Vabilo - Zavod RS za zaposlovanje

Comments

Transcription

Vabilo - Zavod RS za zaposlovanje
Članom Sveta Zavoda RS za zaposlovanje
Številka:
Datum:
900-1/2015-9900-23-0364
30. 11. 2015
Zadeva:
Sklic 2. seje Sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
Spoštovani!
V skladu s 77. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS št. 80/2010) in 24. členom Statuta Zavoda
sklicujem 2. redno sejo Sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki bo
v ponedeljek, 7. decembra 2015, ob 10.00 uri v veliki sejni sobi v pritličju Centralne
službe Zavoda, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
Točka
Št.
1.
Poročevalec
2.
Pregled zapisnikov 1. redne seje, 1. dopisne, 2. dopisne in
3. dopisne seje
Izhodišča za Poslovni načrt Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2016
3.
Zunanja presoja dela ZRSZ s strani Evropske komisije
4.
Predlog odpisa terjatev
5.
Predstavitev projektov »Izvajanje storitev za brezposelne, druge
iskalce zaposlitve in delodajalce« in »Krepitev svetovalnega dela
z mladimi v ZRSZ« ter soglasja za zaposlitve JU
Razno
6.
Biljana Nikolov
Mavricija Batič
Jurij Snoj
Vesna Šilak
Mavricija Batič
Lep pozdrav,
Drago Delalut
Predsednik Sveta Zavoda RS za zaposlovanje
VABLJENI:
 Člani Sveta Zavoda
 Vodstvo Zavoda
 Služba za odnose z javnostmi
 Predstavniki sredstev javnega obveščanja