old definition of
the labour force
characteristics
[3]
Updated definition
of the labour force
characteristics
[2]
Old definition of
the labour force
characteristics
[1]
Percentage of participants
in civilian labour force
0.30
56.92
56.79
56.79
56.62
‫אחוז המשתתפים בכוח העבודה‬
‫האזרחי‬
Employment rate
0.30
52.62
52.50
52.48
52.32
‫שיעור התעסוקה‬
-0.07
7.54
7.56
7.59
7.61
‫אחוז הבלתי מועסקים‬
Percentage of
unemployed persons
(1) The absolute difference between the percentage figures.
.‫( ההפרש המוחלט בין מספרי האחוזים‬1)
‫לוח ‪ -.4‬משקי בית‪ ,‬לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית‪,‬‬
‫מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה‬
‫אלפים‪ ,‬אלא אם כן צוין אחרת‬
‫‪2009‬‬
‫‪2009‬‬
‫נתונים ישנים נתונים חדשים‬
‫‪Old data‬‬
‫‪New data‬‬
‫הפרש‬
‫אחוז שינוי‬
‫‪Percentage Difference‬‬
‫)‪(1‬‬
‫משקי בית שבהם מועסקים‬
‫כולם מועסקים‬
‫מועסקים ובלתי מועסקים‬
‫מועסקים וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫מועסקים‪ ,‬בלתי מועסקים‬
‫וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫משקי בית ללא מועסקים‬
‫כולם בלתי מועסקים‬
‫בלתי מועסקים וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫אין משתתפים בכוח העבודה‬
‫משקי בית שבהם מועסקים ‪ -‬סך הכל‬
‫מועסק אחד‬
‫מזה‪ :‬עבד בהיקף מלא‬
‫עבד בהיקף חלקי‬
‫‪ 2‬מועסקים‬
‫שניהם עבדו בהיקף מלא‬
‫‪ 1‬עבד בהיקף מלא ‪ 1 /‬עבד בהיקף חלקי‬
‫שניהם עבדו בהיקף חלקי‬
‫‪ 3‬מועסקים ומעלה‬
‫מזה‪ :‬כולם עבדו בהיקף מלא‬
‫‪ 2‬עבדו בהיקף מלא‬
‫‪Old data‬‬
‫‪of change‬‬
‫סך הכל‬
‫סך כולל‬
‫‪2009‬‬
‫‪2009‬‬
‫נתונים ישנים נתונים חדשים‬
‫‪New data‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ Total‬משקי בית‬
‫שבראשם גבר ‪ -‬סך הכל‬
‫‪2,108.5‬‬
‫‪2,139.3‬‬
‫‪30.8‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1,248.1‬‬
‫‪1,268.7‬‬
‫‪1,592.6‬‬
‫‪1,617.0‬‬
‫‪24.3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1,003.9‬‬
‫‪1,019.0‬‬
‫‪697.8‬‬
‫‪717.1‬‬
‫‪19.3‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪426.7‬‬
‫‪440.5‬‬
‫‪73.0‬‬
‫‪74.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪40.9‬‬
‫‪41.5‬‬
‫‪753.9‬‬
‫‪757.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪494.2‬‬
‫‪494.8‬‬
‫‪67.9‬‬
‫‪68.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪42.0‬‬
‫‪42.2‬‬
‫‪515.8‬‬
‫‪522.3‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪244.2‬‬
‫‪249.7‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪39.3‬‬
‫‪39.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪23.8‬‬
‫‪23.9‬‬
‫‪452.0‬‬
‫‪457.6‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪207.3‬‬
‫‪212.1‬‬
‫‪1,592.6‬‬
‫‪1,617.0‬‬
‫‪24.3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1,003.9‬‬
‫‪1,019.0‬‬
‫‪696.7‬‬
‫‪703.4‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪412.1‬‬
‫‪415.1‬‬
‫‪516.3‬‬
‫‪520.4‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪350.4‬‬
‫‪351.7‬‬
‫‪180.4‬‬
‫‪180.9‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪61.6‬‬
‫‪62.6‬‬
‫‪712.5‬‬
‫‪725.5‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪469.2‬‬
‫‪478.7‬‬
‫‪436.8‬‬
‫‪442.8‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪261.7‬‬
‫‪265.4‬‬
‫‪238.1‬‬
‫‪244.2‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪186.7‬‬
‫‪191.9‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪37.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪183.4‬‬
‫‪188.1‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪122.6‬‬
‫‪125.1‬‬
‫‪73.1‬‬
‫‪75.3‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪45.8‬‬
‫‪46.9‬‬
‫‪63.9‬‬
‫‪66.0‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪43.5‬‬
‫‪44.7‬‬
‫‪1,762.1‬‬
‫‪1,784.0‬‬
‫‪21.9‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪970.2‬‬
‫‪987.2‬‬
‫‪1,325.8‬‬
‫‪1,346.4‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪778.3‬‬
‫‪791.8‬‬
‫‪637.2‬‬
‫‪654.7‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪378.7‬‬
‫‪391.1‬‬
‫מזה‪:‬‬
‫יהודים‬
‫משקי בית שבהם מועסקים‬
‫כולם מועסקים‬
‫מועסקים ובלתי מועסקים‬
‫מועסקים וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫מועסקים‪ ,‬בלתי מועסקים‬
‫וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫משקי בית ללא מועסקים‬
‫כולם בלתי מועסקים‬
‫בלתי מועסקים וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫אין משתתפים בכוח העבודה‬
‫משקי בית שבהם מועסקים ‪ -‬סך הכל‬
‫מועסק אחד‬
‫מזה‪ :‬עבד בהיקף מלא‬
‫עבד בהיקף חלקי‬
‫‪ 2‬מועסקים‬
‫שניהם עבדו בהיקף מלא‬
‫‪ 1‬עבד בהיקף מלא ‪ 1 /‬עבד בהיקף חלקי‬
‫שניהם עבדו בהיקף חלקי‬
‫‪ 3‬מועסקים ומעלה‬
‫מזה‪ :‬כולם עבדו בהיקף מלא‬
‫‪ 2‬עבדו בהיקף מלא‬
‫‪67.5‬‬
‫‪68.7‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪38.2‬‬
‫‪38.8‬‬
‫‪566.2‬‬
‫‪567.9‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪329.5‬‬
‫‪329.7‬‬
‫‪55.0‬‬
‫‪55.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪32.2‬‬
‫‪436.2‬‬
‫‪437.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪192.0‬‬
‫‪195.4‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪23.0‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪27.1‬‬
‫‪26.8‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪-1.0‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪386.8‬‬
‫‪387.7‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪166.4‬‬
‫‪169.4‬‬
‫‪1,325.8‬‬
‫‪1,346.4‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪778.3‬‬
‫‪791.8‬‬
‫‪544.7‬‬
‫‪549.7‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪284.3‬‬
‫‪287.0‬‬
‫‪387.2‬‬
‫‪390.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪234.7‬‬
‫‪235.9‬‬
‫‪157.5‬‬
‫‪157.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪49.7‬‬
‫‪50.5‬‬
‫‪623.1‬‬
‫‪634.2‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪392.4‬‬
‫‪400.6‬‬
‫‪388.3‬‬
‫‪393.3‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪221.8‬‬
‫‪224.9‬‬
‫‪202.7‬‬
‫‪207.9‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪153.8‬‬
‫‪158.4‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪32.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪16.6‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪158.1‬‬
‫‪162.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪101.6‬‬
‫‪104.2‬‬
‫‪61.2‬‬
‫‪63.4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪35.5‬‬
‫‪36.7‬‬
‫‪56.1‬‬
‫‪58.0‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪37.2‬‬
‫‪38.3‬‬
TABLE 4.- HOUSEHOLDS, BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLD MEMBERS,
SEX OF HOUSEHOLD HEAD AND POPULATION GROUP
Thousands, unless otherwise stated
‫אחוז שינוי‬
2009
2009
‫נתונים ישנים נתונים חדשים‬
‫הפרש‬
Percentage Difference
New data
of change
(1)
Households whose
head is female - total
GRAND TOTAL
Households with employed persons
Old data
‫אחוז שינוי‬
‫הפרש‬
Percentage Difference
of change
‫ משקי בית‬Households whose
‫ סך הכל‬- ‫ שבראשם אישה‬head is male - total
1.2
10.2
870.6
860.4
1.7
20.6
1.6
9.2
598.0
588.8
1.5
15.1
13.8
All members are employed
2.0
5.5
276.6
271.1
3.2
Employed and unemployed members
1.8
0.6
32.7
32.1
1.4
0.6
Employed and non-participants in labour force
1.2
3.2
262.9
259.7
0.1
0.6
-0.2
-0.1
25.8
25.9
0.3
0.1
0.3
0.9
272.6
271.6
2.3
5.5
Employed, unemployed and
non-participants in labour force
Households without employed persons
All members are unemployed
2.1
0.2
11.6
11.3
4.4
0.6
-0.5
-0.1
15.5
15.6
0.5
0.1
0.3
0.8
245.5
244.7
2.3
4.8
HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED PERSONS - TOTAL
1.6
9.2
598.0
588.8
1.5
15.1
1 employed person
1.3
3.6
288.3
284.6
0.7
3.1
1.7
2.8
168.7
165.9
0.3
1.2
-0.4
-0.5
118.3
118.8
1.6
1.0
1.4
3.5
246.7
243.3
2.0
9.5
Both worked full-time
1.3
2.2
177.4
175.1
1.4
3.7
1 worked full-time / 1 worked part-time
1.6
0.8
52.3
51.4
2.8
5.2
Both worked part-time
-
-
16.7
16.7
1.0
0.2
3 employed persons or more
3.5
2.2
63.0
60.9
2.1
2.5
4.1
1.1
28.3
27.2
2.4
1.1
4.4
0.9
21.3
20.4
2.9
1.3
Unemployed and non-participants in labour force
No participants in labour force
Thereof: Worked full-time
Worked part-time
2 employed persons
Thereof: All worked full-time
2 worked full-time
THEREOF:
JEWS - GRAND TOTAL
Households with employed persons
0.6
5.0
796.8
791.8
1.7
16.9
1.3
7.1
554.6
547.6
1.7
13.5
12.5
All members are employed
2.0
5.0
263.6
258.5
3.3
Employed and unemployed members
1.9
0.6
29.9
29.4
1.6
0.6
Employed and non-participants in labour force
0.6
1.5
238.2
236.7
0.1
0.2
Employed, unemployed and
non-participants in labour force
Households without employed persons
All members are unemployed
-
-
23.0
23.0
0.7
0.2
-0.9
-2.1
242.2
244.3
1.8
3.4
1.6
0.2
10.3
10.1
4.4
0.5
Unemployed and non-participants in labour force
-1.5
-0.2
13.5
13.7
-0.5
-0.1
No participants in labour force
-0.9
-2.0
218.4
220.4
1.8
2.9
HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED PERSONS - TOTAL
1.3
7.1
554.6
547.6
1.7
13.5
1 employed person
0.9
2.3
262.7
260.4
0.9
2.7
1.2
1.8
154.4
152.6
0.5
1.2
-0.6
-0.7
107.1
107.8
1.7
0.8
1.3
2.9
233.7
230.7
2.1
8.2
Both worked full-time
1.1
1.9
168.4
166.5
1.4
3.0
1 worked full-time / 1 worked part-time
1.3
0.6
49.5
48.9
3.0
4.6
Both worked part-time
-
-
15.4
15.4
1.5
0.3
3 employed persons or more
3.2
1.8
58.3
56.5
2.6
2.6
3.9
1.0
26.7
25.7
3.4
1.2
3.9
0.7
19.7
19.0
3.1
1.2
Thereof: Worked full-time
Worked part-time
2 employed persons
Thereof: All worked full-time
2 worked full-time
‫לוח ‪) -.4‬המשך(‬
‫אלפים‪ ,‬אלא אם כן צוין אחרת‬
‫‪2009‬‬
‫‪2009‬‬
‫נתונים ישנים נתונים חדשים‬
‫‪Old data‬‬
‫‪New data‬‬
‫הפרש‬
‫אחוז שינוי‬
‫‪Percentage Difference‬‬
‫)‪(1‬‬
‫משקי בית שבהם מועסקים‬
‫כולם מועסקים‬
‫מועסקים ובלתי מועסקים‬
‫מועסקים וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫מועסקים‪ ,‬בלתי מועסקים‬
‫וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫משקי בית ללא מועסקים‬
‫כולם בלתי מועסקים‬
‫בלתי מועסקים וכאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה‬
‫אין משתתפים בכוח העבודה‬
‫משקי בית שבהם מועסקים ‪ -‬סך הכל‬
‫מועסק אחד‬
‫מזה‪ :‬עבד בהיקף מלא‬
‫עבד בהיקף חלקי‬
‫‪ 2‬מועסקים‬
‫שניהם עבדו בהיקף מלא‬
‫‪ 1‬עבד בהיקף מלא ‪ 1 /‬עבד בהיקף חלקי‬
‫שניהם עבדו בהיקף חלקי‬
‫‪ 3‬מועסקים ומעלה‬
‫מזה‪ :‬כולם עבדו בהיקף מלא‬
‫‪ 2‬עבדו בהיקף מלא‬
‫‪New data‬‬
‫‪Old data‬‬
‫‪of change‬‬
‫סך הכל‬
‫ערבים‬
‫‪2009‬‬
‫‪2009‬‬
‫נתונים ישנים נתונים חדשים‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ Total‬משקי בית‬
‫שבראשם גבר ‪ -‬סך הכל‬
‫‪296.8‬‬
‫‪304.7‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪252.9‬‬
‫‪255.9‬‬
‫‪223.4‬‬
‫‪226.2‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪202.6‬‬
‫‪203.6‬‬
‫‪38.2‬‬
‫‪39.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪36.1‬‬
‫‪37.1‬‬
‫)‪(2.5‬‬
‫)‪(2.4‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫)‪(1.7‬‬
‫)‪(1.7‬‬
‫‪171.5‬‬
‫‪173.3‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪156.0‬‬
‫‪156.1‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪73.4‬‬
‫‪78.5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪50.2‬‬
‫‪52.3‬‬
‫)‪(1.2‬‬
‫)‪(1.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪60.3‬‬
‫‪65.0‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪223.4‬‬
‫‪226.2‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪202.6‬‬
‫‪203.6‬‬
‫‪132.8‬‬
‫‪134.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪119.0‬‬
‫‪119.2‬‬
‫‪115.2‬‬
‫‪116.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪107.8‬‬
‫‪107.7‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪69.6‬‬
‫‪70.7‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪65.3‬‬
‫‪66.1‬‬
‫‪33.8‬‬
‫‪34.4‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪32.4‬‬
‫‪30.9‬‬
‫‪31.5‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪29.3‬‬
‫‪29.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪21.0‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪18.4‬‬
‫‪18.3‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-0.8‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫)‪ (1‬על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין ‪ 2008‬והגדרה מעודכנת של תכונות כוח העבודה‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫‪..‬‬
TABLE 4.- (Cont'd)
Thousands, unless otherwise stated
‫אחוז שינוי‬
2009
2009
‫נתונים ישנים נתונים חדשים‬
‫הפרש‬
Percentage Difference
New data
of change
of change
‫ משקי בית‬Households whose
‫ סך הכל‬- ‫ שבראשם אישה‬head is male - total
11.2
4.9
Households with employed persons
8.8
1.8
All members are employed
8.8
0.2
..
..
11.0
1.7
17.2
Employed and unemployed members
Employed and non-participants in labour force
‫הפרש‬
Percentage Difference
(1)
Households whose
head is female - total
ARABS - GRAND TOTAL
Old data
‫אחוז שינוי‬
48.8
43.9
1.2
3.1
22.6
20.8
0.5
1.0
(2.3)
(2.2)
2.8
1.0
..
..
-
-
15.5
0.1
0.1
Employed, unemployed and
non-participants in labour force
-1.7
-
(2.3)
(2.3)
-1.2
-0.1
13.3
3.1
26.2
23.1
4.1
2.1
..
..
8.2
0.1
(1.7)
13.6
2.8
HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED PERSONS - TOTAL
8.8
1 employed person
9.5
Households without employed persons
All members are unemployed
..
..
(1.6)
1.9
0.2
23.7
20.8
4.7
1.8
1.8
22.6
20.8
0.5
1.0
1.3
15.2
13.9
0.2
0.3
12.5
0.9
8.4
7.4
-0.1
-0.1
4.2
0.3
6.7
6.4
1.2
0.1
6.0
0.3
4.6
4.3
1.3
0.8
All worked full-time
7.0
0.1
(2.0)
(1.9)
1.4
0.4
1 worked full-time / 1 worked part-time
9.2
0.1
(1.7)
(1.5)
1.6
0.5
..
..
(1.0)
-1.8
-0.1
9.3
0.2
..
..
..
..
Unemployed and non-participants in labour force
No participants in labour force
Thereof: Worked full-time
Worked part-time
2 employed persons
All worked part-time
3+ employed persons
Thereof: All worked full-time
2 worked full-time
..
..
(2.8)
..
(2.6)
..
(1.1)
(1) Based on the 2008 Population Census estimates and on updated definition of labour force characteristics.
-0.7
-0.1
..
-1.5
-0.1
..
