God tur! - Meløy Kommune

Comments

Transcription

God tur! - Meløy Kommune
Fjelltrimmen går i korte trekk ut på at man må besøke og skrive seg inn i
bøkene på minimum 10 av turmålene for å få Fjelltrimpremie.
Er du under 10 år, eller fyller 10 i løpet av 2015, må du besøke minst 6 turmål.
Som premie kan du velge mellom asjett eller krus med lokalt motiv.
Alle fjelltrimpostene kan besøkes i perioden 1. juni - 1. oktober.
Postene på de høyeste fjelltoppene kan bli tatt ned allerede 15. september.
Kart og oppdatert informasjon ang. turmålene, samt GPS- koordinater, finner du
på www.meloy.kommune.no eller på www.ut.no. Du finner også informasjon om
turene på facebook-siden ”Fjelltrimmen i Meløy”.
Løypene merkes med gule bånd og eventuelt røde piler.
Vi oppfordrer også til å benytte turkart over Meløy i tillegg til den korte
beskrivelsen som følger her. Turkart selges i Servicetorget på rådhuset.
Vi anbefaler alle som skal på tur i fjellet til også å ha med seg kompass.
Deltakeravgiften er på kr. 70,-. For å få premie må du kjøpe registreringskort på et
av følgende utsalgssteder:
Servicetorget, Ørnes
Ninas hobby, Engavågen
Fabiola AS, Glomfjord
Matkroken, Halsa
Meløy Bibliotek, Ørnes
Registreringskortet må sendes til Servicetorget innen 1.oktober.
Alle turene gjennomføres på eget ansvar - vis fjellvett!
God tur!
Hilsen Fjelltrimgruppa
1.MESØYTOPPEN, Mesøy
364 moh. Til Mesøya kommer du med privat båt, eller du kan ta hurtigbåten "Meløytind" fra
Ørnes. Rutetider finner du på internettstedet www.tts.no, eller du kan ta direkte kontakt med
båten. Turen starter i Raudsetbukta og går langs vei forbi den gamle skolen. Etter omlag 300 m
kommer du til et veikryss. Ta til høyre og fortsett langs veien forbi Hopen til du kommer til et
kryss, hvor det går en skogs-/kjerrevei opp til venstre. I krysset er det satt opp skilt til
Mesøytoppen. Følg veien videre helt til topps.
Hele turen går langs vei og er omlag 7,5 kilometer t/r.
Tid: 2-3 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
2. MOSVOLLSKARET, Ørnes
150 moh. Turen starter fra parkeringsplass på enden av Idrettsveien.
Total lengde ca. 3 km. Følg skogsveien innover Mosvolddalen ca. 2.2 km, de siste 0,8 km går
på en god sti. Kassen ei festet til ei bjørk i skaret, ved en benk og et bord, der terrenget
begynner å helle ned mot Markvatnet. Turen er godt merket. Fin familietur!
Tid: ca. 2 t t/r
Vanskelighetsgrad: Lett(*)
3. ØSTENTIND, Ørnes
716 moh. Start på Gjerset ved oppsatt skilt. Parkering i nærheten av busstoppen, men ikke
direkte i busslommen. (Vis hensyn) Følg merket sti i kupert terreng opp gjennom granskog. Et
stykke forbi granfeltet deler stien seg, en sti går nordvest over mot Ronetind, mens du følge
merket sti som går nord østover mot Østentind. Turen videre opp mot Østentind stiger jevnt
oppover til 500 m.o.h. Den siste del av etappen er noe brattere. Noe korte partier med myr
ellers tørr og fin sti.
Tid: ca. 4 t t/r
Vanskelighetsgrad: Krevende(***)
4. BARFJELLET, Ørnes
570 moh. Start turen ved skihytte til Meløy ski og sykkel i Spilderdalen, ca. 4 km fra avkjørsel
fra Fv17 ved Spilderbrua. Parker ved parkeringsplass rett ned av skihytta.
