MYYNTIESITE 02.06.2016 MYYTÄVÄNÄ

Transcription

MYYNTIESITE 02.06.2016 MYYTÄVÄNÄ
SATAKUNNAN
ULOSOTTOVIRASTO
PL 44, Valtakatu 12 C
28100 PORI
Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633
MYYNTIESITE
02.06.2016
Sähköposti [email protected]
MYYTÄVÄNÄ METSÄKIINTEISTÖ POMARKUSSA
Myytävä ulosmitattu omaisuus:
Pomarkun kunnassa sijaitseva Jokipiitta-niminen tila RN:o 1:194 (kiinteistötunnus
608-407-1-194)
Esittely
Tiedustelut
Kiinteistöön voi käydä tutustumassa omatoimisesti.
kihlakunnanulosottomies Pia Hirvikoski, puh. 029 56 26614, 040-5204 517
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Pomarkku
MYYNTIESITE
1
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Metsän yhteismäärä
Rakennusoikeus
608-407-1-194
JOKIPIITTA
n. 11,7020 ha
n. 11,5000 ha
Lisätietoja rakentamisesta, rakennusoikeudesta ja kaavoitukseen liittyvistä seikoista
saa Pomarkun kunnalta, puhelin (02) 5505 666 (vaihde).
Kaavatilanne ja kaavatiedot Ei kaavaa.
Osuudet yhteisiin alueisiin On. Katso liitteenä oleva kiinteistörekisteriote,
Muut tiedot
Kiinteistöllä olevan puun määrä ilmenee liitteenä olevasta metsänhoitoyhdistyksen
lausunnosta.
Huoneiden lukumäärä
Kerros
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset esitetään nettihuutokaupassa nostotarjouksin viimeistään 21.6.2016 kello
17.00 tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarjousten tulee
olla voimassa 30.6.2016 saakka.
Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein
tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.
Ulosottomies voi kuitenkin hyväksyä tai hylätä huutokaupassa tehdyn korkeimman
tarjouksen.
MYYNTIESITE
2
Ulosottoviranomainen pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.
Vähimmäiskorotus
100 euroa.
Alin hyväksyttävä tarjous
Täytäntöönpanokulujen määrä eli arviolta noin 2.000 - 3.000 euroa.
Maksuehdot
- käsiraha
Mikäli korkein tarjous hyväksytään, ostajan on heti suoritettava käsirahana 20
prosentin osuus kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi.
Käsirahaksi kelpaa käteinen raha, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi
tapahtuva tilillepano Satakunnan ulosottoviraston virkavaraintilille hyväksytään.
Käsirahaa ei voi maksaa pankkikortilla eikä luottokortilla.
- maksuaika
Mikäli korkein tarjous hyväksytään, loppukauppahinnalle annetaan maksuaikaa
25.7.2016 saakka. Ellei kauppahintaa makseta kokonaan viipymättä tarjouksen
hyväksymisen jälkeen, koko kauppahinnalle on maksettava vuotuista korkoa 0,5 %
koko maksuajalta myyntipäivästä maksuajan päättymiseen saakka. Mikäli maksua ei
ole suoritettu määrätyssä ajassa eli viimeistään 25.7.2016, tämän jälkeen peritään
vuotuista viivästyskorkoa 7,5 %.
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Ostajan vastattavaksi voi tulla vuoden 2016 kiinteistövero.
Valtion lunastusoikeus
Mahdollinen, mutta epätodennäköinen.
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät
voimaan ja panttikirja luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Myyntipäätös tehdään Satakunnan ulosottovirastossa 23.6.2016.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen
viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään tehtävään
myyntipäätökseen.
Kari Virtanen
johtava kihlakunnanvouti
Porin toimipaikka
Liitteet
- Yleiset huutokauppaehdot,
- metsänhoitoyhdistyksen lausunto,
- rasitustodistus,
- kiinteistörekisteriote ja
- karttaliite.
MYYNTIESITE
3