מצגת: שוק העבודה בישראל

Comments

Transcription

מצגת: שוק העבודה בישראל
‫שוק העבודה בישראל‬
‫קואליציה זה עובד‬
‫ספא גארב‬
‫ראש תחום חברה ערבית ותשתיות‬
‫‪12.11.2014‬‬
‫תבת ‪ -‬ג'וינט ישראל‬
‫פיתוח תכניות תעסוקה לאוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה‬
‫מודל הפעולה‬
‫פיתוח‬
‫תכניות‬
‫תעסוקה‬
‫הטמעה‬
‫ממשלה‬
‫רשויות מקומיות‬
‫מעסיקים‬
‫הפצה‬
‫ניסוי‪ ,‬מעקב‬
‫ומחקר‬
‫חרדים‬
‫ערבים‬
‫אנשים עם מוגבלות‬
‫עולים‬
‫צעירים חסרי עורף‬
‫משפחתי –כלכלי‬
‫קידום‬
‫כ ‪ 70%‬התמדה בשוק‬
‫העבודה‬
‫כ ‪ 60%‬השמה‬
‫בעבודה‬
‫מעל ‪ 100‬אלף‬
‫משתתפים בתכניות‬
‫השונות‬
‫מושגים בסיסיים‬
‫עבודה‬
‫עשיית מלאכה כלשהיא‬
‫אחד משלשת גורמי הייצור‪ :‬קרקע‪ ,‬הון (פיזי ופיננסי) ועבודה‬
‫שוק העבודה‬
‫המרחב בו נעשה השימוש בעבודה‬
‫הון אנושי‬
‫ביטוי למכלול תכונות הקובעות את איכותו של עובד בשוק‬
‫העבודה‬
‫ביקוש עבודה מספר המועסקים המבוקש על ידי מעסיקים‬
‫היצע עבודה‬
‫מספר המועסקים הזמין ביחס למספר המשרות המוצעות בשוק‬
‫מדדים בשוק העבודה‬
‫(הגדרות למ"ס)‬
‫שיעור ההשתתפות =‬
‫מועסקים ‪ +‬מובטלים‬
‫האוכלוסייה בגיל העבודה (‪)+15‬‬
‫מובטל‬
‫לא עבד אף לא שעה בשבוע‬
‫הקובע וחיפש עבודה בארבעת‬
‫השבועות שקדמו לסקר‬
‫מוכן ליציאה לעבודה‬
‫שיעור האבטלה =‬
‫מובטלים‬
‫מועסקים ‪ +‬מובטלים (המשתתפים)‬
‫הגדרות מתקדמות לאבטלה‬
‫שיעור המתייאשים‬
‫עובדים משרה חלקית שלא מרצון‬
‫שיעור התעסוקה =‬
‫מועסקים‬
‫אוכלוסייה בגיל העבודה (‪)+15‬‬
‫ועוד על אבטלה‬
‫אבטלה‬
‫מצב של מחסור בתעסוקה בשוק העבודה‬
‫מובטל‬
‫שכיר פוטנציאלי ללא משרה‬
‫אבטלה חיכוכית‬
‫אבטלה שבתקופת מעבר בין עבודות שונות‪ ,‬אבטלה בזמן‬
‫הכניסה לשוק העבודה בפעם הראשונה וכד'‬
‫אבטלה מבנית‬
‫אבטלה הנובעת מאי התאמה בין ההיצע לביקוש הקיים במדינה‬
‫תת‪-‬תעסוקה‬
‫אבטלה הנובעת ממצב בו עובדים מועסקים בעבודה שאינה‬
‫ממצה את יכולתם וכישוריהם‬
‫התפתחות מדיניות תעסוקה בישראל‬
‫‪1998 ‬‬
‫המלצת ועדת מנכלים (יגאל בן שלום) ליישום מודל רפורמה מרווחה לעבודה‬
‫‪2002 ‬‬
‫החלטת ממשלה לאימוץ מסקנות דו"ח ועדת תמיר‬
‫‪2002-2003 ‬‬
‫חוק ההסדרים והחלת תכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה ‪ -‬צמצום‬
‫משמעותי בגמלאות הבטחת הכנסה‬
‫‪2004 ‬‬
‫החלת מודל "מרווחה לעבודה" בישראל ("ויסקונסין")‬
‫‪2006 ‬‬
‫הקמת תבת ‪ -‬ג'וינט ישראל לפיתוח מודלים לשילוב אוכלוסיות שאינן משתתפות‬
‫בשוק העבודה‬
‫‪2007 ‬‬
