Flytskjema - Stavanger kommune

Comments

Transcription

Flytskjema - Stavanger kommune
Søknad om
avkjørsel
Flytskjema
Veien er ikke
regulert
Veien er
regulert
Avkjørsel er
regulert
Avkjørsel er
ikke regulert
Endre
bruk/Utvide
Veglova § 40
Veglova § 40
Flytte/Ny
Behov for
unntak i reg.
bestemmelser
Midlertidig
PBL § 19-2
(Transportplan)
PBL § 19-2
(Byggesak)
Ny
PBL § 12-14
PBL § 12-14