Obrazec PDM-1 - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Comments

Transcription

Obrazec PDM-1 - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
MH17507
Od 24.9.2015 do 2.10.2015
Delodajalec:
MŠO: 5054958000
šifra SKD: 86.100
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
GOSPOSVETSKA CESTA 1
2380 SLOVENJ GRADEC
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5549 SLOVENJ GRADEC
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III. - PRIPRAVNIK - M/Ţ
Podroben opis delovnega mesta: PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV V ZAHTEVNEJŠIH OKOLJIH IN KONTROLA
PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO
PRIPRAVA IN OBNAVLJANJE POSTOPKOV ZA DELO, PRIPRAVA REAGENTOV IN DELOVNIH RAZTOPIN
SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŢNIH PRED
ANALITSKIH VPLIVOV MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO ORGANIZACIJA POTEKA
ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA, KONZERVIRANJA IN SHRANJEVANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA
SAMOSTOJNO IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA UPOŠTEVANJE IN
IZVAJANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE NATANČNA SEZNANITEV ODSTRANJEVANJA POSEBNIH
ODPADKOV (INFEKTIVNI, TOKSIČNI, ORGANSKA TOPILA) SKLADNO Z ZAKONODAJO IN OPRAVLJANJE
DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE.
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,
Izobrazba po Klasius:
421 Biologija in biokemija
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev oziroma do opravljenega strokovnega izpita.
Vrsta zaposlitve: polni
delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: ne
Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Končana VII/2 stopnja strokovne
izobrazbe: univ.dipl.inţ.mikrobiologije, univ.dipl.inţ.kemije, univ.dipl.inţ.farmacije, univ.dipl.inţ.biologije ali
mag.lab.biomedicine. Vlogi obvezno priloţiti dokazilo o zahtevani izobrazbi, kratek ţivljenjepis in potrdilo o
cepljenju proti hepatitisu B.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.
Način prijave kandidatov:
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: LIDIJA KOLETNIK, 02 882 34 07, [email protected]
Kontakt delodajalca za BO: LIDIJA KOLETNIK, 02 882 34 07, [email protected]
Posredovanje ZRSZ:
napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.
Okvirna mesečna plača:
Urnik dela: dopoldan
Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave: 23.9.2015
1/1
Datum objave v prostorih zavoda: 24.9.2015