‫חוק "מס הכנסה שלילי להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולהקטנת‬
‫הפערים החברתיים"‬
‫‪ 2009 ‬ואילך‬
‫השקעה הולכת וגוברת בתכניות תעסוקה בקרב חרדים וערבים‬
‫‪2010 ‬‬
‫הצטרפות ישראל ל ‪ - OECD‬מערך מעקב ה ‪ OECD‬על נתוני שוק העבודה‬
‫‪2010 ‬‬
‫דוח ועדת אקשטיין לבחינת מדיניות תעסוקה‪ :‬הצבת יעדי תעסוקה‬
‫‪2011 ‬‬
‫דוח ועדת טרכטנברג ‪ :‬המלצות בפרק שירותים החברתיים‬
‫חלק מהמלצות הוועדה‬
‫עדכון יעדי הממשלה לתעסוקה ועוני‬
‫המצב ב‪ 2008 -‬היעד‬
‫ל‪2020 -‬‬
‫גילאים‬
‫גברים ערבים‬
‫‪74.1%‬‬
‫‪78%‬‬
‫נשים ערביות‬
‫‪23.4%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪40.4%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪56.7%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪77.4%‬‬
‫‪83.3%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪5%‬‬
‫בעלי מוגבלויות ערבים‬
‫‪8.2%‬‬
‫‪7.2%‬‬
‫גברים ערבים‬
‫‪61%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪20.2%‬‬
‫‪42%‬‬
‫‪45.8%‬‬
‫‪57%‬‬
‫גברים חרדים‬
‫נשים חרדיות‬
‫היתר‬
‫שיעור תעסוקה‬
‫‪25-64‬‬
‫בעלי מוגבלויות יהודים ואחרים‬
‫נשים ערביות‬
‫היתר‬
‫שיעור הלא מועסקים‬
‫‪20-24‬‬
‫שיעור תעסוקה‬
‫אנשים עם מוגבלות‬
‫צעדי מדיניות מומלצים‬
‫‪ 785‬מ' ‪ ₪‬בחומש‬
‫צעדי מדיניות מומלצים המשך‬
‫צעדי מדיניות מומלצים המשך‬
‫פעולות להגדלת שיעורי התעסוקה בישראל (צד ההיצע)‬
‫‪ ‬שירותי השמה ממלכתיים – שירות התעסוקה‪ ,‬משרד הכלכלה‬
‫‪ ‬הכשרה מקצועית‪ -‬האגף להכשרה מקצועית‪ ,‬משרד הכלכלה‬
‫‪ ‬השלמת השכלה – משרד החינוך‬
‫‪ ‬תעסוקה לאוכלוסיות ייעודיות – המשרדים השונים כגון‪ :‬משרד‬
‫הקליטה‪ ,‬שיקום שכונות‪ ,‬משרד הרווחה‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬משרד‬
‫הבטחון‬
‫‪ ‬פיתוח שירותי תעסוקה חדשים – תב"ת ג'וינט ישראל‪ ,‬עמותות‬
‫וגופים פרטיים‪ ,‬ביטוח לאומי ‪ -‬פרויקטים מיוחדים‬
‫פעילות נוספות להגדלת שיעורי התעסוקה‬
‫‪ ‬מדיניות תעסוקה‬
‫מס הכנסה שלילי‬
‫אכיפת שכר מינימום‬
‫מדיניות עובדים זרים‬
‫‪ ‬יצירת מקומות תעסוקה‬
‫החוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬מסלול תעסוקה‪ ,‬הקמת אזורי תעשייה‬
‫‪ ‬שירותים תומכים‬
‫מעונות יום‬
‫תחבורה‬
‫מגמות ומאפיינים‬
‫שיעורי תעסוקה של‬
‫גברים & נשים‬
‫ישראל וה – ‪OECD‬‬
‫♂‬
‫גילאי ‪ 35-54‬לאורך השנים‬
‫♀‬
‫מקור‪ :‬מרכז טאוב‪ ,‬דן בן דוד עורך‬
‫‪,‬דו"ח מצב המדינה ‪.2011-2012‬‬
‫איל קמחי‪ ,‬פרק מגמות שוק‬
‫העבודה‬
‫מצב תעסוקתי בקרב אנשים עם מוגבלויות‬
