מתאם מנהרת תשתיות

Comments

Transcription

מתאם מנהרת תשתיות
‫פרק ‪ - 1‬מבוא‬
‫מנהרת תשתיות הינה מרכיב חדש יחסית בתכולת פרויקטים הנדסיים במדינת ישראל למרות‬
‫שבעולם הגדול קיימות מנהרות תשתית בנות מאות שנים‪.‬‬
‫כבישים הינם מובילי תשתית עיקריים מעצם טיבם ולכן מנהרות תשתית מבוצעות בדר"כ כחלק‬
‫מהדרך‪.‬‬
‫הדחיפה העיקרית לבצוע מנהרות אלו הוא הרצון לקבץ ולרכז את המערכות הרבות הפזורות בתוואי‬
‫ע"מ להקל על התחזוקה העתידית‪,‬למנוע פתיחת כבישים לצורך הוספת מערכות בעתיד ולהקל על‬
‫תחזוקת ושדרוג הכביש עצמו‪.‬‬
‫מטרות מגדיר זה הינן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרת תכולת העבודה והתוצרים למתאם מנהרת התשתיות בפרויקט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרת הממשק בין מתאם מנהרת התשתיות ומנה"פ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגדרת הממשק בין מתאם מנהרת התשתיות וצוות התכנון‪.‬‬
‫נקודת המוצא של מגדיר זה הינה שלכל פרויקט יש מנה"פ אחד והוא המוגדר כמנה"פ ‪.‬‬
‫מתאם מנהרת התשתיות איננו מנה"פ אלא אחד מאנשי הצוות העובדים תחת מנה"פ‪.‬תפקידו הינו‬
‫קדום‪,‬תאום תכנון‪,‬ליווי תכנון ושילוב המנהרה בפרויקט ‪.‬‬
‫המגדיר איננו מחליף את השכל הישר וההיגיון ההנדסי ובכל מקום בו יידרש להוסיף או להחסיר‬
‫מהכתוב בו ‪,‬יעשה זאת מתאם המנהרה בתאום עם מנה"פ ובאישורו‪.‬‬
‫מגדיר זה יקרא ביחד עם סקר הספרות שהוכן ע"י החברה למנהרות תשתית ובו נמצאות הנחיות‬
‫לתכנון מנהרת התשתיות‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪1‬‬
‫השתתפו בהכנת המגדיר‪:‬‬
‫ועדת ההיגוי –‬
‫אינג' אדולפו וורוביוף – מעצ‬
‫מר איתן איידלמן –מעצ‬
‫השתתפו בהכנת והגהת המסמך –‬
‫אינג' איתן שפרון – מעצ‬
‫מר שרון וולפר‪ -‬מעצ‬
‫אדר' אבינועם אבנון – מעצ‬
‫אינג' איציק פוירשטיין – פוירשטיין גזית‬
‫כתב וערך – עופר סלעי ‪ ,‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪2‬‬
‫פרק ‪ - 2‬יזום פרויקט‬
‫‪ 2.1‬כללי‬
‫שלב יזום הפרויקט הינו שלב הקמתו והגדרתו על ידי החברה‪,‬בחירת צוות התכנון ובראשו‬
‫מנה"פ ‪.‬‬
‫תחילת כל פרויקט בייזומו בחברה‪.‬יזום הפרויקט נולד כתוצאה מדרישה העולה מהשטח‬
‫(בעיית בטיחות‪,‬בעיית אחזקה‪,‬עיכובים בתנועה‪,‬פתוח אזורי או ראיה מערכתית )‪.‬‬
‫הדרישה לפרויקט באה מצד החברה עצמה ‪ ,‬ממשרד התחבורה ‪ ,‬רשויות ומועצות בתחומם‬
‫עוברים הכבישים וכו'‪..‬‬
‫דרישה למנהרת תשתיות יכולה להגיע עם יזום הפרויקט בתחילתו לאור בעיות ידועות ובקשות‬
‫המתקבלות מצד רשויות או לחילופין יזום של פרויקט מנהרת תשתיות יכול להתבצע רק לאחר‬
‫התקדמות הליך תכנוני והבנת צוות התכנון ‪,‬מנה"פ והחברה עצמה כי קיימת נחיצות לנושא זה‪.‬‬
‫התהליך של יזום הפרויקט מתחיל בפתיחת דרישה ע"י מנהל אגף הנדסה וסביבה לפרויקטי‬
‫פתוח או פרויקטים נקודתיים ‪,‬מנהל אגף אחזקה לפרויקטים אחזקתיים או מנהל אגף בטיחות‬
‫לפרויקטי מוקדי סכון‪.‬‬
‫לאחר פתיחת הדרישה נמשך התהליך באשור הפרויקט ע"י הנהלת החברה (סמנכ"ל‬
‫רלוונטי‪,‬משנה למנכ"ל )‪ ,‬הסדרת תקציב לתכנון ואחריו מתחיל תהליך מינוי מנה"פ ‪.‬‬
‫שלב יזום הפרויקט מתאפיין בהקמת צוות התכנון ועיקרו בהקמת החוזים לצוות ובעבודה מול‬
‫אגף ההתקשרויות ‪.‬‬
‫בשלב זה אין למתאם המנהרה כל תפקיד מכיוון שטרם מונה לתפקידו והוא מתמנה כחלק‬
‫מאנשי הצוות‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪ - 3‬תכנון ראשוני‬
‫‪ 3.1‬כללי‬
‫שלב התכנון הראשוני הינו שלב בחינת החלופות ובחירת החלופה הנבחרת של החברה‪.‬‬
‫שלב זה מתחיל לאחר ישיבת ההתנעה ומסתיים בשפוט מס' ‪.1‬‬
‫התכנון הראשוני מתמקד בבחינת חלופות תנועתיות ‪,‬השוואה בניהן ובחינת ההשלכות של‬
‫הפרויקט על הסביבה ועל המערכת התנועתית הכוללת‪.‬‬
‫מטרת צוות התכנון ומנה"פ הינה להמליץ לחברה על החלופה האופטימאלית הכוללת פתרון‬
‫תנועתי לבעיה שהוגדרה ‪,‬תוך מתן מענה לדרישות ובעיות סביבתיות ובעלות הנמוכה ביותר‬
‫(בכפוף לתנאים הקודמים)‪.‬‬
‫מתאם מנהרת התשתיות יחל עבודתו בשלב זה כאשר ברור לצוות התכנון ‪,‬מנה"פ ולחברה כי‬
‫קיימת בעיית תשתיות המחייבת פתרון מלא ולא העתקה נקודתית‪.‬‬
‫תפקידי מתאם המערכות בשלב תכנוני זה הינם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תאום רשויות ביחד עם צוות התכנון ומנה"פ‬
‫‪‬‬
‫בחינת חלופות למנהרה ושילובן במערכת התנועתית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בנית אומדן ראשוני למנהרה עם צוות התכנון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בצוע בדיקת כדאיות כלכלית מוקדמת‪.‬‬
‫התמורה – התמורה לשלב התכנון הראשוני מוגדרת בתעריף הספציפי ‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪4‬‬
‫‪ 3.2‬משימות מתאם מנהרת תשתיות בשלב תכנון ראשוני‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫‪.1‬‬
‫השתתפות וביצוע ישיבות תיאום‪ ,‬עם צוות תכנון הפרויקט‪ ,‬להתוויית‬
‫החלופות (*‪)1‬‬
‫‪.2‬‬
‫השתתפות בישיבות סטטוס מול אגף הנדסה וסביבה להצגת התוצרים‬
‫במהלך תקופת התכנון (‪)*2‬‬
‫‪.3‬‬
‫הכנת סקר סיכונים בהתאם לנוהלי החברה כחלק מצוות התכנון (‪ )*3‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫סקר סיכונים ‪.‬‬
‫השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו‪/‬או העברת תכניות לצורך‬
‫התייחסות ‪ /‬סימון תשתיות ‪ /‬סימון עתיקות ‪:‬‬
‫א‪ ( .‬נוף‪ ,‬סביבה‪ ,‬ניקוז וכו') עם הגופים הירוקים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים‬
‫‪‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪‬‬
‫קק"ל‬
‫‪‬‬
‫רשות העתיקות – קברים ואריכאולוגיה‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט עם גופים‬
‫אלו במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫ב‪ .‬עם מוסדות תכנון ורשויות‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫מועצה ארצית‬
‫‪‬‬
‫ות"ל‬
‫‪‬‬
‫ועדות מחוזיות‬
‫‪‬‬
‫ועדות מקומיות‬
‫‪‬‬
‫עיריות‬
‫‪‬‬
‫מועצות אזוריות‬
‫‪‬‬
‫רשויות מקומיות‬
‫‪ ‬מכתבי דרישה‬
‫מהרשויות לגבי‬
‫עבודות‪/‬חפירות‬
‫וכו'‪ ..‬נדרשות‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט עם גופים‬
‫אלו במסגרת הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן מחייבת הועדה להעתיק‬
‫במסגרת הפרויקט הספציפי או כחלק מפתוח אזורי אחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬עם הסקטור הפרטי ‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪5‬‬
‫תאור תכולה‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫יזמים‪ ,‬מנהלי עסקים‪ ,‬תעשיינים‪ ,‬אנשים פרטיים בעלי עניין‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט עם גופים‬
‫אלו במסגרת הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן יזמים אלו צריכים לפתח‬
‫לצורך פתוח מיזמים אחרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם גופי תכנון תחבורתיים‪ ,‬על פי הצורך ‪:‬‬
‫רכבת ישראל‪ ,‬חברת כביש חוצה ישראל‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬יפה נוף‪,‬‬
‫מוריה‪ ,‬נת"ע‪ ,‬רשות שדות התעופה‬
‫ה‪ .‬עם משרדי ממשלה‪ ,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫משרד התחבורה‪ ,‬משרד הבינוי והשיכון‪ ,‬המשרד לאיכות הסביבה‪,‬‬
‫משרד הבריאות‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬משרד התשתיות‪ ,‬משרד התיירות‬
‫משרד התעשייה והמסחר‪ ,‬המשרד לביטחון פנים‪ ,‬משרד האוצר‪,‬‬
‫משרד החינוך והתרבות ואחרים‪ .‬תוך דגש על נושאי תשתיות‬
‫ראשיות המחייבות טיפול‪,‬העתקה או בצוע במהלך ובמסגרת‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫ו‪ .‬גופים נוספים ע"פ הצורך הספציפי של הפרויקט‪.‬‬
‫עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית עם ובלי מנה"פ לצורך‬
‫הכנסתם לתהליך מנהרת התשתיות‪.‬‬
‫קבלת אינפורמציה על מהות התשתיות‪,‬גילן‪,‬אופן תחזוקתן‪,‬מועדי‬
‫החלפה מתוכננים‪.‬‬
‫הבנת דרישות בטיחות‪,‬אחזקה‪,‬ממשקים עם מערכות אחרות‪,‬דרישות‬
‫פתוח עתידי והוספת מערכות חדשות‪.‬‬
‫הגדרת דרישות החברות לצורך הכנסתן למנהרת התשתית ‪.‬‬
‫הגדרת עלויות העתקה עם‪/‬בלי מנהרת תשתיות לצורך השוואה‪.‬‬
‫רשימת חברות תשתית‪/‬תשתיות חלקית‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫מכתבי דרישה‬
‫מהרשויות לגבי‬
‫עבודות‪/‬חפירות‬
‫וכו'‪ ..‬נדרשות‬
‫תקשורת – בזק‪,‬טל"כ‪,‬פלפון‪,‬סלקום‪,‬פרטנר וכו'‪..‬‬
‫דלק – תש"ן‪,‬קצא"א וכו'‪..‬‬
‫מקורות‬
‫חח"י – מתח נמוך‪,‬גבוה‪,‬עליון‪,‬על‬
‫אג"ת – תקשורת‬
‫מועצות‪/‬עיריות – אספקת מים‪,‬ביוב (גרויטציוני וסניקה)‬
‫גז – נת"גז‬
‫חומ"ס‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪6‬‬
‫תאור תכולה‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫ריכוז חומר התכנון הראשוני ודו"חות בחינת חלופות מן היועצים‬
‫הבאים על פי צרכי הפרויקט ‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪‬‬
‫מתכנן גיאומטרי ‪ -‬שילוב במרחב ובפרויקט ההנדסי הכולל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתכנן תנועה –שילוב במערכת התנועתי המוצעת לפרויקט‬
‫התנועתי מבחינת נגישות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתכנן ניקוז – הידרולוגיה – הגדרת אפשרויות ניקוז ראשוניות‪.‬‬
‫דוחות‬
‫‪‬‬
‫גיאולוג – הגדרת סוגי קרקע‬
‫תכניות(סעיף ‪)9‬‬
‫‪‬‬
‫יועץ קרקע – הגדרת דרישות לתימוך ובסוס‪.‬‬
‫אומדנים‬
‫‪‬‬
‫מתכנן נופי – שילוב המנהרה בפתוח הסביבתי בחלופות השונות‬
‫כולל השפעה של המנהרה והמתקנים הנלווים על הנוף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתכנן סביבתי – השפעה כל הסביבה בחלופות השונות כולל‬
‫הפחתת קונפליקטים מול הסביבה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתכנן קונסטרוקציות – הגדרת המבנה והעלויות‪.‬‬
‫במידת הצורך ועל פי צרכי הפרויקט דרישה וקבלה של חוות דעת או‬
‫תוכנית ודו"ח בחינת חלופות ‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪‬‬
‫מתכנן חשמל ותאורה – עלויות העתקה ומרחקי בטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ארכיאולוג – השפעה של עתיקות על אפשרות חפירה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הידרו גיאולוג – השפעה של מי תהום על בצוע המנהרה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יועץ להעתקת קווי מים וביוב– עלויות העתקה ומרחקי בטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יועץ להעתקת קווי תקשורת– עלויות העתקה ומרחקי בטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יועץ בקרה ותקשורת– עלויות העתקה ומרחקי בטיחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמאי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יועץ בטיחות (לרבות אש‪ ,‬אוורור‪ ,‬נגישות ואחזקה‪ ,‬סקר סיכונים‬
