Obrazec PDM-1

Comments

Transcription

Obrazec PDM-1
Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
MD40010
MŠO: 5089638050
šifra SKD: 85.422
UM; UM, FF
KOROŠKA CESTA 160
2000 MARIBOR
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5564 MARIBOR
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC BIBLIOTEKAR - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA-
ZAHTEVNEJŠI PRIMERI). VNOS BIBLIOGRAFSKIH ENOT V COBISS IN IZPISI BIBLIOGRAFIJE.
INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO DELO. KOMUNIKACIJA S PEDAGOŠKIMI IN RAZISKOVALNIMI
SODELAVCI. MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA. VODENJE EVIDENCE OBISKA IN IZPOSOJE TER IZDELAVA
STATISTIKE. POSREDOVANJE INFORMACIJ O BAZAH PODATKOV. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA.
ISKANJE PO BAZAH PODATKOV. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN
ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO
POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO
NALOGU NADREJENIH.
162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 220
Humanistika (podrobneje neopredeljeno), Družbene, poslovne, upravne in pravne vede
Alternativna izobrazba:
162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 400
Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
Izobrazba po Klasius:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas NADOMEŠČANJE DEL. NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
Vrsta zaposlitve: polni
delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov:
Zahtevana rač. znanja:
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Družbene, poslovne, upravne in
pravne vede. Računalniška znanja: COBISS, MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, hitro prilagajanje,
osvajanje novih računalniških tehnologij, strokovni izpit iz bibliotekarstva, strokovna in druga specifična
znanja (COBISS licenca), aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje nemškega ali drugega tujega jezika,
36 mesecev delovnih izkušenj s področja strokovne obdelave gradiv, bibliografije, medbibliotecne izposoje,
izposoje, baze podatkov.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: BISERKA HOJNIK 02 23 55 777 [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: BISERKA HOJNIK, 02 23 55 777, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
1/2
Datum sprejema prijave: 19.11.2014
2/2
Datum objave v prostorih zavoda: 21.11.2014