1.7
0.1
‫הסבר על ניכוי עונתיות‪:‬‬
‫החל משנת ‪ 2012‬בוצע ניכוי עונתיות על הסדרות החודשיות של סקר כוח אדם‪ .‬באופן כללי‪ ,‬ניתן לבצע תהליך של ניכוי‬
‫העונתיות בסדרות שלהן נתונים מקוריים של חמש שנים לפחות‪ .‬כיוון שנתוני הסדרות החודשיות‪ ,‬לפי הסקר החדש‪ ,‬התחילו‬
‫בינואר ‪ ,2012‬נערך תהליך מיוחד של ניכוי עונתיות ואמידת המגמה‪ .‬התהליך מבוסס על נתונים מקוריים חודשיים‪ ,‬שחושבו‬
‫מנתוני סקר כוח אדם רבעוני‪ ,‬לתקופה החלה מינואר ‪ 2003‬ועד ספטמבר ‪ ,2011‬והוספת נתונים מקוריים מסקר כוח אדם‬
‫חודשי‪ ,‬מאוקטובר ‪ .2011‬כדי לערוך את תהליך ניכוי העונתיות ואמידת המגמה על סדרות נתונים ללא שבר בהגדרות‪ ,‬הותאמו‬
‫סדרות הנתונים הנ"ל לתכונות כלל כוח העבודה‪ ,‬בהתאם להגדרות סקר כוח אדם חודשי‪.‬‬
‫נציין שנתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים וימי הפעילות מהנתונים המקוריים‪ .‬נתוני‬
‫מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של האי‪-‬סדירות )רעשים( מהנתונים מנוכי העונתיות‪ .‬נתונים מנוכי עונתיות ונתוני המגמה‬
‫עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש )ניכוי עונתיות עדכני(‪.‬‬
‫הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב" הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל‪,2016-‬‬
‫מגמות ל‪) "2016-2012-‬באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד‪ :‬הגדרות‪ ,‬סיווגים ושיטות‪ ,‬שיטות סטטיסטיות‪ ,‬סדרות עתיות(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫עד‬
‫שם משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫השבוע הקובע‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪shavuam‬‬
‫מספר מזהה של השאלון )משק בית(‬
‫סמל יישוב‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪mezahe‬‬
‫‪ishuv‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫שנה‬
‫רבע‬
‫מספר הדירה‬
‫ספרת ביקורת למזהה )פוזיציות ‪(17-9‬‬
‫מספר משק הבית בדירה‬
‫החלפה של משק בית‬
‫סוג מדגם‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪shana‬‬
‫‪reva‬‬
‫‪dira‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫א‬
‫‪mbait‬‬
‫‪hahlafa‬‬
‫‪midgam‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫ב‬
‫‪shlav‬‬
‫נומרי‬
‫שלב פקידה )פנל(‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫ג‬
‫‪2.190‬‬
‫‪2.200‬‬
‫‪2.210‬‬
‫‪ozeret‬‬
‫נומרי‬
‫העסקת עוזרת בית‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫ד‬
‫‪2.180‬‬
‫‪hadarim‬‬
‫נומרי‬
‫מספר חדרים‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫ה‬
‫ו‬
‫‪ylad14‬‬
‫‪nef15‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫מספר ילדים עד גיל ‪) 14‬גיל ‪(14-0‬‬
‫מספר נפשות מעל גיל ‪15‬‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪00‬‬
‫‪13-01‬‬
‫מקור‬
‫מדגם קבוע‬
‫שאלון‬
‫עד ‪ – 100,000‬פיקטיבי‬
‫שאלון‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫שנת הדגימה‬
‫רבע השנה של החקירה הראשונה‬
‫מדגם שוטף‬
‫מדגם קבוע‬
‫שלב א )חדש(‬
‫שלב ב )חוזר(‬
‫שלב ג )חוזר(‬
‫שלב ד )חוזר(‬
‫מדגם מוסדות‬
‫מדגם בדווים ואחרים הגרים מחוץ ליישובים‬
‫לא מעסיקים עוזרת בית‬
‫שעות העסקת עוזרת בית‬
‫אפס שעות בשבוע שעבר‬
‫מספר שעות לא ידוע‬
‫לא ידוע אם מעסיקים עוזרת‬
‫מוסדות‪ ,‬בדווים‬
‫מספר החדרים )ספרה שנייה רק ‪ 0‬או ‪(5‬‬
‫לא ידוע‬
‫ילדים‬
‫נפשות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6 ,5‬‬
‫‪8 ,7‬‬
‫‪00‬‬
‫‪96-01‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪9.5-0.5‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪20-00‬‬
‫‪20-01‬‬
‫‪1‬‬
‫מקובץ‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫עד‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫סמל‬
‫תיאור משתנה‬
‫מקור‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫ז‬
‫‪2.000‬‬
‫‪nefeshot‬‬
‫נומרי‬
‫מספר נפשות במשק הבית‬
‫‪30-01‬‬
‫נפשות‬
‫שאלון‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫ח‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪20‬‬
‫‪dat‬‬
‫נומרי‬
‫דת )של ראש משק הבית(‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫יהודי‬
‫נוצרי‬
‫מוסלמי‬
‫דרוזי‬
‫אחר‬
‫שאלון‬
‫‪34‬‬
‫‪39‬‬
‫‪38‬‬
‫‪40‬‬
‫‪shavuab‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫שבוע פקידה‬
‫‪16-1‬‬
‫‪99‬‬
‫לא ידוע‬
‫‪41‬‬
‫‪45‬‬
‫‪myelall‬‬
‫נומרי‬
‫מספר ילדים בכל קבוצת גיל במשפחה‬
‫שאלון‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪49‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪yel0_1‬‬
‫‪yel2_4‬‬
‫‪yel5_9‬‬
‫‪yel10_14‬‬
‫‪yel15_17‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫‪mismbait‬‬
‫נומרי‬
‫קבוצת גיל ‪1-0‬‬
‫קבוצת גיל ‪4-2‬‬
‫קבוצת גיל ‪9-5‬‬
‫קבוצת גיל ‪14-10‬‬
‫קבוצת גיל ‪17-15‬‬
‫ריק‬
‫מספר משקי בית בדירה‬
‫שאלון‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪56‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪misprat‬‬
‫נומרי‬
‫‪1‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫‪min‬‬
‫נומרי‬
‫מספר פרט‬
‫ריק‬
‫מין‬
‫‪57‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪61‬‬
‫שאלון‬
‫‪5-1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30-01‬‬
‫לא ידוע‬
‫שאלון‬
‫‪1‬‬
‫זכר‬
‫‪2‬‬
‫נקבה‬
‫‪2‬‬
‫‪shnleida‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫שנת לידה‪ :‬מפורט עד גיל ‪ ,85‬שנת לידה של בני ‪99-00 85‬‬
‫לבני ‪+85‬‬
‫‪3‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪13‬‬
‫‪matzav‬‬
‫נומרי‬
‫מצב משפחתי‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫נשוי‬
‫נשוי‪ ,‬חי בנפרד‬
‫גרוש‬
‫אלמן‬
‫רווק‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪4‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪14‬‬
‫‪shnesuim‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫שנת נישואין‬
‫‪64‬‬
‫‪66‬‬
‫‪5‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪15‬‬
‫‪elida‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫ארץ לידה‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪99-00‬‬
‫מקור‬
‫שאלון‬
‫‪++‬‬
‫‪000‬‬
‫‪001‬‬
‫‪002‬‬
‫‪003‬‬
‫לא ידוע‬
‫לא נשאלו‬
‫ארצות ערב )לא כולל עירק‪ ,‬אירן וצפון אפריקה(‬
‫צפון אפריקה )לא כולל מצרים ומרוקו(‬
‫מרכז ומערב אירופה )לא כולל ארצות סקנדינביה וארצות‬
‫מערב הים התיכון(‬
‫‪004‬‬
‫‪005‬‬
‫גוש קומוניסטי לשעבר )לא כולל בריה"מ לשעבר(‬
‫בריה"מ לשעבר )לא כולל רוסיה ורפובליקות אסיאניות של‬
‫בריה"מ לשעבר(‬
‫‪006‬‬
‫‪007‬‬
‫‪008‬‬
‫‪009‬‬
‫‪011‬‬
‫‪012‬‬
‫‪013‬‬
‫‪014‬‬
‫‪015‬‬
‫‪016‬‬
‫‪017‬‬
‫‪018‬‬
‫‪019‬‬
‫‪020‬‬
‫‪021‬‬
‫‪022‬‬
‫‪023‬‬
‫‪024‬‬
‫ארצות אסיה אחרות‬
‫דרום אפריקה‪ ,‬זימבבואה‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬ניו זילנד‬
‫ארצות אפריקה אחרות )לא כולל אתיופיה(‬
‫ארה"ב וקנדה‬
‫ישראל‬
‫עירק‬
‫אירן‬
‫מצרים‬
‫מרוקו‬
‫ארצות סקנדינביה‬
‫ארצות מערב ים התיכון‬
‫רוסיה‬
‫רפובליקות אסיאניות של בריה"מ לשעבר‬
‫אתיופיה‬
‫מרכז אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫לא ידוע‬
‫אחר‬
‫‪3‬‬
‫מקובץ‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫‪67‬‬
‫עד‬
‫‪69‬‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫‪6‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪18‬‬
‫שם משתנה‬
‫‪elidaav‬‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫אלפאנומרי‬
‫תיאור משתנה‬
‫ארץ לידת האב לילידי ישראל‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪000‬‬
‫‪001‬‬
‫‪002‬‬
‫‪003‬‬
‫לא נשאלו‬
‫ארצות ערב )לא כולל עירק‪ ,‬אירן וצפון אפריקה(‬
‫צפון אפריקה )לא כולל מצרים ומרוקו(‬
‫מרכז ומערב אירופה )לא כולל ארצות סקנדינביה וארצות‬
‫מערב הים התיכון(‬
‫‪004‬‬
‫‪005‬‬
‫גוש קומוניסטי לשעבר )לא כולל בריה"מ לשעבר(‬
‫בריה"מ לשעבר )לא כולל רוסיה ורפובליקות אסיאניות של‬
‫בריה"מ לשעבר(‬
‫‪006‬‬
‫‪007‬‬
‫‪008‬‬
‫‪009‬‬
‫‪011‬‬
‫‪012‬‬
‫‪013‬‬
‫‪014‬‬
‫‪015‬‬
‫‪016‬‬
‫‪017‬‬
‫‪018‬‬
‫‪019‬‬
‫‪020‬‬
‫‪021‬‬
‫‪022‬‬
‫‪023‬‬
‫‪024‬‬
‫ארצות אסיה אחרות‬
‫דרום אפריקה‪ ,‬זימבבואה‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬ניו זילנד‬
‫ארצות אפריקה אחרות )לא כולל אתיופיה(‬
‫ארה"ב וקנדה‬
‫ישראל‬
‫עירק‬
‫אירן‬
‫מצרים‬
‫מרוקו‬
‫ארצות סקנדינביה‬
‫ארצות מערב ים התיכון‬
‫רוסיה‬
‫רפובליקות אסיאניות של בריה"מ לשעבר‬
‫אתיופיה‬
‫מרכז אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫לא ידוע‬
‫אחר‬
‫‪4‬‬
‫מקור‬
‫מקובץ‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪70‬‬
‫‪72‬‬
‫‪7‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪19‬‬
‫‪elidaem‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫ארץ לידת האם לילידי ישראל‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪8‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪16‬‬
‫‪salia‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫שנת עלייה‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪000‬‬
‫‪001‬‬
‫‪002‬‬
‫‪003‬‬
‫לא נשאלו‬
‫ארצות ערב )לא כולל עירק‪ ,‬אירן וצפון אפריקה(‬
‫צפון אפריקה )לא כולל מצרים ומרוקו(‬
‫מרכז ומערב אירופה )לא כולל ארצות סקנדינביה וארצות‬
‫מערב הים התיכון(‬
‫‪004‬‬
‫‪005‬‬
‫גוש קומוניסטי לשעבר )לא כולל בריה"מ לשעבר(‬
‫בריה"מ לשעבר )לא כולל רוסיה ורפובליקות אסיאניות של‬
‫בריה"מ לשעבר(‬
‫‪006‬‬
‫‪007‬‬
‫‪008‬‬
‫‪009‬‬
‫‪011‬‬
‫‪012‬‬
‫‪013‬‬
‫‪014‬‬
‫‪015‬‬
‫‪016‬‬
‫‪017‬‬
‫‪018‬‬
‫‪019‬‬
‫‪020‬‬
‫‪021‬‬
‫‪022‬‬
‫‪023‬‬
‫‪024‬‬
‫‪99-00‬‬
‫‪-‬‬‫‪++‬‬
‫ריק‬
‫ארצות אסיה אחרות‬
‫דרום אפריקה‪ ,‬זימבבואה‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬ניו זילנד‬
‫ארצות אפריקה אחרות )לא כולל אתיופיה(‬
‫ארה"ב וקנדה‬
‫ישראל‬
‫עירק‬
‫אירן‬
‫מצרים‬
‫מרוקו‬
‫ארצות סקנדינביה‬
‫ארצות מערב ים התיכון‬
‫רוסיה‬
‫רפובליקות אסיאניות של בריה"מ לשעבר‬
‫אתיופיה‬
‫מרכז אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫לא ידוע‬
‫אחר‬
‫מקור‬
‫מקובץ‬
‫שאלון‬
‫ילידי ישראל‬
‫לא ידוע‬
‫לא נשאלו‬
‫‪5‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫‪9‬‬
‫לוח ‪1‬‬
‫שאלה ‪17‬‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪halia‬‬
‫נומרי‬
‫חודש עלייה‬
‫נומרי‬
‫מספר ילדים בכל קבוצת גיל של ‪ 17-0‬לנשים;‬
‫לגברים‪ ,‬כאשר אמו של הילד לא במשק הבית‬
‫קבוצת גיל ‪1-0‬‬
‫קבוצת גיל ‪4-2‬‬
‫קבוצת גיל ‪9-5‬‬
‫קבוצת גיל ‪14-10‬‬
‫קבוצת גיל ‪17-15‬‬
‫לימודים‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪81‬‬
‫‪myelalln‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪yln0_1‬‬
‫‪yln2_4‬‬
‫‪yln5_9‬‬
‫‪yln10_14‬‬
‫‪yln15_17‬‬
‫‪limudim‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪shnotlim‬‬
‫נומרי‬
‫מספר שנות לימוד‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪sugbsef‬‬
‫נומרי‬
‫סוג בית ספר אחרון‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪16‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪needar‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫האם נעדר מהעבודה בשבוע שעבר‬
‫‪10‬‬
‫‪3.20‬‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪00‬‬
‫‪12-01‬‬
‫‪99‬‬
‫ריק‬
‫מקור‬
‫לא נשאלו‬
‫שאלון‬
‫לא ידוע‬
‫לנשים רווקות ללא ילדים ולגברים אחרים‬
‫שאלון‬
‫למד רק בעבר‬
‫לומד היום‪ ,‬כולל בחופשה‬
‫לא למד כלל‬
‫לא ידוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪98-01‬‬
‫‪99‬‬
‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪99‬‬
‫‪00‬‬
‫לא ידוע‬
‫לא למד כלל‬
‫בית ספר יסודי וחטיבת ביניים‬
‫בית ספר תיכון מקצועי או חקלאי‬
‫בית ספר תיכון עיוני‬
‫ישיבה‪/‬מדרשה גדולה‬
‫בית ספר על‪-‬תיכון למורים ולגננות‬
‫בית ספר על‪-‬תיכון להנדסאים ולטכנאים‬
‫בית ספר על‪-‬תיכון אחר‬
‫מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫לא למד כלל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫‪6‬‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪51‬‬
‫‪4.410‬‬
‫‪sahar‬‬
‫נומרי‬
‫לשכירים בלבד‪ :‬האם מקבל את שכרו מ‪...‬‬
‫)מרבע ‪ ,2‬שנת ‪(2000‬‬
‫‪16‬‬
‫‪hipes‬‬
‫נומרי‬
‫האם חיפש עבודה באופן פעיל בשבוע שעבר )מ‪-‬‬
‫‪ 1995‬ועד ‪(1999‬‬
‫‪hipes4‬‬
‫נומרי‬
‫האם חיפש עבודה ב‪ 4-‬השבועות האחרונים‬
‫‪avadbe12‬‬
‫נומרי‬
‫האם עבד בשנה האחרונה בארץ‬
‫‪shaotbdk‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫שעות עבודה בדרך כלל‬
‫נומרי‬
‫פחות שעות עבודה בשבוע שעבר‬
‫נומרי‬
‫סיבות לכך שעבד פחות בשבוע שעבר‬
‫‪89‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪17‬‬
‫‪4.130‬‬
‫‪46‬‬
‫‪4.300‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪4.61‬‬
‫‪shaotpht‬‬
‫‪96‬‬
‫‪96‬‬
‫‪21‬‬
‫‪sibapht‬‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪98-01‬‬
‫‪++‬‬
‫‪97-00‬‬
‫ממקום העבודה‬
‫מחברת כוח אדם‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫מספר שעות‬
‫מספר שעות לא קבוע‬
‫מספר שעות‬
‫שאלון‬
‫‪1‬‬
‫חופשה )כולל לימודים‪ ,‬אבל‪ ,‬חתונה‪ ,‬חופשה שנתית וכדומה(‬
‫שאלון‬
‫‪22‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪4.81‬‬
‫‪shaotnsf‬‬
‫נומרי‬
‫שעות עבודה שעבד בשבוע שעבר נוסף לרגיל‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪45-00‬‬
‫מחלה‪ ,‬תאונה‬
