Obrazec PDM-1 - OŠ Antona Janše

Comments

Transcription

Obrazec PDM-1 - OŠ Antona Janše
Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
MF77423
MŠO: 5867371000
šifra SKD: 85.200
OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA
KRANJSKA CESTA 27 A
4240 RADOVLJICA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5544 RADOVLJICA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 2
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: POUČEVANJE V NIŽJEM IZOBRAZBENEM STANDARDU IN DRUGO VZGOJNO
PEDAGOŠKO DELO (OPB,DSP,PP)
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,
144 Izobraževanje učiteljev za primarno (bazično) izobraževanje, specialni in rehabilitacijski pedagog,
defektolog
Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Kandidat predloži potrdilo, da ni
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in ni v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 5 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: JELENA HORVAT, 04 53 74 910, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: JELENA HORVAT, 04 53 74 910, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
Datum sprejema prijave: 22.6.2015
1/1
Datum objave v prostorih zavoda: 23.6.2015