‫וכדומה)‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪7‬‬
‫תאור תכולה‬
‫מס' משימות‬
‫‪.8‬‬
‫תוצרים‬
‫קבלת הסכמה עקרונית של חברות תשתית לשילובן במנהרה וקביעת‬
‫עקרונות ראשוניים לחלוקת עלויות‪.‬‬
‫תאור תכולה‬
‫‪ ‬מכתבים‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫קביעת מימדי המנהרה בהתאם לכמות מערכות מתוכננת להיכנס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תכנית תנוחה ע"ר מצב קיים במסגרת‬
‫תוכנית הגיאומטריה הכללית‪(.‬של מתכנן‬
‫גיאומטריה ותנועה)‬
‫‪‬‬
‫תכנית חתכים טיפוסיים אופייניים למנהרה‬
‫כולל מקום מערכות ופרטים רלוונטיים‬
‫אחרים‪ -.‬באחריות מתאם מנהרת‬
‫התשתיות ‪(.‬קנ"מ ‪)1:51‬‬
‫‪‬‬
‫תכנית תאום תשתיות לחלופת מנהרת‬
‫תשתיות באחריות מתאם מנהרת‬
‫תשתיות‪(.‬קנ"מ ‪ 1:1,111‬לפחות)‬
‫‪‬‬
‫שילוב אלמנטים בולטים בתכניות הנוף‬
‫(של אדר' הנוף)‬
‫קביעת נגישות ומבנים נלווים עם צוות היועצים של הפרויקט‬
‫‪ ‬סט תוכניות‬
‫‪.9‬‬
‫הכנת דו"ח כדאיות כלכלית למנהרת התשתית לפי הנחיות החברה (‪)4‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪ ‬דו"ח כדאיות‬
‫כלכלית‬
‫השוואת עלויות בין חלופת מנהרת תשתיות‬
‫להעתקה רגילה‪.‬‬
‫חישובי עלות תועלת‬
‫הכנת אומדן לפרויקט עבור כל אחת מהחלופות הנבחנות לקראת‬
‫שיפוט ‪)*5 ( :1‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪‬‬
‫ריכוז אומדני תכנון מצוות התכנון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ריכוז דרישות הגופים השונים והערכת אומדנים לגבי פינוי‬
‫מטרדים או בצוע דרישות אחרות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערכת פינוי והפקעות מול אגף מקרקעין ‪ /‬שמאי‪.‬‬
‫‪ ‬אומדן מפורט‬
‫ע"פ נוהלי‬
‫החברה לשלב‬
‫תכנון ראשוני‪.‬‬
‫הכנת דו"ח תכנון ראשוני‬
‫‪.12‬‬
‫‪ ‬דו"ח תכנון‬
‫ראשוני‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪8‬‬
‫‪‬‬
‫תאור המערכות הקיימות‬
‫‪‬‬
‫תאור מערכות מתוכננות‬
‫‪‬‬
‫תאור הליך וסכום הפגישות ‪,‬התאומים‬
‫והדרישות של חברות התשתית ושאר‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫תאור תכולה‬
‫הגורמים‬
‫‪‬‬
‫בקרה עצמית של מסמכי התכנון ‪)*6) :‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪ ‬בדיקת התאמתם לרשימות תיוג לועדת השיפוט‬
‫‪ ‬בדיקה כי החומר מלא ואין חוסרים‪.‬‬
‫העברת סט תכנון ראשוני למנה"פ ולמתכנן המוביל של הפרויקט‬
‫‪ ‬סט תכנון מלא‬
‫הכולל את כל‬
‫הדוחות‬
‫הרלוונטיים‬
‫‪,‬אומדן‪,‬‬
‫תוכניות‪ ,‬סקר‬
‫סיכונים וכו'‪...‬‬
‫‪.‬לימוד ההערות‪,‬בדיקתם והתייחסות למנה"פ וביצוע תיקונים לסט‬
‫תכנון בהתאם להערות הרלוונטיות‪.‬‬
‫דו"ח התייחסות‬
‫להערות צוות‬
‫הבקרה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫בצוע ישיבות מול אגפי החברה השונים לצורך קבלת הבהרות או‬
‫בקשות שונות‪:‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪‬‬
‫אגף מקרקעין – לצורך קבלת הערכה שמאית הנחיות ובקשות‬
‫ובחינת הסיכונים בסטטוטוריים בהמשך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אגף אחזקה – לבחינת המצב הקיים‪,‬לימוד בעיות באזור וכו'‪..‬‬
‫‪‬‬
‫אגף בקרת תנועה – ללמוד המצב הקיים ודרישות ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אגף לפתוח עסקי – ללמוד דרישות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סכומי דיון‬
‫‪‬‬
‫הערכות‬
‫תקציביות‬
‫‪‬‬
‫סקר סיכונים‬
‫‪.16‬‬
‫השתתפות בישיבת טרום שיפוט מול אגף הנדסה וסביבה (‪)*7‬‬
‫‪.17‬‬
‫בצוע עדכונים והשלמות לסט התכנון בהתאם לסכום טרום ועדת שפוט ‪ ‬סט תכנון‬
‫מעודכן‬
‫‪.18‬‬
‫‪ ‬מצגת מסכמת‬
‫לשפוט‬
‫השתתפות בהכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס' ‪1‬‬
‫‪.19‬‬
‫השתתפות בשיפוט מספר ‪ 1‬לבחירת חלופה נבחרת‪)*8(.‬‬
‫‪.21‬‬
‫דוחות מיוחדים ע"פ דרישת החברה ומנה"פ לצורך הצגת הפרויקט מול ‪ ‬דוחות ע"פ‬
‫גורמי חוץ‬
‫פורמט החברה‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪9‬‬
‫סכום דו"ח כדאיות כלכלית (צרוף הדו"ח‬
‫המלא כנספח)‬
‫‪ 3.3‬הבהרות‬
‫(‪ )*1‬ישיבות תכנון – מתאם מנהרת התשתית ישתתף בישיבות של צוות התכנון לכל אורך‬
‫שלב התכנון ‪.‬בנוסף יערוך ישיבות מול המתכננים מצוות התכנון הרלוונטיים לבצוע פרוקיט‬
‫מנהרת התשתית בהתאם לצורך‪.‬‬
‫(‪ )*2‬ישיבות מול אגף הנדסה וסביבה – מתאם מנהרת התשתית יזומן ע"י מנה"פ לישיבות‬
‫בהתאם להתקדמות התכנון‪.‬‬
‫מטרת הישיבות להציג את התקדמות התכנון‪,‬להציג חלופות‪,‬לקבל חוות דעת והערות‬
‫ראשוניות ולוודא כי הצוות עוקב אחר הפרוגראמה לתכנון‪.‬‬
‫(‪ )*3‬סקר סיכונים – עם התקדמות התכנון יכין מתאם מנהרת התשתית סקר סיכונים ראשוני‬
‫‪.‬סקר זה יהווה חלק מסקר הסיכונים הכללי של הפרויקט (לא יהיה סקר נפרד למנהרה ) ‪.‬‬
‫סקר זה יכלול את כל הסיכונים הידועים לו בשלב תכנוני זה‪.‬מנקודה זאת ואילך ימשיך‬
‫ויעדכן המתאם את סקר הסיכונים לכל אורך הפרויקט‪.‬‬
‫סקר הסיכונים יכלול את כל הנושאים העלולים לפגוע בלוחות הזמנים‪,‬העלות והאיכות של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫בשלבי התכנון יתבטא נושא לוח הזמנים בלוח הזמנים לתכנון ולבצוע ובהמשך בלוח‬
‫הזמנים לבצוע‪.‬‬
‫בצוע סקר הסיכונים יהיה ע"פ פורמט החברה כפי שמפורט בנוהל הסיכונים ‪.‬‬
‫ניהול סיכונים – החשיבות בסקר הסיכונים איננה רק בהעלאת הסיכונים על הכתב כי אם‬
‫בנטרולם או בהקטנת השפעתם‪.‬‬
‫לכל סיכון יבוצע הליך ניהול סיכון עם מנה"פ ובו יוחלט מהי פעולת המנע הנדרשת ע"מ‬
‫לנטרל אותו בזמן‪.‬‬
‫(‪ )*4‬דו"ח כדאיות כלכלית למנהרת תשתיות – לאור עלות ההקמה הגבוהה של מנהרת‬
‫התשתיות נדרשת הצדקה כלכלית לביצועה‪.‬לכן‪,‬לאחר איסוף המידע על המערכות‬
‫הקיימות‪/‬מתוכננות להעתקה והמוצעות יערוך מתאם מנהרת התשתיות בדיקת כדאיות‬
‫כלכלית לפי הנחיות החברה‪.‬‬
‫בדיקת כדאיות פרויקט מנהרות התשתית מבוסס על ניתוח של עלויות ותועלות הפרויקט‪.‬‬
‫ניתוח עלויות הפרויקט‪ ,‬דהיינו הוצאות הקמת המנהרה והוצאות תחזוקתה‪.‬‬
‫ניתוח תועלות הפרויקט מבוצע על בסיס הנתונים שיתקבלו מרשויות מקומיות‪ ,‬חברות‬
‫וגופים ציבוריים‪ ,‬מהנדסים יועצים וספרות מקצועית‪ .‬בין תועלות הפרויקט ניתן למנות‪:‬‬
‫הגדלת אורך חיי התשתית (פחת)‪ ,‬הפחתת פחת מים ופחת אנרגיה‪ ,‬חסכון הנובע‬
‫מתחזוקת התשתיות‪,‬חסכון בעלויות תפעוליות של הרכב‪ ,‬מניעת נזק תחבורתי‪ ,‬מניעת‬
‫נזק סביבתי‪ ,‬חסכון בערך קרקע‪ .‬לרוב תועלות הפרויקט ניתן ביטוי כספי בעבודה‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪11‬‬
‫מהניתוח הכלכלי עולה כי הגורמים העיקריים המשפיעים על כדאיות הפרויקט הינם‬
‫תכולת מערכות המנהרה‪ ,‬דהיינו מספר התשתיות "הקלות" ו"הכבדות" וכן ערך הקרקע‪.‬‬
‫בנוסף‪,‬‬
‫כדאיות הפרויקט מושפעת מאורך המנהרה‪ ,‬סוג הקרקע‪ ,‬שער הריבית במשק‬
‫ושנות ההפעלה של המנהרה‪.‬‬
‫הנחיות אלו נמצאות בפרק ‪ 11‬בסקר מנהרות תשתית של החברה ובגיליון עדכון לאופן‬
‫עריכת תחשיב כדאיות כלכלית‪ .‬את השלב הזה יש לבצע בתאום עם אגף תקציבים‬
‫בחברה ע"י שהמודל יהיה תקף ומקובל על משרד האוצר‪.‬‬
‫לבדיקת כדאיות למנהרת התשתיות יש למנות יועץ כלכלי ותאום עם אגף תקציבים‪.‬יועץ זה‬
‫יכין את הדו"ח עצמו בעוד שמתאם מנהרת התשתיות ירכז עבורו את הנתונים הנדרשים‬
‫כגון עלויות‪,‬שטחים‪,‬כמות מערכות וכו'‪...‬‬
‫(‪ )*5‬אומדן – אומדן הפרויקט יבנה בהתאם לנוהל אומדנים של החברה ויכלול את כל האמור‬
‫בו‪.‬החברה רואה באומדן כלי חשוב להמשך הדרך של הפרויקט ומצפה כי כל המרכיבים‬
‫ידועים לו בשלב התכנון בו הוא נמצא יכללו בו‪.‬על מתאם מנהרת התשתית לוודא כי‬
‫הנושאים המופיעים בסקר הסיכונים יתומחרו ויוכנסו לאומדן בהתאם‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתית להיעזר באגף הנדסה וסביבה‪,‬אגף מקרקעין ‪,‬אגף הבטחת‬
‫איכות (האחראי על מחירון החברה) ואגף התקשרויות (לצורך קבלת מחירי יחידה‬
‫מעודכנים ממכרזים שמולאו לאחרונה )ע"מ להגדיר את מחירי היחידה השונים באם אינם‬
‫ידועים לו ‪.‬‬
‫(‪ )*6‬בקרה עצמית של מסמכי התכנון – על מתאם מנהרת התשתית לבקר את סט התוצרים‬
‫‪..‬הבקרה צריכה לוודא כי כל התוצרים נמצאים וכי הם מתואמים ועונים על הדרישות של‬
‫מגדיר משימות ותוצרי התכנון‪,‬הפרוגראמה והדיונים שנערכו מול אגף הנדסה וסביבה‬
‫במהלך תקופת התכנון‪.‬‬
‫(‪ )*8‬העברת סט התכנון לחברה – סט התוצרים מועבר ממנה"פ לקואורדינטור וממנו לאגף‬
‫הנדסה וסביבה‪.‬באגף הנדסה וסביבה מחולק החומר לאגפי החברה השונים כהכנה לשפוט‬
‫(כגון אגף בטיחות – המבצע סקר בטיחות)‪,‬אגף הבטחת איכות‪,‬אגף מקרקעין ועוד‪..‬‬
‫כמות הסטים והמצגות המודפסות נקבע ע"י אגף הנדסה וסביבה ומשתנה מעת לעת‬
‫בהתאם לסוג הפרויקט ולתהליכים מקבילים אחרים‪.‬על מנה"פ לוודא מה כמות הסטים‬
‫וקנ"מ הנדרשת טרם העברתם‪.‬‬
‫(‪ )*9‬ישיבת טרום שפוט – ישיבת טרום שפוט נועדה לוודא כי כל התהליך ההנדסי הסתיים וכי‬
‫האמונים על נושא ההנדסה והסביבה (אגף הנדסה וסביבה) מקבלים את התכנון ‪.‬באם‬
‫ניתנות הערות לתכנון ישלים הצוות את ההערות טרם ישיבת השפוט עצמה‪.‬‬
‫בישיבת טרום שפוט (בניגוד לישיבת השפוט ) ישתתפו כל אנשי צוות התכנון (כולל מתאם‬
‫מנהרת התשתיות) ע"מ להציג את תוצרי עבודתם‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪11‬‬
‫(‪ )*11‬ישיבת שפוט – ישיבת השפוט הינה ישיבת הנהלה בה מתקבלת החלטת החברה לגבי‬
‫המשך קדום הפרויקט וכן החלטות בסוגיות תכנוניות או אחרות רבות משקל‪.‬בישיבה זו‬
‫משתתף מצוות התכנון (מלבד מנה"פ ) המתכנן המוביל ‪.‬מתכננים נוספים יצורפו רק‬
‫במקרים של סוגיות ייחודיות בדיספלינה ספציפית‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪12‬‬
‫פרק ‪ - 4‬תכנון מוקדם‬
‫‪ 4.1‬פרויקט פתוח‬
‫‪ 4.1.1‬כללי ‪-‬‬
‫שלב התכנון המוקדם הינו שלב גיבוש החלופה הנבחרת ואישורה (בדר"כ) בועדות‬
‫התכנון השונות‪.‬‬
‫שלב זה מתחיל לאחר ישיבת שפוט מס' ‪ 1‬ומסתיים בישיבת שפוט מס' ‪.2‬‬
‫התכנון המוקדם מתמקד בהפיכת החלופה הנבחרת של החברה לתוכנית מגובשת‬
‫ומאושרת‪.‬‬
‫בדר"כ מקביל שלב זה להליך הסטטוטורי המתבצע מול ועדות התכנון (ועדה‬
‫מחוזית‪,‬ות"ל או מועצה ארצית)‪.‬לעיתים אין הליך התכנון המוקדם כולל הליך סטטוטורי‬
‫כאשר כבר קיימת תב"ע‪/‬הכרזה לדרך‪.‬‬
‫מטרות צוות התכנון ומתאם מנהרת התשתית הינן‪:‬‬
