Myyntiesite

Comments

Transcription

Myyntiesite
MYYNTIESITE
POHJOIS-SAVON ULOSOTTOVIRASTO
PL 81, Viestikatu 3
70601 KUOPIO
Puhelin 02956 27900, Telekopio 02956 27937
06.06.2016
Sähköposti [email protected]
ASUIN- JA KORJAAMOKIINTEISTÖ KIURUVEDELLÄ
Nettihuutokauppa www.huutokaupat.com -internetsivustolla 06.06. - 27.06.2016.
Huutokauppa päättyy klo 12:00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen
jälkeen.
Esittely
Tiedustelut
Esittelystä on sovittava erikseen kihlakunnanulosottomies Risto Pesosen kanssa
kihlakunnanulosottomies Risto Pesonen, puh. 029 562 7439, 0500 171 979
(lisämaksuton)
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Osoite
Sijainti
Ajo-ohjeet
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Kiinteistön
asuinhuoneistopinta-ala
Käyttötarkoitus
Maasto
Ranta
Tontti
Kunnallistekniikka
Kiuruvesi
Pyhännäntie 1555, 74700 Kiuruvesi
Pyhännäntien välittömässä läheisyydessä.
Osoitteessa Pyhännäntie 1555 74700 Kiuruvesi
263-414-6-16
Kalsola
n. 0,7525 ha
n. 100,0 m2
Asuintalo/korjaamorakennus
Tasamaasto
Ei rantaa
0,7525 ha
Kohteella on Kiuruveden kaupungin vesiliittymä
MYYNTIESITE
1
Ostaja voi siirtää vesisopimuksen omiin nimiinsä ottamalla vastattavakseen kaikki
sopimukseen kohdistuvat saatavat loppulasku mukaan lukien. Vesihuoltolaitoksen
29.3.2016 ilmoituksen mukaan kiinteistöllä ei ole maksamatonta vesimaksusaatavaa.
Rakennusoikeus
752 k-m2
Kaavatilanne ja kaavatiedot Ei yleis- tai asemakaavaa
Osuudet yhteisiin alueisiin Kiinteistöllä on osuuksia:
1) Yhteinen vesialue 263-876-8-0 REMEKSELÄN OSAKASKUNTA Rekisteröintipvm:
22.5.1992
Osuuden suuruus: 0,000200 / 4,000000
2) Yhteiset maa- ja vesialueet On osuus
Kiinteistöllä sijaitsevat
Korjaamo/asuinrakennus
rakennukset
Muut tiedot
Kiinteistön korjaamo- ja varaosaliiketilassa oleva arvonlisäverollinen vaihto-ja
käyttöomaisuus sekä korjaamossa oleva runsas auto- ja traktorihuoltovarustus, sekä
automaalaamovarustus myydään samanaikaisesti erikseen osoitteessa
www.huutokaupat.com kohdenumero 312205. Tarjouksen hyväksymisen edellytys on,
että myös irtain omaisuus saadaan samanaikaisesti myytyä. Ostajan ei tarvitse olla
molemmissa kohteissa sama, vaikka käytännön syistä tämä on toivottavaa.
Rakennukset
Kuuluu kiinteistöön
263-414-6-16
Rakennustyyppi
Korjaamo/asuinrakennus
Rakennusvuosi
1950-luvulla rakennettu, peruskorjattu 1970 ja 1980 luvuilla.
Kerrosmäärä
1½
Pohjapinta-ala
530,0 m2
Rakennusmateriaali
Puu, betoni
Seinärakenne
Puu, teräs
Kattotyyppi ja kattomateriaali Harjakatto/peltikate
Sähköliittymä
Savon Voima Oyj 3x63 A / Loiste Oy
Ostaja voi siirtää kiinteistön sähköliittymän ottamalla vastattavakseen kaikki liittymään
kohdistuvat saatavat loppulasku mukaan lukien. Savon Voima Oyj:n 22.3.2016 ja
Loiste Oy:n 23.3.2016 ilmoitusten mukaan erääntynyttä, maksamatonta
sähkömaksusaatavaa ei ole. Uuden 3x63 A liittymän hinta kiinteistölle on tällä hetkellä
7790,00 euroa.
Lämmitys
Hissi
Yhteiset tilat
Pysäköintitilat
Tehdyt peruskorjaukset
Tulevat korjaukset
Tehdyt kuntotarkastukset
Yleiskunto
Muut tiedot
Öljy, puu, sähkö
Sosiaalitilat
Piha-alue
1970 ja 1980 luvulla
Ei tietoa
07.05.2015 Rakennussuunnitelu Esko Väyrynen, Kiuruvesi
Tyydyttävä
Pinta-alat eivät ole tarkkoja eikä niitä ole tarkistusmitattu.
Kiinteistöllä on asunto, yrityskäytössä olevat siistit korjaamo, maalaamo- ja
varaosaliiketilat.
