Navodila za pravilno zlaganje ter pošiljanje

Transcription

Navodila za pravilno zlaganje ter pošiljanje
Navodila za pravilno zlaganje ter
pošiljanje zapisnikov in
dokumentov po tekmi / turnirju.
Prosim natančno poglejte slike in preberite navodila v nadaljevanju. Navodila
skupaj s slikovnim prikazom so tako za eno tekmo kot za turnirje. V kolikor v eni
kuverti pošiljate zapisnike iz različnih tekem / turnirjev, morate za vsako tekmo
oziroma turnir zapisnike zložiti po spodnjih navodilih in jih nato vložite v kuverto
posamezno ( z vsemi potrebnimi dokumenti).
Zapisnik prepognete tako, da je popisana stran na notranji strani (glej spodnjo sliko). Zapisnik morate prepogniti
TOČNO na polovico. V primeru, da ga prepognete še na četrtino, mora biti ravno tako prepognjen ravno na
četrtino, ne da en rob gleda 1 cm postrani. Predno prepogibate zapisnik je najbolje, da vanj vstavite vse potrebne
dokumente….
Ko je zapisnik prepognjen NE SME izgledati takole kot ta na sliki, da spodnji rob pol centimetra gleda ven. Zapisnik
mora biti prepognjen točno na polovico!!
Dokumente (protokol, sezname ekip, obrazec predstavnika domačina (1.DOL) in vso ostalo dokumentacijo) zložite
enega na drugega tako, da je protokol čisto na vrhu, takoj pod protokolom so seznami ekip in čisto spodaj ostali
dokumenti. Tako zložene dokumente položite na desno stran še neprepognjenega zapisnika (desna stran
neprepognjenega zapisnika pomeni, da zapisnik položite na mizo tako da vidite njegovo vsebino). Nato
prepognete zapisnik z leve proti desni, kot imate prikazano na naslednjem slidu.
Takole vstavite v zapisnik vse dokumente na desno stran zapisnika, predno ga prepognete. Na desni strani so vsi
dokumenti (čisto na vrhu protokol, pod protokolom so seznami ekip in pod seznemi ekip so ostali dokumenti v
kolikor so še kakšni dokumenti).
Zapisnik prepognete iz leve strani proti desni strani, ko imate vložene vse pravilno vložene dokumente. PAZITE, da
zapisnik prepognete TOČNO na polovico. Tako prepognjen zapisnik z vsemi dokumenti vložiš v kuverto in
PRIPOROČENO pošlješ na naslov: Odbojkarska zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana).
Zapisniki, ki ne bodo poslani priporočeno in na kuverti ne bo zadostna vrednost znamk bodo zavrnjeni in bomo smatrali kot da zapisniki niso bili
poslani pravočasno.
Na turnirjih imamo več zapisnikov, ki morajo biti zloženi tako, da je zapisnik s PRVE tekme čisto na VRHU, zapisnik
druge tekme pod njim in tako naprej, kot prikazuje slika. Zapisnike nato poravnate (tako da so točno eden pod
drugim) in vanj pravilno vložite ostale dokumente (čisto na vrhu protokol, spodaj seznami ekip in še pod seznami
ekip ostali dokumenti). Zapisnike skupaj z dokumenti prepognete TOČNO na polovico z leve proti desni!!
Prosim, da si ta navodila natisnete in jih imate nekje pri roki, predno zlagate zapisnike. Opozarjam
vas, da zapsinike pošiljate pravočasno. Nepravočasno pošiljanje zapisnikov se kazuje z denarno
kaznijo, kazen pa progresivno narašča, kar pomeni:
- prvič je kazen za nepravočasno poslane zapsinike 10 eur
- drugič je kazen za nepravočasno poslane zapisnike 20 eur
- tretjič je kazen za nepravočasno poslane zapisnike 40 eur
……
…..
…..
Hvala za razumevanje in spoštovanje teh pravil.
Ljubljana
Oktober 2014,
Navodila napisal Sekretar ZOSS
Gregor Novak