Leikkaushaavainfektion ennaltaehkäisy

Comments

Transcription

Leikkaushaavainfektion ennaltaehkäisy
Leikkaushaavainfektion
ehkäisy
Asiantuntijahoitaja
Jaana Mäkinen
Coxa, vuodeosasto
1
10.05.2016
Potilaan valmistautuminen tekonivelleikkaukseen
• Potilaan ohjaus poliklinikalla, potilas oppaat
• Potilaan huolellinen valmistautuminen ja mahdollisimman hyvä perussairauksien
hoitotasapaino
• Preoperatiivinen soitto, tarkistuslista:
• Sairaalaan tulo leikkauspäivän aamuna
• Terveyden tila
• Ihon kunto
• Peseytyminen
• Ravinnotta olo
• Kotilääkitys
• Sairaalaan mukaan
Vastaanotto- osastolla:
• Leikkausvalmistelut
• Hoitaja varmistaa potilaalta ihon kunnon, jos on tiedossa ongelmakohtia hoitaja tarkistaa
ihon (kuva)
• Tarkistuslista leikkausvalmisteluista
• Potilaan ravitsemus: Ravinnotta olo. Pre op juoma.
• lämpötalous, esilämmitys, lämpöpeitto
• Siirtyminen vastaanotto- osastolta leikkausosastolle kävellen
3
Potilaan hoito valvomossa
• Elimistön toipuminen
leikkauksesta
• Potilaan tarkkailu leikkauksen
jälkeinen
• Kivunhoito
• Vuodeosastokuntoisuus
->Kuntoutuksen aloittaminen
Vuodeosastolla:
• Aseptinen työskentely, estetään kudosten ja
steriilin materiaalin kontaminaatio mikrobeilla
• Potilaan seuranta ja hoito, vastuuhoitajamalli
• Työkuva määritelty, osaaminen ja työn tekeminen
samalla tavalla
• Kuntouttava työote
• Hoitoaika lyhyt
• Potilaan aktiivinen rooli!
• Potilaan ohjaus!
• Moni ammatillinen yhteistyö
• Ravintohuolto (PSHP)
• Sairaalahuollon palvelut (PSHP)
• Hyginiahoitaja/ infektiolääkäri (PSHP)
• Laboratoriopalvelut Fimlab
• RTG (PSHP)
Potilaan hoito vuodeosastolla:
• Aktiivinen kuntoutus, kuntouttava työote
7
• Kivunhoito (anestesialääkäri)
• Haavasidoksen ja haavaa ympäröivän ihon tarkkailu ja hoito
Haavasidosmateriaalin valinta potilaskohtaisesti
leikkaussalissa
Osastolla käytössä olevat haavasidosmateriaalit (Evercare
ja Mepilex Border Post- Op)
Sidoksen valinta potilaskohtaisesti.
Haavasidoksen kiinnittäminen
Dreeni (ortopedi)
Tromboosiprofylaksia/ haavavuoto/ dreenivuoto
(anestesialääkäri)
•Turvotuksen ennaltaehkäisy
Kylmähoito
Kohoasento
Sidonta
•Hapetus, lisähappi
Potilaan hoito vuodeosastolla:
• Ravitsemus tilasta huolehtiminen, leikkauspäivän ravitsemus, lisäravinteet
• Kestokatetrit
• Perussairauksien mahdollisimman hyvä hoitotasapaino, hoidon toteutus (DM,
sydänsairaudet yms.)
• Kotiutuminen suoraan kotiin
• Nopea kotiutuminen
• Nopea kotiutuminen haaste ohjaukselle ja oppaille (läheisten osuus)
Haavan paraneminen on alkanut, ei vuotoa tai vuoto vähäistä
Haavanhoito- ohjaus, hoito- ohjeet
Hakasten poisto
Lääkehoito
• Siivous. Potilashuoneiden siivous hoitotoimenpiteiden jälkeen.
• Potilaiden / jatkohoitopaikkojen yhteydenotot suoraan Coxaan
8
Leikkaushaavan seuranta ja hoito:
• Leikkauspäivänä haavasidos tarkistetaan 2- 3 h välein sekä tarvittaessa
• 1. leikkauspäivästä eteenpäin haavasidos tarkistetaan kerran vuorossa sekä tarvittaessa