Asuinosassa 3 krs:ta, alakerta kokonaan kellaroitu, jossa sauna, pesuhuone,
pannuhuone, muuta oleskelu- ja varastotilaa.
Korjaamo jaettu eri osastoihin käyttötarkoituksen mukaan.
Korjaamossa runsas auto- ja traktorihuoltovarustus,
Varaosaliiketila 2 krs:nen, alakerran lattia kaakeloitu, siistit hyllyt ja laatikostot
perusvarastolla.
Vapautuminen
Jos velallinen käyttää myytyjä tiloja tai säilyttää tiloissa omaisuutta sen jälkeen, kun
ostaja on maksanut kauppahinnan, ulosottomies antaa ostajalle hakemuksesta
virka-apua häädön toimittamiseksi. Ostaja maksaa häädöstä mahdollisesti aiheutuneet
kulut ja häätöennakon. Siltä osin kuin ostaja on maksanut häätökuluja, hän voi vaatia
MYYNTIESITE
2
niitä velalliselta. Häädössä noudatetaan soveltuvin osin mitä ulosottokaaren 7 luvun
1-8 §:ssä säädetään. Muuttopäivä määräytyy siten, että muuttopäivää ei määrätä
ilman painavaa syytä aikaisemmaksi kuin viikko eikä myöhemmäksi kuin kaksi viikkoa
muuttokehotuksen tiedoksisaannista.
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Nostotarjouksin nettihuutokaupassa www.huutokaupat.com. Tarjousten tekemisen
määräaika päättyy 27.06.2016 klo 12:00 tai kolme minuuttia viimeisen huutokauppaan
hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä tehdyn
korkeimman tarjouksen.
Ulosottovirasto ei vastaa palvelun tarjoajan järjestelmän toimivuudesta.
Nettihuutokaupan päättymisen jälkeen ulosottomies ilmoittaa korkeimman tarjouksen
tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on
tarjouksen jättäjä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun
maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen voi johtaa
ulosottokaaren 5 luvun 25 §:n mukaiseen korvausvelvollisuuteen.
Vähimmäiskorotus
500,00 euroa.
Alin hyväksyttävä tarjous
Täytäntöönpanokulut ja myyntimaksu. Ulosottomies ei saa kuitenkaan hyväksyä
korkeinta tarjousta, jos ulosottomiehen arvion mukaan tarjous alittaa selvästi
omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla
Maksuehdot
- käsiraha
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta
Pohjois-Savon ulosottoviraston virkavarain tilille FI 12 5000 0121 5004 65.
- maksuaika
Loppukauppahinnalle saa tarvittaessa maksuaikaa kuusi viikkoa. Koko kauppahinnalle
on maksettava korkoa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti myyntipäivästä lukien
maksuajan päättymiseen saakka. Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa,
ostajan on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes
kauppahinta on maksettu tai uusi myynti suoritettu.
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Ostaja on lainhuutoa hakiessaan velvollinen maksamaan kaupasta menevän
varainsiirtoveron 4 %.
Valtion lunastusoikeus
Huutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain (23/1938)
mukaan valtiolla on oikeus lunastaa huutokaupalla myyty kiinteistö 30 päivässä.
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät
voimaan ja panttikirjat luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä
huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus huutokauppaan liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä
kolmen viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään
myyntipäätökseen.
Heikki Tossavainen
kihlakunnanvouti
Kuopion päätoimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
Kiinteistörekisterin tulosteita
MYYNTIESITE
3
Kuntoselvitys
Kuvia
MYYNTIESITE
4

Similar documents