‫• אנשים בגיל העבודה שדיווחו‬
‫על בעיה בריאותית‬
‫המפריעה בתפקוד היום יומי‬
‫‪ 19.4%‬מסך האנשים בגיל‬
‫העבודה (סקר למ"ס ‪)2013‬‬
‫• מתוכם ‪ 60%‬אינם מועסקים‬
‫(בקרב בעלי מוגבלות חמורה‬
‫– שיעור של ‪)71%‬‬
‫• מקבלי קצבאות נכות‬
‫בגיל העבודה בישראל‬
‫‪820,000‬‬
‫‪492,000‬‬
‫(נתוני הביטוח הלאומי ‪)2012‬‬
‫• ‪ 78%‬ממקבלי קצבת‬
‫נכות כללית אינם‬
‫מועסקים (כולל עובדים‬
‫בעבודה מוגנת)‬
‫‪286,000‬‬
‫‪172,000‬‬
‫מקבלי קצבאות נכות בגיל העבודה‬
‫על פי סוג הקצבה בשנת ‪2012‬‬
‫אנשים עם מוגבלות בישראל‪ :‬עובדות ומספרים‪ ,‬ג'וינט ישראל‪ -‬מסד נכויות וג'וינט‪ -‬מכון ברוקדייל‪2014 ,‬‬
‫פניות לקבלת קצבת נכות כללית‬
‫לביטוח לאומי‬
‫מתוכם מאושרות‪:‬‬
‫‪19,000‬‬
‫מתוכם ‪ 9,000‬בעלי נסיון‬
‫תעסוקתי משמעותי (נשרו‬
‫מעבודה בשנה שקדמה לתביעה‬
‫ועבדו קודם לכן לפחות שנתיים)‬
‫‪ 50,000‬תביעות‬
‫לקצבת נכות כללית‬
‫מוגשות בשנה לבט"ל‬
‫מתוכם נדחים‪:‬‬
‫‪31,000‬‬
‫‪ 52%‬מהפונים הם עד גיל ‪50‬‬
‫מתוכם ‪ 14,000‬בעלי‬
‫נסיון תעסוקתי משמעותי‬
‫(נשרו מעבודה בשנה שקדמה‬
‫לתביעה ועבדו קודם לכן לפחות‬
‫שנתיים)‬
‫השפעת חוק לרון‬
‫‪10%‬‬
‫תוספת של‬
‫כ‪6,600-‬‬
‫עובדים‬
‫• שיעור העובדים בשוק הפתוח מקרב זכאי‬
‫קצבת נכות בבט"ל ‪2009‬‬
‫‪13%‬‬
‫נתונים שנמסרו ע"י נציג הביטוח הלאומי בוועדת המעקב ליישום חוק לרון‬
‫• שיעור העובדים בשוק הפתוח‬
‫מקרב זכאי קצבת נכות בבט"ל‬
‫‪2013‬‬
‫גודל האוכלוסייה‪:‬‬
‫מקבלי קצבאות וכלל האנשים עם מוגבלות‪ ,‬השוואה ל‪OECD-‬‬
‫‪25‬‬
‫‪17.5 17.6 18.1 18.3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5.8 5.9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0‬‬
‫שיעור המוגבלים לפי דיווח עצמי בגילאי העבודה (‪)20-64‬‬
‫שיעור מקבלי קצבאות בגילאי עבודה (‪)20-64‬‬
‫זהר‪ ,‬גל (‪ ,)2012‬אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה‪ :‬סקירה סטטיסטית השוואתית ‪ -‬ישראל ביחס למדינות ‪,OECD‬‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‪ ,‬משרד התמ"ת‪ ,‬פברואר ‪2012‬‬
‫שיעורי תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות‬
‫בגילאי ‪ 20-64‬משנת ‪ 2002‬ועד ‪2011‬‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫מתוך‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬הסקר החברתי ‪ .2011 ,2006 ,2002‬עיבודי מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‬
‫שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות‬
