Program - Univerzitetni klinični Center Ljubljana

Comments

Transcription

Program - Univerzitetni klinični Center Ljubljana
ČETRTEK, 21. april 2016
Plenarna seja
sreda, 20. 04. 2016,
ob 17.00 uri
Plenarna
seja in
strokovni
program
simpozija
Portorož, 20. – 22. 04. 2016
Univerzitetni klinični center Ljubljana
University Medical Centre Ljubljana
Kirurška klinika
Klinični oddelek za kirurške okužbe
Zaloška cesta 002, Ljubljana
Osrednja tema
Pacient in dostopnost do materialov za
zdravljenje ran.
Vabljeni:
•
•
•
Samo Fakin, dr. med., direktor ZZZS
Alenka Franko Hren, ZZZS
Sanda Gavranović, SLOMED
Sodelujoči:
• Proizvajalci in zastopniki podjetij
• Pacienti
• Duša Hlade Zore, dr. med., zastopnica
pacientovih pravic
• Helena Kristina Halbwachs, Hartmann
• dr. Jörg Linder, Nemčija
• Ivan Prelog, dr. med., SB Murska Sobota
07.30 - 08.00
Registracija udeležencev
08.00 - 08.05
Pozdravni govor
Dragica Maja Smrke
UKCL, Klinični oddelek za kirurške okužbe
08.05 - 08.20
Uvodni pozdrav – platinasti in zlati
sponzorji
MEDIP, PROTEKTOR, ABBVIE,
MM SURGICAL, KASTOR / EDUCELL
08.20 - 08.35
Sodobna načela kritja kompleksnih ran
Z. Arnež, G. Papa, N. Renzi, V. Ramella – Italija
08.35 - 09.35 Moderatorji: D. M. Smrke, N. Alikadič,
L. Gjorshevski, J. Nikolič
08.35 - 08.50
Vloga hidriranih poliuretanov v fazi
epitelizacije
H. K. Halbwachs - Avstrija
08.50 - 09.05
CELLUTOME – Epidermal Harvesting System
Nov sistem za odvzem epidermalnega sloja kože
kot avtologni graft (prvič v Sloveniji)
L. Gjorshevski, MM Surgical
09.05 - 09.20
S trombociti bogat fibrin v kombinaciji z
antimikrobnimi učinkovinami – Nov korak pri
zdravljenju kompleksnih akutnih in kroničnih ran
D. Semenič, T. Nizič Kos, I. Jovišič, J. Nikolič, A. Ališić,
D. M. Smrke
09.20 - 09.35
Prikaz primera zdravljenja s hiperbarično
oksigenacijo in mehansko ustvarjenim
negativnim tlakom pri rani po podkolenski
amputaciji in kirurški nekrektomiji
N. Alikadič, B. Pirš, T. Kastelec, D. M. Smrke
09.35 - 10.00
Odmor s pogostitvijo
Hotel Slovenija, Kongresni center,
dvorana Amerigo Vespucci
15.30 - 18.30
10.00 -11.55 Moderatorji: D. M. Smrke, D. Semenič,
N. Alikadič, M. Komel
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.05
11.05 - 11.25
11.25 – 11.35
11.35 - 11.55
11.55 - 12.15
Zdravstveno ekonomski vidik oskrbe ran z
mednarodno primerjavo
dr. Jörg Linder - Nemčija
How to revers the pain, edema, neuropathy,
ulcer and necrosis in the diabetic patients:
Nitric Oxide and anodyne ®Therapy
Kako omejiti bolečino, oteklino, nevropatijo,
ulkus in nekrozo pri diabetiku
Teresa Figueiredo Vasques – Portugalska,
Medip
Neurostimulation, a simple way to improve wound
healing
Nevrostimulacija, enostavnejše do hitrejšega celjenja
ran
Gabriel Land – Avstrija, Medip
Wound treatment with collagen based
products
Zdravljenje ran z materiali na osnovi kolagena
Roland Fabry – Belgija, Thomy F. E.
