MYYNTIESITE 03.12.2015 MYYDÄÄN

Transcription

MYYNTIESITE 03.12.2015 MYYDÄÄN
LÄNSI-UUDENMAAN ULOSOTTOVIRASTO
MYYNTIESITE
PL 23, Vitikka 1 B2
02630 ESPOO
03.12.2015
Puhelin 029 56 21100, Telekopio 029 56 21122
Sähköposti [email protected]
MYYDÄÄN NETTIHUUTOKAUPALLA ULOSMITATTU TONTTIOSUUS VIHDISSÄ
439/1009 -osaa kiinteistöstä 927-406-1-294
Huutokauppa
- aika
- paikka
Esittely
Tiedustelut
07.01.2016 kello 13:00
www.huutokaupat.com ajalla 8.12.2015 - 7.1.2016 klo 13:00 tai kolme minuuttia
viimeisen huutokauppaan hyväksytyn huudon jälkeen.
Tutustuminen omatoimisesti
Kihlakunnanulosottomies Juha Savolainen, puh. 029 56 23086, 050 3365642
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Kaupunginosa tai kylä
Osoite
Sijainti
Vihti
Härköilä
Elokuja 2, 03100 Nummela
Kohde sijaitsee Linnanniitun Ekokylän alueella (lisätiedot: www.linnanniittu.com)
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Kunnallistekniikka
927-406-1-294
Yhteinen vesiliittymä kiinteistön toisen omistajan kanssa. Kiinteistön veden jakelu on
keskeytetty ja liittymä suljettu 19.11.2013.
Rakennusoikeus
Tiedustelut Vihdin kunta, puhelin 09 4258 3000 (vaihde)
Kaavatilanne ja kaavatiedot asemakaava
Kiinteistöllä sijaitsevat
Talolle on tehty perustustöitä ja ilmeisesti paalutustyöt ja salaojitukset, mutta
rakennukset
varsinainen talo on rakentamatta.
Muut tiedot
Kiinteistö on jaettu hallinnanjakosopimuksella (liite) ja arvioitava määräosa on
439/1009 osuus kokonaispinta-alaltaan 1009 m2 suuruisesta tontista.
Sähköliittymä
Liittymissopimus voimassa, sähkön toimitussopimus päättynyt. Sähköt katkaistu.
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset esitetään nettihuutokaupan ohjeiden mukaan.
Vähimmäiskorotus
100,00 euroa
MYYNTIESITE
1
Maksuehdot
- käsiraha
- maksuaika
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 1.000,00 euroa Länsi-Uudenmaan
ulosottoviraston virkavaraintilille viimeistään kahden vuorokauden kuluttua huudon
hyväksymisestä.
Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa 4 viikkoa
käsirahan maksamisesta. Koko kauppahinnalle on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2
momentin mukaisesti huutokauppapäivästä maksuajan päättymiseen saakka.
Maksamattomat sähkölaskut per 13.11.2015, 176,20 euroa.
Liittymissopimus voimassa, sähkön toimitussopimus päättynyt. Sähköt katkaistu.
Maksamattomat vesilaskut per 20.11.2015, 206,14 euroa + korkoa.
Yhteinen vesiliittymä kiinteistön toisen omistajan kanssa. Kiinteistön veden jakelu on
keskeytetty ja liittymä suljettu 19.11.2013.
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät
voimaan ja panttikirjat luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla
noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä
kolmen viikon määräajassa huutokaupasta lukien. Valitusosoitus liitetään
huutokaupasta tehtävään pöytäkirjaan.
Crista Berndtson
kihlakunnanvouti
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto, Raaseporin toimipaikka
Liitteet
Hallinnanjakosopimus
Kaava
Kantakarttaote
Kiinteistörekisteriote
Kiinteistörekisterin karttaote
Piirustukset
Yleiset huutokauppaehdot
MYYNTIESITE
2

Similar documents