‫א‪ .‬להביא לחברה תוכנית מאושרת סטטוטורית המאפשרת בצועה מיד עם סיום שלב‬
‫קדום הזמינות‪.‬‬
‫ב‪ .‬להשלים תכנון מוקדם ברמה הנדרשת ע"מ ללמוד את כל המגבלות והבעיות‬
‫הצפויות לתכונית וע"מ לאפשר לחברה לקבל החלטה על המשך הקדום של‬
‫הפרויקט (תכולה‪,‬סוג מכרז וכו'‪)...‬‬
‫תפקידי מתאם מנהרת התשתית בשלב זה כוללים‪:‬‬
‫א‪ .‬ליווי מנה"פ בועדת התכנון בהתאם לצורך‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאום מול הגופים והרשויות (כמפורט בהמשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫תאום עם צוות התכנון והשלמת משימות התכנון והתוצרים התכנוניים ע"פ מגדיר‪.‬‬
‫ד‪ .‬עדכון האומדנים וסקרי הסיכונים ‪.‬‬
‫בשלב זה נדרשת הגדרת הסכמים בין החברה לחברות התשתית על אופן חלוקת‬
‫העלויות הכספיות של מנהרת התשתיות וכן הגדרת הסכמות עם המועצות ‪/‬עיריות לגבי‬
‫תחזוקת ותפעול מנהרות התשתית בהתאם לצורך‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪13‬‬
‫‪ 4.1.2‬משימות מנה"פ בשלב תכנון מוקדם‬
‫א‪ .‬פעולות מקדימות‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫‪.1‬‬
‫השתתפות בישיבות תכנון מול צוות התכנון‬
‫(‪)*1‬‬
‫‪.2‬‬
‫השתתפות בישיבות סטטוס מול אגף הנדסה‬
‫וסביבה להצגת התוצרים במהלך תקופת‬
‫התכנון (‪)*2‬‬
‫‪.3‬‬
‫השתתפות בישיבות מול אגף מקרקעין‬
‫לקביעת יעדים וטיפול בקדום ההליך‬
‫הסטטוטורי בהתאם לצורך‪)*3(.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הכנת סקר סיכונים בהתאם לנוהלי החברה‬
‫לנושאי מנהרת התשתיות והעברתו למנה"פ‬
‫‪ ‬סקר סיכונים‬
‫השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו‪/‬או‬
‫העברת תכניות לצורך התייחסות ‪ /‬סימון‬
‫תשתיות ‪ /‬סימון עתיקות ‪:‬‬
‫א‪ ( .‬נוף‪ ,‬סביבה‪ ,‬ניקוז וכו') עם הגופים‬
‫הירוקים‪:‬‬
‫‪ ‬רשות שמורות הטבע והגנים‬
‫הלאומיים‬
‫‪.5‬‬
‫‪‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫‪‬‬
‫קק"ל‬
‫‪ ‬מכתבי דרישה מהרשויות‬
‫לגבי עבודות‪/‬חפירות‬
‫וכו'‪ ..‬נדרשות‬
‫‪ ‬רשות העתיקות – קברים‬
‫ואריכאולוגיה‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות‬
‫היוצרות קונפליקט עם גופים אלו במסגרת‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עם מוסדות תכנון ורשויות‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מועצה ארצית‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪14‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫כולם‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫‪‬‬
‫ות"ל‬
‫‪‬‬
‫ועדות מחוזיות‬
‫‪‬‬
‫ועדות מקומיות‬
‫‪‬‬
‫עיריות‬
‫‪‬‬
‫מועצות אזוריות‬
‫‪‬‬
‫רשויות מקומיות‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות‬
‫היוצרות קונפליקט עם גופים אלו במסגרת‬
‫הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן מחייבת הועדה‬
‫להעתיק במסגרת הפרויקט הספציפי או‬
‫כחלק מפתוח אזורי אחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬עם הסקטור הפרטי ‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫יזמים‪ ,‬מנהלי עסקים‪ ,‬תעשיינים‪ ,‬אנשים‬
‫פרטיים בעלי עניין‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות‬
‫היוצרות קונפליקט עם גופים אלו במסגרת‬
‫הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן יזמים אלו‬
‫צריכים לפתח לצורך פתוח מיזמים אחרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם גופי תכנון תחבורתיים‪ ,‬על פי הצורך ‪:‬‬
‫רכבת ישראל‪ ,‬חברת כביש חוצה ישראל‪,‬‬
‫נתיבי איילון‪ ,‬יפה נוף‪ ,‬מוריה‪ ,‬נת"ע‪ ,‬רשות‬
‫שדות התעופה‬
‫ה‪ .‬עם משרדי ממשלה‪ ,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫משרד התחבורה‪ ,‬משרד הבינוי והשיכון‪,‬‬
‫המשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪,‬‬
‫משרד הביטחון‪ ,‬משרד התשתיות‪ ,‬משרד‬
‫התיירות משרד התעשייה והמסחר‪ ,‬המשרד‬
‫לביטחון פנים‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬משרד החינוך‬
‫והתרבות ואחרים‪.‬‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪15‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫המחייבות טיפול‪,‬העתקה או בצוע במהלך‬
‫ובמסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫ו‪ .‬גופים נוספים ע"פ הצורך הספציפי של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית‬
‫עם ובלי מנה"פ לצורך הכנסתם לתהליך‬
‫מנהרת התשתיות‪)*4( .‬‬
‫רשימת חברות תשתית‪/‬תשתיות חלקית‪:‬‬
‫תקשורת – בזק‪,‬טל"כ‪,‬פלפון‪,‬סלקום‪,‬פרטנר‬
‫וכו'‪..‬‬
‫דלק – תש"ן‪,‬קצא"א וכו'‪..‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫‪ ‬מכתבי דרישה‬
‫מהרשויות לגבי‬
‫עבודות‪/‬חפירות וכו'‪..‬‬
‫נדרשות‬
‫מקורות‬
‫חח"י – מתח נמוך‪,‬גבוה‪,‬עליון‪,‬על‬
‫אג"ת – תקשורת‬
‫מועצות‪/‬עיריות – אספקת מים‪,‬ביוב‬
‫(גרויטציוני וסניקה)‬
‫גז – נת"גז‬
‫חומ"ס‬
‫השלמות תכנוניות לחלופה נבחרת (‪)*5‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪ ‬סט תוכניות מעודכן‬
‫בהתאם לפרק מס' ‪3‬‬
‫ובהתאם לנוהל מבא"ת‬
‫שבתוקף‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪16‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫ב‪ .‬פעולות בהליך סטטוטורי‪.‬‬
‫מס' משימות‬
‫השתתפות בדיונים מול ועדות התכנון כחלק‬
‫‪.8‬‬
‫מההליך הסטטוטורי (‪)*6‬‬
‫ריכוז והכנת החומר להגשות השונות בנושא‬
‫‪ .9‬מנהרת התשתיות לועדות התכנון (‪)*6‬‬
‫ריכוז תשובות לשאלות הועדות בנושא מנהרת‬
‫‪.11‬‬
‫התשתיות והעברתן למנה"פ‬
‫השתלבות בהכנת תוכניות להפקדה‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫תוצרים‬
‫‪ ‬סיכומי דיון‪,‬מצגות‬
‫‪ ‬סט תוכניות ודוחות בהתאם‬
‫לדרישות‪ ,‬מצגות‬
‫‪ ‬דוחות‬
‫‪ ‬סט תוכניות ותקנון‬
‫השתלבות בהכנת תשובות לדיון בהתנגדויות‬
‫‪ ‬דוחות‪,‬מסמכים‬
‫השתתפות בהכנת תכנית למתן תוקף‬
‫‪ ‬סט תוכניות ותקנון‬
‫השתתפות בדיונים באגף מקרקעין‪/‬הנדסה וסביבה‬
‫‪ .14‬לצורך קבלת החלטות בנושאי מנהרת התשתיות‬
‫המשפיעות על התכנית (‪)*3‬‬
‫השתתפות בדיונים של החברה מול גופי תשתית‬
‫‪ 15‬לצורך קביעת הסכמים בנושאי מנהרת התשתיות‬
‫טרם הפקדה ומתן תוקף לתכנית‪)*7(.‬‬
‫השתתפות בדיונים של החברה מול מועצות‬
‫‪ 16‬ועיריות לצורך הגדרת תפעול ואחזקה של מנהרת‬
‫התשתית‪)*7(.‬‬
‫‪ .17‬השלמת תכנון מוקדם (כמפורט בסעיף ג') (‪)*8‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‪,‬הצעה לתקנון‬
‫‪ ‬סכומי דיון‪,‬טיוטות‬
‫להסכמים‬
‫‪ ‬סכומי דיון‪,‬טיוטות‬
‫להסכמים‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪17‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫ג‪ .‬השלמת תכנון מוקדם‪(.‬יבוצע גם במקביל להליך הסטטוטורי)‬
‫מס' משימות‬
‫השתלבות בהכנה והוצאה לבצוע של פרוגרמת‬
‫קידוחים מוקדמת או מלאה בהתאם ליכולת תפיסת‬
‫‪.18‬‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫תוצרים‬
‫‪ ‬פרוגרמה‬
‫תכולת התוצרים‬
‫‪ ‬הזמנת קידוחים‬
‫‪ ‬סימון מערכות קיימות‬
‫הכנת תכנית תאום מערכות מעודכנת למנהרה‪.‬‬
‫‪ ‬סימון מערכות מתוכננות‬
‫תכנית תאום מערכות‬
‫קנ"מ ‪ 1:1,111‬או‬
‫‪1:511‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬סימון כניסות ויציאות של‬
‫מערכות‬
‫‪ ‬סימון מבני דרך ונקודת‬
‫שרות (נקודת כניסה היא‬
‫לא בהכרח מבנה שרות)‬
‫‪ ‬סימון הצטלבויות והגדרת‬
‫גבהים‬
‫‪ ‬סימון מערכות מתוכננות‬
‫כולל כמות‪,‬קטרים‪.‬‬
‫הכנת תכנית חתכים טיפוסיים‬
‫תכנית בקנ"מ ‪– 1:51‬‬
‫‪1:25‬‬
‫‪21‬‬
‫תכניות פרטים‬
‫פרטים בקנ"מ ‪1:25/1:11‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ ‬סימון מערכות עזר‬
‫(תאורה‪,‬אוורורוכו'‪)..‬‬
‫‪ ‬סימון קווי חפירה והחלפת‬
‫קרקע ע"פ הנחיות יועץ‬
‫קרקע‬
‫‪ ‬פתרונות‬
‫ניקוז‪,‬אוורור‪,‬בקרה‬
‫‪ ‬מערכות הובלת ציוד‬
‫‪ ‬חתכים טיפוסיים‬
‫ליווי הקונסטרוקטור בהכנת תכנית קונסטרוקציה‬
‫מוקדמת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫פרטי קונסטרוקציה‬
‫ליווי מתכנן גיאומטריה בהכנת תכנית תנוחה‬
‫‪ 23‬הכוללת את המנהרה כולל פתוח הנגישות‬
‫ובתכניות חתכים טיפוסיים כלליים של הפרויקט‬
‫ליווי מתכנן התנועה בהכנת תכניות רלוונטיות‬
‫תכנית תנועה (קנ"מ‬
‫‪ .24‬הכוללת את הנגישות למתקני הכניסה והיציאה של‬
‫‪)1:1,111‬‬
‫המנהרה‪.‬‬
‫ליווי מתכנני הגיאומטריה והתנועה בהכנת תכניות תכניות הסדרי תנועה‬
‫‪.25‬‬
‫לשלבי בצוע(‪)1:1,111‬‬
‫שלבי בוצע תוך הטמעת בצוע המנהרה בשלבי‬
‫תנוחה ורומים (‪)1:1,111‬‬
‫חתכים טיפוסיים (‪)1:111‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪18‬‬
‫‪ ‬פרטים רלוונטיים של מבני‬
‫עזר(גישות‪,‬מתקני הרמה‬
‫והובלה‪,‬רצפות‪,‬חדר בקרה‬
‫וכו'‪)..‬‬
‫‪ ‬במסגרת תכנית מתכנן‬
‫הגיאומטריה‪.‬‬
‫במסגרת תכנית התנועה‬
‫הכללית של הפרויקט‬
‫במסגרת תוכניות שלבי הבצוע‬
‫של הפרויקט‪.‬‬
‫מס' משימות‬
‫הבצוע ואת העתקת המערכות אליה במסגרת‬
‫הפרויקט‬
‫ליווי אדריכל הנוף בהכנת תכנית נופית רלוונטית‬
‫‪26‬‬
‫הכוללת את אזור המנהרה והפתחים שלה‪.‬‬
‫ליווי אדריכל המבנים בהכנת תכניות אדריכלות‬
‫‪27‬‬
‫למבנים השונים (מבני כניסה‪,‬פירי אוורור וכו'‪)..‬‬
‫ליווי מתכנן חשמל ותאורה בהכנת תוכניות‬
‫רלוונטיות‬
‫‪28‬‬
‫ריכוז תכנון מתכנני משנה ‪:‬‬
‫‪ ‬יועץ להעתקת קווי מים וביוב‬
‫‪ ‬יועץ להעתקת קווי תקשורת‬
‫‪ ‬יועץ בקרה ותקשורת‬
‫‪.29‬‬
‫‪ ‬יועץ בטיחות‬
‫‪ ‬יועץ ניקוז‬
‫‪ ‬יועץ לאוורור‬
‫‪ ‬יועץ בטחון (במידת הצורך)‬
‫הכנת אומדן לפרויקט‪)*9 ( :‬‬
‫‪ ‬ריכוז אומדני תכנון מצוות התכנון‪.‬‬
‫‪  ..31‬ריכוז דרישות הגופים השונים והערכת‬
‫אומדנים לגבי פינוי מטרדים או בצוע דרישות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫בקרה על מסמכי התכנון ‪)*11) :‬‬
‫‪  ..31‬בדיקת התאמתם לצ'ק ליסט לועדת השיפוט‬
‫‪ ‬בדיקה כי החומר מלא ואין חוסרים‪.‬‬
‫העברת סט תכנון מוקדם למנה"פ לצורך הפצתו‬
‫לחברה כולל בקרה עצמית‪)*11(.‬‬
‫‪.32‬‬
‫ריכוז התייחסות צוות התכנון של מנהרת התשתיות‬
‫לסקר בטיחות‪.‬‬
‫‪ .33‬במידת הצורך קיום ישיבה עם אגף הבטיחות‪,‬אגף‬
‫הנדסה וסביבה‪,‬צוות הבקרה והמתכננים‬
‫הרלוונטיים‬
‫ריכוז התייחסויות צוות התכנון של מנהרת‬
‫התשתיות להערות בקרת התכנון של אגף הנדסה‬
‫‪.34‬‬
‫וסביבה‪.‬לימוד ההערות‪,‬בדיקתם והתייחסות‬
‫והעברה למנה"פ‬
‫בצוע ישיבות מול אגפי החברה השונים לצורך‬
‫קבלת הבהרות או בקשות שונות‪:‬‬
‫‪  .35‬אגף מקרקעין – לצורך קבלת הערכה שמאית‬
‫הנחיות ובקשות ובחינת הסיכונים‬
‫תוצרים‬
‫תכניות פתוח נופי‬
‫תכניות אדריכלית‬
‫תכניות הארקת מבנים‬
‫תכנית תאורה‬
