Obrazec PD - Vzgojni zavod Kranj

Comments

Transcription

Obrazec PD - Vzgojni zavod Kranj
Obr. PD: prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
GW29336
MŠO: 5049873000
šifra SKD: 85.200
VZGOJNI ZAVOD KRANJ
ŠEMPETERSKA ULICA 3
4000 KRANJ
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5518 KRANJ
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ MVO V STANOVANJSKI SKUPINI - M/Ž
Opis del in nalog: VZGOJITELJ V MVO V STANOVANJSKI SKUPINI
Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
Alternativna pokl./strok. izobrazba:
79502 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI PEDAGOG
78331 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG
79504 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov:
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PEDAGOŠKA ANDRAGOŠKA
IZOBRAZBA, SOCIALNO PEDAGOŠKA IZOBRAZBA, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: Ne želimo objave Zavoda, ker bomo objavo dne: 7.5.2013 zagotovili
sami: oglasna deska in spletna stran Vzgojnega zavoda Kranj
Posebne namere delodajalca:
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: STAŠA SITAR, 04 23 15 040, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: STAŠA SITAR, 04 23 15 040, [email protected]
Datum sprejema prijave: 7.5.2013
1/1