Oplæg ved Uddannelseschef Louise Lee Leth

Comments

Transcription

Oplæg ved Uddannelseschef Louise Lee Leth
Potentialet i ledelse
Hvorfor kan 1. linjeledere i staten profitere af efter- og videreuddannelse?
Agenda
• Hvorfor kan 1. linjeledere profitere af efter- og videruddannelse?
o
o
Om danske medarbejdere og ledere
Om danske lederes ledere og HR
• Domstolenes erfaringer
• HUSK
Potentialet i ledelse
/ 11. april 2016
Side 2
Potentialet i ledelse
/ 11. april 2016
Side 3
Om danske medarbejdere og ledere…
Fire ud af 10 medarbejdere synes, at
deres leder er så dårlig, at han/hun ikke
burde være leder
Skandinaviske ledere er god til at skabe en
kultur præget af tillid og åbenhed, men de er
mindre gode til give feedback, sikre
målstyring og motivere
Kilde: Ennova 2015: Global employee and leadership
index
Potentialet i ledelse
/ 11. april 2016
Side 4
Danmarks Domstoles erfaringer
• Samlet set stor tilfredshed med lederuddannelsesmodulerne
•
Tilfredshed 8,5 på en skala fra 1-10
Stor tilfredshed undervisningens faglige niveau for alle moduler
•
Gennemsnitlig tilfredshed med fagligt niveau på 4,5 på en skala fra 1-5
• Udbyttet af moduler er højt
•
8,5 på en skala fra 1-10
• Flertallet af deltagerne anvender den lærte viden og ledelsesredskaber
regelmæssigt ved retten
• Andet
•
•
•
Kvalificerede og engagerede undervisere med god forståelse for Domstolenes
arbejde og sammensætning
Positiv respons på deltagersammensætningen (jurister og kontoruddannede)
Gode muligheder for at skabe nye netværk med ledelseskollegaer på tværs
Om ledernes ledere og HR…
Kilde: Ennova 2015: Global employee and leadership
index
Potentialet i ledelse
/ 11. april 2016
Side 6
HUSK
• Læringsmål (dig selv og din leder)
• Efter- og videreuddannelse (rette)
• Træningsbane i praksis
Potentialet i ledelse
/ 11. april 2016
Side 7
Indløs potentialet som leder!
Potentialet i ledelse
/ 11. april 2016
Side 8

Similar documents