Følg merket skogsvei helt opp til demning ved Matvatn ca. 2.3 km. Følg deretter merket sti opp
til Barfjellet. Hele turen er på 4,5 km. Turen kan gjennomføres i joggesko – ingen våte partier.
Litt lang, men behagelig tur.
Tid: ca. 3 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
5. BJØNNDALEN, Neverdal
Ca. 380 moh. Start turen ved ungdomshuset på Neverdal. Følg merket løype ca. 180 meter i
sørøstlig retning opp mot høyspentlinje. Følg høyspentlinjen sørover ca. 150 m til du kommer
opp på åsen, her kommer du inn på en sti som følges østover forbi en falleferdig hytte og opp
lia ca. 1 km. Hele turen er på ca.1.5 km en vei. Noen partier på løypa med myr, men for det
meste går løypa på god og tørr sti. Første og siste del av turen er det ikke noe tydelig sti. Løypa
er godt merka. De som ønsker det kan ta turen opp til Rabban som ligger ca. 480 moh.
Tid: 2-3 timer t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
6. FISKVASSKARDET, Glomfjellet
Ca 700 moh. Turen starter fra parkeringsplassen ved Navnløsvann, eller på Navnløshøyden.
Følg T-merket sti mellom Navnløsvann og Steinbruddet. Videre nordover mellom Navnløsvann
og Sandvann.( Ta hensyn til de 2 private hyttene du går forbi.) Ved enden av Sandvann går du
nordøstover opp til Fiskvannskaret. Turen er ca 2,8 km.
Tid: ca. 2 t t/r
Vanskelighetsgrad: Lett(*)
7. SYNKHØGDA, Glomfjellet
Ca 800 moh. Turbeskrivelse til dette turmålet var ikke klar da brosjyren gikk i trykken. Du vil
finne beskrivelsen på www.meloy.kommune.no så snart løypa er ferdig merket.
Tid: 2 t t/r
Vanskelighetsgrad:
8. GAMMA/KVITSTEINDALEN, Glomfjellet
Ca 600 moh. Parkering på Namnlaushøgda, like ved Storglomvassdammen. Følg T-merka
løype østover langs sørsiden av Sandvatnet, hvor du kommer inn i Láhko nasjonalpark, og
videre på nordsida av Lille Storglomvatnet. Gamma ligger nordøst for Lille Storglomvatnet.
Turen hit er omlag 7 km i tørt og lettgått terreng.
Tid: 4-5 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
9. LITL-TUVA, Holandsfjord
530 moh. Start ved Svartiskroa og gå merket sti frem til du kommer til skogsvei. Her tar du til
venstre og følger den øverste skogsveien frem til du tar av på ny sti. Følg den merkede stien
på skrå ut og oppover frem til turkassen.
Det er et stykke å gå opp til kassen, men generelt grei tur.
Tid: ca. 3 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
10. ARHAUGTUVA, Ågskardet
487 moh. Turen starter ved parkeringsplassen ved Ågvatnet. I starten følges skogsvei.
Deretter sti opp lia langs en bekk. Ganske bratt, men grei tur.
Turkassen står høyeste punktet av Arhaugtuva. Tørt hele veien.
Tid: ca.2 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
11. SOMMARSETVATNET, Holandsfjord
380 moh. Turen starter i Skålsvika i Holandsfjorden, like før du kommer til Halsa.
Her følger du en skogsvei opp dalen og går over på sti like før du kommer til ei elv. Etter et lite
stykke går stien over på en sti på østsiden av bekken som renner ut fra Sommarsetvatnet.
Turkassen står på nordsiden av vatnet, ca. midt på.
Tid: ca. 2,5 t t/r
Vanskelighetsgrad: Lett/Middels(**)
12. ÅMNESFJELLET, Åmnes
Ca 530 moh. Kjør forbi campingplassen på Åmnes og til enden av veien. Følg den gamle stien
som går opp fra veien. Når du kommer opp til vannet tar du til venstre oppover ryggen som
ligger der. Følg denne i cirka en halv time innover til du kommer til kassen. Tørr og god sti på
mesteparten av turen og løypa er godt merka. Turkassen står et stykke nedenfor høyeste pkt.
på Åmnesfjellet. Turen er ca. 2,4 km en vei.