‫תכנית מערכת חשמל‬
‫לאוורור‬
‫תכניות חתכים טיפוסיים‬
‫ופרטים (ראה פרוט סעיף‬
‫‪)21‬‬
‫‪ ‬אומדן מפורט ע"פ נוהלי‬
‫החברה לשלב תכנון‬
‫מוקדם‪.‬‬
‫‪ ‬סט תכנון מלא הכולל את‬
‫כל הדוחות הרלוונטיים‬
‫‪,‬אומדן‪,‬תוכניות‪,‬סקר‬
‫סיכונים וכו'‪...‬‬
‫דו"ח התייחסות להערות‬
‫צוות הבקרה‬
‫דו"ח התייחסות להערות‬
‫צוות הבקרה‪.‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫‪ ‬הערכות תקציביות‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪19‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫במסגרת תוכניות הנוף‬
‫הכלליות של הפרויקט‪.‬‬
‫מבטים‪,‬חתכים‪,‬תנוחות‬
‫מס'‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.35‬‬
‫משימות‬
‫בסטטוטוריים בהמשך‪.‬‬
‫‪ ‬אגף אחזקה – לבחינת המצב הקיים‪,‬לימוד‬
‫בעיות באזור וכו'‪..‬‬
‫‪ ‬אגף בקרת תנועה – ללמוד המצב הקיים‬
‫ודרישות ‪.‬‬
‫‪ ‬אגף לפתוח עסקי – ללמוד דרישות‪.‬‬
‫‪ ‬אגף תקציבים‬
‫‪ ‬קב"ט‬
‫השתתפות בישיבת טרום שיפוט מול אגף הנדסה‬
‫וסביבה (‪)*12‬‬
‫בצוע עדכונים והשלמות לסט התכנון בהתאם‬
‫לסכום טרום ועדת שפוט‬
‫הכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס' ‪ 2‬כחלק מצוות‬
‫התכנון‬
‫ריכוז חמרי התכנון‪ ,‬המצגות וכד' והשתתפות‬
‫בשיפוט מספר ‪ 2‬לאישור המשך קידום התכנון‬
‫לתכנון מפורט‪)*13(.‬‬
‫דוחות מיוחדים ע"פ דרישת החברה לצורך הצגת‬
‫הפרויקט מול גורמי חוץ שונים ככל שידרש‬
‫תוצרים‬
‫‪ ‬סקר סיכונים‬
‫תכולת התוצרים‬
‫‪ ‬מצגת‬
‫‪ ‬סט תכנון מעודכן‬
‫‪ ‬מצגת מסכמת לשפוט‬
‫‪ ‬סכום דיון‬
‫‪ ‬דוחות ע"פ פורמט‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ ‬מצגות‬
‫ריכוז ואיסוף חומר והשתתפות בישיבות מול‬
‫‪ .38‬משרד התחבורה במסגרת בדיקות כדאיות כלכלית ‪ ‬דוחות וסכומי דיון‬
‫לפרויקט בהתאם לצורך‬
‫‪ .39‬השתתפות בהכנת סקר סיכונים (‪)*14‬‬
‫‪ 4.1.3‬הבהרות‬
‫(‪ )*1‬ישיבות תכנון –צוות התכנון יערוך ישיבות תכנון תקופתיות וסכום הישיבות יבהיר‬
‫למשתתפים בצוות מהן הפעולות שיש לנקוט להשלמת התכנון ומה ההחלטות שהתקבלו‬
‫בישיבה‪.‬‬
‫מנה"פ יחליט בעצמו על תדירות הישיבות והרכב המשתתפים בהתאם להתקדמות התכנון‪.‬‬
‫מתאם מנהרת התשתיות יגדיר ישיבות תכנון תקופתיות לצוות תכנון מנהרת התשתיות‬
‫מעבר לדיונים אלו ע"מ לקדם את תכנון המנהרה‪.‬בנוסף יציג מתאם מנהרת התשתיות את‬
‫התכנון והבעיות הכרוחות בו בישיבות התכנון‪.‬‬
‫(‪ )*2‬ישיבות מול אגף הנדסה וסביבה – מנה"פ יזמן ישיבות בהתאם להתקדמות התכנון‪.‬‬
‫ישיבות אלו יהוו ישבות סטטוס ויכללו ריכוז סוגיות מהותיות שהועלו על ידי ועדות התכנון‪,‬‬
‫תאום רוחבי בין מתכננים במענה לסוגיות אלו‪ ,‬הכנת חלופות תכנוניות בהתאם לסוגיות ‪/‬‬
‫זיהוי סוגיות הקשורות לניהול סיכונים או שמהוות שינוי מהותי לעקרונות שאושרו בשלב‬
‫תכנון קודם‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪21‬‬
‫(‪ )*3‬ישיבות מול אגף מקרקעין – מנה"פ יזמן ישיבות לפני ולאורך כל התקדמות ההליך‬
‫הסטטוטורי‪.‬‬
‫הישיבות יתבצעו בהתאם לצורך ובהתאם לאבני הדרך של ההליך‪.‬אגף מקרקעין ילווה את‬
‫מנה"פ לאורך כל ההליך הסטטוטורי ויגבש עימו החלטות בנושא התקדמות ההליך ‪,‬הענות‬
‫לבקשות הועדה ואחרים וכו'‪..‬‬
‫מתאם מנהרת התשתיות ישתתף בדיונים אלו ככל שידרש ע"י מנה"פ‪.‬‬
‫(‪ )*4‬ישיבות תאום מול גופי תשתית – ע"מ לוודא כי התכנית תתקיים וכי דרישות ועדת‬
‫התכנון ניתנות לישום ‪ ,‬יש לערוך ישיבות מול בעלי התשתיות לצורך סכום נושאי הליבה של‬
‫מנהרת התשתיות ‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות לקיים דיונים אלו ולקבל תשובות לנושאים השונים‪:‬‬
‫א‪ .‬קבלת אינפורמציה על מהות התשתיות‪,‬גילן‪,‬אופן תחזוקתן‪,‬מועדי החלפה מתוכננים –‬
‫ע"מ לקבוע את העלות המתוכננת ולסכם את החלוקה בנטל הבצוע‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבנת דרישות בטיחות‪,‬אחזקה‪,‬ממשקים עם מערכות אחרות‪,‬דרישות פתוח עתידי‬
‫והוספת מערכות חדשות – ע"מ לוודא כי תכולת המנהרה ‪,‬מימדיה‪,‬הנגישות והמבנים‬
‫הקשורים בה כלולים בתחומי התכנית‪.‬‬
‫ג‪ .‬הגדרת דרישות החברות לצורך הכנסתן למנהרת התשתית – לקביעת מימדים וחתך‬
‫טיפוסי ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הגדרת עלויות העתקה עם‪/‬בלי מנהרת תשתיות לצורך השוואה – לצורך השוואה‬
‫כלכלית מדוייקת יותר מבעבר‪.‬‬
‫(‪ )*5‬השלמות תכנוניות לחלופה נבחרת – על צוות התכנון להשלים נושאים שנשארו פתוחים‬
‫או דרישות שהועלו בועדת השפוט ‪.‬לחילופין עם תחילת הליך התכנון במסגרת ישיבות מול‬
‫גופים שונים יש צורך בהשלמות או שינויים שונים ‪.‬‬
‫(‪ )*6‬השתתפות בישיבות מול ועדת התכנון – מנה"פ ירכז את החומר המוצג לועדות התכנון‬
‫במשך כל ההליך הסטטוטורי ביחד עם המתכנן המוביל ועם מתאם מנהרת התשתיתיות‬
‫(בכל הנוגע למנהרת התשתיות)‪.‬על מנה"פ מוטלת אחריות הצגת הפרויקט והמענה‬
‫להבהרות‪/‬שאלות‪/‬התנגדויות של הגורמים השונים‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להכין את החומר הנדרש לישיבות ולהשתתף בהן ככל‬
‫שידרש‪.‬‬
‫ניהול וריכוז תוצרי ההגשות לוועדה – על מתאם מנהרת התשתיות לרכז את הגשת‬
‫תוצרי ההגשות לוועדה של מנהרת התשתיות החל מנספחים לתשריט הדרך ועד לסט מתן‬
‫תוקף עבור מנה"פ ‪.‬על מתאם מנהרת התשתיות לרכז את התוכניות‪,‬לבקר אותן‪ ,‬לוודא‬
‫תאום בין תחומי התכנון ומענה לסוגיות להעבירן למנה"פ לבדיקה‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪21‬‬
‫(‪ )*7‬השתתפות בדיונים של החברה מול גופי תשתית ומועצות – בשלב מסויים בתהליך‬
‫‪,‬תדרש העלאת דרג הפגישות בעם גופי התשתית והמועצות ‪.‬בשלב זה יידרש מתאם‬
‫התשתיות להכין חומרים להצגה בדיונים ולהשתתף בהם יחד עם מנה"פ‪.‬החומרים יעובדו‬
‫ע"י מתאם התשתיות ויועברו למנה"פ לצורך בקרתם והצגתם בדיונים‪.‬הדיונים ישלבו דיונים‬
‫משפטיים לצורך הכנת הסכמי בצוע ואחזקה‪.‬יתכן כי דיונים אלו ימשכו אל תוך תהליך‬
‫התכנון המפורט‪.‬‬
‫(‪ )*8‬המשך קידום תכנון מוקדם – לקראת קבלת מתן תוקף יהיה על צוות התכנון להמשיך‬
‫ולקדם את התכנון המוקדם לצורך השלמתו וקבלת התוצרים הנדרשים לפי מגדיר משימות‬
‫ותוצרי התכנון ‪.‬בשלב זה יקדם מתאם מנהרת התשתיות ביחד עם כלל הצוות ומנה"פ‬
‫נושאים כגון סקר תשתיות ‪,‬סקר קרקע מוקדם ‪ ,‬סקר אקולוגי ‪/‬גיאופיטים‪ ,‬סקר עתיקות‬
‫(מותנה באישור החברה) ‪.‬סוף תהליך זה יהיה שפוט מס' ‪ 2‬בו יוצגו תוצרי ההליך‪.‬‬
‫(‪ )*9‬אומדן – אומדן הפרויקט יבנה בהתאם לנוהל אומדנים של החברה ויכלול את כל האמור‬
‫בו‪.‬החברה רואה באומדן כלי חשוב להמשך הדרך של הפרויקט ומצפה ממנה"פ לוודא כי‬
‫כל המרכיבים ידועים לו בשלב התכנון בו הוא נמצא יכללו בו‪.‬על מנה"פ לוודא כי הנושאים‬
‫המופיעים בסקר הסיכונים יתומחרו ויוכנסו לאומדן בהתאם‪.‬‬
‫על מנה"פ להיעזר בקואורדינטור‪,‬אגף הנדסה וסביבה‪,‬אגף מקרקעין ‪,‬אגף הבטחת איכות‬
‫(האחראי על מחירון החברה) ואגף התקשרויות (לצורך קבלת מחירי יחידה מעודכנים‬
‫ממכרזים שמולאו לאחרונה )ע"מ להגדיר את מחירי היחידה השונים באם אינם ידועים לו ‪.‬‬
‫על מנה"פ לעדכן את האומדן במהלך ההליך התכנוני בהתאם להחלטות שהתקבלו בועדת‬
‫התכנון או החלטות שהתקבלו בחברה ואשר משפיעות על אומדן הפרויקט‬
‫(‪ )*11‬בקרה על מסמכי התכנון – על מתאם מנהרת התשתיות לבקר את סט התוצרים‬
‫המועבר אליו מצוות התכנון ‪.‬הבקרה צריכה לוודא כי כל התוצרים נמצאים ומתואמים בינם‬
‫לבין עצמם וכי הם עונים על הדרישות של מגדיר משימות ותוצרי התכנון‪,‬הפרוגראמה‬
‫והדיונים שנערכו מול אגף הנדסה וסביבה במהלך תקופת התכנון ומול הסכומים מול גורמי‬
‫התשתית והמועצות‪.‬‬
‫(‪ )*11‬בקרה עצמית של צוות התכנון – על צוות התכנון לבצע בקרה עצמית על התכנון שלו‬
‫עצמו‪.‬לצורך כך בנתה החברה מגדיר לבקרה עצמית הכולל צ'ק ליסט אשר אמור לכסות‬
‫את כל הדיספלינות ואת כל משימות התכנון לכל שלב וזאת בתאום עם מגדיר משימות‬
‫ותוצרי התכנון‪.‬‬
‫על צוות התכנון לחתום על הבקרה העצמית וכן על מסמך מרכז‪.‬חומר זה יועבר לאגף‬
‫הנדסה וסביבה דרך הקואורדינטור יחד עם סט התכנון לקראת השפוט‪.‬‬
‫הבקרה העצמית של הצוות תכלול גם את נושא מנהרת התשתית ועל מתאם מנהרת‬
‫התשתיות לרכז את הבקרה העצמית ולבצע בקרה עצמית משל עצמו‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪22‬‬
‫(‪ )*12‬ישיבת טרום שפוט – ישיבת טרום שפוט נועדה לוודא כי כל התהליך ההנדסי הסתיים‬
‫וכי האמונים על נושא ההנדסה (אגף הנדסה וסביבה) מקבלים את התכנון ‪.‬באם ניתנות‬
‫הערות לתכנון ישלים הצוות את ההערות טרם ישיבת השפוט עצמה‪.‬‬
‫בישיבת טרום שפוט (בניגוד לישיבת השפוט ) ישתתפו כל אנשי צוות התכנון ע"מ להציג‬
‫את תוצרי עבודתם‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להכין מצגת אשר תשולב במצגת הכללית של השפוט ע"י‬
‫מנה"פ והמתכנן המוביל של הפרויקט‪.‬‬
‫(‪ )*13‬ישיבת שפוט ‪ –2‬ישיבת השפוט הינה ישיבת הנהלה בה מתקבלת החלטת החברה‬
‫לגבי המשך קדום הפרויקט וכן החלטות בסוגיות תכנוניות או אחרות רבות משקל‪.‬בישיבה‬
‫זו משתתף מצוות התכנון (מלבד מנה"פ ) המתכנן המוביל ומתאם מנהרת התשתיות באם‬
‫יידרש לכך ‪.‬מתכננים נוספים יצורפו רק במקרים של סוגיות ייחודיות בדיספלינה ספציפית‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להכין מצגת אשר תשולב במצגת הכללית של השפוט ע"י‬
‫מנה"פ והמתכנן המוביל של הפרויקט‪.‬‬
‫מטרות ישיבת שיפוט מס' ‪ 2‬הינן להחליט לגבי המשך קידום התכנון של הפרויקט (מעבר‬
‫לתכנון מפורט) וכן את אופן הוצאת הפרויקט לבצוע (שיטת המכרז ‪ :‬תקציבי‪,‬תכנון‬
‫בצוע‪ )PPP,‬המשפיע על אופן קדום התכנון המפורט ‪.‬‬
‫(‪ )*14‬סקר סיכונים –‪.‬סקר זה יכלול את כל הסיכונים הידועים למתאם מנהרת התשתיות‬
‫בשלב תכנוני זה‪.‬המתאם ימשיך ויעדכן את סקר הסיכונים אל מול מנה"פ לכל אורך‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫סקר הסיכונים יכלול את כל הנושאים העלולים לפגוע בלוחות הזמנים‪,‬העלות והאיכות של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫בשלבי התכנון יתבטא נושא לוח הזמנים בלוח הזמנים לתכנון ולבצוע ובהמשך בלוח‬
‫הזמנים לבצוע‪.‬‬
‫ניהול סיכונים – החשיבות בסקר הסיכונים איננה רק בהעלאת הסיכונים על הכתב כי אם‬
‫בנטרולם או בהקטנת השפעתם‪ .‬לכל סיכון יבוצע הליך ניהול סיכון ובו יוחלט מהי פעולת‬
‫המנע הנדרשת ע"מ לנטרל אותו בזמן‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪23‬‬
‫פרק ‪ - 5‬תכנון מפורט‬
‫‪ 5.1‬מבוא‬
‫בשלב התכנון המפורט קיימת התפצלות מבחינת מסלולי הקדום בהתאם לסוג הפרויקט‪.‬‬