‫מחלה של ילד או בן משפחה‬
‫חגים‬
‫מילואים‬
‫צמצומים )מזג אוויר לא מתאים – עד שנת ‪(2003‬‬
‫סכסוך עבודה‪ ,‬שביתה או השבתה‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫מספר שעות‬
‫שאלון‬
‫‪23 100‬‬
‫‪4.90‬‬
‫‪shaotavd‬‬
‫נומרי‬
‫מספר שעות עבודה בשבוע שעבר בפועל‬
‫‪98-01‬‬
‫מספר שעות‬
‫שאלון‬
‫‪4.70‬‬
‫מ‪ 2003-‬שינוי אופנות‬
‫‪98 97‬‬
‫‪99‬‬
‫סמל‬
‫מקור‬
‫‪7‬‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪25 102 101‬‬
‫‪4.100‬‬
‫‪sibaeadr‬‬
‫נומרי‬
‫‪26 103 103‬‬
‫‪4.110‬‬
‫‪zmaneadr‬‬
‫נומרי‬
‫זמן היעדרות‬
‫‪27 104 104‬‬
‫‪4.120‬‬
‫‪eadrtash‬‬
‫נומרי‬
‫היעדרות בתשלום‬
‫‪28 105 105‬‬
‫‪hipesead‬‬
‫נומרי‬
‫‪4.130‬‬
‫‪29 106 106‬‬
‫‪4.140‬‬
‫האם חיפש עבודה בזמן היעדרות ב‪ 4-‬השבועות‬
‫האחרונים‬
‫‪avad35‬‬
‫נומרי‬
‫האם עבד בדרך כלל ‪ 35‬שעות או יותר בשבוע‬
‫‪mismlea‬‬
‫נומרי‬
‫האם עבודה זו נחשבת למשרה מלאה‬
‫סיבה להיעדרות‬
‫מ‪ 2003-‬שינוי אופנות‬
‫מרבע ‪ ,2‬שנת ‪2000‬‬
‫‪30 107 107‬‬
‫‪4.150‬‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מחלה‪ ,‬תאונה‬
‫חופשת לידה )עד ‪ 12‬שבועות(‬
‫חופשה אחרת‬
‫מילואים‬
‫צמצומים )מזג אוויר לא מתאים – עד שנת ‪(2003‬‬
‫סכסוך עבודה )שביתה או השבתה(‬
‫הפסקה זמנית של העבודה )עד ‪ 30‬יום(‬
‫הובטחה עבודה תוך ‪ 30‬יום‬
‫אחר‬
‫מחלת ילד או בן משפחה אחר‬
‫לא ידוע‬
‫עד חודש‬
‫‪ 3-2‬חודשים‬
‫‪ 12-4‬חודשים‬
‫יותר משנה‬
‫כן‬
‫לא‬
‫אחר )עצמאי‪ ,‬מעביד‪ ,‬חבר קיבוץ‪ ,‬בן משפחה ללא תשלום(‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫אחר )עצמאי‪ ,‬מעביד‪ ,‬חבר קיבוץ‪ ,‬בן משפחה ללא תשלום(‬
‫‪9‬‬
‫לא ידוע‬
‫‪8‬‬
‫מקור‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫סמל‬
‫תיאור משתנה‬
‫מקור‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪31 108 108‬‬
‫‪4.160‬‬
‫‪sibahalk‬‬
‫נומרי‬
‫סיבה לעבודה בהיקף חלקי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חיפש עבודה בהיקף מלא ולא מצא‬
‫חיפש עבודה נוספת ולא מצא‬
‫לא יכול לעבוד יותר )מחלה‪ ,‬מום‪ ,‬נכות(‬
‫פנסיה‪ ,‬גיל גבוה‬
‫עקרת בית )טיפול בילדים או במשק הבית(‬
‫לומד‬
‫לא מעוניין לעבוד במשרה מלאה‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫שאלון‬
‫‪33 109 109‬‬
‫‪4.171‬‬
‫‪hiplisav‬‬
‫נומרי‬
‫חיפש עבודה דרך לשכת העבודה של שירות‬
‫התעסוקה‬
‫‪33 110 110‬‬
‫‪4.172‬‬
‫‪hipkadm‬‬
‫נומרי‬
‫חיפש עבודה בחברה לשירותי כוח אדם )לשכות‬
‫אחרות(‬
‫‪33 111 111‬‬
‫‪4.173‬‬
‫‪hipiton‬‬
‫נומרי‬
‫חיפש עבודה באמצעות מודעות בעיתונים‬
‫‪33 112 112‬‬
‫‪4.174‬‬
‫‪hipmaas‬‬
‫נומרי‬
‫חיפש עבודה באמצעות פנייה למעסיק אישית או‬
‫בכתב‬
‫‪33 113 113‬‬
‫‪4.175‬‬
‫‪hiphaver‬‬
‫נומרי‬
‫חיפש עבודה באמצעות חברים או קרובים‬
‫‪33 114 114‬‬
‫‪4.176‬‬
‫‪hipesek‬‬
‫נומרי‬
‫ניסה להקים עסק‬
‫‪33 115 115‬‬
‫‪4.177‬‬
‫‪hipaher‬‬
‫נומרי‬
‫חיפש עבודה באופן אחר‬
‫‪34 117 116‬‬
‫‪4.180‬‬
‫‪hipmeseh‬‬
‫נומרי‬
‫משך חיפוש עבודה )שבועות(‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪98-01‬‬
‫‪99‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫שבועות‬
‫לא ידוע‬
‫שאלון‬
‫‪9‬‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪35 118 118‬‬
‫‪4.190‬‬
‫‪hipmalhl‬‬
‫נומרי‬
‫האם חיפש עבודה בהיקף מלא או חלקי‬
‫‪36 119 119‬‬
‫‪4.200‬‬
‫‪37 120 120‬‬
‫‪4.210‬‬
‫‪zminut‬‬
‫נומרי‬
‫זמינות לעבודה בשבוע שעבר‬
‫‪sibazmin‬‬
‫נומרי‬
‫סיבה לאי‪-‬זמינות לעבודה בשבוע שעבר‬
‫‪38 121 121‬‬
‫‪4.220‬‬
‫‪avadipam‬‬
‫נומרי‬
‫האם עבד אי פעם בארץ ומתי‬
‫‪39 122 122‬‬
‫‪4.230‬‬
‫‪madifsik‬‬
‫נומרי‬
‫מדוע הפסיק לעבוד‬
‫‪40 123 123‬‬
‫‪4.240‬‬
‫‪matifsik‬‬
‫נומרי‬
‫מתי הפסיק את עבודתו האחרונה‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫מלא‬
‫חלקי‬
‫לא ידוע‬
‫זמין‬
‫לא זמין‬
‫למד‬
‫חולה‬
‫מילואים‬
‫לא היה "סידור לילדים"‬
‫אחר‬
‫עבד ב‪ 12-‬החודשים האחרונים‬
‫עבד לפני ‪ 12‬החודשים האחרונים‬
‫לא עבד אף פעם בארץ‬
‫פוטר בגלל צמצומים‬
‫עבודה הסתיימה )או חוזה(‪ ,‬כולל עבודה עונתית‬
‫פוטר מסיבות אחרות‬
‫התפטר‬
‫יצא לפנסיה‬
‫לימודים‬
‫שירות בצה"ל‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫לפני שנה עד שנתיים‬
‫לפני ‪ 3-2‬שנים‬
‫לפני ‪ 4-3‬שנים‬
‫לפני ‪ 5-4‬שנים‬
‫לפני ‪ 5‬שנים או יותר‬
‫לא ידוע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫מקור‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪41 124 124‬‬
‫‪4.250‬‬
‫‪maasalif‬‬
‫נומרי‬
‫מה עשה לפני שהתחיל לחפש עבודה‬
‫‪47 125 125‬‬
‫‪4.320‬‬
‫‪nayadut‬‬
‫נומרי‬
‫ניידות בעבודה‬
‫‪anaf‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫ריק‬
‫ענף כלכלי‬
‫‪129 126‬‬
‫‪48 132 130‬‬
‫‪4.330‬‬
‫‪4.340‬‬
‫‪4.350‬‬
‫‪4.360‬‬
‫‪49 135 133‬‬
‫‪4.370‬‬
‫‪4.380‬‬
‫‪4.390‬‬
‫‪mislah‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫משלח יד‬
‫‪50 136 136‬‬
‫‪4.400‬‬
‫‪maamad‬‬
‫נומרי‬
‫מעמד בעבודה‬
‫סמל‬
‫מקור‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫שאלון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שירת בצה"ל‬
‫למד‬
‫עולה חדש‬
‫עקרת בית )טיפול בילדים או במשק הבית(‬
‫עבד‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫עובד ביישוב המגורים‬
‫שאלון‬
‫עובד מחוץ ליישוב המגורים )כולל מקום שאינו יישוב מ‪(2001-‬‬
‫‪3‬‬
‫עובד במקומות שונים )כולל מקום שאינו יישוב עד ‪(2000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫עובד בחו"ל )מטעם חברה ישראלית(‬
‫לא ידוע‬
‫‪999-001‬‬
‫‪99A-01A‬‬
‫‪XXX‬‬
‫סמל ענף‬
‫הקבצה של סמל הענף בספרה שלישית‬
‫לא ידוע )‪ X‬אפשרי ככל אחד מ‪ 3-‬התווים(‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬הסיווג‬
‫האחיד של ענפי הכלכלה ‪ ,1993‬מהדורה שנייה‪,‬‬
‫פרסום טכני מס' ‪ ,63‬ירושלים‪) 2003 ,‬לפי ענף‬
‫משנה(‬
‫‪999-001‬‬
‫‪99A-01A‬‬
‫סמל משלח יד‬
‫הקבצה של סמל משלח יד בספרה שלישית‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬הסיווג‬
‫האחיד של משלחי יד ‪ ,1994‬פרסום טכני מס'‬
‫‪ ,64‬ירושלים‪) 1994 ,‬לפי קבוצה משנית(‬
‫‪XXX‬‬
‫לא ידוע )‪ X‬אפשרי ככל אחד מ‪ 3-‬התווים(‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫שכיר‬
‫מעביד של ‪ 2-1‬עובדים‬
‫מעביד של ‪ 3‬עובדים או יותר‬
‫עצמאי )ללא עובדים(‬
‫חבר קואופרטיב‬
‫חבר קיבוץ‬
‫בן משפחה ללא תשלום‬
‫‪11‬‬
‫שאלון‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫‪52 138 137‬‬
‫‪4.430‬‬
‫‪142 139‬‬
‫‪13 144 143‬‬
‫‪3.50‬‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪hodavoda‬‬
‫נומרי‬
‫חודשי עבודה בישראל בשנה האחרונה‬
‫‪teuda‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫התעודה הגבוהה ביותר שקיבל‬
‫)משנת ‪ – 1999-1995 ,2000‬ריק(‬
‫‪145 145‬‬
‫‪147 146‬‬
‫‪mpratbz‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫מספר הפרט של בן‪/‬בת הזוג‬
‫‪149 148‬‬
‫‪gilhishuv‬‬
‫נומרי‬
‫גיל מפורט‬
‫‪150 150‬‬
‫‪leom‬‬
‫נומרי‬
‫לאום‬
‫)מ‪(2001-‬‬
‫‪datrmb‬‬
‫נומרי‬
‫דת של ראש משק בית‬
‫)מ‪ 1995-‬ועד ‪(2000‬‬
‫‪datj‬‬
‫נומרי‬
‫דת של ראש משק בית‬
‫‪151 151‬‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫מספר חודשי עבודה‬
‫לא ידוע‬
‫‪12-01‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫תעודת סיום בי"ס יסודי או חטיבת ביניים‬
‫תעודת סיום תיכון )שאינה תעודת בגרות(‬
‫תעודת בגרות‬
‫תעודת סיום בי"ס על‪-‬תיכון שאינה תעודה אקדמית‬
‫תואר אקדמי ראשון‪ ,B.A. ,‬או תואר מקביל‬
‫תואר אקדמי שני‪ ,M.A. ,‬או תואר מקביל )כולל ד"ר לרפואה(‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪99‬‬
‫תואר אקדמי שלישי‪ ,Ph.D. ,‬או תואר מקביל‬
‫תעודה אחרת‬
‫לא קיבל תעודה‬
‫לא ידוע‬
‫‪30-01‬‬
‫‪84-15‬‬
‫‪85‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫בני ‪+85‬‬
‫יהודים‬
‫ערבים‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אחרים‬
‫בדווים‬
‫יהודים‬
‫לא יהודים‬
‫יהודים‬
‫לא יהודים‬
‫‪12‬‬
‫מקור‬
‫שאלון‬
‫שאלון‬
‫מחושב )עמודות ‪(55-54 ,51-50‬‬
‫)לפי מספר פרט ויחס קרבה כלכלי(‬
‫מחושב )עמודות ‪(60-59 ,58-57‬‬
‫)לפי חודש לידה ושנת לידה(‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(209-208 ,74-73 ,33‬‬
‫)לפי דת ראש משק הבית‪ ,‬שנת עלייה‪ ,‬צורת‬
‫יישוב מגורים(‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(33 ,21‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודה ‪(33‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪152 152‬‬
‫‪ozeretnk‬‬
‫נומרי‬
‫העסקת עוזרת בית‬
‫‪154 153‬‬
‫‪gilnk‬‬
‫נומרי‬
‫גיל‬
‫‪155 155‬‬
‫‪156 156‬‬
‫‪yld14nk‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫מספר ילדים עד גיל ‪ 14‬במשק הבית‬
‫‪157 157‬‬
‫‪gilylzai‬‬
‫נומרי‬
‫גיל הילד הצעיר )עד ‪ (17‬במשק הבית‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫לא מעסיקים עוזרת‬
‫‪ 07-01‬שעות‬
‫‪ 15-08‬שעות‬
‫‪ +16‬שעות‬
‫בשבוע שעבר לא עבדה‬
‫מספר שעות לא ידוע‬
‫לא ידוע אם מעסיקים עוזרת‬
‫‪17-15‬‬
‫‪24-18‬‬
‫‪29-25‬‬
‫‪34-30‬‬
‫‪44-35‬‬
‫‪54-45‬‬
‫‪59-55‬‬
‫‪64-60‬‬
‫‪69-65‬‬
‫‪74-70‬‬
‫‪+75‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 0‬ילדים‬
‫ילד אחד‬
‫‪ 2‬ילדים‬
‫‪ 3‬ילדים‬
‫‪ +4‬ילדים‬
‫‪1-0‬‬
‫‪4-2‬‬
‫‪9-5‬‬
‫‪14-10‬‬
‫‪17-15‬‬
‫אין ילדים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13‬‬
‫מקור‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(24-23‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(149-148‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(45-41‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(45-41‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪158 158‬‬
‫‪yl14prat‬‬
‫נומרי‬
‫מספר ילדים עד גיל ‪ 14‬לנשים;‬
‫לגברים‪ ,‬כאשר אמו של הילד‬
‫לא במשק הבית‬
‫‪159 159‬‬
‫‪gilylzap‬‬
‫נומרי‬
‫גיל הילד הצעיר )עד ‪ (17‬לנשים;‬
‫לגברים‪ ,‬כאשר אמו של הילד‬
‫לא במשק הבית‬
‫‪160 160‬‬
‫‪yld17nk‬‬
‫נומרי‬
‫מספר ילדים עד גיל ‪ 17‬במשק הבית‬
‫‪161 161‬‬
‫‪yl17prat‬‬
‫נומרי‬
‫מספר ילדים עד גיל ‪ 17‬לנשים; לגברים‪ ,‬כאשר‬
‫אמו של הילד לא במשק הבית‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪ 0‬ילדים‬
‫ילד אחד‬
‫‪ 2‬ילדים‬
‫‪ 3‬ילדים‬
‫‪ +4‬ילדים‬
‫גברים אחרים‬
‫‪1-0‬‬
‫‪4-2‬‬
‫‪9-5‬‬
‫‪14-10‬‬
‫‪17-15‬‬
‫אין ילדים‬
‫‪ 0‬ילדים‬
‫ילד אחד‬
‫‪ 2‬ילדים‬
‫‪ 3‬ילדים‬
‫‪ +4‬ילדים‬
‫‪ 0‬ילדים‬
‫ילד אחד‬
‫‪ 2‬ילדים‬
‫‪ 3‬ילדים‬
‫‪ +4‬ילדים‬
‫גברים אחרים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14‬‬
‫מקור‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(81-77‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(81-77‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(45-41‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(81-77‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪163 162‬‬
‫‪veteknis‬‬
‫נומרי‬
‫ותק בנישואין‬
‫‪164 164‬‬
‫‪ybeset‬‬
‫נומרי‬
‫יבשת לידה‬
‫‪165 165‬‬
‫‪ybesav‬‬
‫נומרי‬
‫יבשת לידת האב‬
‫)לילידי ישראל בלבד(‬
‫‪166 166‬‬
‫‪ybesem‬‬
‫נומרי‬
‫יבשת לידת האם‬
‫)לילידי ישראל בלבד(‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫פחות משנה‬
‫שנה אחת‬
‫‪2‬‬
‫‪4-3‬‬
‫‪6-5‬‬
‫‪9-7‬‬
‫‪14-10‬‬
‫‪19-15‬‬
‫‪+20‬‬
‫לא ידוע‬
‫לא נשוי‬
‫אסיה‬
‫אפריקה‬
‫אירופה‬
‫אמריקה‪-‬אוקיאניה‬
‫ישראל‬
‫לא ידוע‬
‫לא נשאלו‬
‫אסיה‬
‫אפריקה‬
‫אירופה‬
‫אמריקה‪-‬אוקיאניה‬
‫ישראל‬
‫לא ידוע‬
‫יהודים ילידי חו"ל או לא נשאלו‬
‫אסיה‬
‫אפריקה‬
‫אירופה‬
‫אמריקה‪-‬אוקיאניה‬
‫ישראל‬
‫לא ידוע‬
‫יהודים ילידי חו"ל או לא נשאלו‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫מקור‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(63-62‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(66-64‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(69-67‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(72-70‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫‪168 167‬‬
‫‪yahkrvnk‬‬
‫‪170 169‬‬
‫‪172 171‬‬
‫‪shtbdknk‬‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫נומרי‬
‫יחס קרבה כלכלי לראש משק הבית‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫שעות עבודה בשבוע בדרך כלל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫ראש משק בית‬
‫בן‪/‬בת זוג‬
‫בנים‪/‬בנות רווקים‬
‫בנים‪/‬בנות‪/‬חתנים‪/‬כלות – ללא בני זוג‬
‫בנים‪/‬בנות – עם בני זוג‬
‫אחים‪/‬אחיות – ללא בני זוג‬
‫אחים‪/‬אחיות – עם בני זוג‬
‫הורים של ראש משק בית‪/‬בן זוג‬
‫נכדים ללא הורים‬
‫נכדים עם הוריהם‬
‫קרובים אחרים‬
‫לא קרובים‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7-1‬‬
‫‪14-8‬‬
‫‪21-15‬‬
‫‪29-22‬‬
‫‪34-30‬‬
‫‪39-35‬‬
‫‪44-40‬‬
‫‪49-45‬‬
‫‪59-50‬‬
‫‪98-60‬‬
‫לא קבוע ופחות מ‪ 35-‬שעות‬
‫לא קבוע ויותר מ‪ 35-‬שעות‬
‫לא קבוע והיקף משרה לא ידוע‬
‫לא עבד‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪99‬‬
‫‪00‬‬
‫‪16‬‬
‫מקור‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(55-54‬‬
‫)לפי יחס קרבה כלכלי(‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(106 ,93-92‬‬
‫)לפי שעות עבודה בדרך כלל;‬
‫עבד בדרך כלל ‪ 35‬שעות או יותר בשבוע‪( .‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪174 173‬‬
‫‪shtshvnk‬‬
‫נומרי‬
‫שעות עבודה בשבוע שעבר‬
‫‪176 175‬‬
