Razpis - Zavod RS za šolstvo

Comments

Transcription

Razpis - Zavod RS za šolstvo
Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
MN62033
MŠO: 5911338000
šifra SKD: 84.120
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5517 KOPER
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J026004, POSLOVNI SEKRETAR VI, 1000-6/2016-23 - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO TEHNIČNIH ZADEV V SKLADU Z
ORGANIZACIJO DELA NA DVOJEZIČNEM PODROČJU,- UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE IN
EVIDENC,- TEHNIČNA PRIPRAVA GRADIV IN PODATKOV,- DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.
161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 346 Tajniško in
Izobrazba po Klasius:
administrativno delo,
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas do prihoda delavca z daljše bolniške Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 20
ur/teden
Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro, IT - italijanski
Zahtevana rač. znanja:
jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 3 računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Prednost bodo imeli kandidati, ki
imajo izkušnje na podobnih delovnih mestih. Prosimo, da kandidati pošljejo življenjepis (pretekle delovne
izkušnje vsebinsko in časovno pregledno opredelijo - v pomoč je izpis zavarovanja v RS iz Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in kopijo dokazila o izobrazbi na elektronski naslov [email protected]
Kraj opravljanja dela: Koper.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: KARMEN KOŠIR, 01 300 51 06, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: KARMEN KOŠIR, 01 3005 105, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
Datum sprejema prijave: 30.8.2016
Rok za prijavo kandidatov: 5.9.2016
1/1
Datum objave v prostorih zavoda: 31.8.2016

Similar documents