KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 1.6.2016

Comments

Transcription

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 1.6.2016
KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 1.6.2016
Rekisteriyksikkö 319-405-1-86 LEHTONEN
Kiinteistötunnus:
Nimi:
Rekisteriyksikkölaji:
Kunta:
Palstojen lukumäärä:
Sivu 1 (1)
319-405-1-86
LEHTONEN
Tila
Säkylä (783)
1
Rekisteriyksikön alueella on asemakaava.
Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 1.6.2016.
0
Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää
toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin
www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.
5 km
6784631
319-405-19-18
319-405-19-17
319-405-19-35
319-405-22-2
319-405-1-433
319-405-1-643
319-895-0-2140
319-405-1-87
319-405-1-83
319-405-1-86
319-405-1-153
319-405-1-639
319-405-1-510
319-405-1-511
319-405-1-544
319-405-1-152
319-405-1-545
0
40 m
Mittakaava 1:1 000
6784461
247543
247373
Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN
Taustakartta on viitteellinen.
Kartat © MML, kunnat (kopiointilupa 937/KTJ/08)

Similar documents