‫‪mislhbz‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫משלח יד של בן‪/‬בת זוג‬
‫‪177 177‬‬
‫‪hipmshnk‬‬
‫נומרי‬
‫משך חיפוש עבודה‬
‫‪178 178‬‬
‫‪hodavnk‬‬
‫נומרי‬
‫חודשי עבודה בישראל בשנה האחרונה‬
‫סמל‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪00‬‬
‫‪99-00‬‬
‫‪7-1‬‬
‫‪14-8‬‬
‫‪21-15‬‬
‫‪29-22‬‬
‫‪34-30‬‬
‫‪39-35‬‬
‫‪44-40‬‬
‫‪49-45‬‬
‫‪59-50‬‬
‫‪98-60‬‬
‫לא עבד‬
‫סמל משלח יד‬
‫‪XX‬‬
‫לא ידוע )‪ X‬אפשרי ככל אחד מ‪ 2-‬התווים(‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 2-1‬שבועות‬
‫‪ 4-3‬שבועות‬
‫‪ 8-5‬שבועות‬
‫‪ 13-9‬שבועות‬
‫‪ 26-14‬שבועות‬
‫‪ 52-27‬שבועות‬
‫‪ 98-53‬שבועות‬
‫לא ידוע‬
‫לא חיפש‬
‫‪ 03-01‬חודשים‬
‫‪ 06-04‬חודשים‬
‫‪ 09-07‬חודשים‬
‫‪ 11-10‬חודשים‬
‫‪ 12‬חודשים‬
‫לא ידוע‬
‫לא עבד‬
‫‪17‬‬
‫מקור‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(100-99‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬הסיווג‬
‫האחיד של משלחי יד ‪ ,1994‬פרסום טכני מס'‬
‫‪ ,64‬ירושלים‪) 1994 ,‬לפי קבוצה ראשית(‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(117-116‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(138-137‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫‪179 179‬‬
‫‪mahmegnk‬‬
‫נומרי‬
‫‪180 180‬‬
‫‪nafmegnk‬‬
‫נומרי‬
‫תיאור משתנה‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫מחוז מגורים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫נפת מגורים‬
‫‪11‬‬
‫)מורכב משתי ספרות‪ :‬הספרה הראשונה היא‬
‫‪21‬‬
‫מחוז מגורים – עמודה ‪ ;179‬הספרה השנייה היא‬
‫‪22‬‬
‫נפה בתוך מחוז(‬
‫‪25 ,23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪53 ,52 ,51‬‬
‫‪61‬‬
‫‪63 ,62‬‬
‫‪77-71‬‬
‫‪87-80‬‬
‫‪18‬‬
‫ירושלים‬
‫צפון‬
‫חיפה‬
‫מרכז‬
‫תל אביב‬
‫דרום‬
‫יו"ש‬
‫עזה )עד שנת ‪(2005‬‬
‫ירושלים‬
‫צפת‬
‫כנרת‬
‫יזרעאל‬
‫עכו‬
‫גולן‬
‫חיפה‬
‫חדרה‬
‫השרון‬
‫פתח תקווה‬
‫רמלה‬
‫רחובות‬
‫תל אביב‬
‫אשקלון‬
‫באר שבע‬
‫יו"ש‬
‫עזה )עד שנת ‪(2005‬‬
‫מקור‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫)לפי מחוז(‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫)לפי נפה(‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫‪182 181‬‬
‫‪mahnafav‬‬
‫נומרי‬
‫מחוז ונפת עבודה‬
‫‪184 183‬‬
‫‪185 185‬‬
‫‪ishpitmg‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫עיירות פיתוח – מגורים‬
‫‪186 186‬‬
‫‪ishpitav‬‬
‫נומרי‬
‫עיירות פיתוח – עבודה‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫מקור‬
‫‪11‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25 ,23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪53 ,52 ,51‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62,63‬‬
‫‪77-71‬‬
‫‪87-80‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪M8‬‬
‫ירושלים‬
‫צפת‬
‫כנרת‬
‫יזרעאל‬
‫עכו‬
‫גולן‬
‫חיפה‬
‫חדרה‬
‫השרון‬
‫פתח תקווה‬
‫רמלה‬
‫רחובות‬
‫תל אביב‬
‫אשקלון‬
‫באר שבע‬
‫יו"ש‬
‫עזה )עד שנת ‪(2005‬‬
‫לא קבוע‬
‫לא ידוע‬
‫‪ – M‬מחוז ידוע )ספרות ‪ – 8 ,(8-2‬נפה לא ידועה‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫)לפי נפה(‬
‫ריק‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ריק‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אחר‬
‫עיר פיתוח בצפון‬
‫עיר פיתוח בדרום‬
‫אחר‬
‫עיר פיתוח בצפון‬
‫עיר פיתוח בדרום‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫‪19‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫‪188 187‬‬
‫‪mitropmg‬‬
‫נומרי‬
‫‪190 189‬‬
‫‪mitropav‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫תיאור משתנה‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫תל אביב‬
‫גלעין )תל אביב‪-‬יפו(‬
‫טבעת פנימית‬
‫טבעת תיכונה‬
‫טבעת חיצונית‬
‫חיפה‬
‫גלעין )חיפה(‬
‫טבעת פנימית‬
‫טבעת חיצונית‬
‫באר שבע‬
‫גלעין )באר שבע(‬
‫טבעת פנימית‬
‫טבעת תיכונה‬
‫טבעת חיצונית‬
‫תל אביב‬
‫גלעין )תל אביב‪-‬יפו(‬
‫טבעת פנימית‬
‫טבעת תיכונה‬
‫טבעת חיצונית‬
‫חיפה‬
‫גלעין )חיפה(‬
‫טבעת פנימית‬
‫טבעת חיצונית‬
‫באר שבע‬
‫גלעין )באר שבע(‬
‫טבעת פנימית‬
‫טבעת תיכונה‬
‫טבעת חיצונית‬
‫לא קבוע‬
‫לא ידוע‬
‫לא עבד‬
‫מטרופולין – מגורים‬
‫‪10‬‬
‫‪23-21‬‬
‫‪33-31‬‬
‫‪43-41‬‬
‫תוספת קטגוריה ‪ – 74‬משנת ‪2002‬‬
‫מטרופולין באר שבע – משנת ‪2002‬‬
‫‪50‬‬
‫‪63-61‬‬
‫‪74-71‬‬
‫‪80‬‬
‫‪83-81‬‬
‫‪86-84‬‬
‫‪88-87‬‬
‫מטרופולין – עבודה‬
‫‪10‬‬
‫‪23-21‬‬
‫‪33-31‬‬
‫‪43-41‬‬
‫תוספת קטגוריה ‪ – 74‬משנת ‪2002‬‬
‫מטרופולין באר שבע – משנת ‪2002‬‬
‫‪50‬‬
‫‪63-61‬‬
‫‪74-71‬‬
‫‪80‬‬
‫‪83-81‬‬
‫‪86-84‬‬
‫‪88-87‬‬
‫‪++‬‬
‫‪99‬‬
‫‪00‬‬
‫‪20‬‬
‫מקור‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫)לפי מטרופולין(‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫)לפי מטרופולין(‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫‪192 191‬‬
‫‪tzurismg‬‬
‫נומרי‬
‫צורת יישוב מגורים‬
‫‪194 193‬‬
‫‪tzurisav‬‬
‫נומרי‬
‫משנת ‪2002‬‬
‫משנת ‪2005‬‬
‫צורת יישוב עבודה‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫עירוני‬
‫ירושלים‬
‫תל אביב‪-‬יפו‬
‫חיפה‬
‫‪ 199,999-100,000‬תושבים‬
‫‪ 99,999-50,000‬תושבים‬
‫עירוני אחר‬
‫כפרי‬
‫עירוני‬
‫ראשון לציון‬
‫אשדוד‬
‫עירוני‬
‫ירושלים‬
‫תל אביב‪-‬יפו‬
‫חיפה‬
‫‪ 199,99-100,000‬תושבים‬
‫‪ 99,999-50,000‬תושבים‬
‫עירוני אחר‬
‫כפרי‬
‫אין יישוב קבוע‬
‫לא ידוע‬
‫עירוני‬
‫ראשון לציון‬
‫אשדוד‬
‫ריק‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪09‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪09‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫משנת ‪2002‬‬
‫משנת ‪2005‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪00‬‬
‫‪21‬‬
‫מקור‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪" .‬רשימת‬
‫היישובים‪ ,‬אוכלוסייתם וסמליהם"‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫‪196 195‬‬
‫‪tzfifut‬‬
‫נומרי‬
‫צפיפות דיור‬
‫‪197 197‬‬
‫‪198 198‬‬
‫‪thunot‬‬
‫נומרי‬
‫ריק‬
‫תכונות כוח העבודה השבועי‬
‫משנת ‪1995‬‬
‫‪199 199‬‬
‫‪thunotbd‬‬
‫נומרי‬
‫תכונות כוח עבודה בדרך כלל )מועסקים בלבד(‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫מקור‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫מוסדות‬
‫עד ‪0.49‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.99-0.51‬‬
‫נפש אחת לחדר‬
‫‪1.49-1.01‬‬
‫‪1.99-1.50‬‬
‫‪ 2‬נפשות‬
‫‪2.49-2.01‬‬
‫‪2.99-2.50‬‬
‫‪3.99-3.00‬‬
‫‪4.99-4.00‬‬
‫‪5.99-5.00‬‬
‫‪+6‬‬
‫לא ידוע‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(32-31 ,26-25‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪5-1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫עבודה בהיקף מלא‬
‫עבודה בהיקף חלקי‬
‫נעדר זמנית‬
‫סך כל המועסקים‬
‫בלתי מועסק )עבד ב‪ 12-‬החודשים האחרונים(‬
‫בלתי מועסק )לא עבד ב‪ 12-‬החודשים האחרונים(‬
‫סך כל הבלתי מועסקים‬
‫סך כל השייכים לכוח העבודה‬
‫אינו שייך לכוח העבודה‬
‫עבד בהיקף מלא בדרך כלל‬
‫עבד בהיקף חלקי‪ ,‬נחשב להיקף מלא‬
‫עבד בהיקף חלקי‪ ,‬נחשב להיקף חלקי‬
‫עבד בהיקף חלקי‪ ,‬לא ידוע איך נחשב‬
‫לא ידוע איך עבד בדרך כלל‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(100-99 ,90 ,88 ,87 ,21‬‬
‫)‪(136 ,121 ,119 ,106 ,105 ,102-101‬‬
‫‪22‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(107 ,106 ,93-92‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫סמל‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪200 200‬‬
‫‪thunotsh‬‬
‫נומרי‬
‫תכונות כוח עבודה שנתי )לא כולל מדגם קבוע –‬
‫עמודה ‪(21‬‬
‫‪201 201‬‬
‫‪sibashnk‬‬
‫נומרי‬
‫‪202 202‬‬
‫‪limav‬‬
‫נומרי‬
‫סיבה לכך שלא עבד ב‪ 12-‬החודשים האחרונים או ‪1‬‬
‫עבד פחות מ‪ 10-‬חודשים‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫לימודים ועבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪4‬‬
‫עבד בשנה האחרונה עד ‪ 9‬חודשים‬
‫עבד בשנה האחרונה יותר מ‪ 10-‬חודשים‬
‫עבד בשנה האחרונה‪ ,‬לא ידוע כמה חודשים‬
‫עבד ב‪ 12-‬החודשים האחרונים‬
‫שייך לכוח העבודה השבועי ולא עבד ב‪ 12-‬החודשים‬
‫האחרונים‬
‫‪5‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪6‬‬
‫לא שייך לכוח העבודה השבועי ולא עבד ב‪ 12-‬החודשים‬
‫לא עבד ב‪ 12-‬החודשים האחרונים‬
‫לא שייך לכוח העבודה השבועי ולא ידוע אם עבד במשך השנה‬
‫לימודים‬
‫מחלה‪ ,‬מום‪ ,‬נכות או מגבלה גופנית אחרת‬
‫גיל גבוה‪ ,‬יצא לפנסיה‬
‫העבודה עונתית )העונה הסתיימה(‬
‫חיפש עבודה באופן פעיל ולא מצא‬
‫עקרת בית )טיפול בילדים או במשק הבית(‬
‫שירות בצה"ל‬
‫אחר‬
‫לא ידוע‬
‫לומד ועובד‬
‫עובד ולא לומד‬
‫עובד ולא ידוע אם לומד‬
‫לומד ולא עובד‬
‫לא לומד ולא עובד‬
‫לא עובד ולא ידוע אם לומד‬
‫‪23‬‬
‫מקור‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(198 ,178 ,121 ,91‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(139 ,138-137 ,121 ,87‬‬
‫)לפי חודשי עבודה‪ ,‬האם עבד אי פעם בארץ‪,‬‬
‫האם עבד בשבוע שעבר‪ ,‬סיבה לעבודה בהיקף‬
‫חלקי(‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(198 ,82‬‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫תיאור משתנה‬
‫‪203 203‬‬
‫‪shnlimnk‬‬
‫נומרי‬
‫שנות לימוד‬
‫‪204 204‬‬
‫‪yaush‬‬
‫נומרי‬
‫‪206 205‬‬
‫‪207 207‬‬
‫‪mismef‬‬
‫נומרי‬
‫מתייאשים מחיפוש עבודה‬
‫)משנת ‪ – 2000-1995 ,2001‬ריק(‬
‫ריק‬
‫מספר מפרנסים‬
‫‪211 208‬‬
‫‪212 212‬‬
‫‪anafmeku‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫ריק‬
‫ענף כללי מקובץ‬
‫סמל‬
‫מקור‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 0‬שנות לימוד‬
‫‪ 4-1‬שנות לימוד‬
‫‪ 8-5‬שנות לימוד‬
‫‪ 10-9‬שנות לימוד‬
‫‪ 12-11‬שנות לימוד‬
‫‪ 15-13‬שנות לימוד‬
‫‪ +16‬שנות לימוד‬
‫לא ידוע‬
‫מתייאשים‬
‫אחרים‬
‫‪3-0‬‬
‫‪4‬‬
‫מפרנסים‬
‫‪ +4‬מפרנסים‬
‫מחושב )עמודות ‪(198 ,87‬‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‪ ,‬האם עבד בשבוע‬
‫שעבר‬
‫חקלאות‬
‫תעשייה‬
‫חשמל ומים‬
‫בינוי )מבנים והנדסה אזרחית(‬
‫מסחר סיטוני וקמעוני‪ ,‬ותיקונים‬
‫שירותי אירוח ואוכל‬
‫תחבורה‪ ,‬אחסנה‪ ,‬תקשורת‬
‫בנקאות‪ ,‬ביטוח‪ ,‬פיננסים‬
‫שירותים עסקיים‬
‫מינהל ציבורי‬
‫חינוך‬
‫שירותי בריאות‪ ,‬רווחה וסעד‬
‫שירותים קהילתיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬אישיים ואחרים‬
‫שירותים למשק בית על ידי פרטיים‬
‫ארגונים וגופים חוץ‪-‬מדינתיים‬
‫לא ידוע‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬הסיווג‬
‫האחיד של ענפי הכלכלה ‪ ,1993‬מהדורה שנייה‪,‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪H‬‬
‫‪I‬‬
‫‪J‬‬
‫‪K‬‬
‫‪L‬‬
‫‪M‬‬
‫‪N‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪24‬‬
‫מקובץ‬
‫)עמודות ‪(84-83‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(232-231 ,230 ,229 ,119‬‬
‫פרסום טכני מס' ‪ ,63‬ירושלים‪) 2003 ,‬לפי סדר(‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫‪222 213‬‬
‫‪228 223‬‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫‪mishkal‬‬
‫נומרי‬
‫‪42 229 229‬‬
‫‪4.260‬‬
‫‪hipes12‬‬
‫נומרי‬
‫‪43 230 230‬‬
‫‪4.270‬‬
‫‪meunyan‬‬
‫נומרי‬
‫‪44 232 231‬‬
‫‪4.280‬‬
‫‪sibahi12‬‬
‫נומרי‬
‫‪revank‬‬
‫‪shanank‬‬
‫נומרי‬
‫נומרי‬
‫תיאור משתנה‬
‫ריק‬
‫משקל סופי של פרט‬
‫האם חיפש עבודה באופן פעיל ב‪ 12-‬החודשים‬
‫האחרונים‬
‫)מרבע ‪ 2‬בשנת ‪ – 1999-1995 ;2000‬ריק(‬
‫האם מעוניין לעבוד עכשיו בעבודה מתאימה‬
‫)מרבע ‪ 2‬בשנת ‪ – 1999-1995 ;2000‬ריק(‬
‫סיבה עיקרית לכך שלא חיפש עבודה ב‪4-‬‬
‫השבועות האחרונים‬
‫)מרבע ‪ 2‬בשנת ‪ – 1999-1995 ;2000‬ריק(‬
‫‪236 233‬‬
‫‪237 237‬‬
‫‪239 238‬‬
‫ריק‬
‫רבע‬
‫שנה‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫‪N4.2‬‬
‫משקל רבעוני‪ .‬לקבלת משקל שנתי יש לחלק משקל רבעוני ב‪-‬‬
‫‪.4‬‬
‫מחושב‬
‫כן‬
‫שאלון‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫כן‬
‫שאלון‬
‫לא‬
‫לא ידוע‬
‫במקצוע‬
‫מתאימה‬
‫עבודה‬
‫אין‬
‫שאלון‬
‫אין עבודה מתאימה באזור מגורים‬
‫חוסר ניסיון‪ ,‬הכשרה‪ ,‬קשיי שפה‬
‫בגלל גיל‪ :‬צעיר ‪ /‬מבוגר‬
‫לומד בהכשרה מקצועית‬
‫לומד במסגרת לימודים מסודרת אחרת‬
‫אין עבודה מתאימה‪ :‬שכר‪ ,‬שעות‪ ,‬עניין‬
‫מגבלה גופנית‬
‫התחייבויות משפחתיות‬
‫סיבה אחרת‬
‫לא ידוע‬
‫‪4-1‬‬
‫‪99-00‬‬
‫רבע של הסקר‬
‫שנת הסקר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪99‬‬
‫‪25‬‬
‫מקור‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫‪ISCED97‬‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫אלפאנומרי‬
‫תיאור משתנה‬
‫רמת ההשכלה לפי סיווג ‪ISCED-97‬‬
‫משנת ‪2000‬‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫‪00‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪3A‬‬
‫ללא השכלה או סיים גן ילדים‬
‫סיים בי"ס יסודי‬
‫סיים חטיבת ביניים‬
‫סיים תיכון עם או ללא תעודת בגרות‪ ,‬אפשרות להמשך‬
‫הלימודים לתואר אקדמי או ללימודים על‪-‬תיכוניים‬
‫‪3C‬‬
‫סיים תיכון ללא תעודת בגרות‪ ,‬אין אפשרות להמשך לימודים‬
‫ישיר לתואר אקדמי או ללימודים על‪-‬תיכוניים‬
‫‪5A‬‬
‫‪5B‬‬
‫‪06‬‬
‫??‬
‫סיים תואר ראשון או תואר שני )‪ B.A.‬או ‪(M.A.‬‬
‫סיים לימודים על‪-‬תיכוניים ללא תואר אקדמי‬
‫סיים תואר שלישי )‪(Ph.D.‬‬
‫לא ידוע‬
‫‪26‬‬
‫מקור‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(144-143 ,86-85 ,84-83‬‬
‫לפי סיווג ‪ISCED-97‬‬
‫)לפי מספר שנות לימוד‪ ,‬סוג בית ספר אחרון‬