‫במדינות ה‪OECD -‬‬
‫‪62.3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫שיעור התעסוקה במדינות ‪OECD‬‬
‫אמצע שנות התשעים ואמצע שנות האלפיים‬
‫‪%48.1 :2010‬‬
‫‪44.2‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪43.6‬‬
‫‪42.7‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫*‪1995‬‬
‫*‪2007‬‬
‫‪39.8‬‬
‫מצב תעסוקתי לפי קבלת קצבת נכות כללית‬
‫ולפי סוג המוגבלות‬
‫מתוך‪ :‬בעלי מוגבלות בגיל העבודה בישראל"‪ ,‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי‪ ,‬דצמבר ‪2012‬‬
‫המגזר העסקי ואנשים עם מוגבלויות‬
‫‪ 5.4%‬מהמעסיקים במשק מעסיקים עובדים עם מוגבלות‬
‫(‪ 10,500‬מכלל המעסיקים במשק)‬
‫בעיקר עסקים בגודל בינוני‬
‫(‪ 50-99‬עובדים)‬
‫בעיקר בענפי הרווחה‪ ,‬סיעוד ושירותי האירוח והאוכל‬
‫(פחות במסחר ותעשייה)‬
‫הפסד התוצר לשנה למשק – ‪ 5‬מיליארד ‪₪‬‬
‫מתוך‪ :‬נתונים שהוצגו ע"י מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה‬
‫שיעורי תעסוקה‪ 2013-2010 ,‬ויעדי ‪2020‬‬
‫בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה‪ ,‬גילאי ‪64-25‬‬
‫מקור‪ :‬משרד הכלכלה‪ .‬עיבודי לשכת הממונה על התעסוקה לנתוני הלמ"ס ‪2013-2010‬‬
‫מקור‪ :‬דוח העוני והפערים החברתיים ‪ .2011‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬המוסד לביטוח לאומי‬
‫תחולת העוני לפי מצב תעסוקתי‬
‫מקור‪ :‬המוסד לביטוח לאומי‪ .‬דוח העוני ‪2008‬‬
‫תחולת עוני לפי מספר מפרנסים וקבוצת אוכלוסייה‬
‫הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה (דו"ח סופי) ברשות צביקה אקשטיין‪ ,‬יוני ‪ .2010‬משרד התמ"ת‪ ,‬בנק ישראל‪ ,‬המועצה הלאומית לכלכלה‪.‬‬
‫כיצד ייראה שוק העבודה בעתיד?‬
‫מקור‪ :‬מתוך מצגת ניצה קסיר‪ ,‬בנק ישראל במליאת הפורום לגיוון בתעסוקה ‪http://www.forumgivun.org.il/files/.59948465.pdf‬‬
‫מאפייני החסמים להשתתפות מלאה בשוק‬
‫העבודה‬
‫• פערי השכלה והכשרה‬
‫• עובדים זרים‬
‫• תשתיות תחבורה וביקושים באזורי פריפריה‬
‫• אוכלוסיות‬
‫תעסוקה בלבד אינה פתרון‬
‫תעסוקה בלבד אינה פתרון מספיק‬
‫מספיק‬
‫מקור‪ :‬דוח העוני והפערים החברתיים ‪ .2011‬מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬המוסד לביטוח לאומי‬
‫שילוב בתעסוקה אינו מספיק‬
‫שיעור מקבלי השכר הנמוך בישראל מצריך חשיבה על קידום בשוק העבודה לאורך שנות העבודה‬
Sweden
Italy
OECD-22 15.9%
Portugal
Finland
Denmark
Belgium
Australia
Ireland
France
Japan
New Zealand
Czech Rep.
