myyntiesite 12.12.2016 lähitaksi oy:n b-sarjan osake nro

Transcription

myyntiesite 12.12.2016 lähitaksi oy:n b-sarjan osake nro
LÄNSI-UUDENMAAN ULOSOTTOVIRASTO
MYYNTIESITE
PL 23, Vitikka 1 B2
02630 ESPOO
12.12.2016
Puhelin 029 56 21100, Telekopio 029 56 21122
Sähköposti [email protected]
LÄHITAKSI OY:N B-SARJAN OSAKE NRO 307
Huutokauppa
- aika
- paikka
Tiedustelut
23.01.2017 kello 13:00
Ulosmitatun omaisuuden huutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla
15.12.2016 - 23.01.2017 klo 13.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen
jälkeen.
Kihlakunnanulosottomies Ossi Virolainen, puh. 029 56 21125, 040-5459 425
Tiedot myytävästä kohteesta
Myyntiarvoon vaikuttavat
Lähitaksi Oy:n B-sarjan osake nro 307
olennaiset tiedot
Muut tiedot
Kts. yrityksen yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke (13 §).
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset esitetään nettihuutokaupan ohjeiden mukaan. Ulosottomies voi hyväksyä tai
hylätä korkeimman tarjouksen huutokaupassa.
Vähimmäiskorotus
50 €
Alin hyväksyttävä tarjous
Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman nettihuutokaupassa tehdyn
tarjouksen. Korkeinta tarjousta ei voida hyväksyä, mikäli ulosottomies arvioi, että
tarjous alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla (vähimmäishinta).
Maksuehdot
- käsiraha
Ostajan on heti suoritettava koko kauppahinta Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston
virkavaraintilille FI84 5000 0121 5003 33.
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Ostajan on suoritettava osakkeiden myynnistä menevä varainsiirtovero 1,6 %
kauppahinnasta verottajalle, josta maksusta on esitettävä ulosottomiehelle selvitys
ennen kauppakirjan antamista.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla
www.huutokaupat.com internetsivustolla noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä
yleisiä huutokauppaehtoja.
Huomaa yrityksen yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke (13 §).
Ulosottovirasto ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein tarjous
on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.
Ulosottovirasto varaa mahdollisuuden tarvittaessa jatkaa tarjousten jättämisen
määräaikaa.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä
kolmen viikon määräajassa huutokaupasta lukien. Valitusosoitus liitetään
huutokaupasta tehtävään pöytäkirjaan.
Ossi Virolainen
Kihlakunnanulosottomies
MYYNTIESITE
1
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto / Espoon toimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
Lähitaksi Oy:n yhteisösäännöt
Kopio osakekirjasta
MYYNTIESITE
2