Tid: ca. 3 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels/vanskelig (***)
13. LITLVATNET, Vassdal/Vall
Start ved 60-sonen på Ørjoshågen, ved ei saugrind rett ved veien. Denne leder inn på en
skogsvei som du følger helt til enden. Deretter følger du oppmerket sti frem til vannet.
Stigningen er ganske hard og delvis bratt oppover. Turkassen står ved utløpet av elva som
renner fra vannet.
Tid: ca.3 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels(**)
14. LITLVARTINDEN, Engavågen
686 moh. På Vall-siden av Enga skole tar du av opp Askaliveien. God plass til parkering oppe
ved trafoen. Når du kommer til det øverste huset tar du til høyre opp en lang skogsvei. Denne er
tidligere merket av Søndre Meløy Idrettslag (SMIL). Etter ca.20 min kommer du til en godt synlig
gapahuk. Her tar du opp ei skråning til venstre til høyre for det gamle vannbassenget - kryss
elva, gå gjennom et plantefelt og inn på en skogsvei som svinger av inn på ei sti. Herfra og opp
følger du Fjelltrimmens merking, gjennom Berrfjellskaret (her står det en SMIL-trimkasse) og
opp ryggen som leder til Litlvartinden. Turen er ca. 4 km.
Tid: ca. 5 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels/vanskelig(***)
15. SKJEGGEN, Reipå
904 moh. og det høyeste fjellet i ytre del av Meløy. Turen opp kan være krevende, men
en klarværsdag blir du rikelig belønnet med en fantastisk utsikt når du er vel oppe.
Mulighet for parkering ved Salten museum/Meløy bygdemuseum på Øde, omlag 1,3 km nord for
Reipå sentrum. Gå ut på fylkesvei 17 og nordover like forbi bautaen. Ta første kjerrevei til
høyre, som går over dyrka mark (ta hensyn til beitedyr!), fram til Mølnåga og opp gjennom
skogslia til vannbassenget. Hold til venstre for pumpehuset og opp gjennom steinura. Etter et
kort stykke går det en sti til høyre opp på ryggen som går parallelt med Mølnåga.
Følg stien videre opp i Mølndalen.
I deler av den bratte fjell-lia over skoggrensa, mellom 400 og 600 m o.h., er stien litt utydelig
og kan være vanskelig å finne, men hvis du følger kanten oppover (ikke for nært!), så kommer
du inn på stien øverst i lia. Siste partiet mot toppen er mindre bratt og lettere å gå.
Tid: ca. 4 t t/r
Vanskelighetsgrad: Krevende(***)
16. MELØYTINDEN, Meløy
582 moh. Fra fergeleiet i Meløysund, kjører du 7 km til du kommer til Meløy kirke. Ta av til
høyre i veikryss, og følg veien ned i retning mot Skagen ca.1 km, til du kommer til et fjelltrimskilt
som peker til høyre. Følg denne veien til veis ende til du kommer til parkeringsplass ved badestranda Bremnes. Siste del av veien er dårlig skogsvei. Fra parkeringsplassen er det merket
med gule bånd. Etter ca. 300 m kommer du til et nytt skilt ved en bekk, som viser vei opp
Ellingslettdalen. Når du kommer opp på fjellet går du rett fram til du ser Molivatnet. Deretter
følger du sti litt til høyre for ryggen, opp mot Meløytinden.
Tid: ca. 4 t t/r
Vanskelighetsgrad: Middels/vanskelig(***)
Vær obs på at endringer i forhold til det som opplyses i denne brosjyren kan
skje - sjekk derfor alltid www.ut.no eller www.meloy.kommune.no før du legger ut
på tur. Du finner også nyttig informasjon om turene på facebook-siden
”Fjelltrimmen i Meløy”
***
Kontakt oss
Servicetorget per tlf. 75 71 00 00
eller [email protected]