Razpis 2

Comments

Transcription

Razpis 2
Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: MG15404
Delodajalec: MŠO: 5088232000
šifra SKD: 85.200
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE
KIDRIČEVA CESTA 19
3320 VELENJE
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5559 VELENJE
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: DELO V POSEBNEM PROGRAMU, V NIŽJE IZOBRAZBENEM STANDARDU,
PODALJŠANO BIVANJE ALI V MOBILNI SLUŽBI
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ,
PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE
Alternativna izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ,
PROFESOR DEFEKTOLOGIJE
Izobrazba po Klasius:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas 30.06.2016
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro,
Zahtevana rač. znanja:
SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno, 7 poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ŠTEFKA ČAS, 038986840, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: MAG.ALEKSANDER VALIŠER, 031 600 415, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
Datum sprejema prijave: 21.7.2015
1/1
Datum objave v prostorih zavoda: 22.7.2015

Similar documents