Åpne forelesninger M44 høsten 2016

Transcription

Åpne forelesninger M44 høsten 2016
Opne førelesningar
Psykisk helse
Torsdagar kl. 19.00 - 20.00, Kjøpesenteret M44 – personalkantina
Program haust 2016
15.09.16
«Hekta eller?» Om å vera avhengig av dataspel og skjerm
Ved Behandlingsteamet [email protected]
22.09.16
Når livet blir smertefullt – farbare vegar til betre meistring
Ved rådgivar/psykiatrisk sjukepleiar Einar Steen Jakobsen, Jæren DPS
29.09.16
Fruktbare tankeprosessar for å meistre utfordringar i livet
Ved vernepleiar Anne Mette Bjelland, Jæren DPS
06.10.16
Naturen som kjelde til aktivitet, meistring, estetikk og meditasjon
Ved Notto Moseid
13.10.16
Haustferie
20.10.16
Sjølvskading – årsaker og hjelpetiltak
Ved erfaringskonsulent Agathe Svela, Jæren DPS
27.10.16
Samanheng mellom kost og psykisk helse?
Ved kost- og ernæringsekspert Ingrid Edland, Frisklivssentralen i Time
og fysioterapeut/leder Kari Sjursen, Frisklivssentralen i Hå
Eit gratis tilbod for:
- alle interesserte
- pasientar/brukarar
- pårørande
- tilsette
- helsepersonell
- studentar
Jubileumsføredrag Jæren DPS
Tysdag 20.september kl 19.00-21.00
«Tro til trøst og besvær»
To foredrag v/dr.philos. Leif Gunnar Engedal
og professor Jan Inge Sørbø
03.11.16
Psykologisk perspektiv på psykose
Ved psykolog Paul Nordgren, Jæren DPS
10.11.16
Eit liv mellom to ytterpunkt; bipolar liding
Ved erfaringsformidlar Marianne Hansen
17.11.16
Sinte foreldre – frå avmakt til vitalitet
Ved psykolog Lars-Erik Larsen, Familievernkontoret Bryne
24.11.16
«Følg meg gjennom ei beksvart natt: traumatiserte flyktningar treng di hjelp»
Ved psykolog Anthony Hawke, Familievernkontoret Bryne
Sted: Storsalen, Garborgsenteret
Inngongspengar: kr. 100,Ingen førehandspåmelding!
N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS