MYYNTIESITE 18.12.2015 Jätetuhkan rakeistuslaitos

Transcription

MYYNTIESITE 18.12.2015 Jätetuhkan rakeistuslaitos
PIRKANMAAN ULOSOTTOVIRASTO
MYYNTIESITE
PL 807, Kelloportinkatu 5 A
33101 TAMPERE
Puhelin 029 562 4700, Telekopio 029 562 4766
18.12.2015
Sähköposti [email protected]
Jätetuhkan rakeistuslaitos Haukiputaalla
Myydään ulosmitattu jätetuhkan rakeistuslaitos Haukiputaalla
Esittely
Tiedustelut
Sopimuksen mukaan
Kihlakunnanulosottomies Pirjo Keskinen, puh. 029 562 3867, 040 580 7362
Tiedot myytävästä kohteesta
Myyntiarvoon vaikuttavat
Jätetuhkan rakeistuslaitos sijaitsee Oulun Autokeskus Oy:n kiinteistöllä 564-401-86-39,
olennaiset tiedot
osoitteessa Vitsakankaantie, vuokrasopimuksen perusteella. Vuokrasopimus on
irtisanottu ja vuokrasuhde on päättynyt 31.8.2015.
Kiinteistöllä n. 200 säkkiä hävitettävää tuhkaraetta. Ostajalle siirtyy kaupassa vastuu
säkkien hävittämisestä.
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Kohde myydään Huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä
nettihuutokaupassa. Nettihuutokauppa päättyy 20.01.2016 klo 13:00 tai 3 minuuttia
viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarjoukset ovat tekijäänsä sitovia eikä
tarjouksia voida peruuttaa.
Vähimmäiskorotus
5 000 euroa
Alin hyväksyttävä tarjous
Täytäntöönpanokulut ja myyntimaksu. Korkeintakaan tarjousta ei kuitenkaan voida
hyväksyä, mikäli ulosottomies arvioi, että tarjous alittaa käyvän hinnan.
Maksuehdot
- käsiraha
Ostajan on heti suoritettava käsirahana 20 prosentin osuus kauppahinnasta.
Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös
välittömästi tapahtuva tilillepano virkavaraintilille hyväksytään. Käsirahaa ei voi
maksaa luottokortilla.
MYYNTIESITE
1
- maksuaika
Ulosottomies saa antaa tarvittaessa ostajalle maksuaikaa enintään kuusi viikkoa.
Mikäli ostajalle myönnetään maksuaikaa eikä koko kauppahintaa suoriteta
huutokauppapäivänä, ostajan on suoritettava kauppahinnalle korkoa korkolain 3 §:n 2
momentin mukaisesti huutokauppapäivästä lukien. Maksuajan päätyttyä
kauppahinnalle on suoritettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää
viivästyskorkoa, kunnes kauppahinta on maksettu tai uusi huutokauppa on toimitettu.
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Oulun Autokuljetus Oy:lle maksamattomat tontinvuokrat ja sähkölaskut. Rästit ovat
korkoineen per 18.12.2015 yhteensä 5 971,23 euroa ja ne tarkistetaan vielä myynnin
päätyttyä.
Ostaja vastaa kiinteistöllä olevien käyttökelvottomien tuhkaraesäkkien hävittämisestä.
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla ulosottokaaren 5
luvun 76 §:n mukaisella vapaalla myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä
yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen
viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myynnistä tehtävään
pöytäkirjaan.
Rita Heinola
Kihlakunnanvouti
Nokian toimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
MYYNTIESITE
2