Litt info: 11 toppturer og 4 fysakturer i Sudndalen, Hovet og

Comments

Transcription

Litt info: 11 toppturer og 4 fysakturer i Sudndalen, Hovet og
11 toppturer og 4
fysakturer i
Sudndalen,
Hovet og Hol
2016
Hol idrettslag
Telefon 91120257(Hildegunn)
[email protected]
Litt info:
Det er postkasse med turbok og
klippetang på alle punktene.
Ønsker du å samle turer kan du
kjøpe klippekort (30kr) på
• Statoil Hol
• Turistinformasjonen på Geilo
• Coop Sunhov, Hovet
Kassene henger oppe til og med uke 40.
Kortet må leveres på et av utsalgsstedet
innen 20.10.16
http://www.holil.no
Følg oss på
Alle punktene kan du finne på
turkart serien til Statens KartverkHallingskarvet kartet.
PREMIERING:
Hvis du går alle 11 toppturene er
du med i trekning av gavekort fra
sportsbutikk.
Det vil også bli trukket premie blant:
• De som har gjennomført alle
fysak turene
• Barn 6-14 år som har gått
min. 6 topp- og/ eller fysak
turer
• Barn under 6 år som har gått
min. 4 topp- og/eller
fysakturer.
Turgruppa I Hol har turer følgende datoer til noen av
Hol il’s postkasser:
•
28/6: Villandsnipen
•
12/7: Brenthovd
•
26/7: Oseberget
•
9/8: Halletjønn
•
6/9: Odnakk
•
4/10: Husaraberget
Se mer info på facebookgruppa «Turfolk i Hol»
GOD
TUR!
Husk
klippekortet!
Årets toppturer:
Vanskelighetsgrad: Lett/ Middels, 45 min, 1,2km en
vei. (242 høydemeter)
Sted: Sudndalen
Følg FV 50 til østenden av Strandavatnet (Kalken)
eller til Einset. Turen fra Einset er noe lengre enn fra
Kalken.
Alt 1: Kan parkere nede ved Brybrue og gå veien
oppover i Grønsetlie ca 500 m. Stien går av på
venstre side.
Alt 2: Gå fra Eggen i Sudndalen
Alt 3: Samme utgangspunkt som alt 1. ta av fra veien
litt før jordet til Nordre Bry på venstre hånd. Gå
gjennom skogen til du kommer på BryGjøto, gå
videre opp mot jordet til N. Bry og der starter god sti
i vestenden av jordet. Husk å hold grinder stengt!
Her går det god sti til over Steingrimplassen og
videre oppover til Brynuten. Flott utsikt til
Hivjufossen, Oseberget og Slåtta. Bratt parti på
slutten, men vel verdt å prøve denne turen.
Halletjønn 1085 moh.
Belgvatnet 1054 moh.
Einsetnuten 1245 moh.
Vanskelighetsgrad: Lett/Middels, ca 50 min, 2km en
vei (182 høydemeter).
Sted: Sudndalen
Kjør til Hallingskarvet Skisenter. Følg veien til endes
i hyttefelt øst for skisenteret. Herfra går stien opp til
Halletjønn.
Oseberget 1079 moh.
Vanskelighetsgrad: Middels, ca 50 min en vei.
Sted: Hovet/Sudndalen
Alt 1:Følg FV 50 til Eggen/Hivju. Sti går opp ved
fjøset på Slåtta på vestside av elva. Stien er merket
med røde merker.
Alt 2: Parker samme sted som til Halletjønn. Gå litt
lenger øst der hvor veien slutter og ta av til stien som
går rett opp på oversiden av veien. Stien er merket
med røde merker. Denne ruta er lettere å gå enn alt.
1.
Hivjufossen 880 moh.
Vanskelighetsgrad: Middels, ca 45 min
Sted: Hovet
Stien tar av fra fv. 50 ca. 300 meter nedenfor
Bakkebrua og går opp den bratte bjørkelia til
Hivjufossen. Hivjufossen er et
flott skue, hele fossefallet er
på ca. 250 meter.
Brynuten 1019 moh.
Vanskelighetsgrad: Middels, 1 time
Sted: Hovet
God utsikt til Sudndalen, Hovet og deler av Hol.
Flere muligheter å gå opp på Brynuten.
Vanskelighetsgrad: Middels, 45 min. 1,6km en vei
(317 høydemeter)
Sted: Vestsida Hovet
Kjør over Ruudbrua og følg veien nedover (østover).
Du kommer forbi garden Strøm og noen mindre
bygninger. Like etter disse husene parkerer du på
venstre side av veien.
Her går stien oppover langs bekken som renner ned
fra fjellet. Stien går på vestsida av bekken.
Hovdaberget 972moh.
Vanskelighetsgrad: Middels, 1 t 15 min
