MYYNTIESITE 08.03.2016 KIRKKONUMMEN

Transcription

MYYNTIESITE 08.03.2016 KIRKKONUMMEN
LÄNSI-UUDENMAAN ULOSOTTOVIRASTO
MYYNTIESITE
PL 23, Vitikka 1 B2
02630 ESPOO
08.03.2016
Puhelin 029 56 21100, Telekopio 029 56 21122
Sähköposti [email protected]
KIRKKONUMMEN VEIKKOLASSA SIJAITSEVA KIINTEISTÖ
Hasseludd Oy -niminen kiinteistö (257-449-2-715)
Huutokauppa
- aika
- paikka
Esittely
Tiedustelut
07.04.2016 klo 13:00
www.huutokaupat.com -internetsivustolla toimitettava nettihuutokauppa, joka päättyy
7.4.2016 klo 13 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan hyväksytyn huudon
jälkeen
Kohteeseen voi käydä tutustumassa omatoimisesti.
Kihlakunnanulosottomies Raija Eevala, puh. 029 56 21123, 050 3876184
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Kaupunginosa tai kylä
Osoite
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Rakennusoikeus
Kaavatilanne ja kaavatiedot
Osuudet yhteisiin alueisiin
Kiinteistöllä sijaitsevat
rakennukset
Kirkkonummi
Veikkola
Lohantie 72, 02880 Veikkola
257-449-2-715
Hasseludd Oy
n. 0,3025 ha
Tiedustelut Kirkkonummen kunta, p. 09 29671 (vaihde)
Yleiskaava
Ei osuutta
Ei rakennuksia
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset esitetään nettihuutokaupan ohjeiden mukaan. Ulosottomies voi hyväksyä tai
hylätä korkeimman tarjouksen huutokaupassa.
Vähimmäiskorotus
1.000 €
MYYNTIESITE
1
Alin hyväksyttävä tarjous
Maksuehdot
- käsiraha
- maksuaika
Ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos hän arvioi, että tarjous alittaa
selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla.
Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on viimeistään kahden vuorokauden kuluttua
tarjouksen hyväksymisestä suoritettava käsirahana 10.000 € kauppahinnasta
Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston virkavarain tilille.
Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään kuusi viikkoa
huudon hyväksymisestä lukien. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3
§ 2 mukaisesti huutokauppapäivästä maksuajan päättymiseen saakka.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla
noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä
kolmen viikon määräajassa huutokaupasta lukien. Valitusosoitus liitetään
huutokaupasta tehtävään pöytäkirjaan.
Timo Kiira
Kihlakunnanvouti
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto / Espoon toimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
MYYNTIESITE
2

Similar documents