FAMILIEHUSET Villa Adler

Comments

Transcription

FAMILIEHUSET Villa Adler
FAMILIEHUSET Villa Adler
for barn fra 0 –18 år
og deres familier
Tønsberg kommune
BoU/Familiehuset Villa Adler
PB 2410
3104 TØNSBERG
E-post: [email protected]
Besøksadr. Adlersg.33,
Tlf. 905 45 211
HENVENDELSE



Familiehuset er en del av helsestasjonstjenesten. Det betyr at vi har taushetsplikt og
følger krav om dokumentasjon i.h.t. helsepersonelloven.
Alle tilbud er gratis og frivillig og gjelder innbyggere i Tønsberg kommune
Familiehuset gir tverrfaglige tilbud til familier og har ulike gruppetilbud.
Du kan selv ta kontakt eller andre kan formidle kontakt.
NB! - Husk samtykke dersom vi bør samarbeide med andre instanser.


--------------------------------------------------------------------------------------------Foresatte/den gravide :
Født:
Foresatte/Partner :
Født:
Navn på barn:
Født:
Navn på barn:
Født:
Navn på barn:
Født:
Hvem bor sammen i familien?:
Adresse:
Tlf. privat:
Nasjonalitet/språk:
Behov for tolk?
For gravide:
Termin:
Antall tidligere svangerskap:
Fastlege/jordmor:
NB: Henvendelsesgrunn – se bakside/neste side….
Henvendelsesgrunn
- Hva er utfordringene?

-
Hvem andre arbeider/har arbeidet i familien, og kan kontaktes av
Familiehuset?
Dato:
(Foreldre/foresatte)
Underskrift:
Kontaktperson:

Similar documents