MYYNTIESITE 06.07.2016 MYYTÄVÄNÄ KESÄMÖKKI

Transcription

MYYNTIESITE 06.07.2016 MYYTÄVÄNÄ KESÄMÖKKI
PIRKANMAAN ULOSOTTOVIRASTO
MYYNTIESITE
PL 807, Kelloportinkatu 5 A
33101 TAMPERE
Puhelin 029 562 4700, Telekopio 029 562 4766
06.07.2016
Sähköposti [email protected]
MYYTÄVÄNÄ KESÄMÖKKI LÄNGELMÄVEDEN RANNALLA
Oriveden kunnan Eräjärvellä Längelmäveden rannalla kesämökki kiinteistö kt:
562-449-1-81 sekä sähköliittymä
Esittely
Tiedustelut
02.08.2016 klo 13:30-14:00 osoitteessa Luhtala 75, 35220 Eräjärvi.
Esittelyyn tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 01.08.2016 klo 15:00 Juha Korjonen
puh. 029 5624 720, 050 511 3425 sähköpostitse [email protected]
Mikäli ilmoittautumisia ei tule, esittelyä ei pidetä.
Kihlakunnanulosottomies Juha Korjonen puh. 029 5624 720, 050 511 3425
kihlakunnanvouti Aki Virtanen puh. 029 5624 758, 050 511 3429
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Kaupunginosa tai kylä
Osoite
Sijainti
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan nimi
Tilan tai tontin pinta-ala
Kiinteistön
asuinhuoneistopinta-ala
Käyttötarkoitus
Ranta
Tontti
Kunnallistekniikka
Rakennusoikeus
Orivesi
Eräjärvi
Luhtala 75, 35220 Eräjärvi
Oriveden kaupungin Eräjärvellä, Uiherlan kylässä, Längelmäveden rannalla. Alueella
on pääosin vapaa-ajan asutusta ja maatalousmaata. Matkaa Tampereelle n. 60 km.
562-449-1-81
Talasmaa
n. 0,5850 ha
n. 22,0 m2
Vapaa-ajan asunto
Rantaviivan pituus n. 30 metriä.
Oma. Tontti on tasainen. Ranta avautuu länteen ja luoteeseen. Rantaviivan pituus n.
30 metriä. Varsinaisen pihapiirin muodostaa rannan tuntumassa oleva n. 500 m²
suuruinen alue. Pääosa tontista, n. 4500 m², on n. 80 metrin päässä olevaa entistä
peltoa. Välialue on pääosin tiemaata.
Rakennukseen tulee vesiosuuskunnan vesijohto. Jätevedet imeytetään tehostetusti
maastoon. Lisätietoja Oriveden kaupunki puh. 03 565 56 000 (vaihde).
Tarkemmat tiedot rakennusoikeudesta Oriveden kaupungin rakennusvalvonta puh. 03
565 56 000 (vaihde)
MYYNTIESITE
1
Kaavatilanne ja kaavatiedot Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa, rantaosayleiskaava vireillä.
Osuudet yhteisiin alueisiin Ilmenevät liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.
Kiinteistöllä sijaitsevat
Lomarakennus, rantasauna, venevaja, grillikatos ja kompostoiva käymälä
rakennukset
Rakennukset
Kuuluu kiinteistöön
Päärakennus
Rakennustyyppi
Vapaa-ajan asunto
Rakennusvuosi
1968
Kerrosmäärä
1
Pohjapinta-ala
22,0 m2
Rakennusmateriaali
Lautarakenteinen
Kattotyyppi ja kattomateriaali Harjakatto ja peltikate
Lämmitys
Sähkölämmitys. Ei tulisijaa.
Tehdyt peruskorjaukset
Omistajalta saadun tieton mukaan rakennusta on jälkeenpäin laajennettu siten, että
avoveranta on suljettu 2007 ja samalla osin lämpöeristetty. Seinät paneloitu 2002 ja
samalla asennettu keittiökaapit. Uudet lattiapinnat laitettu vanhan lattian päälle.
Muut tiedot
Rantasauna käsittää löylyhuoneen ja pesutilan. Kiukaalle ja padalle kevythormi.
Saunarakennuksen pinta-ala n. 10 m². Vesi tulee pumpulla järvestä.
Kiinteistöllä on venevaja, jonka pinta-ala rakennulupa piirustusten mukaan 22,75 m².
Kiinteistöllä on aitta, jossa makuutilat.
Päällisin puolin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset esitetään nettihuutokaupassa nostotarjouksin viimeistään 15.08.2016 kello
13:00 tai 3 minuuttia viimeisen hyväksytyn tarjouksen jälkeen. Tarjous on sitova.
Ulosottomies voi hyväksytä tai hylätä huutokaupassa tehdyn korkeimman tarjouksen.
Ulosottoviranomainen ei vastaa palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta. Korkein
tarjous on se tarjous, jonka palveluntarjoajan järjestelmä on korkeimpana hyväksynyt.
Päätös tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään viimeistään 17.08.2016
Vähimmäiskorotus
500,00 euroa
Alin hyväksyttävä tarjous
Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee peittää täytäntöönpanokulut ja ulosoton
myyntimaksu. Ulosottomies ei kuitenkaan saa hyväksyä korkeinta tarjousta, jos tarjous
ulosottomiehen arvion mukaan selvästi alittaa omaisuuden käyvän hinnan
paikkakunnalla.
Maksuehdot
- käsiraha
- maksuaika
Korkeimman tarjouksen tehneen henkilön on viipymättä tarjouksen hyväksymisen
jälkeen maksettava käsirahana 20 % osuus kauppahinnasta tilisiirtona Pirkanmaan
ulosottoviraston virkavarain tilille.
Loppukauppahinnalle annetaan tarvittaessa maksuaikaa 05.09.2016 asti. Ellei
kauppahintaa makseta kokonaan tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, koko
kauppahinnalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti korkoa koko
maksuajalta maksuajan päättymiseen saakka.
Mikäli maksua ei ole suoritettu määrätyssä ajassa, ostajan on suoritettava
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti kunnes kauppahinta maksettu
tai uusi myynti suoritettu.
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Myyntiesitteen laatimishetkellä kiinteistöön ei kohdistu maksamattomia sähkölaskuja.
Mikäli maksamattomia sähkölaskuja on myynnin päättymishetkellä, ostajan tulee
varautua suorittamaan maksamattomat maksut saadakseen liittymän siirrettyä.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla huutokaupalla
noudattaen ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä huutokauppaehtoja.
Muutoksenhaku
Ulosottovalitus myyntiin liittyvästä, myyntiä edeltävästä toimesta on tehtävä kolmen
viikon määräajassa myynnistä lukien. Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.
MYYNTIESITE
2
Myyntipäätös tullaan tekemään viimeistään 17.08.2016.
Aki Virtanen
Kihlakunnanvouti
II-osasto
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
Rakennuslupa asiakirjoja
Kiinteistörekisterin karttaote
Kiinteistörekisterinote
Rasitustodistus
MYYNTIESITE
3