FM 027-FRQ-1W - Filterteknik

Comments

Transcription

FM 027-FRQ-1W - Filterteknik
FM 027-FRQ-1W
Filterkärror - Lekang - FM 027-FRQ-1W
FM 027-FRQ-1W
FRQ har pumpkapacitet på ≤ 27 lit/min och har en större bredd än våra andra
filterkärror i FM-serien. Den anpassar strömförbrukningen efter flödesmotståndet
vilket gör den mer energieffektiv. FRQ fungerar både som pump och filterkärra. Den
filtrerar både fritt vatten och partiklar. Reglerbarheten gör det även möjligt att filtrera
tjockare oljor, visk område 7.5-1000 cSt. Vid lägre varvtal rekommenderas optionen med
forcerad kylning. Trevägsventilen mellan filtren gör det möjligt välja typ av filtrering.
Filtreringsgrad ner till 3 mikron absolut.
Användningsområden
-Hydraulverkstäder
-Anläggningsmaskiner
-Mekanisk industri
-Stålindustri
-Pappers- och massaindustri
-Sågverk
-Kraftstationer
-Fartyg
-m.fl.
Filterteknik Sverige AB
Dagvindsgatan 2
652 21 Karlstad
[email protected]
www.filterteknik.se
Tel: 054-69 09 00
Fax: 054-69 09 09
Tekniska data
Motor Frekvensomriktare
Elanslutning Matningsspänning
Märkström A IP-klass Pump Filter
Sughöjd Tryckbegränsning PS (tillåtna tryck) Fluidgrupp DN (anslut) Ljudnivå Material Mått
Vikt
400V/0.75 kW 1400rpm
Ställbar 0-50Hz
Anslutning av stickpropp till uttag
230 V 1-fas
3.0 A
IP 55 EN 60529
≤ 27 liter/min
Vattenfilter och Partikelfilter
4.5 meter
6 bar (tryckbegränsningsventil)
- /+ 6 bar
2 enligt PED 97/23/EG
Tryckslang DN 20
Sugslang DN 25
< 80 dBA
Rostfritt, plast samt luftgummihjul
0,52x1,25x0,65 m
52,5kg
Filterelement
Vattenabsorbfilter
Partikelfilter Partikelfilter Partikelfilter
Partikelfilter
25 µm abs. 25 µm abs.
10 µm abs.
6 µm abs.
3 µm abs.
750W25B08
HC 36
62110
62106
62103
Filterkärran är tillverkad och CE-märkt enligt gällande produktdirektiv. Produkten faller under
maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet. När det gäller produkten som tryckbärande anordning faller den utanför tryckkärlsdirektivets tillämpningsområde på grund av
den ringa volymen och skall därför uppfylla god teknisk praxis inom EG.
Filterteknik Sverige AB
Dagvindsgatan 2
652 21 Karlstad
[email protected]
www.filterteknik.se
Tel: 054-69 09 00
Fax: 054-69 09 09

Similar documents