LSL Lite - LSK Poultry Oy

Comments

Transcription

LSL Lite - LSK Poultry Oy
Kana
Kimmo Kankare tuottaa LSK:lle siitosmunia Säkylässä. Lohmannin Classic-jaloste saa rinnalleen pikkusiskon, LSL-Liten.
Terveys ja osaaminen
yhteistyön valttina
LSK Poultry on aloittanut uudenlaisen yhteistyön Lohmannin kanssa. Lintuinfluenssan
jyllätessä maailmalla saksalaiset isovanhemmat kasvavat ja munivat turvassa Laitilassa.
Uusi LSL-Lite –jaloste vastaa pienemmän munakoon kasvavaan kysyntään.
L
SK Poultry on tuonut maahan
Lohmann Tierzucht GmbH:n
kanajalosteita 28 vuoden ajan.
Isovanhempaispolvi (GP) tuodaan maahan untuvikkoina ja niiden siitosmunista haudotaan ja kasvatetaan vanhempaispolven siitoseläimet. Niiden munista
haudotaan tuotantopolven untuvikot.
Yrityksen osaamista ja pitkään jatkunutta
Teksti ja kuvat PAULIINA PUPUTTI
yhteistyötä arvostetaan Saksassa, ja viime
vuoden lopulla yritykset aloittivat uudenlaisen yhteistyön.
”Ensin olemme joutuneet pitämään kynsin hampain kiinni siitä, että saamme isovanhempia tänne. Mutta nyt saksalaiset haluavat tuoda omansa meille ikään kuin hoitoon ja turvaan”, kertoo LSK Poultryn toimitusjohtaja Sanna Muurama.
Hänen mukaansa taustalla on maailmalla
rajuna jylläävä lintuinfluenssa sekä Suomen
korkea bioturvallisuus.
”Lintuinfluenssa luo eläimille riskin sairastua, mutta merkittävää on myös se, että
eläimiä ei voida toimittaa maasta, jossa on
epäily. Tästä syystä isovanhempaiseläimiä
hajautetaan turvalliseksi koetuille alueille.
Lohmann haki yhteistyökumppania maasta,
jossa tautiriski on mahdollisimman pieni.”
Valmius vientiin
Marraskuussa Laitilan karanteenikasvattamoon tuotiin 4000 GP-eläintä, joista osa
tuli suojaan maailman taudeilta. Parvi aloitti
32 suomen siipikarja 2/2016
SUS1602_32-33.indd 32
2.6.2016 11:50:13
lähellekään Suomen terveystilannetta, vaikka
niissä eläimiä rokotetaan ja annetaan antibiootteja.
”Meidän salmonellavapautta arvostetaan
aidosti. Euroopassa ei ymmärretä, miksi lintuinfluenssalinnut eivät halua laskeutua Suomeen, vaan menevät suoraan Keski-Eurooppaan”, hän naurahtaa.
Sanna Muurama kertoo yhteistyön olevan
suuri luottamuksen osoitus sille ammattitaidolle, jota yrityksessä on ylläpidetty 50 vuotta.
”Myös se, että Venäjän suuret markkinat
ovat naapurissamme, lisää sijaintimme kiinnostavuutta. Kaikki ketjumme yksiköt – Laitila, Säkylä, Rymättylä ja Humppila – on
haettu vientilaitoksiksi tänä keväänä. Prosessi
on todella byrokraattinen ja hidas”, hän toteaa.
Toimitusjohtaja Sanna Muurama LSK Poultrystä iloitsee suomalaisen eläinterveyden saamasta huomiosta ja arvostuksesta.
”Tilanne on täällä niin hyvä, että sitä täytyisi osata arvostaa niin meidän itsemme
kuin viranomaistenkin.”
tuotantonsa uudistetussa munittamossa alkukeväällä. Parhaillaan keräillään ensimmäisiä
siitosmunia haudontaan.
”Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan.
Eläimet voivat hyvin ja munatkin tulevat
pesiin. Käytännössä noukimme nyt enemmän GP-munia päivittäin ja olemme valmistautuneet mahdollisiin isovanhempaismunien tai –untuvikkojen toimituksiin ulkomaille”, Muurama kertoo.
Hänen mukaansa muissa maissa ei päästä
Uusi jaloste munii mediumia
Samaan aikaan GP-erän maahantuonnin
kanssa LSK Poultry teki ratkaisun kokeilla
Lohmann-jalostetta, joka munii M-koon
munia. Uuden LSL-Lite –jalostelinjan isovanhemmat tulivat maahan yhdessä nykyisen LSL-Classicin kanssa.
”LSL-Classic on luotettu kana kaikkiin tuotantomuotoihin, mutta M-luokan munien
kysynnän kasvettua päätimme tuoda markkinoille sisarkanan, ikään kuin pikkusiskon”,
Sanna Muurama sanoo.
Kaikkien munantuottajien tarpeet eivät ole
samanlaiset. LSL-Lite -kanaa halutaan tarjota
tuottajille, jotka haluavat tuottaa enemmän pienemmän koon munia. Taustalla on myös kaupan toive saada myyntiin pienempiä munia.
”Ensimmäisenä ajatuksena on, että ne virikekanalat, joilla M- ja L-kokoluokan hintaero on huomattava, saavat uudesta jalosteesta
eniten hyötyä.”
Tuottajilla on Muuraman mukaan erilaisia
hinnoitteluja eri pakkaamoiden kanssa. Myös
tuotantomuoto vaikuttaa munanpainon kehitykseen: virikekanalassa paino nousee muita
aiemmin. LSL-Lite voisi Muuraman mielestä
sopia kerroslattiakanaloillekin, mutta saattaa
vaatia väkevämmän rehustuksen.
”Jokainen tila joutuu miettimään omien
sopimusehtojensa perusteella, kumpi jaloste
on parempi. Luomukanaloihin näkisin edelleen LSL-Classicin sopivampana.”
Odotukset korkealla
Uuden jalosteen haltuunotto on oma prosessinsa niin maahantuojalla kuin tuottajalla.
”Uskon, että osaamme kokemuksemme
avulla luoda Lite-kanoille sopivat rehuohjelmat ja hoito-ohjeet. Kana on hyvin samantyyppinen kuin Classic. Lohmannin kanat
ovat hyvin rauhallisia ja helppohoitoisia ja
poistumat pieniä. Sen puoleen odotukset
ovat hyvät”, Sanna Muurama toteaa.
Kasvattamoille uuden jalosteen on tarkoitus päästä vuodenvaihteessa ja munittajille siirtoikäisinä ensi keväänä.
”Uusi jaloste on esillä heinäkuussa Okramaatalousnäyttelyssä, jossa meillä on pääteemana rehu ja hoito-ohjeet molemmille
kanalinjoille. Ajatuksena on käydä niitä kohdennetusti ja yksityiskohtaisemmin läpi.”
Uuden kanajalosteen myötä pystytään paremmin vastaamaan tuottajien tarpeisiin. Munien painot 51 (vas.), 57, 66 ja 76 grammaa.
Keskimmäiset munat ovat M-kokoa, reunimmainen oikealla XL.
suomen siipikarja 2/2016 33
SUS1602_32-33.indd 33
2.6.2016 11:50:19

Similar documents