Sted: Hovet
Stien starter ved Håkonsæt Hotell, går over på andre
siden av elva og vestover mot Bråset. Et stykke går
du etter en traktorveg, videre går stien sørover opp
den bratte bjørkelia. Det er jevn stigning opp mot
Belvatnet. Vil du gå videre til Budalen er det lett,
kupert terreng over Budalshøgdene og ned til
Budalen.
Vansklighetsgrad: Lett, 40 min, 1 km en vei (218
høydemeter)
Sted: Sudndalen (ikke merket med navn på kartet)
Parker ved gml. Hallingskarvet hotell. IKKE parkèr
foran hundegården, for det er rett foran plenen til de
som bor der. Gå over FV 50 og følg vei opp i
hyttefelt. Der hvor denne veien slutter starter en
merket sti oppover bakkene og over stølsvollen
Hovda. Følg merket sti til du kommer til
Hovdaberget. Herfra kan en gå videre opp til masta
på toppen. Det finnes flere alternative ruter fra
Myrlandsområdet.
Odnakk 1192 moh.
Sørestølkamben 895 moh
Vanskelighetsgrad: Lett (fra Kvisla) (30 min)
/Middels (fra Hol)
Sted: Hol
Alt 1: Kjør opp Sandsvegen (Kvisla) til Bjørnstølenen parkering på høyre side. Her går det merket sti på
venstre side av veien. Stien er merket med røde
merker.
Alt 2: Stien starter ved akebakken ved vestenden av
Holsfjorden. Den går gjennom bjørkeskogen i tildels
svært bratt terreng opp til Odnakk.
Brenthovd 1243 moh.
Vanskelighetsgrad: Lett, 1 t
Sted: Holsåsen
Alt 1: Kjør opp til Holsåsen (bomveg). Kjør opp til
Storemyr til liten parkeringsplass ved Syningen. Her
er det skilt.
Alt 2: Kjør videre på veien på Holsåsen, forbi
«Undehovda» og «Feten». Ved Raudtjørne går det
flere alternative stier opp til Brenthovd. Det finnes
flere alternative ruter- se kart eller ut.no.
FYSAK turer
Villandsnipen 935 moh.
Vanskelighetsgrad: Lett,
Sted: Hol
Kjør opp til bommen til Holsåsen. (utgangspunkt like
over Fysak turen Slettokamben) Følg merket sti rett
østover forbi Sørestølen og ut på Sørestøl kamben.
Flott utsikt.
Husaraberget
Vanskelighetsgrad: Lett, alt 1 : 30 min, alt 2: 5 min
Sted: Hol
Alt 1: Parker ved Statoil i Hol. Følg gangveien langs
FV 50 mot vest til du kommer til ei liten bru. Her er
det skiltet Husaraberget til høyre.
Alt 2: Sti med utgangspunkt ved garasjen til øvre
Holsvegen 150.
Slettokamben/Kambenuten
Vanskelighetsgrad: Lett, 30 min
Sted: Hol
Alt1: Gå fra Søndrålkrysset til svingen før bommen
på Holsåsen (ca 30 min). Til høyre er det skilt til
Kambenuten. Fra dette skiltet tar det 1 minutt ut på
Slettokamben/ Kambenuten.
Alt 2: Kjør opp mot bommen og parker her. Gå litt
ned igjen til stien ut til Slettokamben/ kambenuten.
Energitrappa
Vanskelighetsgrad: Lett, 5-15 min
Sted: Hol stadion
Trappa med sine 400 trinn er bygd i 2006, på toppen
får du fin utsikt over Holsfjorden. Trappa starter i
østenden av idrettsplassen. I istedenfor å gå trappa
ned igjen kan en gå over mot Kongshaugen og følge
veien noen meter nedover hvor det er et merke på et
tre på venstre side. Her kan en følge sti ned til Hol
stadion igjen.
Lysløypa i Hovet- «Naturleikeplass»
Vanskelighetsgrad: Lett, 30 min
Sted: Vestsida i Hovet
Alt 1: Inn ved Håkonset og parker rett over
Bergsbrua. Følg veien som går på vestsida østover til
du kommer til en naturleikeplass med huske,
klatrestativ og bålplass.
Alt 2: Parker ved Hovet skole. Følg gangvei litt
østover og kryss veien like øst for skola. Her går du
forbi 2 hus og sti er merket herfra med skilt. Følg sti
til du har gått over brua som krysser elva, ta så til
venstre og følg traktorvei til du kommer frem.
Alt 3: Parker på vestsida av Ruud Kraftstasjon. Følg
lysløypa innover skogen (vestover).

Similar documents