• Kirjaus Pegasokseen vuoroittain ja tarvittaessa, haavan paranemisen seuranta
• Leikkaushaavaa käsitellään steriilisti 24 h tai niin kauan kun haava vuotaa kirkasta verta
(steriili sidevaihto)
• Haavasidos vaihdetaan potilashuoneessa
• Haavasidos vaihdetaan sidosmateriaalin ja haavavuodon mukaisesti (viimeistään 2.POP,
aseptiikka, ei turhia haavansidoksen vaihtoja huomio kotiutuminen)
• Kotiutumisvaiheessa haavan paraneminen on alkanut ja haava kuiva tai haavavuoto
vähäistä
• Haava suojataan 5. POP tai kunnes se on kuiva
• Jos haava vuotaa 5. POP - > vuotavan haavan hoito- ohje
Haavanhoidon välineet ja valmistelu:
• Haavanhoitotarvikkeiden säilytys
• Pölytön, kuiva tila, käyttöpäivän
huomiointi
• Haavanhoito tarvikeiden kerääminen
• Käsittely desinfioiduin käsin
• Haavasidoksen valinta
potilaskohtaisesti
• Huoneeseen viedään vain tarvittava
määrä hoitotuotteita
• Haavanhoidossa käytettävä aina steriilejä
instrumentteja
• Haava- alueeseen kosketaan aina
steriilein instrumentein
• Instrumenttien käsittely
•Särmäisjäte
• Särmäisjäteet laitetaan suoraan
särmäisjäteastiaan
Steriili haavanhoito:
• Leikkaushaavaa käsitellään steriilisti 24h haavan sulusta tai niin kauan kuin haava vuotaa
kirkasta verta
• Sidevaihto tehdään steriilisti
• Käsien desinfiointi
• Steriilit hanskat
• Tarvittaessa steriilit instrumentit
• Sidosten käsittely!
• Side vaihdetaan pohjia myöten, mikäli siteen läpi on tullut verta
• Sidosmateriaalin valinta, haavavuoto ja ihon kunto
Puhtaan leikkaushaavan hoito:
(Näkyvä lika pestään käsistä)
• Käsien desinfiointi
• Tehdaspuhtaat suojakäsineet (suu- nenäsuojus tarvittaessa)
• Haavasidoksen poistaminen (aina pohjia myöden)
• Sidokset suoraan jäteastiaan
• Suojakäsineiden poisto
• Käsien desinfektio
• Uudet tehdaspuhtaat suojakäsineet
• Uuden haavasidoksen laittaminen
Ennen kotiutumistani:
▢ Osaan seurata haavan paranemista
▢ Tiedän, koska haava jätetään suojaamatta
▢ Osaan vaihtaa haavasidoksen tarvittaessa
▢ Tiedän hakasten poistopäivän ja paikan, missä poisto tapahtuu
▢ Turvotus ja mustelmat
▢ Osaan hoitaa leikkauksen jälkeistä kipuani
▢ Tiedän mitä kipulääkkeitä käytän ja miten pitkään
▢ Kylmähoito ja kohoasento
▢ Osaan käyttää minulle määrättyä laskimotukoksia ehkäisevää lääkettä
▢ Pistoshoito
▢ Tablettihoito
▢ Pärjään kotona omatoimisesti tai läheisten/ muun etukäteen järjestetyn avun turvin
▢ Liikkuminen sujuu itsenäisesti apuvälineillä
▢ Porraskävely
▢ Olen saanut tarvittavat reseptit, ohjeet ja todistuksen
▢ Mikäli en löydä potilaan oppaista kysymykseeni vastausta, tiedän mihin otan yhteyttä.
13
Potilaan ohjaus:
• Haavanhoito- ohje
• Hakasten poisto, missä ja koska
• Sulavat ompeleet
• Potilaan yhteydenotto
Lukuja:
• Vuonna 2015 Coxassa tehtiin 3091
tekonivelleikkausta
• Potilaista kotiutui vuonna
2015 73%
2016 (77%)
• Haavan paranemisseuranta
• vuodesta 2002
• Taysin hygieniahoitajat
• Jatkuva seuranta
•
Infektioprosentti matala

Similar documents