‫קדום התכנון המפורט משתנה בהתאם לסוג המכרז המתוכנן (תקציבי‪,‬תקציבי תכנון‬
‫בצוע‪) PPP,‬הבדלים אלו יבואו לידי ביטוי בתתי הפרקים הבאים‪.‬‬
‫אם בפרויקט פתוח רגיל נדרש מצוות התכנון להשלים תכנון מפורט רגיל הרי שבפרויקט תכנון‬
‫בצוע (‪ )Design & Build‬אין השלמה מלאה לתכנון אלא רק השלמות מידע כמו סקרי קרקע‬
‫ועוד‪..‬‬
‫פרק זה יאפיין את פעילויות מתאם מנהרת התשתיות יחד עם צוות התכנון לפי חלוקה מכרזית‬
‫זאת ‪.‬‬
‫שלב התכנון המפורט הינו שלב התכנון הסופי והמלא הקודם להוצאת הפרויקט למכרז‪.‬‬
‫שלב זה מתחיל לאחר ישיבת שפוט מס' ‪ 2‬ומסתיים בישיבת שפוט מס' ‪ .3‬ראוי להזכיר‬
‫כי לאחר שיפוט ‪ 3‬יתכן ותהינה הערות ‪ .‬התכנון יחשב כמושלם רק לאחר תיקון ההערות‪.‬‬
‫התכנון המפורט מתמקד בהפיכת התכנון לזמין לבצוע במשולב עם פעילויות קדום‬
‫זמינות נוספות הנדרשות לכך‪.‬‬
‫בדר"כ מקביל שלב זה להליך קדום זמינות הכולל הפקעות‪,‬תאום מפורט ותשלום עבור‬
‫פינוי תשתיות ובצוע פעילויות נוספות המאפשרות הוצאת הפרויקט אל הפועל כמפורט‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫מטרות צוות התכנון כולל מתאם מנהרת התשתיות הינן‪:‬‬
‫ג‪ .‬להביא לחברה פרויקט מוכן לבצוע ‪.‬‬
‫ד‪ .‬להשלים תכנון ברמה הנדרשת ע"מ ללמוד את כל המגבלות והבעיות הצפויות‬
‫לתכונית וע"מ לאפשר לחברה לקבל החלטה על המשך הקדום של הפרויקט‬
‫(תכולה‪,‬סוג מכרז וכו'‪)...‬‬
‫תפקידי מתאם מנהרת התשתיות בשלב זה כוללים‪:‬‬
‫ה‪ .‬תאום מול הגופים והרשויות השונים (כמפורט בהמשך) כולל השתתפות בחתימת‬
‫הסכמים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ניהול הצוות של תכנון המנהרה ובחינת התאום הפנימי של הצוות והשלמת‬
‫משימות התכנון והתוצרים התכנוניים ע"פ מגדיר משימות ותוצרי התכנון‪.‬‬
‫ז‪ .‬עזרה והשתתפות בהשלמת מסמכי מכרז‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪24‬‬
‫ח‪ .‬השתתפות בהכנת לוחות זמנים ותזרים לבצוע‬
‫ט‪ .‬השתתפות בהכנת סקר סיכונים וניהולו בנושאי מנהרת התשתיות‬
‫‪ 5.2‬פרויקט תקציבי‬
‫‪ 5.2.1‬מבוא‬
‫בפרויקט תקציבי רגיל על צוות התכנון לייצר סט מכרז ברמת תכניות לביצוע הכולל‬
‫תוכניות‪,‬מסמכי מכרז מלאים‪.‬על הפרויקט לקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים‬
‫מכל הגורמים‪.‬‬
‫תפקיד הקבלן הינו לבצע את הפרויקט לפי התכנון שניתן לו ולא לחרוג ממנו‪.‬‬
‫‪ 5.2.2‬משימות מתאם מנהרת התשתיות בשלב תכנון מפורט‬
‫מס' משימות‬
‫‪.1‬‬
‫תוצרים‬
‫השתתפות בישיבות תכנון עם צוות התכנון (‪)*1‬‬
‫השתתפות בהכנה והוצאה לבצוע של פרוגראמת קידוחים‬
‫מוקדמת או מלאה בהתאם ליכולת תפיסת הקרקע‪)*2( .‬‬
‫‪ ‬פרוגראמה‪.‬‬
‫‪ ‬הזמנת עבודה חתומה‬
‫‪.2‬‬
‫‪ ‬סט תוכניות לאשורי חפירה‬
‫‪ ‬תוכניות הסדרי תנועה זמניים‬
‫בקרה על הכנת פרוגראמת בדיקות לגילוי וגישוש מערכות‬
‫(‪)*3‬‬
‫‪ ‬פרוגראמה‪.‬‬
‫‪ ‬הזמנת עבודה חתומה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ ‬סט תוכניות לאשורי חפירה‬
‫‪ ‬תוכניות הסדרי תנועה זמניים‬
‫‪.4‬‬
‫השתתפות בישיבות מול אגף הנדסה וסביבה להצגת‬
‫התוצרים במהלך תקופת התכנון (‪)*4‬‬
‫‪.5‬‬
‫השתתפות בישיבות מול אגף מקרקעין בהתאם לצורך‪)*5(.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הכנת סקר סיכונים בהתאם לנוהלי החברה (‪)*6‬‬
‫‪‬‬
‫השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו‪/‬או העברת תכניות‬
‫לצורך התייחסות ‪ /‬סימון תשתיות ‪ /‬סימון עתיקות ‪:‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫‪.7‬‬
‫א‪ ( .‬נוף‪ ,‬סביבה‪ ,‬ניקוז וכו') עם הגופים הירוקים‪:‬‬
‫סקר סיכונים ‪.‬‬
‫‪ ‬מכתבי דרישה מהרשויות לגבי‬
‫עבודות‪/‬חפירות וכו'‪ ..‬נדרשות‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪25‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫‪‬‬
‫רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים‬
‫‪‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪‬‬
‫קק"ל‬
‫‪‬‬
‫רשות העתיקות – קברים ואריכאולוגיה‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט‬
‫עם גופים אלו במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עם מוסדות תכנון ורשויות‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מועצה ארצית‬
‫ות"ל‬
‫ועדות מחוזיות‬
‫ועדות מקומיות‬
‫עיריות‬
‫מועצות אזוריות‬
‫רשויות מקומיות‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט‬
‫עם גופים אלו במסגרת הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן‬
‫מחייבת הועדה להעתיק במסגרת הפרויקט הספציפי או‬
‫כחלק מפתוח אזורי אחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬עם הסקטור הפרטי ‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫יזמים‪ ,‬מנהלי עסקים‪ ,‬תעשיינים‪ ,‬אנשים פרטיים בעלי עניין‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט‬
‫עם גופים אלו במסגרת הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן יזמים‬
‫אלו צריכים לפתח לצורך פתוח מיזמים אחרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם גופי תכנון תחבורתיים‪ ,‬על פי הצורך ‪:‬‬
‫רכבת ישראל‪ ,‬חברת כביש חוצה ישראל‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬יפה‬
‫נוף‪ ,‬מוריה‪ ,‬נת"ע‪ ,‬רשות שדות התעופה‬
‫ה‪ .‬עם משרדי ממשלה‪ ,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫משרד התחבורה‪ ,‬משרד הבינוי והשיכון‪ ,‬המשרד לאיכות‬
‫הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬משרד‬
‫התשתיות‪ ,‬משרד התיירות משרד התעשייה והמסחר‪,‬‬
‫המשרד לביטחון פנים‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬משרד החינוך‬
‫והתרבות ואחרים‪.‬‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות המחייבות‬
‫טיפול‪,‬העתקה או בצוע במהלך ובמסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪26‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫תכולת התוצרים‬
‫ו‪ .‬גופים נוספים ע"פ הצורך הספציפי של הפרויקט‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫השתתפות בדיונים מול ועדות התכנון כחלק מההליך של‬
‫אישור התכנון המפורט (צוות מלווה‪/‬ות"ל וכו'‪ )..‬בעת‬
‫הצורך (‪)*7‬‬
‫ריכוז וניהול הכנת החומר להגשות השונות לועדות‬
‫התכנון‪,‬משרד להכנת הסביבה והצוות המלווה בנושאים‬
‫הקשורים למנהרת התשתיות מול מנה"פ (‪)*8‬‬
‫‪‬‬
‫סיכומי דיון‬
‫‪‬‬
‫סט תוכניות ודוחות בהתאם‬
‫לנהלים‬
‫‪‬‬
‫הרשאות למבנה דרך‬
‫עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית עם ובלי מנה"פ‬
‫לצורך הכנסתם לתהליך מנהרת התשתיות‪)*9( .‬‬
‫רשימת חברות תשתית‪/‬תשתיות חלקית‪:‬‬
‫תקשורת – בזק‪,‬טל"כ‪,‬פלפון‪,‬סלקום‪,‬פרטנר וכו'‪..‬‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫דלק – תש"ן‪,‬קצא"א וכו'‪..‬‬
‫‪.11‬‬
‫מקורות‬
‫‪‬‬
‫מכתבי דרישה מהרשויות‬
‫לגבי עבודות‪/‬חפירות וכו'‪..‬‬
‫נדרשות‬
‫‪‬‬
‫הסכמים‬
‫חח"י – מתח נמוך‪,‬גבוה‪,‬עליון‪,‬על‬
‫אג"ת – תקשורת‬
‫מועצות‪/‬עיריות – אספקת מים‪,‬ביוב (גרויטציוני וסניקה)‬
‫גז – נת"גז‬
‫חומ"ס‬
‫קבלת‪/‬העברת דרישות תשלום מגופים כגון חברות תשתית‬
‫‪.11‬‬
‫עבור תכנון ‪.‬העברת החומר לתשלום למנה"פ (‪)*9‬‬
‫‪‬‬
‫דרישות תשלום של גופים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫קבלת דרישות תשלום מגופים שונים כמו חברות תשתית‬
‫(בזק‪.‬מקורות וכו'‪ )..‬עבור בצוע העתקות מלאות או בצוע‬
‫השלמות של השחלה וחיווט לעבודות תשתית שמבוצעות‬
‫ע"י הקבלן‪.‬העברתן לתשלום למנה"פ ובצוע מעקב ובקרה‬
‫על התקדמות התהליך‪)*9( .‬‬
‫‪‬‬
‫דרישות תשלום של גופים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מכתב מאשר סבירות מחירים‬
‫בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הסכם לבצוע עבודות תכנון‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫השתתפות בישיבות מול חברות תשתית לצורך חתימת‬
‫הסכמים לבצוע עבודות העתקת תשתיות (כדוגמת‬
‫‪.13‬‬
‫מקורות‪,‬תש"ן וכו'‪)..‬הכנת חוזים מול חברות התשתית יחד‬
‫עם יועץ משפטי מלווה‪)*9(.‬‬
‫הכנת תכנית תאום מערכות מעודכנת למנהרה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪‬‬
‫הסכם לבצוע עבודות‪.‬‬
‫תכנית תאום מערכות קנ"מ ‪1:251‬‬
‫או ‪1:511‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪27‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סימון מערכות קיימות‬
‫סימון מערכות מתוכננות‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫תכולת התוצרים‬
‫‪‬‬
‫סימון כניסות ויציאות של מערכות‬
‫‪‬‬
‫סימון הצטלבויות והגדרת גבהים‬
‫‪‬‬
‫סימון מערכות מתוכננות כולל‬
‫כמות‪,‬קטרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סימון מערכות עזר‬
‫(תאורה‪,‬אוורורוכו'‪)..‬‬
‫‪‬‬
‫סימון קווי חפירה והחלפת קרקע ע"פ‬
‫הנחיות יועץ קרקע‬
‫‪‬‬
‫פתרונות ניקוז‪,‬אוורור‪,‬בקרה‬
‫‪‬‬
‫מערכות הובלת ציוד והרמה‬
‫‪‬‬
‫מסגרות‬
‫‪‬‬
‫חתכים טיפוסיים‬
‫‪.17‬‬
‫פרטי קונסטרוקציה‬
‫‪‬‬
‫פרטים רלוונטיים של מבני‬
‫עזר(גישות‪,‬מתקני הרמה‬
‫והובלה‪,‬רצפות‪,‬חדר בקרה וכו'‪)..‬‬
‫ליווי מתכנן גיאומטריה בהכנת תכנית תנוחה הכוללת את‬
‫‪ .18‬המנהרה כולל פתוח הנגישות ובתכניות חתכים טיפוסיים‬
‫כלליים של הפרויקט‬
‫תנוחה ורומים (‪)1:511‬‬
‫‪‬‬
‫במסגרת תכנית מתכנן הגיאומטריה‪.‬‬
‫הכנת תכנית חתכים טיפוסיים‬
‫תכנית בקנ"מ ‪1:25 – 1:51‬‬
‫‪.15‬‬
‫תכניות פרטים‬
‫פרטים בקנ"מ ‪1:25/1:11‬‬
‫‪.16‬‬
‫ליווי הקונסטרוקטור בהכנת תכניות קונסטרוקציה‬
‫מפורטות‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫ליווי מתכנן התנועה בהכנת תכניות רלוונטיות הכוללת את‬
‫הנגישות למתקני הכניסה והיציאה של המנהרה‪.‬‬
‫חתכים טיפוסיים (‪)1:51‬‬
‫תכנית תנועה (קנ"מ ‪)1:511‬‬
‫ליווי מתכנני הגיאומטריה והתנועה בהכנת תכניות שלבי‬
‫תכניות הסדרי תנועה לשלבי‬
‫‪ .21‬בוצע תוך הטמעת בצוע המנהרה בשלבי הבצוע ואת העתקת‬
‫בצוע(‪)1:511‬‬
‫המערכות אליה במסגרת הפרויקט‬
‫ליווי אדריכל הנוף בהכנת תכנית נופית רלוונטית הכוללת‬
‫‪.21‬‬
‫את אזור המנהרה והפתחים שלה‪.‬‬
‫תכניות פתוח נופי‬
‫ליווי אדריכל המבנים בהכנת תכניות אדריכלות למבנים‬
‫‪.22‬‬
‫השונים (מבני כניסה‪,‬פירי אוורור וכו'‪)..‬‬
‫תכניות אדריכלית‬
‫ליווי מתכנן חשמל ותאורה בהכנת תוכניות רלוונטיות‬
‫‪.23‬‬
‫במסגרת תכנית התנועה הכללית של‬
‫הפרויקט‬
‫במסגרת תוכניות שלבי הבצוע של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫במסגרת תוכניות הנוף הכלליות של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫מבטים‪,‬חתכים‪,‬תנוחות‬