New approach in wound bed preparation
Nov pristop pri oskrbi rane
Alessandro Scalise – Italija
Hyperoil® za zdravljenje akutne toksičnosti kože
glave in vratu pri onkoloških bolnikih v postopku
obsevanja ali kemoterapije
M. Letizia Iabichella, J. Iglič, Protektor
Odmor s kavo
12.15 -14.10 Moderatorji: I. Frangež, D. M. Smrke,
I. Čuček, I. Jovišič
12.15 - 12.35
Uporaba dehidrirane humane amnijske membrane
pri zdravljenju kroničnih ran
M. Knežević, Educell
12.35 - 12.45
Vloga mezenhimskih/stromalnih celic (MSC) v
regenerativni medicini
A. Barlič, Educell
12.45 - 13.00
Aplikacija hidrofilne polimerne membrane za
zdravljenje akutne in kronične rane
K. Dajoski, Zaloker & Zaloker
13.00 - 13.15
Uporaba Askine Calgitrol® in Askine
Transorbent® pri obravnavi kronične rane
I. Čuček, Medis
13.15 - 13.30
Nova antimikrobna obloga iz družine Hydrofiber™
za oskrbo ran z biofilmom
K. Dajoski, Valencia Stoma-Medical
13.30 - 13.50
Uporaba tigeciklina v klinični praksi
M. Logar, Pfizer
13.50 - 14.10
Intravenozne raztopine za mešanje zdravil in
nadomeščanje
A. Rožac, Baxter
14.10 - 15.30
15.30 -18.30
I.
Klinični oddelek za kirurške okužbe
Izzivi in dileme o oskrbi pacienta z rano
I. Jovišič, M. Komel, M. Uran, B. Mlinar Rupnik, J. Nikolič,
P. Fabijan Rojko, I. Čuček
(Dvorana Roald Amundsen )
II.
TKM Kralj Vital
Rane na diabetični nogi - pravilna namestitev
vakumskih opornic - VACOped/es Diabetic - pogoj za
uspešno zdravljenje"
M. Kralj, I. Frangež, T. Kastelec
(Dvorana Vasco da Gama)
III.
MEDIP
Učinkovito celjenje ran s pomočjo avtolognih
rastnih faktorjev in povečane mikrocirkulacije na
prizadetih delih (sistem Vivostat/Ducest in Anodyne)
P. Struna, G. Landl, T. F. Vasques, D. Semenič
(Dvorana Christoforo Colombo)
MM Surgical
IV.
Kosilo
OGLED POSTERJEV
UČNE DELAVNICE (3 x ponovitev)
Novosti s področja oskrbe rane: Cellutome, Nanova,
MatriDerm
T. Golenko, N. Alikadič, L. Gjorshevski
(Dvorana Amerigo Vespucci)
SIMPS´S
V.
Preventiva razjede zaradi pritiska v intenzivni terapiji
S. Simonič, L. Lukić
(Dvorana Robert Scott)
20.30
SLAVNOSTNA VEČERJA
Voljč, D. M. Smrke
PETEK, 22. april 2016
08.00 - 08.30
Registracija udeležencev
08.30 - 09.00
Sodobne možnosti zdravljenja raka dojke - video
U. Golobič Ahčan
09.00 -10.10 Moderatorji: D. M. Smrke, D. Semenič,
L. Gjorshevski, P. Fabijan Rojko
09.00 - 09.10
09.10 - 09.25
09.25 - 09.35
09.35 - 09.45
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
Biofilm: kaj, kdaj in kako ukrepati
T. Planinšek Ručigaj
Pacientu prijazna zdravstvena oskrba – kaj
ima kultura s tem?