Greece
Spain
Germany
Netherlands
Poland
Canada
United States
United Kingdom
ISRAEL
Hungary
Korea
0
10
20
30
Prevalence of low-paid work: per cent of employees with earnings of less than two-thirds of the national
median. Source: OECD (2010) ,Labour Market and Social Policy reviews: Israel
‫ מהשכר הממוצע במשק‬62.5% ‫ מהווה כ‬,‫ על פי ניתוחי בט"ל מנתוני מס הכנסה‬,‫השכר החציוני בישראל‬
‫מה במדיניות תעסוקה?‬
‫• הביקוש לעובדים‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫תמריצי העסקה‪/‬עידוד השקעות‬
‫פיתוח אזורי תעשייה‬
‫פיתוח טכנולוגי (מדען ראשי)‬
‫עידוד עסקים קטנים ובינוניים‬
‫• היצע העובדים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הכוונה לתעסוקה‬
‫הכשרה מקצועית‬
‫השלמת השכלה‪/‬השכלה גבוהה‬
‫תחבורה‬
‫מעונות יום‪/‬צהרונים‬
‫יזמות‬
‫תמריצים כספיים (מס הכנסה‬
‫שלילי)‬
‫• תנאים תומכים‬
‫– אכיפת חוקי עבודה‬
‫– הפחתה במספר העובדים הזרים‬
‫– קצבאות אשר לא יהוו חסם‬
‫לכניסה לעבודה (גובה הקצבה‪,‬‬
‫זכאות‪ ,‬זהירות משלילה‬
‫מיידית‪)...‬‬
‫פעולות להגדלת שיעורי התעסוקה בישראל‬
‫(צד היצע כ"א)‬
‫•‬
‫שירותי השמה ממלכתיים – שירות התעסוקה‪ ,‬מ‪ .‬התמ"ת‪( ,‬אורות לתעסוקה?)‬
‫•‬
‫הכשרה מקצועית‪ -‬האגף להכשרה מקצועית‪ ,‬מ‪ .‬התמ"ת‬
‫•‬
‫השלמת השכלה – מ‪ .‬החינוך‬
‫•‬
‫תעסוקה לאוכלוסיות ייעודיות – המשרדים השונים כגון‪ :‬מ‪ .‬הקליטה‪ ,‬שיקום‬
‫שכונות‪ ,‬מ‪ .‬הרווחה‪ ,‬בריאות‪ ,‬מ‪ .‬הבטחון‬
‫•‬
‫פיתוח שירותי תעסוקה חדשים – תב"ת ג'וינט ישראל‪ ,‬עמותות וגופים פרטיים‪,‬‬
‫בט"ל פרויקטים מיוחדים‬
‫פעילות נוספות להגדלת שיעורי התעסוקה‬
‫•‬
‫מדיניות תעסוקה‬
‫מס הכנסה שלילי‪ ,‬אכיפת שכר מינימום‪ ,‬עובדים זרים‬
‫•‬
‫יצירת מקומות תעסוקה‬
‫החוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬מסלול תעסוקה‪ ,‬הקמת אזורי תעשייה‬

Similar documents