‫תכניות הארקת מבנים‬
‫תכנית תאורה ושילוט‬
‫תכנית מערכת חשמל לאוורור‬
‫‪.24‬‬
‫ריכוז תכנון מתכנני משנה ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תכניות חתכים טיפוסיים ופרטים‬
‫(ראה פרוט סעיף ‪)15‬‬
‫יועץ להעתקת קווי מים וביוב‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪28‬‬
‫תכניות פרישה (חתך אורך)‪,‬‬
‫פרטי בצוע ככל שיידרש‬
‫מס' משימות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.25‬‬
‫תוצרים‬
‫(צנרות‪,‬הצטלבויות‪,‬כניסות ויציאות )‪.‬‬
‫יועץ להעתקת קווי תקשורת‬
‫יועצים של חברות תשתית שונות‪.‬‬
‫יועץ ניקוז‬
‫ליווי בהכנת נוהלי חירום עם צוות התכנון בראשות יועץ‬
‫הבטיחות ויועץ השליקה והבקרה (‪)*11‬‬
‫‪ ‬תכנית נוהלי חירום‬
‫ליווי בהכנת מערכת השליטה והבקרה והקישוריות למרכז‬
‫‪ .26‬בקרה מקומי ‪/‬ארצי בהתאם לצורך(‪)*11‬‬
‫‪ ‬תכנית מרכז בקרה‬
‫ריכוז דוחות בקרה עצמית של המתכננים והחתמתם על‬
‫‪.27‬‬
‫הטפסים‪)*11(.‬‬
‫‪ ‬דוחות בקרה עצמית מלאים‬
‫וחתומים‬
‫הכנת אומדן לפרויקט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪ ‬ריכוז דרישות הגופים השונים לגבי פינוי מטרדים או‬
‫ריכוז כתבי כמויות מצוות התכנון‪.‬‬
‫‪ ‬אומדן מפורט ע"פ נוהלי החברה‬
‫לשלב תכנון מוקדם‪.‬‬
‫בצוע דרישות אחרות‪.‬‬
‫‪ ‬העברה למנה"פ‬
‫בקרה על מסמכי התכנון ‪:‬‬
‫‪  .29‬בדיקת התאמתם לצ'ק ליסט לועדת השיפוט‬
‫‪ ‬בדיקה כי החומר מלא ואין חוסרים‪.‬‬
‫בדיקת המפרט הטכני המיוחד וכתיבת פרק‬
‫‪ .31‬המוקדמות‪,‬בקשה לקבלת הצעות וכל חומר נוסף הנדרש‬
‫להשלמת המסמכים המכרזים מול מנה"פ (‪)*12‬‬
‫‪ ‬מפרט טכני‬
‫השתתפות בישיבות מול אגף התקשרויות לקביעת תנאי סף‬
‫‪.31‬‬
‫ואישור המסמכים המכרזים בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ ‬תנאי סף‬
‫‪.32‬‬
‫העברת סט תכנון מפורט למנה"פ לצורך העברתם לאגף‬
‫הנדסה וסביבה‪.‬‬
‫‪ ‬סט תכנון מלא הכולל את כל‬
‫הדוחות הרלוונטיים‬
‫‪,‬אומדן‪,‬תוכניות‪,‬סקר סיכונים‬
‫וכו'‪...‬‬
‫ריכוז התייחסות צוות התכנון לסקר בטיחות לנושאי מנהרת‬
‫התשתיות במידה וקיים‪.‬‬
‫דו"ח התייחסות להערות צוות‬
‫‪.33‬‬
‫הבקרה‬
‫במידת הצורך קיום ישיבה עם אגף הבטיחות‪,‬אגף הנדסה‬
‫וסביבה‪,‬צוות הבקרה והמתכננים הרלוונטיים‬
‫ריכוז התייחסויות צוות התכנון להערות בקרת התכנון של‬
‫‪.34‬‬
‫אגף הנדסה וסביבה‪.‬לימוד ההערות‪,‬בדיקתם והתייחסות‬
‫‪.35‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫בצוע ישיבות מול אגפי החברה השונים לצורך קבלת‬
‫הבהרות או בקשות שונות‪:‬‬
‫דו"ח התייחסות להערות צוות‬
‫הבקרה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬אגף מקרקעין – בנושא הפקעות או התנהלות מול צוות ‪‬‬
‫סכומי דיון‬
‫הערכות תקציביות‬
‫מלווה‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪29‬‬
‫הגדרות הנהלים והתרחישים‬
‫הגדרת מערכת‬
‫הגדרת קישוריות למרכז הבקרה‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫‪ ‬אגף אחזקה – לבחינת המצב הקיים‪,‬לימוד בעיות באזור ‪‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫סקר סיכונים‬
‫וכו'‪..‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬אגף לפתוח עסקי – ללמוד דרישות‪.‬‬
‫‪ ‬אגף ה"א – לצורך תאום בנושא הבטחת איכות לשלב‬
‫אגף בקרת תנועה – ללמוד המצב הקיים ודרישות ‪.‬‬
‫הבצוע ודרישות מכרזיות ולצורך הפעלת מנהל האיכות‪.‬‬
‫‪ ‬קב"ט‬
‫‪ .36‬בצוע ישיבת טרום שיפוט מול אגף הנדסה וסביבה‬
‫‪ ‬סכום דיון‬
‫בצוע עדכונים והשלמות לסט התכנון בהתאם לסכום טרום‬
‫‪.37‬‬
‫ועדת שפוט‬
‫‪‬‬
‫סט תכנון מעודכן‬
‫‪ .38‬הכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס' ‪3‬‬
‫‪‬‬
‫מצגת מסכמת לשפוט‬
‫ריכוז חמרי התכנון‪ ,‬המצגות וכד' והשתתפות בשיפוט‬
‫‪.39‬‬
‫מספר ‪ 3‬לאישור המשך קידום התכנון לתכנון מפורט‬
‫‪‬‬
‫סכום דיון‬
‫ריכוז תשובות לבקרה של חברת הבקרה החיצונית והעברתן‬
‫‪.41‬‬
‫לאגף הנדסה וסביבה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דוחות מיוחדים ע"פ דרישת החברה לצורך הצגת הפרויקט‬
‫‪.41‬‬
‫מול גורמי חוץ‬
‫‪ ‬דוחות ע"פ פורמט החברה‪.‬‬
‫ריכוז ואיסוף חומר והשתתפות בישיבות מול משרד‬
‫‪ .42‬התחבורה במסגרת בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקט במידה‬
‫ולא בוצע בשלב קודם‬
‫‪ ‬דוחות וסכומי דיון‬
‫ריכוז ואיסוף תשובות לבקרת כמויות או כל בקרה אחרת‬
‫‪.43‬‬
‫של אגף ה"א‬
‫‪ ‬דוחות ומסמכים‬
‫‪ 5.2.3‬הבהרות‬
‫(‪ )*1‬ישיבות תכנון ‪ -‬מנה"פ יבצע ישיבות תכנון תקופתיות וסכום הישיבות יבהיר למשתתפים‬
‫בצוות מהן הפעולות שיש לנקוט להשלמת התכנון ומה ההחלטות שהתקבלו בישיבה‪.‬‬
‫מתאם מנהרת התשתיות ישתתף בפגישות‬
‫(‪ )*2‬בדיקות קרקע – מתאם מנהרת המערכות יוודא כי פרוגראמת בדיקות הקרקע לוקחת‬
‫בחשבו ואת כל דרישות צוות תכנון המנהרה (קונסטרוקטור‪,‬יועץ ביסוס‪,‬יועץ ניקוז)‬
‫(‪ )*3‬גישוש ואיתור מערכות – בדומה לחוזי המעבדות נקשרה החברה בחוזי מסגרת עם‬
‫קבלנים לאיתור תשתיות‪.‬נוהל העבודה בדומה לנוהל המעבדות‪.‬מתאם התשתיות יוודא כי‬
‫פרוגראמת הבדיקות לאיתור התשתיות מאפשרת לו את התכנון המלא של הסטת‬
‫המערכות למנהרה ‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪31‬‬
‫(‪ )*4‬ישיבות מול אגף הנדסה וסביבה – מתאם מנהרת התשתיות ישתתף בדיונים מול אגף‬
‫הנסה וסביבה בהתאם להחלטת מנה"פ‪.‬לטובת הישיבות יכין מתאם מנהרת התשתיות‬
‫מצגות וחמרים נוספים בהתאם לצורך‪.‬‬
‫(‪ )*5‬ישיבות מול אגף מקרקעין – השתתפות מתאם מנהרת התשתיות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫(‪ )*6‬סקר סיכונים –‪.‬סקר זה יכלול את כל הסיכונים הידועים למתאם מנהרת התשתיות‬
‫בשלב תכנוני זה‪.‬מתאם מנהרת התשתיות ימשיך ויעדכן את סקר הסיכונים לכל אורך‬
‫הפרויקט‪.‬הסקר יועבר למנה"פ ויוטמע בסקר הסיכונים הכולל של הפרויקט‪.‬‬
‫סקר הסיכונים יכלול את כל הנושאים העלולים לפגוע בלוחות הזמנים‪,‬העלות והאיכות של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫בשלבי התכנון יתבטא נושא לוח הזמנים בלוח הזמנים לתכנון ולבצוע ובהמשך בלוח‬
‫הזמנים לבצוע‪.‬‬
‫ניהול סיכונים – החשיבות בסקר הסיכונים איננה רק בהעלאת הסיכונים על הכתב כי אם‬
‫בנטרולם או בהקטנת השפעתם‪ .‬לכל סיכון יבוצע הליך ניהול סיכון ובו יוחלט מהי פעולת‬
‫המנע הנדרשת ע"מ לנטרל אותו בזמן‪.‬‬
‫(‪ )*7‬השתתפות בישיבות מול ועדת התכנון – מתאם מנהרת התשתיות ישתלב בדיונים מול‬
‫ועדות התכנון בהתאם לצורך‪ .‬ירכז את החומר המוצג לועדות התכנון במשך כל ההליך‬
‫התכנוני ביחד עם המתכנן המוביל בנושאים הקשורים למנהרת התשתיות ‪.‬‬
‫לפני כל דיון משמעותי יבוצע דיון מקדים בראשות מנה"פ ובהשתתפות מתאם מנהרת‬
‫התשתיות בהתאם לצורך עם אגף מקרקעין לצורך קביעת אסטרטגיה ולאחר קבלת הערות‬
‫הצוות המלווה‪/‬ות"ל יעודכנו אגפי הנדסה וסביבה ומקרקעין על המשמעויות שנגזרות‬
‫מהחלטות שהתקבלו‪. .‬‬
‫(‪ )*8‬השתתפות בהכנת תוצרי ההגשות לוועדה –‬
‫במסגרת התכנון המפורט קיימות מספר אפשרויות להגשת מסמכים לועדות תכנון‪:‬‬
‫א‪ .‬הרשאות למבנה דרך – מוגש לועדות התכנון המקומיות והמחוזיות‪/‬ות"ל‪.‬סט זה‬
‫החתום ע"י האדריכל והקונסטרוקטור מהווה תחליף להיתר בניה‪.‬‬
‫ב‪ .‬צוות מלווה ‪/‬ות"ל – בפרויקטים בהם קיים צוות מלווה מטעם הועדה‬
‫המחוזית‪/‬ארצית או צוות ות"ל יש לאשר את עקרונות התכנון ולהכניסן לפרשה‬
‫הטכנית‪.‬‬
‫כל ההגשות יעברו דרך מנה"פ כחלק מההגשות הכלליות של הפרויקט לאישור אגף‬
‫מקרקעין ( נוהלית) ואגף הנדסה וסביבה (מקצועית הנדסית)‪.‬‬
‫(‪ )*9‬תאום וקבלת התחייבויות מגופי וחברות תשתית ורשויות –‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪31‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להיות גורם מרכזי בנושא תאום המערכות‪,‬עליו להשתתף‬
‫בדיונים מול חברות אלו ‪,‬לוודא הכנת חומר תכנוני והעברתו לחברות התשתית‪.‬עליו לוודא‬
‫מול מנה"פ כי דרישות תשלום הגיעו מחברות התשתית‪,‬לבדוק אותן ביחד עם היועצים‬
‫הרלוונטיים ולהמליץ למנה‪,‬פ לאשרם בחברה‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להיות ער לאמנות שחתמה החברה בעבר מול גורמי‬
‫התשתית ‪.‬אמנות אלו מגדירות את אופן חלוקת התשלום בגין העתקתה בעיקר בהתייחס‬
‫לגיל התשתית וסיבת העתקה‪.‬עליו לבדוק ביחד עם מנה"פ מול גורמי האחזקה מהן‬
‫ההתחייבויות לגבי אותה תשתית ‪.‬‬
‫במסגרת הישיבות יש צורך להגיע לחתימה על הסכמים לנושא המימון ‪,‬אחזקה‪,‬תשלום‬
‫שכ"ד‪,‬נהלים ‪,‬לוחות זמנים וכו'‪ ..‬לצורך בנית המנהרה‪,‬העתקת המערכות והתפעול של‬
‫המנהרה‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להיות שותף להכנת החוזים‪,‬בדיקתם ואישורם בתחום‬
‫ההנדסי ‪.‬‬
‫(‪ )*11‬הכנת נהלי חירום ותפעול – על מתאם מנהרת התשתיות לרכז את עבודת צוות התכנון‬
‫מול גופי התשתית‪,‬הרשויות ‪,‬אגף אחזקה‪,‬מרחב האחזקה הרלוונטי ורשויות החירום‬
‫(משטרה‪,‬מד‪,‬א‪,‬מכבי אש וכן המשרד להגנת הסביבה לצורך כתיבת ואישור נהלי חירום‬
‫ונהלי תפעול למנהרה‪.‬‬
‫נהלי חירום – יגדירו את התרחישים השונים שעלולים לקרות במנהרה ואת סדרת‬
‫הפעולות שיש לבצע ע"מ לבטל מצב חירום זה‪.‬נהלים אלו יהוו את הבסיס למערכת‬
‫השליטה והבקרה שתופעל במנהרה‪.‬‬
‫נהלי תפעול – הינם נהלים שבאים להגדיר תחומי אחריות ‪,‬סדרת פעולות אחזקה‬
‫קבועות‪,‬הגדרת מרכז בקרה‪,‬אישורי עבודה במנהרה וכו'‪..‬‬
‫שתי מערכות הנהלים מחייבות החזקת מרכז בקרה אשר מחובר למנהרה במערכת‬
‫שליטה ובקרה‪.‬מערכת זו מנטרת את המנהרה‪,‬בודקת את מצב המערכות‪,‬פליטת חומרים‬
‫מסוכנים‪,‬מבקרת את הגישות למנהרה עצמה וכו'‪...‬‬
‫חדר הבקרה יכול להיות של רשות מקרומית או חדר בקרה של החברה עצמה‪.‬‬
‫(‪ )*11‬בקרה עצמית של צוות התכנון – על צוות התכנון לבצע בקרה עצמית על התכנון שלו‬
‫עצמו‪.‬לצורך כך בנתה החברה מגדיר לבקרה עצמית הכולל צ'ק ליסט אשר אמור לכסות‬
‫את כל הדיספלינות ואת כל משימות התכנון לכל שלב וזאת בתאום עם מגדיר משימות‬
‫ותוצרי התכנון‪.‬‬
‫על צוות התכנון לחתום על הבקרה העצמית וכן על מסמך מרכז‪.‬חומר זה יועבר לאגף‬
‫הנדסה וסביבה דרך הקואורדינטור יחד עם סט התכנון לקראת השפוט‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪32‬‬
‫בקרת החברה תכלול הן את תוצרי התכנון והן את הבקרה עצמית בהתאם להחלטתה‬
‫הפנימית (החלטת מנהל אגף הנדסה וסביבה וסגנו) ‪.‬‬
‫(‪ )*12‬בדיקת מסמכי המכרז – אישור מסמכי המכרז מול גורמי החברה הינה השלמת ההליך‬
‫התכנוני‬
‫א‪ .‬אשור מפרט טכני מול אגף הנדסה וסביבה‪,‬הקורואדינטור ומנהל אגף הבצוע – מנה"פ‬