M. Keršič Svetel, A. Jelenc
11.20 - 11.30
Napredne terapije ran, pri katerih rob ne
napreduje
B. Pirš, N. Alikadič, D. M. Smrke
Pogled vodilnih medicinskih sester na kulturno
kompetentnost v zdravstveni negi
H. K. Halbwachs – Avstrija
11.30 - 11.40
Primeri dobrih praks s področja oskrbe ran v
drugih evropskih državah s stališča
medicinske sestre
S. Popović
Uvedba konziliarnih pregledov in ambulante
za kronične rane za izboljšanje kvalitete
oskrbe kroničnih ran v SB Murska Sobota
M. Kohek, C. Triller
09.45 - 09.55
Pojav fenomena socialne izolacije pri osebi s
kompleksno rano spodnje okončine
N. Begić, A. Sazonov, L. Pađen
09.55 -10.10
10.10 -10.30
Razprava
Odmor s kavo
10.30 -12.30 Moderatorji: I. Čuček, N. Alikadič,
T. Kastelec, M. Uran
10.50 - 11.00
Pogled dermatologa na obravnavo bolnika
s hidradenitis suppurativa
N. Kecelj-Leskovec, Abbvie
Kirurške in medikamentozne metode
zdravljenja hidradenitis suppurativa –
predstavitev kliničnih primerov
N. Alikadič, B. Pirš, A. Stritar, M. Dolenc-
Uporaba srebrove obloge in dermalnega
nadomestka MatriDerm pri travmatskih ranah
I. Frangež, J. Kos, K. Verdnik, L. Šumrada,
D. M. Smrke
11.40 - 11.50
Eksperimentalna raba mehkotkivnih polnilcev
pri celjenju ran
T. Velnar, G. Bunc, L. Gradišnik, U. Maver,
R. Pregelj
11.50 - 12.00
Biokompatibilnostne študije materialov,
vključenih v večplasten material za oskrbo ran
z vključenima dvema protibolečinskima
zdravilnima učinkovinama
T. Maver, U. Maver, L. Gradišnik, M. Kurečič, S.
Hribernik, D. M. Smrke, K. S. Kleinschek
12.00 - 12.10
10.30 - 10.50
Hidradenitis suppurativa – Pomembnost
radikalnega kirurškega zdravljenja; ideja o
izboljšanju zdravljenja HS v RS
L. Gjorshevski, D.M. Smrke
Nov pristop k vrednotenju celjenja ran – 3D
slikanje po različnih patofizioloških stanjih
U. Maver, T. Maver, T. Nizić Kos, K. Stana
Kleinschek, D. M. Smrke
12.10 - 12.20
Vloga in pomen lokalnih antiseptikov pri
zdravljenju kronične rane
P. Fabijan Rojko
12.20 -12.30
12.30 -14.00
Razprava
Kosilo
14.00 -16.30 Moderatorji: T. Kastelec, I. Frangež, I. Čuček,
B. Mlinar Rupnik
14.00 - 14.10
Novosti v diagnostiki domnevno aseptičnih
ortopedskih vsadkov
B. Kocjančič, D. Dolinar
14.10 - 14.20
Kritično poškodovana okončina
B. Sluga, T. Malovrh
14.20 - 14.30
Hereditarna bulozna distrofična epidermoliza nujna in pomembna vloga
medicinske sestre
B. Gostič, M. Miklič
14.30 - 14.40
Limfedem goleni in skrotuma – izziv
zdravstveni negi
M. Vreček, C. Levičar
14.40 - 14.50
Zdravljenje venskega ulkusa
M. Makovec
14.50 - 15.00
Subungualni melanom – prikaz primera
D. Zavrl Džananović, N. Alikadič, N. Glumac,
D. M. Smrke
15.00 - 15.10
Inkontinenčni dermatitis – študija primera
hospitalizirane pacientke
P. Noč
15.10 - 15.20
Posebnosti oskrbe rane pri novorojenčku
in otroku
N. Alikadič, M. Božič, I. Jovišič, D. M. Smrke
15.20 - 15.30
Pristop h kronični rani v intenzivni terapiji
S. Simonič, L. Lukić
15.30 - 15.40
Obvladovanje in preprečevanje nastanka
razjede zaradi pritiska v enoti nevrološke
intenzivne terapije
M. Ališić
15.40 - 15.50
Preprečevanje in oskrba razjede zaradi
pritiska ob koncu življenja
T. Krišelj
15.50 - 16.05
16.05 - 16.30
Razprava
ZAKLJUČEK SIMPOZIJA S PODELITVIJO
POTRDIL

Similar documents