Leiepriser - haugesundaren.net

Comments

Transcription

Leiepriser - haugesundaren.net
LEIEPRISER HAUGESUNDAREN 2015
Dette er enkeltstående veiledende priser.
Avhengig av faktorer under her vil vi gi en endelig pris på
arrangementet :
• Hvilken ukedag
• Antall gjester
• Type arrangement/Antall forestillinger
• Matservering
• Alkohol servering
• Underholdning
• Dagtid / Kveldstid
Ved og beskrive ditt arr så godt som mulig, og sende
dette til [email protected] vil du få en konkret
pris.
1
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
HOVEDSCENEN
Generell pris på Hovedlokalet m/Galleri
GRUNNPRIS P/P
kr
45,00
*
1
*2
TILLEGG P/P KINO OPPSETT
kr
20,00
*2
TILLEGG P/P BORD/STOL INKL PAPIRDUK
kr
30,00
*2
TILLEGG P/P BORDOPPSETT INKL PAPIRDUK/
PLASTBESTIKK
kr
35,00
*2
TILLEGG P/P BORDOPPSETT INKL TØYDUK/BESTIKK
Kr
50,00
*2
*
1
20 % PÅSLAG VED ARR MED 18 ÅRS GRENSE ELLER
LAVERE 20 % PÅSLAG PÅ ARR UTEN BARSERVERING
50 % PÅSLAG VED RUSSEFESTER/VGS
ARRANGEMENTER
Kun et av
tilleggen
e
kommer
til
anvendel
se
*
2
30 % PÅSLAG VED ARR PÅ BEVEGELIGE
HELLIGDAGER
KAPASITET INKL GALLERI :
•
Kino oppsett
250 personer
•
Runde bord (ex galleri )
110 personer
•
Rektangulære bord
130 personer
•
Konsert
430 personer
Der er mulig og øke bespisningskapasiteten til inntil 170 stykker ved og ta i
bruk scenen og galleriet, dersom scenen ikke skal brukes til underholdning.
2
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
Det er likeledes inntil 20 personer i reduksjon dersom det skal rigges til med
dansegulv.
Ta kontakt for detaljer ved f.eks bruk av dansegulv og supplering av flere bord
på galleriet for og få konkret antall.
FØLGENDE ER ALLTID INKLUDERT I PRISENE OVER :
•
Opp og nedrigging av stoler/bord
•
Rydding mellom forestillinger
•
Utvask av lokalet
•
Enkel lyd ( høytalere / mikrofon )
•
Billettmaskin for Cover Charge
•
Ubetjent Garderobe ( Klær henges på eget ansvar )
INTIMSCENEN
Intimscenen
GRUNNPRIS P/P
kr
45,00
*
1
*2
TILLEGG P/P KINO OPPSETT
kr
20,00
*2
TILLEGG P/P BORD/STOL INKL PAPIRDUK
kr
30,00
*2
TILLEGG P/P BORDOPPSETT INKL PAPIRDUK/
PLASTBESTIKK
kr
35,00
*2
TILLEGG P/P BORDOPPSETT INKL TØYDUK/BESTIKK
Kr
50,00
3
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
*2
*
1
20 % PÅSLAG VED ARR MED 18 ÅRS GRENSE ELLER
LAVERE 20 % PÅSLAG PÅ ARR UTEN BARSERVERING
50 % PÅSLAG VED RUSSEFESTER/VGS
ARRANGEMENTER
Kun et av
tilleggen
e
kommer
til
anvendel
se
*
2
30 % PÅSLAG VED ARR PÅ BEVEGELIGE
HELLIGDAGER
KAPASITET :
•
Kino oppsett
90 personer
•
Runde bord
40 personer
•
Rektangulære bord
60 personer
•
Konsert
170 personer
FØLGENDE ER ALLTID INKLUDERT I PRISENE OVER :
•
Opp og nedrigging av stoler/bord
•
Rydding mellom forestillinger
•
Utvask av lokalet
•
Enkel lyd ( høytalere / mikrofon )
•
Billettmaskin for Cover Charge
•
Ubetjent Garderobe ( Klær henges på eget ansvar )
4
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
MINIMUMSPRISER :
•
Hovedlokale
12.000,- **
•
Hovedlokale m / Galleri
13.000,- **
•
Intimscenen
7.000,- **
•
Hele Bygget
15.000,- **
TILLEGGS TJENESTER HVIS BEHOV :
LEIEPRISER TEKNISK /
EKSTRA PERSONAL
Komplett PA Lyd anlegg hele bygget
kr 6
000,00
*1
*4 *5
Komplett Lysanlegg hele bygget
kr 3
500,00
*1
*4 *5
LED Storskjerm / Prosjektor / Lerret hele bygget
kr 3
500,00
*1
*4 *5
Komplett Pyri / konfetti utstyr , kun hovedsal
kr 5
000,00
*1
*4 *5
1.stk Inhouse Lyd tekniker ( kjører ikke lyd på arr )
kr 2
500,00
*1 *2
1.stk Inhouse Lyd tekniker ( inkl lydkjøring på arr )
kr 3
500,00
*1 *2
1.stk Lys/Pyri/LED skjerm Tekniker
kr 2
500,00
*1 *2