‫ידאג להעביר לגורמים אלו את המסמכים יחד עם שאר מסמכי התכנון‪.‬הערות גורמים‬
‫אלו יהיו בעיקר הנדסיות מקצועיות‪.‬על מתאם מנהרת התשתיות לקחת חלק באישור‬
‫המפרט ולעדכנו ביחד עם צוות התכנון ככל שידרש‪.‬‬
‫ב‪ .‬אשור מסמכי המכרז מול אגף התקשרויות – הליך זה מתייחס לכל מסמכי המכרז‬
‫(מפרט‪,‬תנאים מוקדמים ובקשה להגשת הצעות) ‪.‬בתהליך זה מעבר לבקרת החומר‬
‫יוגדרו תנאי הסף לקבלנים ‪.‬‬
‫‪ 5.3‬פרויקט תכנון בצוע‬
‫‪ 5.3.1‬מבוא‬
‫בפרויקט תכנון בצוע מועברת אחריות התכנון לקבלן‪.‬‬
‫על צוות התכנון ומנה"פ להביא את התכנון לרמה בו תוכל החברה להגדיר לקבלן את‬
‫תכולת הפרויקט הרצויה(הנ"ל בהתאם למורכבות הפרויקט והסיכונים שלו ) ‪,‬את‬
‫ההנחיות לבצוע ולתכנון וכן את כל הבעיות הצפויות והתאומים הנדרשים‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות לעזור למנה"פ להקטין במסגרת שלב התכנון המפורט‬
‫והכנת המכרז את הסיכונים הרובצים לפתחה של החברה במסגרת מכרז זה‪.‬עליו‬
‫להשלים תאומים מול גופי תשתית ורשויות כך שלא תיווצר לקבלן אופציה לתבוע על‬
‫דברים לא ידועים אם בתת הקרקע ואם בדרישות חדשות‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות לשים לב כי בניגוד למכרז תקציבי רגיל בו נמדדות כמויות‬
‫ע"פ התוכניות הרי שבמכרז זה הנתון הקובע הינו הכתוב במסמכי המכרז‪:‬פרשה טכנית‬
‫ומבוא להנדסה ולכן ישנה חשיבות רבה ביותר לבקרת מסמכים אלו וכתיבתם בשפה‬
‫ברורה וחד חד ערכית‪.‬‬
‫בניגוד למכרז תקציבי במכרז מסוג זה קיימת חשיפה תקציבית לקבלן ולכן מצטרף לצוות‬
‫התכנון כלכלן אשר בונה יחד עם מנה"פ את אבני הדרך לתשלום‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪33‬‬
‫‪2.3.5‬‬
‫משימות מנה"פ בשלב תכנון מפורט‬
‫מס' משימות‬
‫השתתפות בישיבות תכנון עם צוות התכנון (‪)*1‬‬
‫‪.1‬‬
‫השתתפות בהכנה והוצאה לבצוע של פרוגראמת קידוחים‬
‫מוקדמת או מלאה בהתאם ליכולת תפיסת הקרקע‪)*2( .‬‬
‫‪.2‬‬
‫בקרה על הכנת פרוגראמת בדיקות לגילוי וגישוש מערכות‬
‫(‪)*3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫השתתפות בישיבות מול אגף הנדסה וסביבה להצגת‬
‫התוצרים במהלך תקופת התכנון (‪)*4‬‬
‫השתתפות בישיבות מול אגף מקרקעין בהתאם לצורך‪)*5(.‬‬
‫הכנת סקר סיכונים בהתאם לנוהלי החברה (‪)*6‬‬
‫השתתפות בפגישה של צוות התכנון ו‪/‬או העברת תכניות‬
‫לצורך התייחסות ‪ /‬סימון תשתיות ‪ /‬סימון עתיקות ‪:‬‬
‫א‪ ( .‬נוף‪ ,‬סביבה‪ ,‬ניקוז וכו') עם הגופים הירוקים‪:‬‬
‫רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים‬
‫‪‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪‬‬
‫קק"ל‬
‫‪‬‬
‫רשות העתיקות – קברים ואריכאולוגיה‬
‫‪‬‬
‫תוצרים‬
‫‪ ‬פרוגראמה‪.‬‬
‫‪ ‬הזמנת עבודה חתומה‬
‫‪ ‬סט תוכניות לאשורי חפירה‬
‫‪ ‬תוכניות הסדרי תנועה זמניים‬
‫‪ ‬פרוגראמה‪.‬‬
‫‪ ‬הזמנת עבודה חתומה‬
‫‪ ‬סט תוכניות לאשורי חפירה‬
‫‪ ‬תוכניות הסדרי תנועה זמניים‬
‫‪‬‬
‫סקר סיכונים ‪.‬‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט‬
‫עם גופים אלו במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עם מוסדות תכנון ורשויות‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫מועצה ארצית‬
‫‪‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪‬‬
‫ות"ל‬
‫‪‬‬
‫ועדות מחוזיות‬
‫‪‬‬
‫ועדות מקומיות‬
‫‪‬‬
‫עיריות‬
‫‪‬‬
‫מועצות אזוריות‬
‫‪‬‬
‫רשויות מקומיות‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫‪ ‬מכתבי דרישה מהרשויות לגבי‬
‫עבודות‪/‬חפירות וכו'‪ ..‬נדרשות‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט‬
‫עם גופים אלו במסגרת הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן‬
‫מחייבת הועדה להעתיק במסגרת הפרויקט הספציפי או‬
‫כחלק מפתוח אזורי אחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬עם הסקטור הפרטי ‪,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫יזמים‪ ,‬מנהלי עסקים‪ ,‬תעשיינים‪ ,‬אנשים פרטיים בעלי עניין‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות היוצרות קונפליקט‬
‫עם גופים אלו במסגרת הפרויקט‪.‬או תשתיות אותן יזמים‬
‫אלו צריכים לפתח לצורך פתוח מיזמים אחרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬עם גופי תכנון תחבורתיים‪ ,‬על פי הצורך ‪:‬‬
‫רכבת ישראל‪ ,‬חברת כביש חוצה ישראל‪ ,‬נתיבי איילון‪ ,‬יפה‬
‫נוף‪ ,‬מוריה‪ ,‬נת"ע‪ ,‬רשות שדות התעופה‬
‫ה‪ .‬עם משרדי ממשלה‪ ,‬על פי הצורך‪:‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪34‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫משרד התחבורה‪ ,‬משרד הבינוי והשיכון‪ ,‬המשרד לאיכות‬
‫הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬משרד‬
‫התשתיות‪ ,‬משרד התיירות משרד התעשייה והמסחר‪,‬‬
‫המשרד לביטחון פנים‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬משרד החינוך‬
‫והתרבות ואחרים‪.‬‬
‫תוך דגש על נושאי תשתיות ראשיות המחייבות‬
‫טיפול‪,‬העתקה או בצוע במהלך ובמסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫ו‪ .‬גופים נוספים ע"פ הצורך הספציפי של הפרויקט‪.‬‬
‫השתתפות בדיונים מול ועדות התכנון כחלק מההליך של‬
‫‪ .8‬אישור התכנון המפורט (צוות מלווה‪/‬ות"ל וכו'‪ )..‬בעת‬
‫הצורך (‪)*7‬‬
‫ריכוז וניהול הכנת החומר להגשות השונות לועדות‬
‫התכנון‪,‬משרד להכנת הסביבה והצוות המלווה בנושאים‬
‫‪ .9‬הקשורים למנהרת התשתיות מול מנה"פ (‪)*8‬‬
‫עריכת דיונים מפורטים עם חברות תשתית עם ובלי מנה"פ‬
‫לצורך הכנסתם לתהליך מנהרת התשתיות‪)*9( .‬‬
‫רשימת חברות תשתית‪/‬תשתיות חלקית‪:‬‬
‫תקשורת – בזק‪,‬טל"כ‪,‬פלפון‪,‬סלקום‪,‬פרטנר וכו'‪..‬‬
‫דלק – תש"ן‪,‬קצא"א וכו'‪..‬‬
‫‪ .11‬מקורות‬
‫חח"י – מתח נמוך‪,‬גבוה‪,‬עליון‪,‬על‬
‫אג"ת – תקשורת‬
‫מועצות‪/‬עיריות – אספקת מים‪,‬ביוב (גרויטציוני וסניקה)‬
‫גז – נת"גז‬
‫חומ"ס‬
‫קבלת‪/‬העברת דרישות תשלום מגופים כגון חברות תשתית‬
‫‪ .11‬עבור תכנון ‪.‬העברת החומר לתשלום למנה"פ (‪)*9‬‬
‫‪12‬‬
‫קבלת דרישות תשלום מגופים שונים כמו חברות תשתית‬
‫(בזק‪.‬מקורות וכו'‪ )..‬עבור בצוע העתקות מלאות או בצוע‬
‫השלמות של השחלה וחיווט לעבודות תשתית שמבוצעות‬
‫ע"י הקבלן‪.‬העברתן לתשלום למנה"פ ובצוע מעקב ובקרה‬
‫על התקדמות התהליך‪)*9( .‬‬
‫השתתפות בישיבות מול חברות תשתית לצורך חתימת‬
‫הסכמים לבצוע עבודות העתקת תשתיות (כדוגמת‬
‫‪.13‬‬
‫מקורות‪,‬תש"ן וכו'‪)..‬הכנת חוזים מול חברות התשתית יחד‬
‫עם יועץ משפטי מלווה‪)*9(.‬‬
‫הכנת תכנית תאום מערכות מעודכנת למנהרה‪.‬‬
‫תוצרים‬
‫‪‬‬
‫סיכומי דיון‬
‫‪‬‬
‫סט תוכניות ודוחות בהתאם‬
‫לנהלים‬
‫‪‬‬
‫הרשאות למבנה דרך‬
‫‪ ‬סכומי דיון‬
‫‪ ‬מכתבי דרישה מהרשויות‬
‫לגבי עבודות‪/‬חפירות וכו'‪..‬‬
‫נדרשות‬
‫‪‬‬
‫הסכמים‬
‫‪‬‬
‫דרישות תשלום של גופים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דרישות תשלום של גופים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מכתב מאשר סבירות מחירים‬
‫בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הסכם לבצוע עבודות תכנון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הסכם לבצוע עבודות‪.‬‬
‫תכנית תאום מערכות קנ"מ ‪1:251‬‬
‫או ‪1:511‬‬
‫‪14‬‬
‫הכנת תכנית חתכים טיפוסיים‬
‫‪.15‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫תכנית בקנ"מ ‪1:25 – 1:51‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪35‬‬
‫‪‬‬
‫סימון מערכות קיימות‬
‫‪‬‬
‫סימון מערכות מתוכננות‬
‫‪‬‬
‫סימון כניסות ויציאות של מערכות‬
‫‪‬‬
‫סימון הצטלבויות והגדרת גבהים‬
‫‪‬‬
‫סימון מערכות מתוכננות כולל‬
‫כמות‪,‬קטרים‪.‬‬
‫תוצרים‬
‫מס' משימות‬
‫תכניות פרטים‬
‫פרטים בקנ"מ ‪1:25/1:11‬‬
‫‪.16‬‬
‫ליווי הקונסטרוקטור בהכנת תכנית קונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫פרטי קונסטרוקציה‬
‫ליווי מתכנן גיאומטריה בהכנת תכנית תנוחה הכוללת את‬
‫המנהרה כולל פתוח הנגישות ובתכניות חתכים טיפוסיים‬
‫כלליים של הפרויקט‬
‫ליווי מתכנן התנועה בהכנת תכניות רלוונטיות הכוללת את‬
‫הנגישות למתקני הכניסה והיציאה של המנהרה‪.‬‬
‫ליווי מתכנני הגיאומטריה והתנועה בהכנת תכניות שלבי‬
‫בוצע תוך הטמעת בצוע המנהרה בשלבי הבצוע ואת העתקת‬
‫המערכות אליה במסגרת הפרויקט‬
‫ליווי אדריכל הנוף בהכנת תכנית נופית רלוונטית הכוללת‬
‫את אזור המנהרה והפתחים שלה‪.‬‬
‫ליווי אדריכל המבנים בהכנת תכניות אדריכלות למבנים‬
‫השונים (מבני כניסה‪,‬פירי אוורור וכו'‪)..‬‬
‫ליווי מתכנן חשמל ותאורה בהכנת תוכניות רלוונטיות‬
‫‪.23‬‬
‫ריכוז תכנון מתכנני משנה ‪:‬‬
‫‪ ‬יועץ להעתקת קווי מים וביוב‬
‫‪ ‬יועץ להעתקת קווי תקשורת‬
‫‪.24‬‬
‫‪ ‬יועצים של חברות תשתית שונות‪.‬‬
‫‪ ‬יועץ ניקוז‬
‫‪.25‬‬
‫תנוחה ורומים (‪)1:511‬‬
‫חתכים טיפוסיים (‪)1:51‬‬
‫תכנית תנועה (קנ"מ ‪)1:511‬‬
‫תכניות הסדרי תנועה לשלבי‬
‫בצוע(‪)1:511‬‬
‫תכניות פתוח נופי‬
‫תכניות אדריכלית‬
‫ליווי בהכנת מערכת השליטה והבקרה והקישוריות למרכז‬
‫‪ .26‬בקרה מקומי ‪/‬ארצי בהתאם לצורך(‪)*11‬‬
‫ריכוז דוחות בקרה עצמית של המתכננים והחתמתם על‬
‫‪ .27‬הטפסים‪)*11(.‬‬
‫הכנת אומדן לפרויקט‪:‬‬
‫‪ ‬ריכוז כתבי כמויות מצוות התכנון‪.‬‬
‫‪  .28‬ריכוז דרישות הגופים השונים לגבי פינוי מטרדים או‬
‫בצוע דרישות אחרות‪.‬‬
‫‪ ‬העברה למנה"פ‬
‫‪‬‬
‫סימון קווי חפירה והחלפת קרקע ע"פ‬
‫הנחיות יועץ קרקע‬
‫‪‬‬
‫פתרונות ניקוז‪,‬אוורור‪,‬בקרה‬
‫‪‬‬
‫מערכות הובלת ציוד והרמה‬
‫‪‬‬
‫מסגרות‬
‫‪‬‬
‫חתכים טיפוסיים‬
‫‪‬‬
‫פרטים רלוונטיים של מבני‬
‫עזר(גישות‪,‬מתקני הרמה‬
‫והובלה‪,‬רצפות‪,‬חדר בקרה וכו'‪)..‬‬
‫‪‬‬
‫במסגרת תכנית מתכנן הגיאומטריה‪.‬‬
‫במסגרת תכנית התנועה הכללית של‬
‫הפרויקט‬
‫במסגרת תוכניות שלבי הבצוע של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫במסגרת תוכניות הנוף הכלליות של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫מבטים‪,‬חתכים‪,‬תנוחות‬
‫תכניות הארקת מבנים‬
‫תכנית תאורה ושילוט‬
‫תכנית מערכת חשמל לאוורור‬
‫תכניות חתכים טיפוסיים ופרטים‬
‫(ראה פרוט סעיף ‪)15‬‬
‫ליווי בהכנת נוהלי חירום עם צוות התכנון בראשות יועץ‬
‫הבטיחות ויועץ השליטה והבקרה (‪)*11‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫‪ ‬סימון מערכות עזר‬
‫(תאורה‪,‬אוורורוכו'‪)..‬‬
‫‪ ‬תכנית נוהלי חירום‬
‫‪ ‬תכנית מרכז בקרה‬
‫‪ ‬דוחות בקרה עצמית מלאים‬
‫וחתומים‬
‫‪ ‬אומדן מפורט ע"פ נוהלי החברה‬
‫לשלב תכנון מוקדם‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪36‬‬
‫תכניות פרישה (חתך אורך)‪,‬‬