‫ותעודה גבוהה(‬
‫‪United Nations Educational, Scientific‬‬
‫‪and Cultural Organization. International‬‬
‫‪Standard Classification of Education,‬‬
‫‪1997 , Paris, 2006‬‬
2011 ‫סקר כוח אדם‬
(PUF ‫רשימת משתנים )מבנה קובץ‬
‫מקור‬
‫מחושב‬
(132-130 ‫)עמודות‬
ISIC rev 3.1 ‫לפי סיווג‬
United Nations. International Standard
Industrial Classification of All Economic
Activities , rev 3.1, New York, 2002
‫מחושב‬
(132-130 ‫)עמודות‬
ISIC rev 3.1 ‫לפי סיווג‬
United Nations. International Standard
Industrial Classification of All Economic
Activities , rev 3.1, New York, 2002
‫מחושב‬
(132-130 ‫)עמודות‬
ISIC rev 3.1 ‫לפי סיווג‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫סמל‬
‫תיאור משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫שם משתנה‬
‫סמל ענף כלכלי‬
‫לא ידוע‬
A-Q
X
‫ענף כלכלי – סדר‬
,(‫)ספרה אחת‬
ISIC rev.3.1 ‫לפי סיווג‬
1995 ‫משנת‬
‫אלפאנומרי‬
ISIC_1
‫סמל ענף כלכלי‬
(‫ התווים‬2-‫ אפשרי ככל אחד מ‬X) ‫לא ידוע‬
99-00
XX
‫ענף כלכלי – ענף ראשי‬
(‫)שתי ספרות‬
ISIC rev.3.1 ‫לפי סיווג‬
1995 ‫משנת‬
‫אלפאנומרי‬
ISIC_2
‫סמל ענף כלכלי‬
(‫ התווים‬3-‫ אפשרי ככל אחד מ‬X) ‫לא ידוע‬
999-000
XXX
‫ענף כלכלי – ענף משנה‬
(‫)שלוש ספרות‬
ISIC rev.3.1 ‫לפי סיווג‬
1995 ‫משנת‬
‫אלפאנומרי‬
ISIC_3
‫ סמל ענף כלכלי‬9999-0000
(‫ התווים‬4-‫ אפשרי ככל אחד מ‬X) ‫לא ידוע‬
XXXX
‫ענף‬-‫ענף כלכלי – תת‬
(‫)ארבע ספרות‬
ISIC rev.3.1 ‫לפי סיווג‬
1995 ‫משנת‬
‫אלפאנומרי‬
ISIC_4
United Nations. International Standard
Industrial Classification of All Economic
Activities , rev 3.1, New York, 2002
‫מחושב‬
(132-130 ‫)עמודות‬
ISIC rev 3.1 ‫לפי סיווג‬
United Nations. International Standard
Industrial Classification of All Economic
Activities , rev 3.1, New York, 2002
27
'‫מס‬
‫שאלה‬
‫עד‬
-‫מ‬
‫סקר כוח אדם ‪2011‬‬
‫רשימת משתנים )מבנה קובץ ‪(PUF‬‬
‫מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מס'‬
‫שאלה‬
‫שם משתנה‬
‫טיפוס‬
‫משתנה‬
‫סמל‬
‫תיאור משתנה‬
‫מקור‬
‫קטגוריות משתנה‬
‫‪ISCO88_1‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫משלח יד – סדר‬
‫)ספרה אחת(‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫משנת ‪1995‬‬
‫‪9-0‬‬
‫‪X‬‬
‫סמל משלח יד‬
‫לא ידוע‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(135-133‬‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫‪International Labour Office.‬‬
‫‪International Standard Classification of‬‬
‫‪Occupations, 1988 , Geneva, 1990‬‬
‫‪ISCO88_2‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫משלח יד – קבוצות ראשיות‬
‫)שתי ספרות(‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫משנת ‪1995‬‬
‫‪99-00‬‬
‫‪XX‬‬
‫סמל משלח יד‬
‫לא ידוע )‪ X‬אפשרי ככל אחד מ‪ 2-‬התווים(‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(135-133‬‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫‪International Labour Office.‬‬
‫‪International Standard Classification of‬‬
‫‪Occupations, 1988 , Geneva, 1990‬‬
‫‪ISCO88_3‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫משלח יד לפי הקבוצות המשניות‬
‫)שלוש ספרות(‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫משנת ‪1995‬‬
‫‪999-000‬‬
‫‪XXX‬‬
‫סמל משלח יד‬
‫לא ידוע )‪ X‬אפשרי ככל אחד מ‪ 3-‬התווים(‬
‫‪ISCO88_4‬‬
‫אלפאנומרי‬
‫משלח יד – תת‪-‬קבוצות‬
‫)ארבע ספרות(‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫משנת ‪1995‬‬
‫‪ 9999-0000‬סמל משלח יד‬
‫לא ידוע )‪ X‬אפשרי ככל אחד מ‪ 4-‬התווים(‬
‫‪XXXX‬‬
‫‪28‬‬
‫)עמודות ‪(135-133‬‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫‪International Labour Office.‬‬
‫‪International Standard Classification of‬‬
‫‪Occupations, 1988 , Geneva, 1990‬‬
‫מחושב‬
‫)עמודות ‪(135-133‬‬
‫לפי סיווג ‪ISCO-88‬‬
‫‪International Labour Office.‬‬
‫‪International Standard Classification of‬‬
‫‪Occupations, 1988 , Geneva, 1990‬‬
‫הערות הסבר‬
‫שטח הכיסוי של הנתונים הסטטיסטיים‬
‫הנתונים הסטטיסטיים מתייחסים לשטח הכלכלי של מדינת ישראל‪ ,‬אלא אם כן צוין אחרת‪.‬‬
‫א‪ .‬שטח כלכלי של מדינה )‪) (The economic territory of a country‬על פי הגדרת ‪ .OECD-SNA‬לפירוט‬
‫מלא של ההגדרה‪ ,‬ראו‪:(OECD, Glossary of Statistical Terms :‬‬
‫השטח הכלכלי של מדינה כולל את השטח הגאוגרפי שממשלה מנהלת‪ ,‬ושבו אין מגבלות על מעבר של‬
‫אנשים‪ ,‬סחורות והון‪.‬‬
‫השטח הכלכלי של מדינת ישראל‪:‬‬
‫על פי הגדרה זו‪ ,‬השטח הכלכלי של מדינת ישראל הוא בהתאם לסעיף ב להלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬מחוז ונפה‪:‬‬
‫המחוזות והנפות מוגדרים לפי החלוקה המינהלית הרשמית של מדינת ישראל שלפיה קיימים ‪6‬‬
‫מחוזות ו‪ 15-‬נפות‪.‬‬
‫כולל יישובים ישראליים באזור יהודה והשומרון‪.‬‬
‫סימנים מיוחדים בלוחות‬
‫ריק = נתונים שאין להם משמעות בגלל מבנה הלוח‬
‫‪-‬‬
‫= חוסר מקרים‬
‫‪ = ..‬נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום‬
‫) ( = נתונים המבוססים על הערכה‪ ,‬או נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים‪,‬‬
‫או נתונים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה‬
,‫ ומעלה‬15 ‫ בני‬-.1 ‫לוח‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‬
TABLE 1.- PERSONS AGED 15 AND OVER,
BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
‫אינם בכוח‬
‫העבודה‬
Not in
labour
force
‫בלתי מועסקים‬
Unemployed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫בכוח העבודה‬
In labour force
‫מועסקים‬
Employed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫סך הכל‬
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
Total
‫אלפים‬
Thousands
2,106.4
2,154.4
222.5
201.9
3,555.8
3,643.8
3,778.3
3,845.7
5,884.7
6,000.1
I-XII
I-XII
2014
2015
2,137.6
2,165.6
2,174.8
2,160.2
2,158.1
2,149.1
2,119.3
2,123.3
2,163.6
2,196.3
2,157.4
2,147.5
208.2
203.9
200.8
199.1
198.7
199.1
199.8
200.4
200.6
200.4
200.0
199.4
211.5
198.6
199.7
188.6
196.0
210.2
203.1
205.1
196.7
200.7
207.9
199.7
219.0
195.2
189.9
176.8
182.4
199.8
227.8
210.9
202.7
206.5
206.2
206.0
3,602.0
3,610.0
3,617.9
3,626.1
3,634.9
3,643.9
3,652.4
3,660.1
3,666.9
3,673.4
3,680.0
3,687.3
3,603.8
3,601.9
3,585.3
3,630.2
3,635.3
3,636.3
3,634.1
3,671.1
3,669.3
3,669.8
3,690.6
3,686.8
3,590.2
3,595.3
3,599.7
3,636.2
3,642.3
3,643.3
3,654.3
3,681.7
3,660.3
3,635.2
3,683.5
3,703.6
3,810.2
3,813.9
3,818.7
3,825.2
3,833.6
3,842.9
3,852.2
3,860.5
3,867.5
3,873.8
3,880.0
3,886.7
3,815.3
3,800.5
3,785.0
3,818.8
3,831.3
3,846.5
3,837.3
3,876.2
3,866.0
3,870.5
3,898.4
3,886.5
3,809.2
3,790.5
3,789.5
3,813.0
3,824.7
3,843.1
3,882.1
3,892.6
3,862.9
3,841.7
3,889.7
3,909.6
5,946.8
5,956.1
5,964.3
5,973.2
5,982.8
5,992.1
6,001.4
6,016.0
6,026.6
6,038.0
6,047.1
6,057.1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
2,194.4
2,204.6
2,189.5
2,189.0
2,196.3
2,186.6
198.4
197.2
195.6
193.9
192.4
191.5
197.9
203.9
205.6
189.1
187.5
187.0
192.4
200.1
193.2
177.2
170.9
180.5
3,695.5
3,704.4
3,713.5
3,722.1
3,729.7
3,735.6
3,699.9
3,680.5
3,708.6
3,731.4
3,732.1
3,734.2
3,679.9
3,671.4
3,702.0
3,727.8
3,736.9
3,746.3
3,893.9
3,901.6
3,909.1
3,916.0
3,922.1
3,927.1
3,897.8
3,884.4
3,914.2
3,920.5
3,919.6
3,921.2
3,872.3
3,871.4
3,895.3
3,905.0
3,907.9
3,926.8
6,066.6
6,076.0
6,084.7
6,094.0
6,104.2
6,113.4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
-0.3
5.6
0.2
0.1
Percentage of change
(-0.4)
-0.5
(0.3)
0.1
-
0.5
‫אחוז שינוי‬
0.2
VI/2016- V/2016
‫טעות דגימה‬
Sampling error
10.05
2.94
5.48
1.71
9.81
2.89
10.05
2.94
5.9
5.3
94.1
94.7
64.2
64.1
)1(
Percentages(1)
35.8
35.9
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
‫אחוזים‬
35.9
36.4
36.5
36.2
36.1
35.9
35.3
35.3
35.9
36.4
35.7
35.5
5.5
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.1
5.5
5.2
5.3
4.9
5.1
5.5
5.3
5.3
5.1
5.2
5.3
5.1
5.7
5.1
5.0
4.6
4.8
5.2
5.9
5.4
5.2
5.4
5.3
5.3
94.5
94.7
94.7
94.8
94.8
94.8
94.8
94.8
94.8
94.8
94.8
94.9
94.5
94.8
94.7
95.1
94.9
94.5
94.7
94.7
94.9
94.8
94.7
94.9
94.3
94.9
95.0
95.4
95.2
94.8
94.1
94.6
94.8
94.6
94.7
94.7
64.1
64.0
64.0
64.0
64.1
64.1
64.2
64.2
64.2
64.2
64.2
64.2
64.2
63.8
63.5
63.9
64.0
64.2
63.9
64.4
64.1
64.1
64.5
64.2
64.1
63.6
63.5
63.8
63.9
64.1
64.7
64.7
64.1
63.6
64.3
64.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
36.2
36.3
36.0
35.9
36.0
35.8
5.1
5.1
5.0
5.0
4.9
4.9
5.1
5.2
5.3
4.8
4.8
4.8
5.0
5.2
5.0
4.5
4.4
4.6
94.9
94.9
95.0
95.0
95.1
95.1
94.9
94.8
94.7
95.2
95.2
95.2
95.0
94.8
95.0
95.5
95.6
95.4
64.2
64.2
64.2
64.3
64.3
64.2
64.2
63.9
64.3
64.3
64.2
64.1
63.8
63.7
64.0
64.1
64.0
64.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
‫טעות דגימה‬
Sampling error
0.17
0.14
0.05
0.10
(1) Percentages of employed and unemployed persons
are calculated of those in labour force.
0.14
0.10
0.17
0.05
Monthly ‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אחוזי המועסקים והבלתי מועסקים‬1(
.‫מחושבים מתוך כוח העבודה‬
,‫ ומעלה‬15 ‫ גברים בני‬-.2 ‫לוח‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‬
TABLE 2.- MALES AGED 15 AND OVER,
BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
‫אינם בכוח‬
‫העבודה‬
Not in
labour
force
‫בלתי מועסקים‬
Unemployed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫בכוח העבודה‬
In labour force
‫מועסקים‬
Employed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫סך הכל‬
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
Total
Thousands
‫אלפים‬
878.7
900.5
117.2
104.2
1,880.4
1,928.3
1,997.5
2,032.5
2,876.2
2,933.0
I-XII
I-XII
2014
2015
894.4
902.0
920.5
902.8
901.2
896.4
873.5
878.4
907.0
913.1
904.9
911.7
111.1
108.6
106.6
105.2
104.4
103.9
103.5
103.1
102.4
101.6
100.9
100.3
113.6
104.9
103.3
103.5
104.0
107.2
107.0
103.5
101.0
102.1
98.6
98.9
122.6
103.5
99.3
96.6
95.6
104.8
119.7
104.5
102.6
104.5
97.4
98.8
1,906.9
1,911.5
1,916.0
1,920.4
1,924.8
1,928.7
1,932.2
1,935.0
1,937.2
1,939.2
1,941.1
1,943.5
1,902.2
1,910.1
1,898.5
1,921.3
1,924.7
1,920.3
1,938.5
1,945.1
1,936.9
1,933.9
1,961.1
1,944.6
1,891.1
1,907.3
1,895.9
1,920.3
1,923.8
1,923.8
1,947.4
1,961.5
1,936.4
1,926.6
1,953.8
1,951.9
2,018.0
2,020.0
2,022.5
2,025.6
2,029.2
2,032.7
2,035.7
2,038.0
2,039.6
2,040.8
2,042.1
2,043.8
2,015.8
2,015.0
2,001.8
2,024.8
2,028.8
2,027.5
2,045.5
2,048.6
2,038.0
2,036.0
2,059.6
2,043.5
2,013.7
2,010.8
1,995.2
2,016.9
2,019.4
2,028.6
2,067.2
2,066.0
2,039.0
2,031.1
2,051.2
2,050.7
2,908.1
2,912.7
2,915.7
2,919.7
2,920.5
2,924.9
2,940.7
2,944.4
2,946.0
2,944.2
2,956.1
2,962.4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
935.1
941.1
920.8
921.0
918.4
921.9
99.9
99.6
99.3
98.9
98.4
98.0
98.8
103.0
108.7
94.6
96.9
96.0
98.5
101.7
104.4
93.0
89.7
92.9
1,946.6
1,950.6
1,955.5
1,960.9
1,966.3
1,970.8
1,945.0
1,933.0
1,949.2
1,960.0
1,967.6
1,975.0
1,933.0
1,929.0
1,945.6
1,957.9
1,967.4
1,979.7
2,046.5
2,050.2
2,054.8
2,059.8
2,064.7
2,068.8
2,043.8
2,036.0
2,057.9
2,054.6
2,064.5
2,071.0
2,031.5
2,030.7
2,050.0
2,050.8
2,057.0
2,072.6
2,966.6
2,971.8
2,970.8
2,971.9
2,975.4
2,994.5
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Percentage of change
(0.4)
-0.4
-0.9
0.2
0.4
0.6
0.2
0.3
0.8
Sampling error
6.85
2.01
(3.7)
3.94
1.19
6.84
2.02
5.9
5.1
94.1
94.9
‫אחוז שינוי‬
0.6
‫טעות דגימה‬
6.94
2.01
)1(
Percentages(1)
30.5
30.7
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
69.5
69.3
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
30.8
31.0
31.6
30.9
30.9
30.6
29.7
29.8
30.8
31.0
30.6
30.8
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.1
5.1
5.1
5.0
5.0
4.9
4.9
5.6
5.2
5.2
5.1
5.1
5.3
5.2
5.1
5.0
5.0
4.8
4.8
6.1
5.1
5.0
4.8
4.7
5.2
5.8
5.1
5.0
5.1
4.7
4.8
94.5
94.6
94.7
94.8
94.9
94.9
94.9
94.9
95.0
95.0
95.1
95.1
94.4
94.8
94.8
94.9
94.9
94.7
94.8
94.9
95.0
95.0
95.2
95.2
93.9
94.9
95.0
95.2
95.3
94.8
94.2
94.9
95.0
94.9
95.3
95.2
69.4
69.4
69.4
69.4
69.5
69.5
69.2
69.2
69.2
69.3
69.1
69.0
69.3
69.2
68.7
69.3
69.5
69.3
69.6
69.6
69.2
69.2
69.7
69.0
69.2
69.0
68.4
69.1
69.1
69.4
70.3
70.2
69.2
69.0
69.4
69.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
31.5
31.7
31.0
31.0
30.9
30.8
4.9
4.9
4.8
4.8
4.8
4.7
4.8
5.1
5.3
4.6
4.7
4.6
4.8
5.0
5.1
4.5
4.4
4.5
95.1
95.1
95.2
95.2
95.2
95.3
95.2
94.9
94.7
95.4
95.3
95.4
95.2
95.0
94.9
95.5
95.6
95.5
69.0
69.0
69.2
69.3
69.4
69.1
68.9
68.5
69.3
69.1
69.4
69.2
68.5
68.3
69.0
69.0
69.1
69.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.23
0.19
0.07
0.11
(1) Percentages of employed and unemployed persons
are calculated of males in labour force.
