RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST delo na projektu ESS

Comments

Transcription

RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST delo na projektu ESS
Datum objave: 14.9.2015
Kraj objave: na spletni strani CPI (www.cpi.si) in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje
RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST
delo na projektu ESS MIZŠ »Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija
za boljše zaposlitvene možnosti mladih«
Center RS za poklicno izobraževanje objavlja prosta delovna mesta:
Področni referent – 2 prosti delovni mesti za polni delovni čas
Delo na projektu ESS MIZŠ »Podjetnost, fleksibilnost in individualizacija za boljše
zaposlitvene možnosti mladih«.
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov 2007-2013«, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.4. »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih
možnosti«.
Podatki o delovnem mestu:
- polni delovni čas - 40 ur tedensko, od ponedeljka do petka, enoizmensko delo samo dopoldne
- zaposlitev za določen čas, za čas trajanja projekta (do 30.11.2015), s predvidenim
pričetkom 1.10.2015
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev, prednost imajo kandidati z delovnimi
izkušnjami iz projektno organiziranega dela.
- izobrazba: srednja splošna (gimnazijska), srednja strokovna (administrativna,
ekonomska ali upravna smer)
Potrebna funkcionalna znanja:
- znanje angleškega jezika
- znanje programskih orodij Word, Excel, Outlook, orodja za internet,
- uporaba multimedijskih pripomočkov.
Pogoji za zasedbo in opis delovnega mesta:
Predpisana
izobrazba:
Zahtevane
delovne
izkušnje:
Plačna skupina:
Tarifni razred:
Posebni pogoji:
Naloge:
Izobrazba V. stopnje: srednja splošna (gimnazijski maturant) ali
izobrazba ekonomske, administrativne, upravne smeri
6 mesecev
Šifra delovnega mesta:
I015033
Plačni razred delovnega
V
18 - 28
mesta:
prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami iz projektno
organiziranega dela
I






izdelava pogodb po matričnih podlagah, posredovanje in arhiviranje pogodb,
vodenje evidence o izdanih in prejetih pogodbah,
tehnična pomoč računovodstvu za ustrezno vodenje finančnih tokov na projektih,
tehnična pomoč računovodstvu za pripravo finančnih poročil za projekte,
zbiranje in posredovanje podatkov,
druge naloge po nalogu z vodstva.
Rok za oddajo vlog na razpisano prosto delovno mesto je 3 delovne dni od objave, in
sicer po pošti na naslov Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000
Ljubljana, v zaprti kuverti, s pripisom »prijava na prosto delovno mesto višji svetovalec
področja III (projekt ESS MIZŠ) ali na elektronski naslov [email protected]
Vloga mora vsebovati:
- življenjepis (obvezno CV-Europass),
- potrdilo o izobrazbi,
- potrdilo o delovni dobi.
Pripravil/a:
Simona Kuder
Elido Bandelj
Direktor
Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
MG98338
MŠO: 5910668000
šifra SKD: 84.120
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Kajuhova ulica 32 U
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 2400 LJUBLJANA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 2
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
»PODJETNOST, FLEKSIBILNOST
MOŽNOSTI MLADIH«. - M/Ž
PODROČNI REFERENT DELO NA PROJEKTU ESS MIZŠ
IN INDIVIDUALIZACIJA ZA BOLJŠE ZAPOSLITVENE
Podroben opis delovnega mesta: IZDELAVA POGODB PO MATRIČNIH PODLAGAH, POSREDOVANJE
IN ARHIVIRANJE POGODB, VODENJE EVIDENCE O IZDANIH IN PREJETIH POGODBAH,
TEHNIČNA POMOČ RAČUNOVODSTVU ZA USTREZNO VODENJE FINANČNIH TOKOV NA
PROJEKTIH, TEHNIČNA POMOČ RAČUNOVODSTVU ZA PRIPRAVO FINANČNIH POROČIL ZA
PROJEKTE, ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV, DRUGE NALOGE PO NALOGU Z
VODSTVA.
Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
150 srednja strokovna, srednja splošna,
Trajanje zaposlitve: določen čas 30.11.2015
Vrsta zaposlitve:
Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev
Poskusno delo: ne
polni delovni čas
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Prednost imajo
kandidati z izkušnjami iz projekto organiziranega dela in dela na proejktih sofinanciranih iz
sredstev EU. Obvezna priloga k prijavi je Europass življenjepis.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni ( do 17.9.2015).
Način prijave kandidatov:
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: SIMONA KUDER, 5864 279, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
Datum sprejema prijave: 10.9.2015
Datum objave v prostorih zavoda: 14.9.2015

Similar documents