‫פרטי בצוע ככל שיידרש‬
‫(צנרות‪,‬הצטלבויות‪,‬כניסות ויציאות )‪.‬‬
‫הגדרות הנהלים והתרחישים‬
‫הגדרת מערכת‬
‫הגדרת קישוריות למרכז הבקרה‬
‫מס' משימות‬
‫בדיקת מסמכי המכרז ‪:‬פרשה טכנית‪,‬מבוא להנדסה‪,‬בקשה‬
‫‪ .29‬להגשת הצעות (‪)*12‬‬
‫בצוע ישיבות עם היועץ הכלכלי וצוות התכנון לקביעת מידת‬
‫‪.31‬‬
‫החשיפה המימונית וקביעת אבני הדרך לתשלום‪)*13(.‬‬
‫בצוע ישיבות מול אגף התקשרויות לקביעת תנאי סף‬
‫‪ .31‬ואישור המסמכים המכרזים‪.‬יחד עם היועץ הכלכלי‬
‫העברת סט תכנון מפורט למנה"פ לצורך העברתם לאגף‬
‫הנדסה וסביבה‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫תוצרים‬
‫‪ ‬מפרט טכני‬
‫‪ ‬תנאי סף‬
‫‪ ‬סט תכנון מלא הכולל את כל‬
‫הדוחות הרלוונטיים‬
‫‪,‬אומדן‪,‬תוכניות‪,‬סקר סיכונים‬
‫וכו'‪...‬‬
‫ריכוז התייחסות צוות התכנון לסקר בטיחות לנושאי מנהרת‬
‫התשתיות במידה וקיים‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫במידת הצורך קיום ישיבה עם אגף הבטיחות‪,‬אגף הנדסה‬
‫וסביבה‪,‬צוות הבקרה והמתכננים הרלוונטיים‬
‫ריכוז התייחסויות צוות התכנון להערות בקרת התכנון של דו"ח התייחסות להערות צוות‬
‫‪.34‬‬
‫הבקרה‪.‬‬
‫אגף הנדסה וסביבה‪.‬לימוד ההערות‪,‬בדיקתם והתייחסות‬
‫בצוע ישיבות מול אגפי החברה השונים לצורך קבלת‬
‫הבהרות או בקשות שונות‪:‬‬
‫‪ ‬אגף מקרקעין – בנושא הפקעות או התנהלות מול צוות‬
‫מלווה‬
‫דו"ח התייחסות להערות צוות‬
‫הבקרה‬
‫‪ ‬אגף אחזקה – לבחינת המצב הקיים‪,‬לימוד בעיות באזור ‪‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫וכו'‪..‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אגף בקרת תנועה – ללמוד המצב הקיים ודרישות ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אגף לפתוח עסקי – ללמוד דרישות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אגף ה"א – לצורך תאום בנושא הבטחת איכות לשלב‬
‫הבצוע ודרישות מכרזיות ולצורך הפעלת מנהל האיכות‪.‬‬
‫בצוע ישיבת טרום שיפוט מול אגף הנדסה וסביבה‬
‫בצוע עדכונים והשלמות לסט התכנון בהתאם לסכום טרום‬
‫ועדת שפוט‬
‫הכנת מצגת מסכמת לשיפוט מס' ‪3‬‬
‫ריכוז חמרי התכנון‪ ,‬המצגות וכד' והשתתפות בשיפוט‬
‫מספר ‪ 3‬לאישור המשך קידום התכנון לתכנון מפורט‬
‫ריכוז תשובות לבקרה של חברת הבקרה החיצונית והעברתן‬
‫לאגף הנדסה וסביבה‪.‬‬
‫דוחות מיוחדים ע"פ דרישת החברה לצורך הצגת הפרויקט‬
‫מול גורמי חוץ‬
‫ריכוז ואיסוף חומר והשתתפות בישיבות מול משרד‬
‫התחבורה במסגרת בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקט במידה‬
‫ולא בוצע בשלב קודם‬
‫ריכוז ואיסוף תשובות לבקרת כמויות או כל בקרה אחרת‬
‫של אגף ה"א‬
‫סכומי דיון‬
‫הערכות תקציביות‬
‫סקר סיכונים‬
‫‪ ‬סכום דיון‬
‫‪‬‬
‫סט תכנון מעודכן‬
‫‪‬‬
‫מצגת מסכמת לשפוט‬
‫‪‬‬
‫סכום דיון‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דוחות ע"פ פורמט החברה‪.‬‬
‫‪ ‬דוחות וסכומי דיון‬
‫‪ ‬דוחות ומסמכים‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪37‬‬
‫תכולת התוצרים‬
‫‪ 5.3.3‬הבהרות‬
‫(‪ )*1‬ישיבות תכנון ‪ -‬מנה"פ יבצע ישיבות תכנון תקופתיות וסכום הישיבות יבהיר למשתתפים‬
‫בצוות מהן הפעולות שיש לנקוט להשלמת התכנון ומה ההחלטות שהתקבלו בישיבה‪.‬‬
‫מתאם מנהרת התשתיות ישתתף בפגישות‬
‫(‪ )*2‬בדיקות קרקע – מתאם מנהרת המערכות יוודא כי פרוגראמת בדיקות הקרקע לוקחת‬
‫בחשבון את כל דרישות צוות תכנון המנהרה (קונסטרוקטור‪,‬יועץ ביסוס‪,‬יועץ ניקוז)‬
‫(‪ )*3‬גישוש ואיתור מערכות – בדומה לחוזי המעבדות נקשרה החברה בחוזי מסגרת עם‬
‫קבלנים לאיתור תשתיות‪.‬נוהל העבודה בדומה לנוהל המעבדות‪.‬מתאם התשתיות יוודא כי‬
‫פרוגראמת הבדיקות לאיתור התשתיות מאפשרת לו את התכנון המלא של הסטת‬
‫המערכות למנהרה ‪.‬‬
‫(‪ )*4‬ישיבות מול אגף הנדסה וסביבה – מתאם מנהרת התשתיות ישתתף בדיונים מול אגף‬
‫הנסה וסביבה בהתאם להחלטת מנה"פ‪.‬לטובת הישיבות יכין מתאם מנהרת התשתיות‬
‫מצגות וחמרים נוספים בהתאם לצורך‪.‬‬
‫(‪ )*5‬ישיבות מול אגף מקרקעין – השתתפות מתאם מנהרת התשתיות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫(‪ )*6‬סקר סיכונים –‪.‬סקר זה יכלול את כל הסיכונים הידועים למתאם מנהרת התשתיות‬
‫בשלב תכנוני זה‪.‬מתאם מנהרת התשתיות ימשיך ויעדכן את סקר הסיכונים לכל אורך‬
‫הפרויקט‪.‬הסקר יועבר למנה"פ ויוטמע בסקר הסיכונים הכולל של הפרויקט‪.‬‬
‫סקר הסיכונים יכלול את כל הנושאים העלולים לפגוע בלוחות הזמנים‪,‬העלות והאיכות של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫בשלבי התכנון יתבטא נושא לוח הזמנים בלוח הזמנים לתכנון ולבצוע ובהמשך בלוח‬
‫הזמנים לבצוע‪.‬‬
‫ניהול סיכונים – החשיבות בסקר הסיכונים איננה רק בהעלאת הסיכונים על הכתב כי אם‬
‫בנטרולם או בהקטנת השפעתם‪ .‬לכל סיכון יבוצע הליך ניהול סיכון ובו יוחלט מהי פעולת‬
‫המנע הנדרשת ע"מ לנטרל אותו בזמן‪.‬‬
‫(‪ )*7‬השתתפות בישיבות מול ועדת התכנון – מתאם מנהרת התשתיות ישתלב בדיונים מול‬
‫ועדות התכנון בהתאם לצורך‪ .‬ירכז את החומר המוצג לועדות התכנון במשך כל ההליך‬
‫התכנוני ביחד עם המתכנן המוביל בנושאים הקשורים למנהרת התשתיות ‪.‬‬
‫לפני כל דיון משמעותי יבוצע דיון מקדים בראשות מנה"פ ובהשתתפות מתאם מנהרת‬
‫התשתיות בהתאם לצורך עם אגף מקרקעין לצורך קביעת אסטרטגיה ולאחר קבלת הערות‬
‫הצוות המלווה‪/‬ות"ל יעודכנו אגפי הנדסה וסביבה ומקרקעין על המשמעויות שנגזרות‬
‫מהחלטות שהתקבלו‪. .‬‬
‫(‪ )*8‬השתתפות בהכנת תוצרי ההגשות לוועדה –‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪38‬‬
‫במסגרת התכנון המפורט קיימות מספר אפשרויות להגשת מסמכים לועדות תכנון‪:‬‬
‫ג‪ .‬הרשאות למבנה דרך – מוגש לועדות התכנון המקומיות והמחוזיות‪/‬ות"ל‪.‬סט זה‬
‫החתום ע"י האדריכל והקונסטרוקטור מהווה תחליף להיתר בניה‪.‬‬
‫ד‪ .‬צוות מלווה ‪/‬ות"ל – בפרויקטים בהם קיים צוות מלווה מטעם הועדה‬
‫המחוזית‪/‬ארצית או צוות ות"ל יש לאשר את עקרונות התכנון ולהכניסן לפרשה‬
‫הטכנית‪.‬‬
‫כל ההגשות יעברו דרך מנה"פ כחלק מההגשות הכלליות של הפרויקט לאישור אגף‬
‫מקרקעין ( נוהלית) ואגף הנדסה וסביבה (מקצועית הנדסית)‪.‬‬
‫(‪ )*9‬תאום וקבלת התחייבויות מגופי וחברות תשתית ורשויות –‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להיות גורם מרכזי בנושא תאום המערכות‪,‬עליו להשתתף‬
‫בדיונים מול חברות אלו ‪,‬לוודא הכנת חומר תכנוני והעברתו לחברות התשתית‪.‬עליו לוודא‬
‫מול מנה"פ כי דרישות תשלום הגיעו מחברות התשתית‪,‬לבדוק אותן ביחד עם היועצים‬
‫הרלוונטיים ולהמליץ למנה‪,‬פ לאשרם בחברה‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להיות ער לאמנות שחתמה החברה בעבר מול גורמי‬
‫התשתית ‪.‬אמנות אלו מגדירות את אופן חלוקת התשלום בגין העתקתה בעיקר בהתייחס‬
‫לגיל התשתית וסיבת העתקה‪.‬עליו לבדוק ביחד עם מנה"פ מול גורמי האחזקה מהן‬
‫ההתחייבויות לגבי אותה תשתית ‪.‬‬
‫במסגרת הישיבות יש צורך להגיע לחתימה על הסכמים לנושא המימון ‪,‬אחזקה‪,‬תשלום‬
‫שכ"ד‪,‬נהלים ‪,‬לוחות זמנים וכו'‪ ..‬לצורך בנית המנהרה‪,‬העתקת המערכות והתפעול של‬
‫המנהרה‪.‬‬
‫על מתאם מנהרת התשתיות להיות שותף להכנת החוזים‪,‬בדיקתם ואישורם בתחום‬
‫ההנדסי ‪.‬‬
‫(‪ )*11‬הכנת נהלי חירום ותפעול – על מתאם מנהרת התשתיות לרכז את עבודת צוות התכנון‬
‫מול גופי התשתית‪,‬הרשויות ‪,‬אגף אחזקה‪,‬מרחב האחזקה הרלוונטי ורשויות החירום‬
‫(משטרה‪,‬מד‪,‬א‪,‬מכבי אש וכן המשרד להגנת הסביבה לצורך כתיבת ואישור נהלי חירום‬
‫ונהלי תפעול למנהרה‪.‬‬
‫נהלי חירום – יגדירו את התרחישים השונים שעלולים לקרות במנהרה ואת סדרת‬
‫הפעולות שיש לבצע ע"מ לבטל מצב חירום זה‪.‬נהלים אלו יהוו את הבסיס למערכת‬
‫השליטה והבקרה שתופעל במנהרה‪.‬‬
‫נהלי תפעול – הינם נהלים שבאים להגדיר תחומי אחריות ‪,‬סדרת פעולות אחזקה‬
‫קבועות‪,‬הגדרת מרכז בקרה‪,‬אישורי עבודה במנהרה וכו'‪..‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪39‬‬
‫שתי מערכות הנהלים מחייבות החזקת מרכז בקרה אשר מחובר למנהרה במערכת‬
‫שליטה ובקרה‪.‬מערכת זו מנטרת את המנהרה‪,‬בודקת את מצב המערכות‪,‬פליטת חומרים‬
‫מסוכנים‪,‬מבקרת את הגישות למנהרה עצמה וכו'‪...‬‬
‫חדר הבקרה יכול להיות של רשות מקרומית או חדר בקרה של החברה עצמה‪.‬‬
‫נהלי החירום והתפעול יצורפו למסמכי המכרז כדרישות מחייבות מהקבלן ולכן עליהן להיות‬
‫מוגדרות ומאושרות טרם המכרז‪.‬‬
‫(‪ )*11‬בקרה עצמית של צוות התכנון – על צוות התכנון לבצע בקרה עצמית על התכנון שלו‬
‫עצמו‪.‬לצורך כך בנתה החברה מגדיר לבקרה עצמית הכולל צ'ק ליסט אשר אמור לכסות‬
‫את כל הדיספלינות ואת כל משימות התכנון לכל שלב וזאת בתאום עם מגדיר משימות‬
‫ותוצרי התכנון‪.‬‬
‫על צוות התכנון לחתום על הבקרה העצמית וכן על מסמך מרכז‪.‬חומר זה יועבר לאגף‬
‫הנדסה וסביבה דרך הקואורדינטור יחד עם סט התכנון לקראת השפוט‪.‬‬
‫בקרת החברה תכלול הן את תוצרי התכנון והן את הבקרה עצמית בהתאם להחלטתה‬
‫הפנימית (החלטת מנהל אגף הנדסה וסביבה וסגנו) ‪.‬‬
‫(‪ )*12‬בדיקת מסמכי המכרז – אישור מסמכי המכרז מול גורמי החברה הינה השלמת ההליך‬
‫התכנוני‬
‫א‪ .‬אשור מפרט טכני מול אגף הנדסה וסביבה‪,‬הקורואדינטור ומנהל אגף הבצוע – בניגוד‬
‫למכרז רגיל ‪ ,‬מסמכי המכרז יהיו פרשה טכנית ומבוא להנדסה‪.‬מסמכים אלו צריכים‬
‫להכיל את כל ההנחיות ע"מ שהקבלן יוכל לבצע את העבודה בדיוק לפי דרישות‬
‫המזמין מנה"פ ידאג להעביר לגורמים אלו את המסמכים יחד עם שאר מסמכי‬
‫התכנון‪.‬הערות גורמים אלו יהיו בעיקר הנדסיות מקצועיות‪.‬על מתאם מנהרת התשתיות‬
‫לקחת חלק באישור המפרט ולעדכנו ביחד עם צוות התכנון ככל שיידרש‪.‬‬
‫מסמכי המכרז יגדירו לקבלן את הדרישות ממנו ולא את שיטת הבצוע ואופן‬
‫הבצוע‪.‬התכניות תהיינה כלליות אך ההנחיות תהיינה ברורות וחד חד ערכיות לדוגמא‪:‬‬
‫מימדי המנהרה‪,‬דרישות לאביזרי הרמה והובלת ציוד כול למשקל‪,‬כמות מגשים‪,‬תאים‬
‫וכו'‪,..‬דרישות אטימות‪,‬דרישות ממערכת השליטה והבקרה כול לאפיון ודרכי תקשורת‪.‬‬
‫ב‪ .‬אשור מסמכי המכרז מול אגף התקשרויות – הליך זה מתייחס לכל מסמכי המכרז‬
‫(מפרט‪,‬תנאים מוקדמים ובקשה להגשת הצעות) ‪.‬בתהליך זה מעבר לבקרת החומר‬
‫יוגדרו תנאי הסף לקבלנים ‪.‬‬
‫(‪ )*13‬ישיבות עם יועץ כלכלי – החשיפה המימונית של הקבלן מחייבת העסקת יועץ כלכלי‬
‫אשר יבנה יחד עם מנה"פ מודל של תזרים לפי אבני הדרך של הפרויקט‪.‬החשיפה שתותר‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪41‬‬
‫ע"י החברה יהווה חסם עליון ומנה"פ וצוות התכנון יגדירו בהתאם אבני דרך למנוע חריגה‬
‫מתחום זה‪.‬‬
‫עריכה ‪ :‬ע‪.‬סלעי הנדסה בע"מ‬
‫‪41‬‬