0.19
0.11
‫טעות דגימה‬
0.23
0.07
Monthly ‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אחוזי המועסקים והבלתי מועסקים‬1(
.‫מחושבים מתוך הגברים שבכוח העבודה‬
,‫ ומעלה‬15 ‫ נשים בנות‬-.3 ‫לוח‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‬
TABLE 3.- FEMALES AGED 15 AND OVER,
BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
‫אינן בכוח‬
‫העבודה‬
Not in
labour
force
‫בלתי מועסקות‬
Unemployed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫בכוח העבודה‬
In labour force
‫מועסקות‬
Employed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫סך הכל‬
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
Total
‫אלפים‬
Thousands
1,227.7
1,253.9
105.4
97.8
1,675.4
1,715.5
1,780.8
1,813.3
3,008.5
3,067.2
I-XII
I-XII
2014
2015
1,243.3
1,263.6
1,254.3
1,257.4
1,256.9
1,252.7
1,245.8
1,245.0
1,256.6
1,283.2
1,252.5
1,235.8
97.6
96.0
95.0
94.5
94.6
95.2
96.0
97.1
98.2
99.1
99.6
99.6
97.9
93.7
96.4
85.2
91.9
103.0
96.1
101.6
95.7
98.7
109.3
100.8
96.4
91.7
90.5
80.2
86.9
95.0
108.1
106.4
100.1
102.0
108.8
107.1
1,692.2
1,696.2
1,700.4
1,705.1
1,710.3
1,715.7
1,721.1
1,726.2
1,730.9
1,735.3
1,739.7
1,744.3
1,701.7
1,691.8
1,686.8
1,708.9
1,710.6
1,716.1
1,695.6
1,726.0
1,732.3
1,735.9
1,729.5
1,742.1
1,699.1
1,688.0
1,703.8
1,715.9
1,718.5
1,719.5
1,706.9
1,720.3
1,723.8
1,708.6
1,729.7
1,751.8
1,789.8
1,792.2
1,795.4
1,799.6
1,804.9
1,810.9
1,817.2
1,823.3
1,829.1
1,834.4
1,839.3
1,843.9
1,799.5
1,785.5
1,783.2
1,794.1
1,802.5
1,819.0
1,791.7
1,827.7
1,828.0
1,834.6
1,838.8
1,843.0
1,795.5
1,779.7
1,794.3
1,796.1
1,805.3
1,814.5
1,815.0
1,826.7
1,824.0
1,810.6
1,838.5
1,858.9
3,038.7
3,043.4
3,048.6
3,053.5
3,062.2
3,067.2
3,060.8
3,071.6
3,080.6
3,093.8
3,091.0
3,094.7
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
1,259.3
1,263.4
1,268.7
1,267.9
1,278.0
1,264.7
99.0
97.9
96.6
95.3
94.3
93.9
99.1
100.8
97.0
94.5
90.6
91.0
93.9
98.4
88.8
84.2
81.3
87.5
1,749.1
1,753.9
1,758.1
1,761.1
1,762.7
1,763.1
1,754.9
1,747.5
1,759.4
1,771.4
1,764.5
1,759.2
1,746.9
1,742.4
1,756.4
1,770.0
1,769.6
1,766.6
1,848.1
1,851.8
1,854.7
1,856.4
1,857.1
1,857.0
1,854.0
1,848.4
1,856.3
1,865.9
1,855.2
1,850.2
1,840.7
1,840.8
1,845.3
1,854.2
1,850.9
1,854.2
3,100.0
3,104.2
3,113.9
3,122.1
3,128.8
3,118.9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
0.4
7.7
Percentage of change
-1.0
-0.4
-
-0.3
(-0.2)
-
-0.3
(0.2)
‫אחוז שינוי‬
-0.3
VI/2016- V/2016
‫טעות דגימה‬
Sampling error
6.85
2.11
3.74
1.17
6.71
2.01
6.92
2.06
5.9
5.4
94.1
94.6
59.2
59.1
)1(
Percentages(1)
40.8
40.9
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
‫אחוזים‬
40.9
41.5
41.1
41.2
41.0
40.8
40.7
40.5
40.8
41.5
40.5
39.9
5.5
5.4
5.3
5.3
5.2
5.3
5.3
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.2
5.4
4.7
5.1
5.7
5.4
5.6
5.2
5.4
5.9
5.5
5.4
5.2
5.0
4.5
4.8
5.2
6.0
5.8
5.5
5.6
5.9
5.8
94.5
94.6
94.7
94.7
94.8
94.7
94.7
94.7
94.6
94.6
94.6
94.6
94.6
94.8
94.6
95.3
94.9
94.3
94.6
94.4
94.8
94.6
94.1
94.5
94.6
94.8
95.0
95.5
95.2
94.8
94.0
94.2
94.5
94.4
94.1
94.2
58.9
58.9
58.9
58.9
58.9
59.0
59.4
59.4
59.4
59.3
59.5
59.6
59.2
58.7
58.5
58.8
58.9
59.3
58.5
59.5
59.3
59.3
59.5
59.6
59.1
58.5
58.9
58.8
59.0
59.2
59.3
59.5
59.2
58.5
59.5
60.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
40.6
40.7
40.7
40.6
40.8
40.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.1
5.1
5.3
5.5
5.2
5.1
4.9
4.9
5.1
5.3
4.8
4.5
4.4
4.7
94.6
94.7
94.8
94.9
94.9
94.9
94.7
94.5
94.8
94.9
95.1
95.1
94.9
94.7
95.2
95.5
95.6
95.3
59.6
59.7
59.6
59.5
59.4
59.5
59.8
59.5
59.6
59.8
59.3
59.3
59.4
59.3
59.3
59.4
59.2
59.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.22
0.20
0.07
0.19
(1) Percentages of employed and unemployed persons
are calculated of females in labour force.
0.20
0.19
‫טעות דגימה‬
0.22
0.07
Monthly
‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אחוזי המועסקות והבלתי מועסקות‬1(
.‫מחושבים מתוך הנשים שבכוח העבודה‬
‫ לפי היקף עבודה‬,‫ מועסקים‬-.4 ‫לוח‬
TABLE 4.- EMPLOYED PERSONS, BY EXTENT OF WORK
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
Temporarily absent from work
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף חלקי‬
Worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫עבדו בהיקף מלא‬
Worked full-time
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Seasonally
Original
adjusted
data
‫סך הכל‬
Total
‫אלפים‬
Thousands
253.5
268.0
976.8
976.8
2,325.5
2,398.9
3,555.8
3,643.8
I-XII
I-XII
2014
2015
253.5
254.8
255.5
255.5
255.1
254.9
255.3
256.4
258.6
261.7
265.5
269.4
278.9
266.5
247.4
341.5
252.8
255.4
253.6
247.5
280.4
259.1
265.0
268.4
188.5
167.7
167.5
505.8
155.6
181.6
363.2
484.2
443.9
194.2
159.9
204.2
962.7
959.5
954.4
949.1
946.1
946.9
952.0
960.1
969.0
976.8
982.7
986.8
978.5
971.3
1,052.7
958.0
901.8
915.3
921.9
976.4
1,039.8
955.7
1,001.4
969.0
896.8
891.7
997.8
1,139.3
920.2
883.4
799.8
770.2
1,432.7
1,143.4
905.0
941.9
2,376.4
2,387.4
2,402.0
2,419.5
2,437.6
2,453.2
2,463.9
2,468.3
2,466.6
2,460.3
2,451.8
2,443.4
2,354.5
2,367.7
2,194.6
2,368.1
2,497.5
2,461.5
2,476.1
2,442.0
2,247.1
2,501.2
2,422.6
2,446.4
2,504.9
2,535.9
2,434.3
1,991.1
2,566.5
2,578.3
2,491.4
2,427.3
1,783.6
2,297.6
2,618.6
2,557.5
3,590.2
3,595.3
3,599.7
3,636.2
3,642.3
3,643.3
3,654.3
3,681.7
3,660.3
3,635.2
3,683.5
3,703.6
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
273.3
276.9
280.0
282.2
283.8
284.8
277.5
270.4
289.3
275.6
283.3
289.4
181.1
170.0
158.5
443.5
184.7
195.0
990.3
994.7
1,000.1
1,005.5
1,009.2
1,010.0
987.4
962.3
997.2
867.2
1,060.0
1,021.4
900.0
881.3
962.8
873.3
1,092.4
973.6
2,436.9
2,432.9
2,431.7
2,432.9
2,435.0
2,436.8
2,430.0
2,445.2
2,423.4
2,722.1
2,415.4
2,441.8
2,598.7
2,620.0
2,580.7
2,411.0
2,459.9
2,577.7
3,679.9
3,671.4
3,702.0
3,727.8
3,736.9
3,746.3
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
5.6
0.1
-3.6
-10.9
0.1
1.1
4.8
‫אחוז שינוי‬
(0.3)
‫טעות דגימה‬
9.81
2.89
Percentage of change
0.3
2.1
Sampling error
7.22
2.51
14.51
4.18
15.66
4.63
7.1
7.4
27.5
26.8
65.4
65.8
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
‫אחוזים‬
Percentages
7.1
7.1
7.1
7.1
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.1
7.2
7.3
7.7
7.4
7.1
9.3
6.9
7.0
6.9
6.8
7.9
7.0
7.2
7.3
5.2
4.7
4.7
13.9
4.3
5.0
9.9
13.2
12.1
5.3
4.3
5.5
26.8
26.6
26.4
26.2
26.0
25.9
25.9
26.1
26.2
26.4
26.6
26.7
27.1
26.9
30.1
26.1
24.7
25.2
25.2
26.6
29.1
25.7
27.1
26.3
25.0
24.8
27.7
31.3
25.3
24.2
21.9
20.9
39.1
31.5
24.6
25.4
66.1
66.3
66.5
66.8
67.0
67.1
67.1
67.0
66.8
66.5
66.3
66.0
65.2
65.7
62.8
64.6
68.4
67.8
67.8
66.6
63.0
67.3
65.7
66.4
69.8
70.5
67.6
54.8
70.5
70.8
68.2
65.9
48.7
63.2
71.1
69.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
7.4
7.5
7.5
7.6
7.6
7.6
7.5
7.4
7.8
7.1
7.5
7.7
4.9
4.6
4.3
11.9
4.9
5.2
26.8
26.9
26.9
27.0
27.1
27.1
26.7
26.2
26.9
22.4
28.2
27.2
24.5
24.0
26.0
23.4
29.2
26.0
65.9
65.7
65.5
65.4
65.3
65.3
65.8
66.5
65.3
70.4
64.3
65.1
70.6
71.4
69.7
64.7
65.8
68.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
Sampling error
0.19
0.07
0.38
0.11
‫טעות דגימה‬
0.40
0.12
‫ לפי היקף עבודה‬,‫ גברים מועסקים‬-.5 ‫לוח‬
TABLE 5.- EMPLOYED MALES, BY EXTENT OF WORK
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
Temporarily absent from work
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף חלקי‬
Worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫עבדו בהיקף מלא‬
Worked full-time
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Seasonally
Original
adjusted
data
‫סך הכל‬
Total
‫אלפים‬
Thousands
93.6
98.3
359.4
355.7
1,427.4
1,474.3
1,880.4
1,928.3
I-XII
I-XII
2014
2015
94.0
93.7
93.0
92.0
91.0
90.5
90.7
91.5
93.1
95.0
97.2
99.3
111.9
98.7
89.0
133.3
89.6
87.9
92.7
87.1
100.0
87.1
102.1
97.4
76.7
64.1
61.6
204.7
55.8
66.3
112.4
143.6
178.6
72.7
62.8
79.6
359.7
359.2
356.3
352.1
348.2
346.2
346.5
348.4
350.6
351.7
351.4
350.1
368.1
366.1
377.2
353.3
313.2
328.1
324.9
364.4
389.1
343.4
359.9
343.4
310.9
318.1
330.2
446.1
303.8
294.2
286.0
300.7
610.2
448.5
307.7
312.2
1,453.9
1,460.6
1,469.0
1,478.8
1,488.8
1,497.4
1,503.4
1,506.2
1,506.0
1,503.8
1,500.9
1,498.5
1,434.4
1,450.4
1,381.4
1,451.1
1,531.4
1,502.8
1,516.3
1,487.3
1,384.0
1,518.9
1,493.4
1,499.6
1,503.5
1,525.1
1,504.0
1,269.5
1,564.2
1,563.3
1,549.0
1,517.1
1,147.6
1,405.3
1,583.3
1,560.1
1,891.1
1,907.3
1,895.9
1,920.3
1,923.8
1,923.8
1,947.4
1,961.5
1,936.4
1,926.6
1,953.8
1,951.9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
101.2
102.6
103.4
103.6
103.3
102.7
103.8
98.1
109.3
103.6
98.8
103.9
69.0
63.5
60.6
171.2
66.7
71.4
349.2
350.3
353.7
358.7
363.9
367.9
344.6
338.5
350.9
292.1
390.9
374.4
298.9
291.9
307.4
315.4
384.6
331.6
1,497.2
1,497.0
1,498.1
1,500.1
1,502.1
1,503.6
1,492.8
1,496.7
1,497.3
1,636.4
1,491.7
1,509.0
1,565.2
1,573.5
1,577.6
1,471.2
1,516.1
1,576.7
1,933.0
1,929.0
1,945.6
1,957.9
1,967.4
1,979.7
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
1.1
-4.2
-13.8
0.1
1.2
4.0
‫אחוז שינוי‬
0.6
‫טעות דגימה‬
6.84
2.02
Percentage of change
-0.6
5.2
(7.0)
Sampling error
4.18
1.43
8.67
2.53
9.99
3.02
5.0
5.1
19.1
18.4
75.9
76.5
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
‫אחוזים‬
Percentages
4.9
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7
4.7
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.8
5.2
4.8
6.9
4.6
4.6
4.8
4.5
5.3
4.5
5.2
5.0
4.1
3.4
3.3
10.7
2.9
3.4
5.8
7.3
9.2
3.8
3.2
4.1
18.9
18.8
18.6
18.3
18.1
17.9
17.9
17.9
18.0
18.0
18.0
18.0
19.2
19.1
20.4
18.2
16.2
17.1
16.8
18.8
20.8
17.6
18.4
17.7
16.4
16.7
17.4
23.2
15.8
15.3
14.7
15.3
31.5
23.3
15.7
16.0
76.2
76.3
76.6
76.9
77.2
77.4
77.5
77.4
77.2
77.1
77.0
76.9
74.9
75.7
74.8
74.9
79.2
78.3
78.4
76.7
73.9
77.9
76.4
77.3
79.5
80.0
79.3
66.1
81.3
81.3
79.5
77.3
59.3
72.9
81.0
79.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
5.2
5.3
5.3
5.3
5.2
5.2
5.3
5.1
5.6
5.1
5.0
5.2
3.6
3.3
3.1
8.7
3.4
3.6
17.9
18.0
18.1
18.3
18.5
18.6
17.8
17.5
17.9
14.4
19.7
18.8
15.5
15.1
15.8
16.1
19.5
16.8
76.9
76.8
76.6
76.4
76.3
76.2
76.9
77.4
76.5
80.5
75.3
75.9
81.0
81.6
81.1
75.1
77.1
79.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
Sampling error
0.21
0.07
0.43
0.13
‫טעות דגימה‬
0.46
0.14
‫ לפי היקף עבודה‬,‫ נשים מועסקות‬-.6 ‫לוח‬
TABLE 6.- EMPLOYED FEMALES, BY EXTENT OF WORK
‫נעדרו זמנית מעבודתן‬
Temporarily absent from work
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף חלקי‬
Worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫עבדו בהיקף מלא‬
Worked full-time
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Seasonally
Original
adjusted
data
‫סך הכל‬
Total
‫אלפים‬
Thousands
159.8
169.8
617.4
621.1
898.1
924.6
1,675.4
1,715.5
I-XII
I-XII
2014
2015
161.1
161.8
162.7
163.5
164.3
165.3
166.4
167.7
168.9
170.0
170.9
171.7
167.1
167.8
158.4
208.2
163.2
167.5
160.9
160.5
180.3
172.0
162.9
171.0
111.8
103.6
105.9
301.1
99.7
115.4
250.8
340.6
265.3
121.5
97.1
124.6
605.7
603.5
601.4
600.0
599.9
602.0
606.1
611.9
618.4
624.6
630.2
634.9
610.4
605.2
675.5
604.7
588.6
587.2
597.0
612.0
650.7
612.3
641.5
625.6
585.8
573.6
667.6
693.2
616.4
589.1
513.8
469.5
822.5
694.9
597.3
629.7
920.7
924.4
930.0
937.5
945.6
952.9
958.1
960.2
959.3
955.8
951.0
945.9
920.1
917.3
813.2
917.1
966.0
958.7
959.8
954.7
863.1
982.4
929.3
946.8
1,001.4
1,010.8
930.3
721.6
1,002.3
1,015.0
942.3
910.2
636.0
892.3
1,035.3
997.5
1,699.1
1,688.0
1,703.8
1,715.9
1,718.5
1,719.5
1,706.9
1,720.3
1,723.8
1,708.6
1,729.7
1,751.8
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
173.0
174.7
177.1
179.7
182.1
183.8
173.8
172.3
180.0
172.1
184.5
185.5
112.2
106.5
97.9
272.3
118.0
123.7
638.9
642.3
644.9
646.4
646.8
645.7
642.8
623.8
646.3
575.1
669.0
647.0
601.2
589.4
655.4
557.9
707.9
642.0
941.5
938.0
935.6
934.1
932.9
931.6
937.2
948.5
926.1
1,085.7
923.7
932.8
1,033.5
1,046.5
1,003.1
939.8
943.8
1,001.0
1,746.9
1,742.4
1,756.4
1,770.0
1,769.6
1,766.6
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
-0.2
-3.3
-9.3
-0.1
1.0
6.1
‫אחוז שינוי‬
(-0.2)
‫טעות דגימה‬
6.71
2.01
Percentage of change
0.9
0.5
(4.8)
Sampling error
5.43
1.81
10.80
