Apuvälinekeskus LUS lyhyt versio - Hjälpmedelscentralen

Transcription

Apuvälinekeskus LUS lyhyt versio - Hjälpmedelscentralen
HELSINGFORS OCH NYLANDS
SJUKVÅRDSDISTRIKT
Västra Nylands sjukvårdsområde
HELSINGIN JA UUDENMAAN
SAIRAANHOITOPIIRI
Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue
HJÄLPMEDELSCENTRALEN VNS
Raseborgsvägen 37, 10650 EKENÄS
Raseborgsvägen
Telefontid:
vardagar kl. 10.00 – 14.00
tfn: (019) 224 3180
fax: (019) 224 3190
e-post: [email protected]
Öppen mottagning:
vardagar kl. 12.00 – 14.00 (köbildning möjlig)
Återlämning
Tidsbeställda besök enligt överenskommelse
Ingång
Utlåning
ggng
Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsservicen
inom primärhälsovården i Raseborg, Hangö och Ingå samt
inom specialsjukvården, Västra Nylands sjukvårdsområde.
____________________________________________________________
APUVÄLINEKESKUS LUS
Raaseporintie 37,10650 TAMMISAARI
Raaseporintie
Puhelinaika:
arkisin klo. 10.00 – 14.00
puh.: (019) 224 3180
faksi: (019) 224 3190
s-posti: [email protected]
Avoin vastaanotto:
Arkisin klo. 12.00 – 14.00 (mahd. jonon muodostus)
Ajanvarauskäynnit sopimuksen mukaisesti
Apuvälinekeskus vastaa Raaseporin, Hangon ja Inkoon
perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon,
Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen, lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälinepalveluista.
Västra Nylands sjukvårdsområde / Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue
PB / PL 1020, 10601 Ekenäs / Tammisaari
Tfn / Puh. (019) 2241
Palautus
Sisäänkäynti
Lainaus