Vakthold pr time / pr vakt ( VAKTCO AS )
kr
400,00
*2 *3
Servitører pr time pr servitør( mat bordservering )
kr
365,00
*2 *3
1.stk Garderobebetjent pr time
kr
275,00
*2 *3
5
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
1.stk Billettselger i dør
kr
365,00
*2 *3
*1 Fritatt M.V.A
*2 80 % påslag ved arr på bevegelige helligdager
*3 M.V.A kommer i tillegg
50% rabatt ved bruk av kun Intimscenen – 25%
*4 rabatt ved bruk av kun hovedscenen
7,5 % i kombinasjonsrabatt pr enhet lyd/lys/bilde/
*5 pyro
DIVERSE :
•
Ved matservering ( Buffet ) er kokk/servitør inkludert i kuvertprisene
for og sette opp buffet, og fjerne denne.
•
Hvis det ønskes bordservering, kommer leie av servitører i tillegg.
•
Haugesundaren vil til enhver tid ha beslutningsrett på hva som er rett
vaktbemanning for og ivareta sikkerheten ved leie av bygget til privat
arrangementer. Det vil etter en vurdering kunne godkjennes egne
vakter, dersom det er et alkoholfritt arrangement.
•
Det er videre inkludert at vi stiller lokalet til disposisjon 2 timer før et
arr for at arrangør kan pynte e.l
•
Det samme gjelder etter arr, for og hente med seg ting fra lokalet.
Timer utover dette, avtales for hvert tilfelle.
6
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
•
Ved arrangementer som er åpne og arr selger billetter, forbeholder
Haugesundaren seg rett til 15 billetter til sine ansatte/sponsorer.
•
Ved leie av lokale til flere forestillinger samme dag, innrømmes det
50 % rabatt på forestilling nr 2, og 75 % rabatt på forestilling nr 3.
•
Mat meny / Prisliste og Bar Meny / Prisliste sendes på forespørsel.
•
Det er også mulig og komme med eget menyforslag både på mat og
vin, og vi vil da prise dette etter vår standard kalkyle.
•
Vi er behjelpelige med og ordne alle typer underholdning.
•
Haugesundaren forbeholder seg retten til og godkjenne de/den som
skal bruke husets utstyr, hvis arrangør stiller med egen lyd/lys
personell.
•
Haugesundaren forbeholder seg videre rett til og godkjenne alt
teknisk utstyr som arrangør bringer med seg og skal strømsettes på
byggets el.nett.
•
Det er ikke tillatt og medbringe eget PA/LYS/PYRI anlegg uten at dette
er avtalt og godkjent i forkant.
•
Ved leie av vårt LYS/LYD/BILDE utstyr er det obligatorisk og leie vår
Inhouse teknikker for tilkobling, utlevering og innlevering av utstyr.
•
Haugesundaren vil alltid ha minimum en person betjening tilstede i
lokalet ( Brannforskrifter )
•
Som nevnt over, er disse prisene enkeltstående, mens en
pakkeløsning vil gi et mye gunstigere prisbilde.
7
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3
•
Med forbehold om prisendringer, grunnet ytre påvirkninger uten vår
påvirkning.
•
Ikke kommersielle kultur arrangører får 30 % rabatt på grunnleie og
all lyd/lys/bilde/pyro utstyr. Minimumsprisen kan uansett aldri bli
mindre enn 90 % av minimumspris i.h.h.t liste.
•
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, skal alle åpne arrangement som
legges ut på Facebook, gjøres under Haugesundaren sin FB Profil.
•
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, skal billetter på alle åpne arr
legges ut på Haugesundaren sin ticketco profil/konto.
•
Forfallsdato på overføring av ticketco oppgjør er dagen etter at
oppgjør er ankommet fra ticketco.
•
Avbestilling innen 4 uker belastes med 50 % av leiepris
•
Avbestilling innen 2 uker belastes med 100 % av leiepris
NB : Eventuelle andre tilbud / rabatter annonsert
eller gitt i andre sammenhenger kan ikke
kombineres med hverandre.
8
Document rewied by Kim Andre Halvorsen 20.05.2015. rev3

Similar documents