3.05
11.05
3.13
9.5
9.9
36.9
36.2
53.6
53.9
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
‫אחוזים‬
Percentages
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.7
9.7
9.8
9.8
9.8
9.9
9.6
12.0
9.5
9.8
9.4
9.3
10.6
9.7
9.4
9.8
6.6
6.1
6.2
17.5
5.8
6.7
14.7
19.8
15.4
7.1
5.6
7.1
35.9
35.7
35.5
35.3
35.1
35.0
35.0
35.2
35.4
35.7
36.0
36.2
36.0
35.8
41.0
35.0
34.3
34.3
34.8
35.4
38.4
34.7
37.0
35.9
34.5
34.0
39.2
40.4
35.9
34.3
30.1
27.3
47.7
40.7
34.5
35.9
54.6
54.7
54.9
55.1
55.3
55.4
55.4
55.2
54.9
54.6
54.3
54.0
54.2
54.3
49.4
53.0
56.2
56.0
55.9
55.3
50.9
55.6
53.6
54.3
58.9
59.9
54.6
42.1
58.3
59.0
55.2
52.9
36.9
52.2
59.9
56.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
9.9
9.9
10.3
9.4
10.4
10.5
6.4
6.1
5.6
15.4
6.7
7.0
36.4
36.6
36.7
36.7
36.7
36.7
36.7
35.8
36.9
31.4
37.6
36.7
34.4
33.8
37.3
31.5
40.0
36.3
53.7
53.4
53.2
53.1
53.0
52.9
53.4
54.4
52.8
59.2
52.0
52.8
59.2
60.1
57.1
53.1
53.3
56.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫טעות דגימה‬
Sampling error
0.31
0.10
0.59
0.17
0.61
0.18
,64-25 ‫ בני‬-.7 ‫לוח‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‬
TABLE 7.- PERSONS AGED 25-64,
BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
‫אינם בכוח‬
‫העבודה‬
Not in
labour
force
‫בלתי מועסקים‬
Unemployed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫בכוח העבודה‬
In labour force
‫מועסקים‬
Employed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫סך הכל‬
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
Total
‫אלפים‬
Thousands
772.0
771.6
151.5
138.7
2,849.8
2,914.5
3,001.3
3,053.2
3,773.4
3,824.7
I-XII
I-XII
2014
2015
772.1
777.1
773.2
766.4
769.5
762.0
778.6
777.8
765.8
773.4
780.2
762.7
142.5
140.3
138.7
137.8
137.6
138.0
138.5
139.2
139.6
139.7
139.5
138.8
141.7
140.5
138.0
128.5
135.3
137.9
139.0
143.5
135.3
142.2
139.3
136.7
156.5
143.2
133.6
124.3
131.2
129.7
136.3
133.0
140.3
149.1
141.6
145.0
2,882.0
2,888.2
2,894.2
2,900.3
2,906.7
2,913.4
2,919.7
2,925.4
2,930.2
2,934.2
2,937.8
2,941.3
2,896.0
2,887.0
2,873.2
2,901.7
2,910.3
2,919.9
2,903.1
2,938.4
2,931.0
2,945.0
2,933.5
2,937.6
2,885.2
2,888.2
2,881.5
2,912.0
2,916.2
2,923.2
2,904.0
2,925.8
2,926.7
2,924.3
2,933.9
2,953.2
3,024.5
3,028.5
3,032.9
3,038.1
3,044.4
3,051.3
3,058.3
3,064.5
3,069.8
3,074.0
3,077.3
3,080.1
3,037.8
3,027.5
3,011.2
3,030.2
3,045.6
3,057.8
3,042.1
3,081.8
3,066.4
3,087.2
3,072.8
3,074.3
3,041.7
3,031.4
3,015.1
3,036.3
3,047.4
3,052.9
3,040.3
3,058.8
3,067.0
3,073.4
3,075.5
3,098.2
3,813.8
3,808.5
3,788.3
3,802.7
3,816.9
3,814.9
3,818.9
3,836.6
3,832.8
3,846.8
3,855.7
3,860.9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
789.1
790.0
784.9
770.2
766.8
782.2
137.6
135.9
133.9
131.9
130.0
128.5
139.4
138.5
136.1
131.9
123.6
120.1
143.4
141.5
136.4
123.7
117.3
114.3
2,945.4
2,950.2
2,955.9
2,961.8
2,967.3
2,972.0
2,947.4
2,936.0
2,947.5
2,974.6
2,972.0
2,973.5
2,933.6
2,936.9
2,943.1
2,971.5
2,973.9
2,982.3
3,082.9
3,086.2
3,089.8
3,093.6
3,097.3
3,100.5
3,086.8
3,074.5
3,083.6
3,106.4
3,095.6
3,093.6
3,077.0
3,078.4
3,079.4
3,095.2
3,091.1
3,096.6
3,866.1
3,868.4
3,864.3
3,865.4
3,858.0
3,878.8
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
0.2
0.1
0.1
-0.1
Percentage of change
2.0
-1.1
-2.9
Sampling error
9.52
2.81
(-2.5)
4.37
1.42
(0.3)
(0.2)
‫אחוז שינוי‬
0.5
‫טעות דגימה‬
9.91
2.90
10.21
2.96
)1(
Percentages(1)
20.5
20.2
5.0
4.5
95.0
95.5
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
79.5
79.8
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
20.2
20.4
20.4
20.2
20.2
20.0
20.4
20.3
20.0
20.1
20.2
19.8
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.7
4.6
4.6
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.4
4.6
4.5
4.4
5.1
4.7
4.4
4.1
4.3
4.2
4.5
4.3
4.6
4.9
4.6
4.7
95.3
95.4
95.4
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.5
95.3
95.4
95.4
95.8
95.6
95.5
95.4
95.3
95.6
95.4
95.5
95.6
94.9
95.3
95.6
95.9
95.7
95.8
95.5
95.7
95.4
95.1
95.4
95.3
79.3
79.5
80.1
79.9
79.8
80.0
80.1
79.9
80.1
79.9
79.8
79.8
79.7
79.5
79.5
79.7
79.8
80.2
79.7
80.3
80.0
80.3
79.7
79.6
79.8
79.6
79.6
79.8
79.8
80.0
79.6
79.7
80.0
79.9
79.8
80.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
20.4
20.4
20.3
19.9
19.9
20.2
4.5
4.4
4.3
4.3
4.2
4.1
4.5
4.5
4.4
4.2
4.0
3.9
4.7
4.6
4.4
4.0
3.8
3.7
95.5
95.6
95.7
95.7
95.8
95.9
95.5
95.5
95.6
95.8
96.0
96.1
95.3
95.4
95.6
96.0
96.2
96.3
79.7
79.8
80.0
80.0
80.3
79.9
79.8
79.5
79.8
80.4
80.2
79.8
79.6
79.6
79.7
80.1
80.1
79.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
Sampling error
0.24
0.07
0.14
0.07
(1) Percentages of employed and unemployed persons
are calculated of those in labour force.
0.14
0.07
‫טעות דגימה‬
0.24
0.07
‫) אחוזי המועסקים והבלתי מועסקים‬1(
.‫מחושבים מתוך כוח העבודה‬
,64-25 ‫ גברים בני‬-.8 ‫לוח‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‬
TABLE 8.- MALES AGED 25-64,
BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
‫אינם בכוח‬
‫העבודה‬
Not in
labour
force
‫בלתי מועסקים‬
Unemployed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫בכוח העבודה‬
In labour force
‫מועסקים‬
Employed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫סך הכל‬
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
Total
‫אלפים‬
Thousands
284.2
279.4
80.4
71.5
1,490.4
1,528.4
1,570.8
1,599.9
1,855.1
1,879.4
I-XII
I-XII
2014
2015
284.1
282.2
286.1
276.7
268.5
268.9
276.6
282.9
281.4
283.4
282.7
279.9
75.3
74.0
73.0
72.2
71.7
71.4
71.3
71.1
70.8
70.3
69.9
69.3
75.3
73.8
71.9
69.3
71.8
71.4
73.1
70.2
71.1
72.9
65.4
69.1
86.0
74.9
70.2
64.0
69.6
67.8
70.5
68.2
72.7
78.0
64.9
71.2
1,511.1
1,515.1
1,518.6
1,521.8
1,524.7
1,527.3
1,529.5
1,531.4
1,532.8
1,533.9
1,534.7
1,535.4
1,508.9
1,520.7
1,509.1
1,521.4
1,529.9
1,529.6
1,523.8
1,534.3
1,532.5
1,534.1
1,555.7
1,540.8
1,505.2
1,520.6
1,509.1
1,527.0
1,535.8
1,536.6
1,526.2
1,536.2
1,526.0
1,525.2
1,550.4
1,543.1
1,586.3
1,589.1
1,591.6
1,594.0
1,596.4
1,598.7
1,600.8
1,602.4
1,603.6
1,604.2
1,604.6
1,604.7
1,584.2
1,594.5
1,581.0
1,590.8
1,601.8
1,600.9
1,596.9
1,604.4
1,603.7
1,607.0
1,621.0
1,610.0
1,591.2
1,595.5
1,579.3
1,590.9
1,605.4
1,604.3
1,596.7
1,604.5
1,598.8
1,603.2
1,615.3
1,614.2
1,875.2
1,877.7
1,865.4
1,867.6
1,873.9
1,873.2
1,873.3
1,887.4
1,880.2
1,886.5
1,898.0
1,894.1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
297.0
295.8
287.4
286.2
281.5
294.0
68.7
68.1
67.4
66.8
66.2
65.8
68.8
69.9
70.1
66.0
63.6
65.4
72.2
71.1
71.0
64.4
61.6
61.6
1,536.3
1,537.7
1,539.5
1,542.0
1,544.6
1,547.0
1,535.5
1,532.7
1,533.7
1,545.7
1,540.6
1,552.0
1,531.8
1,532.5
1,533.5
1,550.7
1,546.9
1,559.7
1,605.0
1,605.7
1,606.9
1,608.7
1,610.8
1,612.8
1,604.3
1,602.5
1,603.8
1,611.8
1,604.3
1,617.4
1,604.0
1,603.6
1,604.5
1,615.0
1,608.5
1,621.3
1,901.0
1,899.4
1,891.9
1,901.2
1,890.0
1,915.3
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
0.2
0.7
0.8
0.1
0.8
0.8
Percentage of change
4.4
-0.6
2.7
Sampling error
6.13
1.77
3.14
0.99
7.17
2.03
5.1
4.5
94.9
95.5
‫אחוז שינוי‬
1.3
‫טעות דגימה‬
6.91
1.97
)1(
Percentages(1)
15.3
14.9
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
84.7
85.1
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
15.1
15.0
15.3
14.8
14.3
14.4
14.8
15.0
15.0
15.0
14.9
14.8
4.7
4.7
4.6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.4
4.4
4.4
4.4
4.3
4.8
4.6
4.5
4.4
4.5
4.5
4.6
4.4
4.4
4.5
4.0
4.3
5.4
4.7
4.4
4.0
4.3
4.2
4.4
4.3
4.5
4.9
4.0
4.4
95.3
95.3
95.4
95.5
95.5
95.5
95.5
95.6
95.6
95.6
95.6
95.7
95.2
95.4
95.5
95.6
95.5
95.5
95.4
95.6
95.6
95.5
96.0
95.7
94.6
95.3
95.6
96.0
95.7
95.8
95.6
95.7
95.5
95.1
96.0
95.6
84.6
84.6
85.3
85.4
85.2
85.3
85.5
84.9
85.3
85.0
84.5
84.7
84.5
84.9
84.8
85.2
85.5
85.5
85.2
85.0
85.3
85.2
85.4
85.0
84.9
85.0
84.7
85.2
85.7
85.6
85.2
85.0
85.0
85.0
85.1
85.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
15.6
15.6
15.2
15.1
14.9
15.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.3
4.4
4.4
4.1
4.0
4.0
4.5
4.4
4.4
4.0
3.8
3.8
95.7
95.8
95.8
95.9
95.9
95.9
95.7
95.6
95.6
95.9
96.0
96.0
95.5
95.6
95.6
96.0
96.2
96.2
84.4
84.5
84.9
84.6
85.2
84.2
84.4
84.4
84.8
84.8
84.9
84.4
84.4
84.4
84.8
84.9
85.1
84.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.32
0.19
0.09
0.10
(1) Percentages of employed and unemployed persons
are calculated of males aged 25-64 in labour force.
0.19
0.10
‫טעות דגימה‬
0.32
0.09
Monthly
‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אחוזי המועסקים והבלתי מועסקים‬1(
.‫ שבכוח העבודה‬64-25-‫מחושבים מתוך הגברים בני ה‬
,64-25 ‫ נשים בנות‬-.9 ‫לוח‬
‫לפי תכונות כוח העבודה‬
TABLE 9.- FEMALES AGED 25-64,
BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
‫אינן בכוח‬
‫העבודה‬
Not in
labour
force
‫בלתי מועסקות‬
Unemployed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫בכוח העבודה‬
In labour force
‫מועסקות‬
Employed persons
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫סך הכל‬
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
Total
‫אלפים‬
Thousands
487.8
492.1
71.1
67.2
1,359.4
1,386.1
1,430.5
1,453.2
1,918.3
1,945.4
I-XII
I-XII
2014
2015
488.0
494.9
487.1
489.8
501.0
493.1
502.0
494.9
484.4
490.0
497.5
482.8
67.3
66.5
65.9
65.7
65.8
66.2
66.9
67.8
68.6
69.3
69.7
69.6
66.4
66.6
66.1
59.2
63.4
66.5
66.0
73.3
64.2
69.3
73.9
67.5
70.5
68.3
63.4
60.4
61.6
62.0
65.8
64.8
67.6
71.1
76.7
73.8
1,371.1
1,373.3
1,375.7
1,378.6
1,382.1
1,386.0
1,390.2
1,394.1
1,397.7
1,400.7
1,403.3
1,405.7
1,387.2
1,366.3
1,364.1
1,380.2
1,380.3
1,390.3
1,379.2
1,404.1
1,398.5
1,410.9
1,377.8
1,396.8
1,380.0
1,367.6
1,372.3
1,385.0
1,380.4
1,386.6
1,377.8
1,389.6
1,400.7
1,399.1
1,383.5
1,410.2
1,438.3
1,439.8
1,441.6
1,444.2
1,447.8
1,452.2
1,457.1
1,461.9
1,466.3
1,470.0
1,472.9
1,475.3
1,453.6
1,433.0
1,430.2
1,439.4
1,443.8
1,456.8
1,445.2
1,477.4
1,462.7
1,480.2
1,451.7
1,464.3
1,450.5
1,435.9
1,435.8
1,445.4
1,442.0
1,448.6
1,443.6
1,454.4
1,468.3
1,470.2
1,460.1
1,484.0
1,938.5
1,930.8
1,922.8
1,935.1
1,943.0
1,941.7
1,945.7
1,949.3
1,952.6
1,960.2
1,957.6
1,966.8
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
492.1
494.2
497.5
484.0
485.4
488.3
69.0
68.0
66.6
65.2
63.9
63.0
70.6
68.7
66.0
65.9
60.0
54.7
71.2
70.4
65.4
59.3
55.6
52.7
1,408.5
1,411.7
1,415.3
1,418.9
1,422.1
1,424.7
1,411.9
1,403.3
1,413.8
1,428.8
1,431.3
1,421.5
1,401.8
1,404.4
1,409.5
1,420.8
1,427.0
1,422.6
1,477.5
1,479.6
1,481.9
1,484.1
1,486.1
1,487.7
1,482.5
1,472.0
1,479.8
1,494.7
1,491.3
1,476.2
1,473.0
1,474.8
1,474.9
1,480.2
1,482.6
1,475.3
1,965.1
1,969.0
1,972.4
1,964.2
1,968.0
1,963.6
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
-8.8
(-5.3)
0.2
-0.7
0.1
-1.0
Percentage of change
(0.6)
-1.5
Sampling error
6.95
2.08
(-0.3)
3.08
0.99
6.89
2.04
5.0
4.6
95.0
95.4
(-0.5)
‫אחוז שינוי‬
-0.2
‫טעות דגימה‬
6.79
2.02
)1(
Percentages(1)
25.4
25.3
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
74.6
74.7
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
25.2
25.6
25.3
25.3
25.8
25.4
25.8
25.4
24.8
25.0
25.4
24.5
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.7
4.7
4.7
4.7
4.6
4.7
4.6
4.1
4.4
4.6
4.6
5.0
4.4
4.7
5.1
4.6
4.9
4.8
4.4
4.2
4.3
4.3
4.6
4.5
4.6
4.8
5.2
5.0
95.3
95.4
95.4
95.5
95.5
95.4
95.4
95.4
95.3
95.3
95.3
95.3
95.4
95.3
95.4
95.9
95.6
95.4
95.4
95.0
95.6
95.3
94.9
95.4
95.1
95.2
95.6
95.8
95.7
95.7
95.4
95.5
95.4
95.2
94.8
95.0
74.2
74.6
75.0
74.6
74.5
74.8
74.9
75.0
75.1
75.0
75.2
75.0
75.0
74.2
74.4
74.4
74.3
75.0
74.3
75.8
74.9
75.5
74.2
74.5
74.8
74.4
74.7
74.7
74.2
74.6
74.2
74.6
75.2
75.0
74.6
75.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
25.0
25.1
25.2
24.6
24.7
24.9
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.8
4.7
4.5
4.4
4.0
3.7
4.8
4.8
4.4
4.0
3.8
3.6
95.3
95.4
95.5
95.6
95.7
95.8
95.2
95.3
95.5
95.6
96.0
96.3
95.2
95.2
95.6
96.0
96.2
96.4
75.2
75.1
75.1
75.6
75.5
75.8
75.4
74.8
75.0
76.1
75.8
75.2
75.0
74.9
74.8
75.4
75.3
75.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.34
0.21
0.10
0.16
(1) Percentages of employed and unemployed persons
are calculated of females aged 25-64 in labour force.
