MYYNTIESITE 06.06.2016 KORJAAMO- JA

Transcription

MYYNTIESITE 06.06.2016 KORJAAMO- JA
MYYNTIESITE
POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO
PL 81, Viestikatu 3
70601 KUOPIO
Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937
06.06.2016
Sähköposti [email protected]
KORJAAMO- JA VARAOSALIIKKEEN KONEET, LAITTEET JA TAVARAVARASTO
Nettihuutokauppa www.huutokaupat.com -internetsivustolla 06.06. - 27.06.2016.
Huutokauppa päättyy klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen
jälkeen.
Esittely
Tiedustelut
Esittelystä on sovittava erikeen kihlakunnanulosottomies Risto Pesosen kanssa
kihlakunnanulosottomies Risto Pesonen, puh. 029 562 7439, 0500 171 979
(lisämaksuton)
Tiedot myytävästä kohteesta
Myyntiarvoon vaikuttavat
Kalsola -kiinteistöllä RN:o 6:16 (263-414-6-16), os. Pyhännäntie 1555, 74700
olennaiset tiedot
Kiuruvesi, sijaitsevan rakennuksen korjaamo- ja varaosaliiketilassa oleva
arvonlisäverollinen vaihto- ja käyttöomaisuus sekä korjaamossa oleva runsas auto- ja
traktorihuolto-, sekä automaalaamovarustus myydään yhtenä kokonaisuutena.
Korjaamoon voi lähemmin tutustua www.autokossi.fi/5-korjaamopalvelut
Velallisen ilmoituksen mukaan kyseisellä sivulla oleva luettelo mm. varaosista on
reaaliajassa ja sen kirjanpitoarvo on 31.12.2015 ollut n. 57000,00 e.
Asianomaisista kuvista ilmenevät toiminnassa olevan korjaamon arvonlisäverollinen
laitteisto ja tavaravarasto.
Muut tiedot
Kalsola RN:o 6:16 kiinteistö ja kiinteistöllä sijaitseva asuin- ja korjaamorakennus on
myytävänä samanaikaisesti erikseen osoitteessa www.huutokaupat.com kohdenumero
312208. Tarjouksen hyväksymisen edellytys on, että myös kiinteistö saadaan myytyä.
Ostajien ei ole välttämättä oltava sama, vaikka käytännön syistä tämä on toivottavaa.
Asiakohtaiset myyntiehdot
MYYNTIESITE
1
Tarjousten esittämistapa
Nostotarjouksin nettihuutokaupassa www.huutokaupat.com. Tarjousten tekemisen
määräaika päättyy 27.06.2016 klo 13:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan
hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn
korkeimman tarjouksen.
Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta.
Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen
tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on
tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun
maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa
ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.
Vähimmäiskorotus
300,00
Alin hyväksyttävä tarjous
Täytäntöönpanokulut ja myyntimaksu. Ulosottomies ei saa kuitenkaan hyväksyä
korkeinta tarjousta, jos ulosottomiehen arvion mukaan tarjous alittaa selvästi
omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla
Maksuehdot
- käsiraha
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta
Pohjois-Savon ulosottoviraston virkavarain tilille FI12 5000 0121 5004 65
- maksuaika
Loppukauppahinnalle saa tarvittaessa maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Koko
kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti
myyntipäivästä lukien maksuajan päättymiseen saakka. Mikäli maksua ei ole suoritettu
määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisesti kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä
huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä
kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään
myyntipäätökseen.
Heikki Tossavainen
kihlakunnanvouti
Kuopion päätoimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
MYYNTIESITE
2