Razpis za prosto delovno mesto

Comments

Transcription

Razpis za prosto delovno mesto
Obr. PD: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:
MA44969
MŠO: 5052700000
šifra SKD: 91.040
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
VEČNA POT 70
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 2400 LJUBLJANA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 2
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OSKRBNIK ŽIVALI - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: OSKRBOVANJE ŽIVALI IN VZDRŽEVANJE ZAHTEVANE ČISTOČE V OGRADAH,
PRIPRAVLJANJE HRANE ZA ŽIVALI V PREDPISANI KOLIČINI, ČASU, NADZOR NAD POČUTJEM ŽIVALI IN
MIKRO TER MAKRO KLIMATSKIMI POGOJI V OGRADAH, NADZOR OGRAJE IN LOPUT V OGRADAH,
OPRAVLJANJE ZOO HIGIENSKE OSKRBE ŽIVALI V SKLADU Z NAVODILI VETERINARJA, ČIŠČENJE IN
PRANJE KLETK, OGRAD IN KRTAČENJE OZ. ČIŠČENJE ŽIVALI, PRAVOČASNO POROČANJE O PORABI
HRANE, POMOČ PRI VSEH VETERINARSKIH IN DDD OPRAVILIH, IZVAJANJE OBOGATITVE ZA ŽIVALI,
VZPOSTAVLJANJE POZITIVNEGA ODNOSA Z OBISKOVALCI POJASNJEVANJE, VZGAJANJE PRAVILNEGA
ODNOSA DO ŽIVALI, ZAŠČITA ŽIVALI PRED OBISKOVALCI, AKTIVNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z
DRUGIMI ZOO-JI, JAVNO PREDSTAVLJAJO ŽIVALI V SKLADU Z ODOBRENIM POTEKOM NASTOPA, PISANJE
DNEVNIKA IN VODENJE DRUGIH EVIDENC (V OGRADAH), PRAVOČASNO POROČANJE O MLADIČIH,
TEŽAVAH Z ŽIVALMI, DELO V KUHINJI, MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA V OGRADAH
150 srednja strokovna, srednja splošna, 640 Veterinarstvo,
Izobrazba po Klasius:
VETERINARSKI TEHNIK
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
150 srednja strokovna, srednja splošna,
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-zadovoljivo, govorjenje-zadovoljivo, pisanje-
zadovoljivo
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno
Zahtevana rač. znanja:
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: ZAHTEVANA JE IZOBRAZBA
V.,VI. VETERINARSKE ALI DRUGE SMERI, ZAPOSLI ME PLUS
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: Ne želimo objave Zavoda, ker bomo objavo dne: 27.3.2014 zagotovili
sami.
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Način prijave kandidatov:
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: TINA ŽNIDARŠIČ, 01 24 42 182, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
napoti kandidate za potrebe javnega povabila APZ ZAPOSLI ME PLUS, objavljenega na
spletnih straneh Zavoda.
Okvirna mesečna plača: 930,00 EUR bruto mesečno
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Druga sporočila, opombe:
1/2
Datum sprejema prijave: 26.3.2014
2/2

Similar documents