CUPS novičke

Comments

Transcription

CUPS novičke
NOVIČKE
Centrala učnih podjetij Slovenije
ŠT. 8
20. 6. 2016
V TEJ ŠTEVILKI:
Kontakti CUPS
Zaključek šolskega leta
Seminar za
mentorje UP
11. mednarodni
sejem UP
Kontakti CUPS
Naš naslov: Ekonomska šola Celje, CUPS, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje.
E– pošta: [email protected]
Spletna stran: www.cups.si
T: 03 / 428 54 54
Pravilno naslavljanje je pogoj, da pošta res prispe do naslovnika.
Zaključek šolskega leta
Učna podjetja ste nam že poslala odjave zaposlenih, poročila o poslovnem izidu,
ter izjavo za izbris UP iz registra po skrajšanem postopku.
V kolikor želite nadaljevati s poslovanjem v UP in želite ohraniti promet na TRR,
vas prosimo, da nam to sporočite, ker namerava elektronska banka izbrisati promet
z računov.
Seminar za mentorje v učnih podjetjih
V Katis smo tudi za šolsko leto 2016/2017 prijavili naš seminar. Vedno je praktično
naravnan, pripravljen na osnovi vaših želja, z aktualnimi temami: obvladovanje stresa,
prestrukturiranje podjetij, socialno podjetništvo s primerom dobre prakse (prikaz
delovanja socialnega podjetja).
Verjamemo, da vam bo tudi tokrat seminar všeč.
11. mednarodni sejem učnih podjetij
11. mednarodni sejem učnih podjetij bo marca 2017.
Na letošnjem jubilejnem 10. mednarodnem sejmu učnih podjetij, ki je potekalo
pod častnim pokroviteljstvom predsednike Republika Boruta Pahorja,
je zmagalo učno podjetje - UP Carpi.us, d. o. o. iz Nove Gorice.
Naslavljanje pošte
Če želite, da bo klasična pošta res prispela do naslovnika, prosimo, upoštevajte naslednjo shemo za
naslavljanje pošte:
1.
Šola
2.
UP + ime + d. o. o.,
3.
Ulica (cesta) + številka
4.
Poštna številka + kraj
Če želite, da bo vaša pošta res prispela v CUPS, na kuverto napišite:
Ekonomska šola Celje
Centrala učnih podjetij Slovenije
Kosovelova ulica 4
3000 CELJE
Na spletni strani www.cups.si najdete informacije in obrazce.
Vaša Centrala učnih podjetij Slovenije
Sporočamo vam
Sodelavci CUPS se zahvaljujemo vsem učnim podjetjem, mentorjem, ravnateljem in vsem sodelujočim za
izvrstno sodelovanje, za vse vaše inovativne ideje, predloge, novice, pohvale, vabila na dogodke na vaših šolah
ter za vso podporo pri našem delu. Želimo vam dolge, sončne in predvsem brezskrbne počitnice.
Imaš idejo?
Zaupajte nam svoje ideje in predloge za boljše in zanimivejše CUPS novičke.
Zelo jih bomo veseli. Pišite nam na [email protected]
NASVIDENJE V NASLEDNJEM ŠOLSKEM LETU 
Ekonomska šola Celje
CUPS
Kosovelova ulica 4
3000 Celje
[email protected]
(03) 428 54 54