ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV

Comments

Transcription

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV
SVET STARŠEV VRTCA KRKINE LUČKE PRI OŠ VAVTA VAS
Vavta vas 1
8351 Straža
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV
Prisotni:
Helena Nose- Miške
Vasja Jakše- Zajčki
Monika Perko Kos-Polžki
Estera Pogačnik- Metulji
Helen Bencik-Čebelice
Nina Berkopec-Muce
Nastja Salmič Tisovec- Bibe, Pikapolonice
Maja Medic Tomič- Medvedki
Mojca Petkovič- ravnateljica
Renata Cvitkovič, pomočnica ravnateljice
Lidija Plut- predstavnica v svetu zavoda
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 1. seje sveta staršev
3. Potrjevanje zapisnikov sej sveta staršev
4. Pobude in predlogi
1. Dnevni red je bil potrjen s strani vseh navzočih članov.
2. Zapisnik 1. Seje sveta staršev je bil potrjen s strani 6. članov, dva člana sta se
vzdržala.
3. Vsi navzoči so se strinjali, da se zapisnik posreduje na mail vsem članom. Rok za
pripombe je 7 dni. Predsednica sveta nato posreduje vabilo za korespondenčno
sejo, z namenom potrditve dopolnjenega zapisnika.
4. Pobude in predlogi:
- S strani vrtca:
- Vsaka skupina ima svoj program novoletne okrasitve in dogajanja.
- Miklavža v vrtcu ne bo.
- Dedek Mraz bo obdaril otroke z igračami v vrednosti 100 eur. Vzgojiteljice vrtca
bodo otrokom pripravile predstavo.
- Vrtec je v sodelovanju z Dolenjskim muzejem izdelal Eko smrečico za natečaj.
Zanjo lahko glasujete preko spletne strani.
- S strani staršev:
- Glede nadomeščanja odsotnosti Sare Kotnik, starši želijo informacijo, kdo jo bo
nadomeščal. Starši bodo pravočasno obveščeni.
- Tina Bradač in Maja Podržaj- sta do nadaljnjega na bolniški odsotnosti.
-
-
-
-
Glede na očitek, da otroci ne hodijo veliko ven je bilo s strani pomočnice
ravnateljice podan odgovor, da otroci hodijo ven redno, razen, kadar je
pomanjkanje kadra (bolniške odsotnosti), 1 zaposlen sam ne more s skupino
ven. Se pa tudi igralnice redno, večkrat tekom dneva prezračujejo.
Očitek glede spletne strani vrtca, da predstavitvena slika skupine ni aktualna,
je bil podan odgovor, da je zaposlena, ki ureja spletno stran trenutno
prezaposlena (povečan obseg dela). Ko bodo vsi otroci prisotni, bo slika v
najkrajšem možnem času ažurirana na spletu.
Seznam za vpis na pogovorne ure ni več izobešen na oglasni deski, zaradi
varovanja osebnih podatkov.
Vprašanje v zvezi s povračilom stroškov v primeru že plačanega računa, če je
bil otrok odsoten 30 dni. Zdravnik mora izdati potrdilo, ki ga starši posredujejo
na občino Straža, katera sporoči šoli, da povrne stroške oskrbe za čas
odsotnosti.
Predlog Lidije Plut, da se na spletni strani vrtca zamenja delovna verzija LDN s
popravljeno.
Predstavnica v svetu zavoda je člane informirala, da na zadnji seji zavoda LDN
vrtca ni bil sprejet, zaradi razloga tehnične narave, ker je bil na dnevnem redu
skupaj z LDN šole, ki ni bil potrjen.
POHVALE:
Starši skupine Medvedki so pohvalili Darjo Besednjak in Janjo Vovk, za njihovo
predanost in skrb za otroke.
Starši skupine Metuljčki so pohvalili Metko Zupančič in Pavlo Podržaj, za
pozitivno klimo v skupini in trud pri delu z otroki.
V Vavti vasi, 27.11.2014

Similar documents