obrazec za stalne napotnice - Študentski servis Maribor

Transcription

obrazec za stalne napotnice - Študentski servis Maribor
Naročnik:
┌
Vrniti na:
┐
ŠTUDENTSKI SERVIS, D.O.O.
GREGORČIČEVA ULICA 23
2000 MARIBOR
www.ss-mb.si
Tel.: 02/22-90-900
[email protected]
Fax: 02/22-90-929
NOVA SPLETNA POSLOVALNICA - KLIKSERVIS!
└
┘
klikservis.ss-mb.si
Na podlagi stalnih napotnic izdajamo seznam potrdil za opravljeno delo, ki je navedeno na napotnicah članov ŠS:
Datum:_____________________________
ZŠ
Številka
Številka
stalne
osebnega
napotnice dokumenta
Priimek in ime člana
Datum opravljanja dela
(od…do…)
NKBM 04515-0000617040, SKB 03121-1000009028, NLB 02280-0011647009
RAIFFEISEN KREKOVA 24100-9000861324, PBS 90672-0000170102
Količina
merska
in
enota
Cena na enoto
Bruto znesek
SKUPAJ:
OPOZORILO: Obvezno vpišite datum začetka in zaključka opravljenega dela.
OPOMBA: Dva
potrjena
izvodavvrnite
na naslov
Študentski
d.o.o.,
Maribor,
Seznam
izpolnite
treh izvodih.
Potrjeni
drugi inservis,
tretji izvod
vrnite
na naslov:
Študentski servis, d.o.o., Gregorčičeva ulica 23, 2000 Maribor ali na fax 02/22-90-929.
ZA NAROČNIKA
Žig in podpis naročnika