0.21
0.16
‫טעות דגימה‬
0.34
0.10
Monthly
‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אחוזי המועסקות והבלתי מועסקות‬1(
.‫ שבכוח העבודה‬64-25-‫מחושבים מתוך הנשים בנות ה‬
‫) בקרב‬1(‫ שיעורי תעסוקה‬-.10 ‫לוח‬
64-25 ‫ ומעלה ובני‬15 ‫בני‬
TABLE 10.- EMPLOYMENT RATES(1) OF PERSONS
AGED 15 AND OVER AND 25-64
‫מגמה‬
Trend
‫נשים‬
Females
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
‫מגמה‬
Trend
‫גברים‬
Males
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
‫מגמה‬
Trend
‫סך הכל‬
Total
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
‫ ומעלה‬15 ‫בני‬
Aged 15 and over
55.7
55.9
65.4
65.7
60.4
60.7
I-XII
I-XII
2014
2015
55.7
55.7
55.8
55.8
55.9
55.9
56.2
56.2
56.2
56.1
56.3
56.4
56.0
55.6
55.3
56.0
55.9
55.9
55.4
56.2
56.2
56.1
56.0
56.3
55.9
55.5
55.9
56.2
56.1
56.1
55.8
56.0
56.0
55.2
56.0
56.6
65.6
65.6
65.7
65.8
65.9
65.9
65.7
65.7
65.8
65.9
65.7
65.6
65.4
65.6
65.1
65.8
65.9
65.7
65.9
66.1
65.7
65.7
66.3
65.6
65.0
65.5
65.0
65.8
65.9
65.8
66.2
66.6
65.7
65.4
66.1
65.9
60.6
60.6
60.7
60.7
60.8
60.8
60.9
60.8
60.8
60.8
60.9
60.9
60.6
60.5
60.1
60.8
60.8
60.7
60.6
61.0
60.9
60.8
61.0
60.9
60.4
60.4
60.4
60.9
60.9
60.8
60.9
61.2
60.7
60.2
60.9
61.1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
56.4
56.5
56.5
56.4
56.3
56.5
56.6
56.3
56.5
56.7
56.4
56.4
56.3
56.1
56.4
56.7
56.6
56.6
65.6
65.6
65.8
66.0
66.1
65.8
65.6
65.0
65.6
66.0
66.1
66.0
65.2
64.9
65.5
65.9
66.1
66.1
60.9
61.0
61.0
61.1
61.1
61.1
61.0
60.6
60.9
61.2
61.1
61.1
60.7
60.4
60.8
61.2
61.2
61.3
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
‫טעות דגימה‬
0.16
0.05
Sampling error
0.22
0.07
0.23
0.07
70.9
71.3
80.3
81.3
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
75.5
76.2
I-XII
I-XII
2014
2015
64-25 ‫בני‬
Aged 25-64
70.7
71.1
71.5
71.2
71.1
71.4
71.4
71.5
71.6
71.5
71.7
71.5
71.6
70.8
70.9
71.3
71.0
71.6
70.9
72.0
71.6
72.0
70.4
71.0
71.2
70.8
71.4
71.6
71.0
71.4
70.8
71.3
71.7
71.4
70.7
71.7
80.6
80.7
81.4
81.5
81.4
81.5
81.6
81.1
81.5
81.3
80.9
81.1
80.5
81.0
80.9
81.5
81.6
81.7
81.3
81.3
81.5
81.3
82.0
81.3
80.3
81.0
80.9
81.8
82.0
82.0
81.5
81.4
81.2
80.8
81.7
81.5
75.6
75.8
76.4
76.3
76.2
76.4
76.5
76.2
76.5
76.3
76.2
76.2
75.9
75.8
75.8
76.3
76.2
76.5
76.0
76.6
76.5
76.6
76.1
76.1
75.7
75.8
76.1
76.6
76.4
76.6
76.0
76.3
76.4
76.0
76.1
76.5
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
71.7
71.7
71.8
72.2
72.3
72.6
71.8
71.3
71.7
72.7
72.7
72.4
71.3
71.3
71.5
72.3
72.5
72.4
80.8
81.0
81.4
81.1
81.7
80.8
80.8
80.7
81.1
81.3
81.5
81.0
80.6
80.7
81.1
81.6
81.8
81.4
76.2
76.3
76.5
76.6
76.9
76.6
76.2
75.9
76.3
77.0
77.0
76.7
75.9
75.9
76.2
76.9
77.1
76.9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.35
0.10
(1) Employment rate is defined as a percentage
of employed persons calculated of the
total population in each cell.
0.34
0.10
‫טעות דגימה‬
0.25
Monthly
‫חודשית‬
0.07
Annual
‫שנתית‬
‫) שיעור תעסוקה מוגדר כאחוז המועסקים מכלל‬1(
.‫האוכלוסייה בכל תא‬
‫ מועסקים (לא כולל מדגמים‬-.11 ‫לוח‬
TABLE 11.- EMPLOYED PERSONS (NOT INCLUDING PERMANENT
‫) לפי היקף עבודה בדרך כלל‬1(,)‫קבועים‬
SAMPLES),(1) BY USUAL EXTENT OF WORK
‫עבדו בהיקף חלקי בדרך כלל‬
Usually worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף מלא בדרך כלל‬
Usually worked full-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
)2( ‫סך הכל‬
Total )2(
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫מגמה‬
Trend
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
‫אלפים‬
Thousands
796.1
811.7
2,744.4
2,815.8
3,541.6
3,629.1
I-XII
I-XII
2014
2015
794.4
795.3
797.1
800.2
804.5
810.0
816.2
822.0
826.5
829.1
829.7
828.6
794.6
800.0
793.9
803.7
801.7
800.2
789.9
834.4
832.2
816.1
853.8
826.9
812.6
800.6
811.3
806.9
817.0
822.5
778.5
763.5
813.1
813.0
856.0
845.5
2,784.5
2,791.2
2,797.5
2,803.5
2,809.2
2,814.4
2,818.9
2,822.8
2,826.4
2,830.6
2,836.3
2,844.3
2,802.2
2,791.1
2,769.9
2,801.3
2,820.3
2,827.3
2,828.0
2,817.8
2,814.9
2,833.1
2,805.9
2,841.5
2,762.4
2,779.1
2,773.0
2,813.4
2,809.7
2,806.0
2,858.9
2,901.8
2,827.1
2,806.7
2,810.9
2,841.0
3,587.5
3,595.7
3,603.7
3,612.0
3,620.8
3,629.7
3,638.2
3,645.7
3,652.4
3,658.7
3,665.2
3,672.5
3,589.3
3,587.7
3,571.0
3,616.3
3,621.5
3,622.7
3,619.3
3,656.1
3,654.5
3,654.6
3,675.6
3,671.5
3,575.8
3,580.9
3,585.2
3,621.7
3,627.8
3,628.7
3,639.7
3,666.9
3,645.4
3,620.3
3,668.5
3,688.7
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
826.6
824.5
822.8
821.9
821.5
821.4
825.8
813.3
826.9
802.4
820.4
806.5
837.1
811.9
859.8
811.8
842.9
821.2
2,854.4
2,866.4
2,879.0
2,890.9
2,900.8
2,908.0
2,844.5
2,856.9
2,871.8
2,917.4
2,899.9
2,919.7
2,826.8
2,843.8
2,825.3
2,896.6
2,877.7
2,909.4
3,680.7
3,689.6
3,698.8
3,707.4
3,714.6
3,720.1
3,684.9
3,665.4
3,693.9
3,716.7
3,717.0
3,720.0
3,664.8
3,656.3
3,686.9
3,712.6
3,721.7
3,731.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
-2.6
0.2
0.7
1.1
0.1
0.1
Percentage of change
-1.7
‫טעות דגימה‬
9.81
2.89
Sampling error
13.57
3.83
14.52
4.17
22.5
22.4
77.5
77.6
‫אחוז שינוי‬
(0.3)
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
Percentages
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
22.2
22.2
22.2
22.2
22.3
22.3
22.5
22.6
22.6
22.7
22.6
22.6
22.1
22.3
22.3
22.3
22.1
22.1
21.8
22.8
22.8
22.4
23.3
22.5
22.7
22.4
22.6
22.3
22.5
22.7
21.4
20.8
22.3
22.5
23.3
22.9
77.8
77.8
77.8
77.8
77.7
77.7
77.5
77.4
77.4
77.3
77.4
77.4
77.9
77.7
77.7
77.7
77.9
77.9
78.2
77.2
77.2
77.6
76.7
77.5
77.3
77.6
77.4
77.7
77.5
77.3
78.6
79.2
77.7
77.5
76.7
77.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
22.5
22.3
22.2
22.1
22.1
22.0
22.5
22.2
22.4
21.6
22.1
21.6
22.8
22.2
23.3
21.9
22.7
22.0
77.5
77.7
77.8
77.9
77.9
78.0
77.5
77.8
77.6
78.4
77.9
78.4
77.2
77.8
76.7
78.1
77.3
78.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.35
0.10
(1) Excluding persons living outside localities
and in institutions (permanent samples); see Introduction.
(2) Including employed persons whose extent of work is not known.
0.35
0.10
‫טעות דגימה‬
Monthly
‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אינו כולל את הגרים מחוץ ליישובים‬1(
.‫ובמוסדות (מדגמים קבועים); ראו מבוא‬
.‫) כולל מועסקים אשר היקף עבודתם אינו ידוע‬2(
‫ גברים מועסקים (לא כולל מדגמים‬-.12 ‫לוח‬
TABLE 12.- EMPLOYED MALES (NOT INCLUDING PERMANENT
‫) לפי היקף עבודה בדרך כלל‬1(,)‫קבועים‬
SAMPLES),(1) BY USUAL EXTENT OF WORK
‫עבדו בהיקף חלקי בדרך כלל‬
Usually worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף מלא בדרך כלל‬
Usually worked full-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
)2( ‫סך הכל‬
Total )2(
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫מגמה‬
Trend
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
‫אלפים‬
Thousands
249.2
257.3
1,620.8
1,660.0
1,870.5
1,918.1
I-XII
I-XII
2014
2015
251.0
251.5
251.7
252.3
253.6
255.8
258.6
261.3
262.9
263.1
261.7
259.4
255.2
262.0
246.2
253.5
242.8
247.4
254.8
270.0
273.4
261.6
273.9
259.1
257.9
269.4
249.3
256.8
242.5
247.0
251.4
255.3
254.4
261.2
277.8
265.0
1,640.8
1,644.7
1,649.2
1,653.7
1,657.6
1,660.3
1,661.8
1,662.5
1,663.1
1,664.5
1,667.4
1,671.9
1,639.1
1,637.5
1,640.5
1,647.1
1,671.8
1,669.4
1,673.2
1,658.3
1,650.8
1,660.8
1,666.5
1,672.5
1,622.7
1,626.9
1,635.9
1,653.1
1,670.2
1,666.7
1,685.3
1,695.3
1,669.0
1,655.0
1,664.7
1,674.9
1,896.7
1,901.4
1,906.0
1,910.5
1,914.9
1,918.8
1,922.1
1,924.8
1,926.9
1,928.7
1,930.7
1,933.0
1,892.1
1,900.1
1,888.7
1,911.4
1,915.0
1,910.8
1,928.4
1,934.6
1,926.6
1,923.2
1,950.3
1,934.0
1,881.2
1,897.3
1,885.9
1,910.2
1,913.8
1,913.7
1,937.3
1,951.1
1,926.1
1,916.2
1,943.4
1,941.4
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
257.0
255.5
255.2
256.2
257.9
259.6
247.7
242.1
254.6
237.6
260.6
267.2
255.0
248.4
257.7
249.1
263.7
261.9
1,677.8
1,684.5
1,691.1
1,696.7
1,701.0
1,703.6
1,672.2
1,681.4
1,691.3
1,713.7
1,695.6
1,708.0
1,666.7
1,669.8
1,675.9
1,695.3
1,692.9
1,707.1
1,936.1
1,940.1
1,944.7
1,949.6
1,954.0
1,957.5
1,934.4
1,922.4
1,938.7
1,949.5
1,957.0
1,964.9
1,922.5
1,918.4
1,935.0
1,947.3
1,956.7
1,969.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
0.2
0.7
0.8
0.2
0.4
Percentage of change
0.7
2.5
(-0.7)
‫טעות דגימה‬
6.84
2.02
Sampling error
7.92
2.22
9.12
2.64
13.3
13.4
86.7
86.6
‫אחוז שינוי‬
0.6
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
Percentages
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
13.3
13.3
13.2
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.6
13.6
13.4
13.5
13.8
13.1
13.3
12.7
12.9
13.2
14.0
14.2
13.6
14.1
13.4
13.7
14.2
13.2
13.4
12.7
12.9
13.0
13.1
13.2
13.6
14.3
13.7
86.7
86.7
86.8
86.8
86.7
86.6
86.5
86.4
86.3
86.4
86.4
86.6
86.5
86.2
86.9
86.7
87.3
87.1
86.8
86.0
85.8
86.4
85.9
86.6
86.3
85.8
86.8
86.6
87.3
87.1
87.0
86.9
86.8
86.4
85.7
86.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
13.3
13.2
13.1
13.1
13.2
13.2
12.9
12.6
13.1
12.2
13.3
13.5
13.3
13.0
13.3
12.8
13.5
13.3
86.7
86.8
86.9
86.9
86.8
86.8
87.1
87.4
86.9
87.8
86.7
86.5
86.7
87.0
86.7
87.2
86.5
86.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.39
0.39
0.11
0.11
(1) Excluding persons living outside localities
and in institutions (permanent samples); see Introduction.
(2) Including employed persons whose extent of work is not known.
‫טעות דגימה‬
Monthly
‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אינו כולל את הגרים מחוץ ליישובים‬1(
.‫ובמוסדות (מדגמים קבועים); ראו מבוא‬
.‫) כולל מועסקים אשר היקף עבודתם אינו ידוע‬2(
‫ נשים מועסקות (לא כולל מדגמים‬-.13 ‫לוח‬
TABLE 13.- EMPLOYED FEMALES (NOT INCLUDING PERMANENT
‫) לפי היקף עבודה בדרך כלל‬1(,)‫קבועים‬
SAMPLES),(1) BY USUAL EXTENT OF WORK
‫עבדו בהיקף חלקי בדרך כלל‬
Usually worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף מלא בדרך כלל‬
Usually worked full-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
)2( ‫סך הכל‬
Total )2(
‫מנוכי‬
‫עונתיות‬
Seasonally
adjusted
‫נתונים‬
‫מקוריים‬
Original
data
‫אלפים‬
Thousands
546.9
554.4
1,123.7
1,155.8
1,671.0
1,711.0
I-XII
I-XII
2014
2015
544.5
545.5
547.2
549.5
552.0
554.6
557.4
560.3
563.2
566.2
568.7
570.4
539.4
537.9
547.7
550.2
559.0
552.9
535.1
564.5
558.8
554.5
580.0
567.8
554.7
531.2
562.0
550.1
574.5
575.5
527.1
508.2
558.7
551.8
578.3
580.6
1,144.8
1,147.3
1,148.7
1,149.7
1,151.0
1,153.0
1,155.8
1,158.8
1,161.7
1,164.4
1,167.0
1,170.3
1,163.0
1,153.6
1,129.4
1,154.3
1,148.5
1,157.9
1,154.8
1,159.5
1,164.1
1,172.3
1,139.4
1,169.0
1,139.7
1,152.1
1,137.1
1,160.3
1,139.5
1,139.3
1,173.6
1,206.4
1,158.1
1,151.7
1,146.2
1,166.1
1,687.8
1,691.8
1,696.2
1,701.0
1,706.1
1,711.5
1,716.7
1,721.6
1,726.1
1,730.5
1,735.0
1,739.7
1,697.2
1,687.5
1,682.3
1,704.9
1,706.5
1,711.9
1,690.9
1,721.4
1,727.9
1,731.4
1,725.2
1,737.5
1,694.6
1,683.6
1,699.4
1,711.5
1,714.0
1,715.1
1,702.4
1,715.8
1,719.3
1,704.1
1,725.2
1,747.2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
570.9
570.2
568.6
566.4
564.3
562.7
578.0
571.3
572.3
564.9
559.8
539.3
582.1
563.5
602.0
562.7
579.2
559.3
1,174.9
1,181.0
1,188.0
1,195.1
1,201.2
1,205.9
1,172.3
1,175.5
1,180.5
1,203.8
1,204.3
1,211.7
1,160.2
1,174.1
1,149.4
1,201.3
1,184.9
1,202.3
1,744.7
1,749.5
1,753.8
1,756.8
1,758.4
1,758.8
1,750.5
1,743.0
1,755.2
1,767.2
1,760.0
1,755.1
1,742.3
1,737.8
1,751.9
1,765.4
1,765.0
1,762.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
-3.4
0.4
0.6
1.5
Percentage of change
-0.3
-3.7
-
-0.3
‫טעות דגימה‬
6.71
2.01
Sampling error
10.42
2.96
10.60
3.04
32.7
32.4
67.3
67.6
‫אחוז שינוי‬
(-0.2)
VI/2016- V/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
‫אחוזים‬
Percentages
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
32.2
32.2
32.3
32.3
32.4
32.5
32.5
32.6
32.7
32.7
32.8
32.8
31.7
31.8
32.7
32.3
32.7
32.3
31.7
32.7
32.4
32.1
33.7
32.7
32.7
31.6
33.1
32.2
33.5
33.6
31.0
29.6
32.5
32.4
33.5
33.2
67.8
67.8
67.7
67.7
67.6
67.5
67.5
67.4
67.3
67.3
67.2
67.2
68.3
68.2
67.3
67.7
67.3
67.7
68.3
67.3
67.6
67.9
66.3
67.3
67.3
68.4
66.9
67.8
66.5
66.4
69.0
70.4
67.5
67.6
66.5
66.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
32.7
32.6
32.4
32.2
32.0
31.8
33.0
32.7
32.6
31.9
31.7
30.8
33.4
32.4
34.4
31.9
32.8
31.7
67.3
67.4
67.6
67.8
68.0
68.2
67.0
67.3
67.4
68.1
68.3
69.2
66.6
67.6
65.6
68.1
67.2
68.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Sampling error
0.57
0.57
0.17
0.17
(1) Excluding persons living outside localities
and in institutions (permanent samples); see Introduction.
(2) Including employed persons whose extent of work is not known.
‫טעות דגימה‬
Monthly
‫חודשית‬
Annual
‫שנתית‬
‫) אינו כולל את הגרים מחוץ ליישובים‬1(
.‫ובמוסדות (מדגמים קבועים); ראו מבוא‬
.‫) כולל מועסקות אשר היקף עבודתן אינו ידוע‬2(